*ift L ifa ifa DORPSHUIS TE WEMELDINGE RJA BAAVENS 'W!?T1EKj«sF 059 IFA MARKTEN MODE VAN NU VOOR U Vm de TWEED is dit jur favoriet 30 oktober Lm. 2 november in het NU 89 NU 55 NU 115 CENTRAAL SINKE-DE GRAAG, JO HAMELINK: FIRMA D. PIETERSE: GOES I- ALLIANCEI ÜE STOFFEN SPECIAAL ZAAK Speciale aanbiedingen en M.J. GELUL- warme 4 HARDE BROODJES bakker 3 HAZELNOOTGEBAK L DE GROOT I. BOER plaids en dekens sch«J£J^ Uw blik op de wereld wordt ruimer een actieve kracht veor de aflevering van benzin* e.d^ Garage „CENTRUM” H v. d. VRet Bak Bergzicht te Goes vraaot L een net meisje 12,75 tot 98,-. Een „Zaalberg” wollen deken kunnen wij u aanbieden voor ƒ35,-, Een Dralon-deken vanaf 38,58 Andere dekens v.a. 13,95 Komt u een* vrijblijvend kijken. IFA IFA IFA IFA IFA IFA r z U moet ze zien bij NkoeshamM Openlngstfjdeni Kom ze zien en passent - B.M.W. 1800 «I. de Roo, o De opticien voor moderne optiek eaoeeeeeeeeeeeeoeeeedeeeeeeeaeee»» J' i eengezins woning eaeeeeeeaaeeeeeeeeeeaeeeaeeeeeeeee l**»e**e*ee*eeoooe*eeeooeeoeaonaeeeee< e**erteseeMseiseteeeeeesseiaeee*ea*w Hot Protestant* Chrietalijk Stroekziekeeheie >aeeoieoeseeeeeeeoee»eoeooeeeoeeaesese M. nMCnUM JONGS. <r „DE BEVELANDER” D( warm G 24.30 A F —V 32,96 k—3 MODESCHOENEN I Ganeapoorlatrcot 21 Goas van: Bocage r -• Peter Kaieer 39,96 Dal Pozzo DIEPVRIESKROKETTEN wea>W»0r»< .’XV’ ’B iM hNo AAMMmUM SPECIAALZAAK Dinsdag: 50 gram OFLOSKOFFIE, goudmerk 2 kuipje* MARGARINE bij ons 250 gram „witte" SPECULAAS 0,79 r y GROTE SHOW MEDEWERKENDEN: nieuwste in G 4 I kilo echte CHOCOLADEHAGEL KWntM zonder gelelde GEEN TOEGANG. Maandag: 600 gram KOOLRAAP, panklaar Zojuist ontvangen: de meest exclusieve Onze bootshop voor MODELAARZEN is een groot aukses Kom vrijblijvend eens binnenlopen. FVeohtlga MRLOM Hotel-Rartaaraet Grote Markt 40 - GOES Telefoon 01100-7040 Uw vergadarcantram roar Zealand. Aparte zalen. Part» adree Met gezellige sfeer voor'intieme famlliediner* on uitnemende verzorging van uw recepties Centraal, hot adree la hot ceatraa vaa Gaas. 24.£q Rake mode creaties die „In".zijn Speciaalzaak Bedden en Dakeae, Lange Veretetraat >1-33, GOES. woensdag 30 oktober 19.00—22.00 uur donderdag 31 okt. on vrijdag 1 nov. 14.0022.00 an zaterdag 2 november: 14.00—1&00 mr. Zelfbediening. Textielhandel en woninginrichting. ZONDAG A4. Vriendschappelijke wedstrijd (2e klas) (Aperte brvidsstoffen - Gratis knippen - Knlpodviee) DE GROTE ATTRACTIE Electrische huishoudelijke artikelen kleuren tv., radio enhsfe. electrische verwarmin<jfij|||l Donderdag 24 oktober 1968 ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦BB* I Aanvang 14.30 uur. Leden en donateurs vrije toegang. 1 literblik PRUIMEN '1 Bij inlevering ven f75,aan gestempelde kassabonnen op vrijdag en zaterdag 1 en 2 november ontvangt U een flos VOLZOETE RODE WIJN voor slechts Lange Vorst 83-85, Goes. 0,29 0.25 0,89 0,99 0,99 0,39 Voorstad 43 GOES Lavroetraat KLORTINGK t type bes 'goed. sty. a miach !M0. pieces 7338. i Wij hebban voor u een unieke kollektle waaronder alle bekenda marken als „Didas”. „Zaalberg”, „Aabe” en Te koop: Bouwjaar 1966. Rijksweg 55, Kruiningen. Telefoon 01130-1600. -> Zoekt U ’n 2e hands kinderwagen? Wij leveren U 'n splinternieuwe voor slechts f 150,75. Fa J. F Cas- teleyn. L. Vorststr. 26, tel. 7623, Goes. Speciaal voor tieners. Bij aanschaf van uw modelaar- s zen, komt vooral eerst kij ken in de Bootshop bij Rial. U vindt er de grootste keus, van f 29.95 tot f66.95. Speci aalzaak Rial, L. Vorst 85, Goes. 1 blik IFA kippeeeep 1 blik IFA tomatensoep 1 blik IFA groentesoep Per blik - mat een goede bril U behoeft dan niet maer ta turen en te gissen, maar U ziet o. alles helder en scharp TWEED voor rokken,, vesten, Ja ponnen of sportieve kombinaties, al of niet met bijpassende ruiten, dat brengt natuurlijk Tweed, 140 breed. f 14,50 - f 14,90 - f 20,90 p. mtr. TE KOOP: ■«»-.-“t goed onderhouden Wpetraat 12 te Goe». Te bezichtigen na afspraak telefoon 01100-7S87. i Per 1 november a.s. vragen wij i Mag ook g*penaion**rd zijn. Jacób Valckéstraat 5, Goes. ,i i Telefoon 5352. Inlichtingen en/of sollicitaties t* richten - aan de directrice van bovengenoemd ziekenhuis. Telefoon J 01180-7000. i 065 I 2 kNo STOOFPERBH 2,95 150 gram BOTERHAMWORST, „Zwan" VjV 098 500 gram UIEN, panklaar 0,89 y°°r de. vel» blijken van be- langsteUing bij onze 35-jsrlge eentvereniglng zeggen wij aUen hartelijk dank ook na- znens onze kinderen. W. vaa BOOTEN <- van BOOTEN-HKUT Heinkenazand, okt. 1808 Dorpeatnaat UI. Langs deze weg zeggen wij familie vrienden en bekenden harteUjk dank voor de vele blijken van belangstelling, voor en bij ons huwelijk ont vangen. J. BRUINOOGE J. BRUINOOGE-PROOS Kapelle, oktober IMS. Cereestraat 10. De notarisen Mr. W. Loof te Tholen en H. W. A. Steen- poorte te Kruiningen zijn voornemens ten verzoeke van de erven van de heer C. Bierens bi- inschrijving te verkopen: DE RUIME WONING „AUUA LIBERTAS” Dorpsstraat 15 te Schore, m bijbehorende boomgaard, sec tie L 1614, groot M aren 5 centiaren. De woning met btjbehoorende tuin is verhuurd aan J. Veer hoek voor <25,— per jaar De boomgaard is dadelijk te aanvaarden. Inrichting woning: kamers en salte, zijkamer, keuken, bij keuken, kelder, 4 slaapkamers Bezichtiging, tegen vertoon van door da notarissen ver strekt toegangsbewijs, op 2 november van 130-4 uur. Inschrtjvingsblljetten in tei leveren bij notaris Steenpoor- i te uiterlljk 9 november a.s. j -*- Te koop: Een z.g.a.n 2-pits aardgasconfoor met slang Koopje. M. D. de Grootstraat U. Goe*. „Van Wijk". Plaid* vanaf In vele leuk* moderne kleuren, lichtgewicht en fjz*ret*rk daarbij, ook heerlijk warm Na bij aankoop vaa eea doken of plaid eieirtalhaager gratie En nog vele andere soorten dekens, te veel om op te - noemen. T G Jamn^dto^feiiciteren op mterdag 3 nar. van uur tot MO in bet breeniwssagsbuuw WHheiminaetraat 1 te Krab- beMtjka. VUMaroa, babMwd- aai Uatn- kladesro. Hierbij danken wij all* familie en kennissen, voor de vele bbjkan en belang etelling. de wü bij on* 25-jarige huwelijk hebben mogen ondervinden C. P. Pi*t*re C Pietere-Koens Heinkenezand. Clara'a Pad 43 ▼ear de vale blijken van belangrtelling en medeleven eo* betoewa na bat over- lijden wan ndjn lieve man, «we anrmanu vader ad grootvader FBAMCIBCDS SER VAAS BIBUTBU aitoa* wQ V hartelijk dank Uit dn naam: K. Steutel-Janaen. Haneweert, otet 1000. Oude faMwatraat 11 ▼oer de vela bUjken van be- laumOaning die we bij ons huwelijk ontvingen zeggen we onze familie, vrienden en bekenden een hartelijk dank. B. RUK M.MUJK-V. n WESTEINDE WUMbrordusstraat 36, Vrijdag *n zaterdag prijaea in nm» groente an fnsH- afdeling.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12