Inl F* fei B GS BERCO Bouwfonds i 5 si s" b SINGER oa» MtetoW*^!rt359: Het Bouwfonds nodigt o uit voor een bezoek aan de show-woning in Goes Blacks. Decker M fantastisch 13 i 49.75 ZOLANG HET DUURT l RADIO&TV SANDEE w «I i' Parijs Past U. Perfekt! I k SAMEN ft i Hl HOBBYHBIS JM BOSCH MadttM IbatahvM TeL0lt»-IW> I- r 79.* a •b A 5 bH® Ti y O it tl ,M>i >WCV""- „DE BEVELANDER Donderdag 24 oktober 1968 Ha i K-HF fc muuto** -1 LANGEVORST 80-82 GOES J {(ÜSlOUi WEST RAAT 13 KAPELLE TEL.: 01102-1350 I I IW V II MODEHUIS l g i Van deze wollen flannel Japon straalt de eeuwige jeugd, X geïnspireerd op de onsterfelijke lichtstad Parijs en 5 gekompleteerd met - een nieuw mode-snufje: *X nauwsluitende rolkraag! De brede ceintuur 9 accentueert uw figuur! 3 Maten 36f42. *vï I - J CU U. SINOERMIJ N.V. Machinefabriek Relneveld n.v., Delft vraagt voor spoedige Indiensttreding voor de afdeling model makerij: MODELMAKERS AANKOMEND MODELMAKERS ®S5,1 uaveabd»^*; Voor al uw rechtstik- en zigzag werk. Eenvoudige instelling van de machine voor afwerking, het maken van kinderkleding, gordijnen enz. Een fantastische machine voor lage prija. Donderdag 24 oktober 1968 ------ ,;A i - 1 X :i\ Lai s •ey voM. fabrieksgarantie 1 1' s 8 o M 1' p r 99.' NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN Modieus Kompas I «Varlcplaats bevat: - 'v 1 Boormachine 8 mm. 1 morWONSK BtaaWbaBdbor«tel, rubber etsune^h||f pdUatvacht, Z -* - e oCRuersceg^^Ri 5 mm ma «at: nor, in oareeMa Iobo gevoed Dit aanbod galdt ook voor do BUD 2-toereneüdhfooo X' ■T«®a>g Do inrichting word verzorgd door Meubilering on stoffering Fa. Sinke-de Graaf. Kloksvaet 7. tel. 7103 Lange Vorststraat 8. tel. 6861. Lange Vorststraat 33. tel. 6564. te Goes. Elektrische apparatuur en verlichting Stroom N.V. Technisch Bureau, Lange Kerkstraat 11, te Goes - tel. 5855 A „Doe bet zefT -artikaion ^g Het Timmerhuts. Zusterstraat 2. te Goes - tel; 8362 ^g Bloemen en pianten ^g Fa. Reijerse Zn.. W. ZeMeweg 33". te Goee - tel 6120 Jf Fotoapparatuur .^g P. van der Linde. Papegeaistmat 15. j^F te Goee - tel. 6783 ^g Centrale verwarmingsinstailatie -^g- Zeeuwse Verwarmings Unie N.V. ^g Mr. F J. Haarmanweg 5. ^g- Temeuzen - tel. (01150) 3641 ^g J <xr B^ i3 Geboden wordt een prettige en afwisselende warfckrlng met goede sociale voorzieningen <xa. opname In pensioenfonds en winstdelingeregeling. Gedurende dt tijd, dat U. nog niet in Delft gevestigd bent, geven wij een ruime tegemoetkoming in de pensfoenkoeten en reis geld voor week-end verlof. Schriftelijko sollicitaties te richten aan de afdeling peraoneeh- zaken, Haagweg 127, Delft, tel. 01730-248 90. h è"- WX.2 Wijngaardetraat 47, Goes. Telefooa 01100—5172. y?-W* u(S'' MKoedkoph u ho«h beest*'- tn dat guW*» ""^g. 2 •P°rtnr’CX X** OM Goes Speoaai voor u heeft bet Bouwfonde een model-wonino laten innchten. zodat u nu ai kunt zien, hoe uw eigen huis kan worden. Deze huizen worden in de direkte omgeving van de model-wonino gebouwd met de zelfde indeling: oT^aFwoonEnTXXJ? kafJws- Gadeel met tweede toilet, zonneterras en garage De huizen ?V’ks'^b^er«g«lip0 hetgeen de prijs aanmerkelijk z,jn er d*- bekende Bouwfonds financieringsfaciliteiten zoals een lening met een looptijd ven 30 jaar. U vindt de model woning aan do Undonetraat bij het St. Joanna-ziekenhule. U kunt hem bezoeken van 25 oktober tot 16 november. Vrijdag 26 oktober van 19.00 - 21.00bur. Vorder allo werkdagen van 14.00 - 19.00 an 19.00 - 21.00 uur. Zater dags van 14.00 tot 18.00 uur. Zondags gesloten. it: 5O.-E^ korting cowtplwtw hulp®tvkk®H“BWt I" pmcMiea heuten kist ctpnj./Qss Aftuu SINGER type 447 lichtgewicht zigzag. M;£ÊQQ 1 stachls lÜ 4X5* ,'r;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 20