VI FFS 3ft GROENTE FRUIT InIcê ^3'i DE VLIJT 28 I reuzel HOOFD koffiemelk 89 vissticks 98 48 jus d'Orange 0,98 w braadlappen - - 3,48 I Ko van Zee t -5 lU. U5 98 79 89 98 2,88 99 338 1,78 1,48 25 2,98 KT 1,68 25 98 78 138 1,88 1,28 5« WAT 1 D KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 98 Bj ƒ19,- boodschappen om grote rol MARIE 79 Dronstomoen NIEUW!! Bami- of nssfakket Snekken 98 88 I B' Donerwten V* blik ,(9xtr® Doorr. rnnderlappen 500 gram STOOFPEREN 2 kilo Zunrkoolspek ZUURKOOL Pralines Nmeolade truffels EN SORTERING! d 79 49 boerenmetworst 100 gram KARBONADEN 500 gram Virkensfrikandean Kiaaebaklappen Doorr. runderlappen g 11 j! 1,08 Aanbieding gebruikte automobielen Diverae DAFFODILS 1963 tot DAF-combi VOLKSWAGEN 1600 (kevormodet) VOLKSWAGEN 1300 .E1R bijzondere aanmedmu DAF 66 de luxe 16.000 km galopaa KOOPJES: F Automobielbedrïf DE GROENE N.ï, OFF. DAF-DEAUDt. •OU, AaMersSraet 6-7. teWeM 91t«MNie. KAPCU1, MiaePausirtraat 7.Od, P11O2-12S7 GEHA 500 gram Gesneden andijvie 2 stuks tartaar Mosterd 1 groot wapenglas Reine Viktore TARAKZEEP TO MATEI’ T kilo Handsinaasappels Golden Delicious 48 g MEDEWERKSTER, die naast het behandelen van de ver- koopadmlnistratie onze klanten vrien delijk en xakelljk te woord kan staan 98 58 ■te-: te. 39 IK Worteltjes (pmaMasw) 500 gram Champignons 250 gram Hollandse druiven LODEN JASSEN la ale maten vearradp 179,- MAATKLEDINGHUW: VERKOOPSTERE j al 2 11 u Donderdag 24 oktober 1968 bar 1988 ,JX BEVELANDER** r «U MAGERE 500 gram te B f - I -• 1 tt 4 3 GANZEPOORTSTRAAT 15 sit JB-TOIO-OOEl 0 0 I' 1 pak Ter kennismaking NU 10 grote Donderdag: VLEESKALENDER: Maandag: 500 gram (vit't vat) 500 gram PER KILO 1 zak aeeo o«eee•••paoerne HEERLIJKE VLEESWAREN NAM 100 gram Innderfilet 100 gram Xalfsleverworst 500 gram 500 gram eooaeooeoeèoeoeeOoeo'oaooee GESMOLTEN r o°^»c 24 oMob», IMS leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeC JKT - K liter Olnadag: PRUIMEN OP SAP 1 pot 1 10 STUKS 500 gram (tollat) 3 stuks M V- 1FLES VOORDELIGE WEEKEND-AANBIEDING GROENTE IslaSHM 2krop 2 Wto ■•••eeeeoeaaeooeoeaaoeeweaeeeeeae— NIEUW MAGERE RIMY VISSKR (Black Alicante) 500 gram Voor de grootste collectie mantels van de mooiete bont-lmltatlos Ki -I -<$s o S' 4 I •A 1 V h 0 'Z’-Vv-ï -. --I i 1969 voor. o y lianSabben KEURSUPER 1. 1907 1867 1847 o 1967 0- 0 hooft Schoonheidssalon „Aphroc Keizersdijk 30. Gom Tel. 7767. 1 X I <*$K’ Komt U •ons rondkijken Inhot V Tassenhuis F f 4 j 11 75 1 pdk ••••00 o o o o o o i.' In klassiek kalf» of soepel nappa, In skai on andere nieuwe e—i materialen. fy Ook handschoenen n in bijpassende kleur. o e ot o e f. geteeteoe>aatle2an 500 Qfftfn o o o'wo.e e e e o o a e'e e e o e e o o Levensmiddelen N Opril Grote Maria 13, Geee. - RENAULT DAUPHME 1®«1 DKW JUNIOR 1960 6 stuks DAF-600, vanaf 260,—? teer aantrekkelijk voor beginners" en Hdeo kat aetvers’’ MKOOP MKML HNANOOWM VERKOOP DAF on POVAMARAinW. v 500 gram Woensdag: t1 10 eeeeee ee« eeeve eeee» eee eeeoeel eeeee OLIVETTI NEDERLAND N.V. vraagt voor de afdeling verkoop van haar kantoor ta Goes een Opleiding: MULO- of geli)kwaardlg. Typediploma. Wij bieden een goed salaris en sociale voor zieningen. Sollicitaties te richten aan: Olivetti Nederland N.V. NaerebeeOatraa* 22. Geea. Teiefeee 01100-0230. De parzikjeugdserie van Varkenslappen 3 ••dW- •cbeeabeMaaptcMMe en pemc 7*aed S.T.I.V.A.S.-oplekiiag W999969699G6MR8GG99UPGGG» GOM. Taiafeea «232. I Ingang wtakef: aaaet kaaadieerial „Ceieriet"1. In Nederland naar MAISON VISSER, Papeaaaietraet t, Oeee. Taiafeea 01100G221. voor textiel on mode Binnenkort komt een plaats vrij als verkoopster i of leerjing-verkoopeter. Prettig werk in oen moderne wfnkotenak met goede sociale voorzieningen. Sollicitaties schrifteiijk of mondeling bij:: - is

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3