H 1 L C. van der Weele ■- DAMESMODE winterkleding aan te vullen. I I I 2 pair voor MD 1 -J A £wH poicy 1 i? i COOP i- Hf •^'^r 62,50 voor 10 volle uren i Autorijschool „ATLAS” 'Goese- Elke dag verse mosselen SLOT OSTENDE Uw auto overspuiten? L S.5 ^1- I 'TH |w. J iko; •r 1966 Donderdag 24 oktober 1968 UW VAKANTIE ZEELAND x mantels Bl- P k ZZL 1 wwwjwng ■A mantelkostuums regenmantels pakjes Japonnen rokken Jumpers, vesten on blouses •i W - Voor al uw drukwerk DrukkorU „De Phoenix" eooeeooeeooeeoeooooeooeoeoooeoooo»' :\nourW|ift«.»eooeeeoeo»ooooo -*1- Gevraagd: voor onze binnenkort te openen Supermarkt in de Kamperfoeliettraat 2 winkeljuffrouw» •n een Jongen, leeftlfd 16* 17 jear.‘ Schriftelijke oóMIcitatiee aalt - COOP ZEELAND. Van Diehoecklaan 40, VLISSINGEN. 7 Na 6 uur de heer BAL. Van Duaaeldorpatraat 146; GOES oooooeooeeooooooooeoeoooeooooeeoeoc „urn, ,1 OMK HL Onleed anwuNWN X»>da,vaw*do.teo» RoHgidsM ap ocMivraoa verkHjgbaar AUTO MU. Z11LAND W.n.lwdi.'teLNao •- I .iy .V'JT K^.,. JS d Q&H IX I 1 r H I I j"':- .y i I z A Ki - F 4 kleur. B’- i - '5 X sTi w yi tf t y iets COCS 1 1 van van nds per Jur het de •ea I badstof kinder- en teener kniekousen 1,88 ■-'..■••'■ mourn damossllps met beditof kruisje 1,W - DAGELIJKS KOMEN NIEUWE VOORDCELAANBIBDINGCN BINNEN 9 1 U kunt hierin zeker slagen wanneergteven ER IS EEN RUIME SORTERING: M| on* k*mt r "I-- Vervolg- en losse lossen 9.50 IHW U wordt gehaaid ea aabrecht I *5-'"" Wij leeeen met NSU 1000 L ■hgUMSk theorie les met kleurendia's WH geven een eretematische rijopleiding I JuEeaeeteeet 24. Heeewurt. tol. 01130-1028 - I VI—swt een BegMeee 21 Weelagen tel. 011844381 CAFE- RESTAURANT Gedurende de wintermaanden zijn wij op zondag o GESLOTEN - 4 •e Maendagemiddags geopend. TELEFOON 01100-0003 LANGE KERKSTRAAT 14 - GOES G en aap en rt et raat Goes Mag Met veel koeten 7 En toch kwatlteltewerk - r .’h Reeds veeet 78,— (zed echuren) Gespoten In onze stofvrije overdruk cabine, aset de beste kunsthars lakken on na Mn uur 80 oredon drogen wèer klaar voor de weg. I1 Het goepecialieeerde bedrijf. MWW wrMvgt ew ket^ I A i’ -■ -■< v-d» A f OUr* A.N.V.R. REISBUREAU I I DAM 88, hot wordt nu tijd uw - 'jAw-V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17