4 SI NMS F' wol/ederatie *<om passenjioe mooi en hoe licht h korselet ofkleedt 1^ IEDERE MOEDER IS VERTEDERD gJB DE GORDIJNEN SPECIALIST HET TIMMERHUIS d VOOR HET HELEÜEZIN NU 1,25 per mier VAN WUIJCKHUI/SE DE GORDIJNEN SPECIALIST I •z r Donderdag 24 oktober 1968 •JJE BEVELANDER" Jonderdag 24 oktober 1988 V, I, A mt K7JN •v j I -.4 Km ook eens kjjken R08MM8. -w-wrw- w 4 i L J a j KaMd Mt a* De meest gesorteerde .Doe-het-zetfzeak” Zusterstraat 2 Goes Telefoon 01100-8362. D i i I MSrtBim kwart. NACHTHEMD van ruisend - J brushed nylon, W overcooked met M bloem-bedrukte nylon charmouseX Boothals-model In 4 kleuren, met raglanmouwen, ruches en kant Maten 8, M en L Voordeelprijs 16.90 J NU VOLOP KEUZE EN RUSTIG WINKELEN Goes. Lange Voretstraat 50. Telefoon 5883. (;.m/(jp<»<»r tstr.i.it 13 GOES 6005 Papogaaistraat 13, Goes. Telefoon 01100-6390. ama WSMtote tok «atol» tod NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS SPAARBANK CORSETTKRIK/SPECIAALZAAK tjes, poppenkasten, schoolborden, puzzels, enz. Keukentjes enjomuisjes van 1,80 tot 22.25 Duizenden leuks andere dingen om Uw kind blij te maken. Reserveer nu al Uw Sint Nlcolaae-lnkopen, wij hebben ruimte om het voor U te bewaren Een frappante variMtefing dankzQ 8CH00RSTraffUTEM we «tor attoMML MM MN- ptatM gaan kam ap kaMaa at •Bhwoaa. U e<aaM aTB kImbi ateed voor Jmzn. Waeay dm azter van da* o originate ggeas *aakoo^— anii uig Minriiiii i i linn ilah (ooWdoor Imiantoafcimaw ma tgma (om .‘SadSr tokST' KaaMwaOaraMctat»- aea*. raakteiiiiifclggiB OM^ligMibgepimta- safijaa wgrpaad aetgMtg rils. niBAlCBataMkRg te ateil 11111111111 ggWjgjgb tek Vggr toeten F UettkgrgdetVM tenue datea* a ayletetN art Fraai teM«n tows'- pMteaps Vm tonank" 3M4. Klams: wk, xwxt tater^ataZMS &- l f over onze sortering charmante Franss poppen Allerliefste poppenkleertjes op hangertje van f 1,30 tot 9, Poppenwagens van 9,75 tot90, Winkeltjes, naaimachlentjas, wiegjes, weegachaal- Ktea:wtt I r 4 I V il ’a V-. 1 Jr t F COLMNSPLAAT. KAMPBRLAND, KAP5UJL V LRWBDORP, MWWDCMF, ■tr OUML.-DMKWBQKN. RMAANMATH, VENSTERVALUEN, normale prijs f 2,75 Vraag asm aaar I I I •A* t taC* -uCSto mar WAARDE. WOLPHAARTMNJK. Nieuwe coupons voor minder dan de helft. 7.' poley >i t 11 .i.it ‘1 1 f s ‘S? door de - el. tl 100- poley' I Hoek .unge Vorst-Ganzepoortstraat, Goes, 01100-7814. 30 november as. wordt onze zeak gesloten. Tot die datum kunt u nog heel aparte vitrages kopen tegen abnormaal lage prijzen. Verkoop en repareUe allef-a- On* stencllwerk la gelijk elaktr. app. Fa. van Driel, drukwerk. Laat Uw stencil Patljnweg M. Kloetinge, tel. werk verzorgen ü-_ 7gH- Hond'» Copieertnr. ------^chengestraat 41, tel. ,.De Schelde”. Hayenatraat ei----- Colijnaplaat, tal. 01168-225. - Specialiteiten verse pallng.|thulswerk voor iedereen) xeë“ vóorts”'ook zalen” bë-jSchakel", Bogertweg ge, schikbaar voor partijen. tA?'- KSÏÖ kV Mej. S. A Contant, Havelaarstraat S *»4NtAVINPOLMR, Agg. knt. C. Hoogerhalda en Zn.. Gooaoetr.weg 13 *»K AMND6K5RK1. M. v. Oosten. Oude Rljkaweg M A v. Zundaren, WWbrorduaatraat 36 C. v. Baaien, JuHaneetraat 13 P. J. Gaetttood. Noordatraet 32 C. J. Hulssoon. Van da Blltiaaa 43 Q. Blankanatijn, Hoofdatraat 13 J. Nieuwanhuize, Dorpeatraat 146 Bemid. knt. Alfa. SohaldeetrMt 14 J. Hommes. Havenwag 16a C. de Basta. Vandarbijlparkatraat IS J. Moerland. Valkeniaaaweg 22 H. Kola. Hoofdau. 20 A. J. Caan, Molenweg 11 elektr. app. Fa. van -- - - 7era. 4 -► Hotel Café ReateuranUTOeT U-.nl ->■ Hoge btjverdienate (o.a. tong en mosselen zo uit de aangeboden Bureau „De Dreteohm.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2