voor lage 1 januari-prijien l de nieuwe eminent 300 H.J.Colün H.J. Coly n L- U kunt beter sparen IWBtfFffiENUNK MM60ES 1 *1 (assette L DAMES, Tel. «54 Veer oea RMtte MAJUVVTCORMIB kafuloa ,De Zosiebloem erkend 'ULJuimik 'i 4IU I GOLDSCHMEDING BOERENLEENBANK „DE BEVELA De slag om de lacht JAM DE JORGE Decker» compressorea GASFITTER met L--..WW..W UITVOERDERS UITVOERDER ...voor alle zekerhoid In do rwffalsaii Opoerwoek govanwRmho besttudoopoorders ^4 n 1 '•'I Oktobermaand Spaar maand IL •;j|r t r 7 \n VMvMAV l Gom 4 4 r 4 4 lijks larin rden xac Mjc LEENHOUTS’ AANNEMINGSBEDRIJF NV. 8MARMNK0N XUAE BAMtZAKHV Vloomarkt 6 - Gom tohfoont 01100-8110 MIHHSENSPAAflWEEK NOG T/M 25 OKT. F 4 i i 4 -• - litl lllll «H’iffi ijlt: •11 EINDELIJK IS HET ZOVER isaaa—aaeeeeeeaees laaa s o aaaeeeaaeeaa p Gasmaatschappij ZKQAM PHILIPS KLEUREN-TELEVISIE UU DE BESTE SERVICE EN DE HOOGSTE INRUÏLWAARDEBU: een «*a etimulaneom te speren en dbgouwe apaardM aan Isel 4 I ober ION I Donderdag 24 oktober 1968 - 171 Wl/j J OM Lf» 1 V re O eaiiiH —es 2350 •4' 'C'> i. esa RADIO TV ILKCTROT. ART. I DOEN ERKENDE SERVICE r BOO* BM» 7. I» t A 03 41 k 1 5 f dh. voor Bab/i W4. B als extra premie voor de op bouw van het nieuwe spaartegoed. Onze bestaande relaties wacht in bovengenoemde periode bij hun be- zoek aan de bank ’n aardige attentie. bieden. Bijna f der* weten, dat steeds gereed sta adviezen en vele i Y A- SLUIS Telefoon 01178-443 te SLUIS vraagt voor haar afdeling UTILITEITSBOUW W- ■SWNeaaflFHWl LEWEDORP: JDBWMAn. vrljdhr 9-11.45 en 1-3 uur J LBWI8TRAAT 43 - KLOETINGE - TBLEF. 01100-5102/8149 DONDERDAGS KOOPAVOND Bij ons Philips TV 's nu aj Ê'V IV f Adrlaanstraat 6: maandag t.m. vrijdag 9-12.30. en 13.30-15.00 uur dinsdag 13.30-15.30 uur. vrijdagavond 7-9 uur. kaartuMdoa MaaMtlaMR Gratia advies, ook voor heren ZONNULOCMSTWAATMOOSS rry ar IEDEREEN DIE BU D£ BOERENLEENBANK SPAART, hoeft reeds ondervonden welke grote voordelen de vele spaarmogelijkheden two miljoen spaar- it de boerenleenbank iaj met deskundige vMmen van dienst betoon. Behoort U nog niet tot de relaties van do Bomonleenbank? Dan Is er nu gelegenheid voor een eerste kennismaking die U ook nog extra voordeel oplevert. De Boerenleefibank biedt U alle diensten waarvoor U een bank nodig hebt Bij do boerenleenbank kiest U Uw eigen spaarvorm en ontvangt dan een hoge rente over Uw spaartegoed naar gelang de spaarvorm, - Arend van 3% tot en met 5 Op 1 daevtnber opent de nieuw gebouwde inrichting voor I geestelijk gehandicapten „Vijvervreugd” te Middelburg haar poorten. Van die dag af zal het niet meer nodig zijn ,dat ZeeUwee kinderen eideri in hrt land ver van ouden en familie verpleegd en verzorgd moeten worden, tenminste ALS VOLDOCXDE ZBBUWSE MD8JKS ons tanen helpen. Als je IS jr bent of ouder en, na de lagere school, nog jr. voortgeaet onderwijs genoten hebt, (Mulo, Huishoudschool e.d.) kun je je meiden ALS ASPIRANT UBUULING VBRPI EBOSTRR MPU Z I Je krijgt een-basis kunus, waarna je op 1 septesnber IMS kunt deelnemen aan de 3-jarig» cursus Zfwekaümlgen) opleiding. ‘Hoog salaris. SW vakantietoeslag. I desges werkwsek, gratis dienstkleding. Een mooi beroep ligt op je te wachten lei eest mooie omgeving onder de rook van Middelburg. Wij geven je gaarne Inlichtingen Sollicitaties richten aan de Stichting „Vsrpieog en Roet- huleest Xeeland”, Rouaense Kaai 15 te Middelburg, (telefoon 011MMS51). I ZICH MC MEI -DEN De Jongste telg uit een EMINENT geelaoM. Esn kws- llteltoorgol met sublieme roglstratle-mogelljkheden, draw-baravoor nagalm, vibrato an balana, vibra, pan., cusslon, auataln op boven- on onderklavlor f Langs Markstraat 41 HBNKEN8ZAND, A. Janae: woensdag 12.30-13.30 uur; ’•-HEKRENHOSK: Mevrouw D. Verhoeven, maandag en vrijdag 12.^0-13.30 uur. - - i‘- wordt geleverd door J - met de In capaciteiten ven 60 - 2300 I. per mln Inruil oude Installatie megell|k. Wsctwel H «eee - TeL 911004317 iaeaNGeeaeaeaeaaaaaaaaaa>G—mum— oeoeeeoseseseeeseaeeegaosseaeeesóe-! N.V.Zmu^m Bij on» bedrijf Is plaats voor een leiding en ruime, praktische .er hidere nieuwe spaarder, die in de periode van DONDERDAG 24 OKTOBER T/M VRWDAG 1 NOVEMBER een inlage doet van minstens 5, ontvangt op het spaarboekje een gratis bijschrijving van i „DE BEVELANDER" --———is De TV-wereld blijkt opeens vol kleur op deze Philips-TV. U geniet van de pracht ven natuurgetrouwe kleuren. Geschikt voor ontvangst van Nederland I en II en de Duitse uitzendingen in kleur en zwart/ wit Naar de bediening hebt u geen om kijken, zó gemakkelijk. PrfiteinelMnb^ uw gsS^lidw»deRiSSbib Bpaarwesk vgrawaMM w(j aan Iedere nieuwe spaarder een premto van fï_ B^MfBenj^^^b^^ Mn Donderdag 24 oktober 19B8 I,. I W. SOOT ee 7MD. TeL S807 ee 77*4. TRI. 0007 és 7700 Nu ook wltts trouwcoupé natuurlijk! tiilbtirljf - ■■■■■■■iU Mioociw*e<rm.>Mi HMMIMRBBM Tel. 0007 ea 7700. W. 0007 ee 7700. W. 0007 ee 7700 - ■i ’f goede theoretische vakop i - vering Zijn werkkring zei In dlstrikt Noord (standplaats Goes) liggen <r Benoeming zal plMt» vinden In 1 h oen van do daarvoor lp aanmar king komende rangen al naar ge- lang van bekwaamheid en ervaring Sollicitatie* voor 4 november te zanden aan N.V. Zegom, Postbus 117, Middelburg (afck persoMolaookèn).. 1 r:v. 4M»a»aoeeooGOOooaooa»eooooooo»ooose? Diploma ut*, mat ruime ervaring en kennis der modem» orgsnisatietechnleken «trekken tot aanbeveling; voor haar afdeling WEG- en WATERBOUW Diploma ztl of ut» met ruime ervaring .strekken tot aanbeveling. - Sollicitatie te richten aan de directie van Leenhouta, Aannemingabedrljf NV te Sluis. !i 4 P 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19