KIJK EN K.ES UW de magneet v Donderdag 24 oktober 1908 APARTE JURKJES HAARD uit een grote collectie want n gaat voor een gratis verllchtingseontrole naar de VW-dealer r 129-159-189-198 - 228 - 258 AUTO-COATS 79 - 98-118-148-169 Jongens winterjassen 49,50 Jongens jacks 31,75 Jongens pantalons Kleuterjasjes 32,50 1UH lUMIMVNKKKnMtLMuGOES 1 F l Al icht! a o Klassieke winterjas 118-138-165-198 Pantalons 32,75 - 39,75 - 44,75 - 59 Alle twee zijn rijk vertegenwoordigd in onze uitgebreide FORTEX-kollektie Kolberts en blazers ook la Jersey 65-79-89-98-108 22,75 KOSTUUMS C.V.-plannen even bellen Hollestelle n v. 01100-6995 Lphildar” GARAGE VAN STRIEM N.V. JANSEvanNOORDW’JK Regeniassen 59,75 - 69 - 79 - 89 - 99- 108 JACKS 59-65-79 AMARYLUSBOL MIJNSBERGEN- Goed licht? Donderdag 24 oktober 1968 „DE BEVELANDER” •ber 1968 6 -N MERISON WinrfMlym ban rttaH LANGEVORST 80-82 GOES St BENT U AL GESLAAGD VOOR DE WINTERT MODEHUIS ,,DE CENTRALE Firma F. Jansen Zn. 1O AUTO RIJLESSEN oom. edisonstraat s. tel. eiieo-ane. damesmantels mantel kostuums meisjes-, Jongens- en herenkleding Doe als velen, koop voordeliger bij Zaagmotenttr 1, Goes' >»e»e»»»eeeeee»»04»a»o»»fla es sa ö»»aa»»s a f— „PHILDAR” I*———————— SPERA-NIELKA (wette merk auto u ook hebt) Bent u niet helemaal zeker van uw auto verlich ting Wilt u absoluut veilig de donkere winter ingaan Ga voor alle zekerheid - uw licht opste ken bij de VW-dealer. Mocht er Iets aan manke ren, dan kunt u er direct Iets aan laten doen. Alles aan laten doen. Controleren, meten, repareren en afstellen. Koplampen en achterlichten, rem lichten en cllgnoteürs. Doen? Alllchtl Ga voor uw eigen veiligheid naar de VW-dealer. HIJ con troleert als extra - eveneens gratis - uw ban den. Doen Allicht I Na de controle krijgt u het speciale actie-embieem van het Verbond voor Veilig Verkeer op uw voorruit Dan Is dl uw licht, goéd licht. Het geeft een verlicht gevoel; ook tegenover do'politie. <i Amsterdam- Rotterdam Bank N.V. één of twee personen Fa. Serrarens Voor al uw drukwerk Drukkerij ,,De Phoenix** A 4 4? z De ideale Jat. LET OP DEZE PRIJZEN 11 warm ee voordefig 10 Jaar vanaf met ea zonder capuchon 4 jaar vanaf 7 tooruren. 4 t imer V 4 BERCO Terienka, ribfluweel. 10 Jaar vanaf uitmuntend in kwaliteit an pasvorm; Terienka. zuiver scheerwol Modern of klassiek VAN AüluHi aC »N NEDERLAND olie- en t L hm>- hoof i»- Jawefler Horiegar Graveer •t Airissasg. 11, tai. MM Gone 4750 vbrvolo- en lossi izeeo* ft- KMK&MOMVS V.Wy* GOESA St Adrlaanstraat 6, tnMoon 5645 Toonzaal geopend vaa: MM sur - 12M ear tot 1ÏJ» aar. ■s ZaterdagaaaMdags vaa iue uur iet Itee aar. Lsvortng aiuhütond via de erkende vakhandoL l' i* voor het schoonhouden van ons kantoor en p Het zetten van koffie i' Stap de toonzaal vn Meriaon binnen. Dan heeft u xovéel keuse, dat. klesen moeilijk wordt De meest bekende merken vindt u er a-a. Beekers, Benraad. Boeal. Ctaey. Dra. BssjtM- Jaarsma. Nobel. Peelers, Siegler Er staan ook bijzonder gestaagde modellen voor bü- verwarmlng- Kunt a niet Inééns beslatten - geen bezwaar - komt gewoon een keer terug, bent van harte welkom. heeft voor de lange avonden gezellige hand- i werken. Kussonpakketton v.a. f 11,95.' Alle kleuren D.M.C. Binnen- en buitenlandse handwerken. Lange’Kerkstraat 12 - Goes De betere kwalitsitshorlogss In verschillende prijzen. Zié onze etalage Ruime garantie en service Zo niet, bekijk den eens on» modieuze kollektiat U bent welkom op: Donderdag 24 oktober 1968 van 19,00 tot 22.00 uur Vrijdag 25 oktober 1968 van 19.00 tot 22.00 uur Zaterdag 26 Oktober 1968 van 10.00 tot 16.00 uur Wllhelminastraat 74 Goes PULLOVERS VESTEN POLO-PULLS OVERHEMDEN WEEKENDERS 10 Jaar vaaaf T -V' mat en zonder warme voering In verecMUende modellen met warme borg-voering - ji Wij vragen gedurende enige uren per -dag het zetten yen koffie b.v. een echtpaar Werktijden nader overeen te ko- men. V i Behoorlijke beloning. Aanmeldingen bij genoemde bank tijdens kan- P. Mrrr dan 100.000 vrouwen in Dtritatand roeken een man Ik ban «en van dia ruim 100.000 Duitaa vrouwen, dia ondanks onre goede kwali teiten, er nog niet jn ge slaagd zijn een goede man te vinden. Ik beloof u trouw. Ik schenk U liefde. Ik breng U geluk. Wat U ook wenst btj mij suH U het vinden. Bent U ook eenzaam? Zoekt U een goede vrouw? Vreagt U dan eens inlichtingen over mij en mijn lotgenoten. U kunt met ons kennismaken via onderstaand adres. Schrift U eens. „streng vertrouwelijk wat U zoekt". Bij niet slagen geld terugl Bemiddelingsbureau P. o. NtEVWENHOVtN, 424 EMMERICH Postfach 1466 W Duitsland gBBBBPBBBBBBBBgBBBB POTGROND KOEMEST COMPOST v/h Drijfhout Wijngaardstraat 35, Goaa. DSSSeBBSBSSSg Woninginrichting de Koo ning, Parallelweg 6, Lewe- dorp, teL 011M-470. Alvorens tot het Inrichten of vernieu wen van uw woning over te gaan, verzuim dan niet vrij blijvend bij ons offerte aan te vragen. Ook aan huls te ontbieden. -> De voornaamste redenen hiertoe zijn: De aHeraeherp- ste prijs, vakkundige plaat sing, deskundige voorlich ting, uiterste service. Dit geldt zowel voor meubelen, overgordijnen, vitrage, zon wering, enz. Speciale attentie voor on ze overbekende nylon tapijt- tegels. Uitermate mooi en sterk, geschikt voor uw huls In slaapkamers, ging, hal an keuken. Nu nog voor fï,— per tegel, vakkundige “leg ging Inbegrepen. Dit is ge garandeerd 40*/, beneden de normale prijs. ->■ Let op. Ons kosttrakt loopt binnenkort af op deze ongelofelijke stuntprijs. Ook wij zullen dan genoodzaakt zijn U voor deze tegels f 2.85 per stuk te gaan bere kenen. Profiteer er dus nog van zolang dit mogelijk is. -*- Als 2e stunt aanbieding kamerbreed tapijt. 360 cm breed, normale prijs f104.30 per strekkende meter, zolang de voorraad strekt f 67,p. str. m Keuze uit 4 courante kleuren. Bovendien ook dit tapijt gratis gelegd. Fa J.. A. de. Kooning, Parallelweg 6. Lewedorp. tel 01166-470 „Speedwash Delta", Che misch reinigen. Mantel, jas f3,25. Regenjas f2.75. Peig noir f2.25. Gordijnen p. kilo f2.25 Bierkade 3. tel. 7338 Goes. ÜbBBBBBBBBBBBBÜBBBBBP.BB—BBBBBWBPR< Prachtige grote met aarde en mooie sièrpot, kompleet voor ƒ5,95 Nu planten voor bloei ometreela Keretl j Tevens enorme sortering bloembollen voor I kamer en tuin. i i i Ook voor struikrozon kunt U bij ons vast en i zeker slagen. A-kwalitelt „Super Diamond Roses" met 3 en i meer sterke takken, per stuk f2,— 1 Kom gerust eens kijken bl|: ALLES VOOR UW TUIN. Wgstwal 13-17 Goes - Telefoon 5801. ;gggge——eeggoBBeeggeeg—••egwoeg; o-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11