SPHI UPS KLEUR EN TV-NU KOPEN U V UT BIEDT 0 DE FOM A-1 ORGANISATIE F 1 w HEMA elke 2e rookworst nu t/m 26 oktober ^PHILIPS KLEUREN TV-NU KOPEN^PHIUPS KLEUREN TV y sa kvt 12008 a Héérlijk 1 Grace) r KEMA 3 meer worst voor minder geld in de i 1 J HENDRIKSE’S ^cr®® RUÏKI^*^ GEEF ROEST GEEN KANS >i laat ons uw auto -JwteL door-en-door Internationale top artiesten in kleur bij n thuis GROOTSE KLEUREN-SHOW waarin de trekking van hoofdprijzen in de nationale najaarsloterlj o o O Zweedse Foundation Industrie ARNBERG N.V. MEISJES EN GEHUWDE DAMES ra ra F 1O AUTO ^JF50 B 1 I I I DE CENTRALE' A-1 GEBRUKTE WAGEND BU CWKML FORD DEALERS. DE HET M HANDSAMMC VOWNL t t K Wa van dtn [HEMA Voor al uw drukwerk Drukkerij „De Phoenix” r> I VOGELKOOIEN V Firma Geljon an Zn., Lange Vorststrast 62. Goaa. - tebfoofl 6823, 8247 Koop nu Philips kleurentelevisie. Wekelijks meer dan 12 uur kleurentelevisle-uitzendlngen met vele interessante programma’s, zoals de grootse avondvullende kleuren TV-shows. Alleen een Philips kleurentelevisie biedt u de mooiste kleu ren. Kom kijken. A-1. tot pradtoMt voor gekwpootMrte, gerecon- dMoRMrio m geearMdMrte InnNwegene. Elke A-1 wb0m^ <te door te Ford A-1 Doder wrtooht woidt hooft ooo walo prooodm mootoo onder- geon. Vakmsnun hebben uw wagon groncftg no- gotaten en m perfoolo ataot gobrncht: vorvongen wat Met awer bod^Rmtar woa on gerepareerd weer nodig, Doeran tamnen Foid A-1 Dodere o enbriftoRk gerente garem dat la uw zaterhdd. XAneog er garaat onl ^7 TecTyleren volgens de ML-methode met eritjinele TecTyl ..DE BEVELANDER’’ Donderdag 17 oktober 1908 Donder I o I t t -.1. V 1 Ml M7 Voor 1 A riliiul 3 03 re ZEKERHEID! ‘«"•F PhWpo Miwwtihwfal» iM—ifi mt00 oa boaHMMeoocMMwor intw»,4 vmi do MiOwt.nfci mi Mtoe Miai» ae awV* uttxewde»f«». IimwadlBi aaedarkeaae dndrtlHPin.TMo hdd- ■prafcore.tmawiiada gilaWiDiinaii. NkM, booM sowel la ktour In nl vmf dn bj a" I ]iiir 1-prljsW- I (ra vaars SA. ASriaaastraaA U. Oom. TslafaeatOM. VORVOUk M LOOM UNOeO I.*- TCMMMDUWB «W>» GOES: St. Adrioanrtraat telefoon 8646 SoUic w« Ooob TROTYL «mtCMTAHON MarconMraat 7. telefoon B9M. Oom f 88 VESTIGINGEN Keue utt de leatete 26 nieuwe modellen u iiüiH l Vrübldvendc bezichtiging ven het bedrijf it mogdUjk. dagelijkt tuiten 6-17 uur. 4 ->■ neontrnnate^r» vanaf raja. atroooi n.v, ieae« Kerfcatr. 11-1T. Oom. tel. onoo-seao. na uw eiiae- <74. Kipen tochn. dienst Te koop oood onderhouden KIPPENHOK met toebehoren 14 x i meter Provindaleweg 10, Korteene Gevraagd nette huishoudster bij heer alleen, rustend landbouwer Comfortabele woning en eigen «uto Brieven onder ne. 42-3, bureau van dit blad ZaniiMi wasa tomaat v. f1040,— nu f740.—. Stroom NV, L, Kertstr. 11-17, tel 01100-5855, Goes. Na 4 uui 01106-474. EKen taohniaohe Wij bieden U het gehele jaar door vast werk in een modern atelier met een prettige sfeer. Bovendien: hoog loon goede sociafe voorziening volledige vergoeding van reiskosten verstrekking van vlotte bedrijfskleding zaterdag en zondag vrij Sollicitaties kunnen zowel telefonisch, mondeling als schriftelijk geschieden aan bovenvermeld adres. Reiskosten i.v.m. de sollicitatie worden vergoed. ft. FIRMA JANSEN ZN. (die beroemde sappige, kruidige, geurige Hema-rookworst dagvers gerookt, ca. 250 gram zwaar voor normaal maar 99 cent) 25y^ SdkoSJ ■IH “1"‘ CJ 1 «II JLN'NI aaTV^A'Wl U J - - .1 'i O- p o wbc itssft sr»-.V hK -a.w--*. - Industriestraat 7 - GOES Telafooon 01100-7686 Wegens verdere uitbreiding van de produktie, nor- maal verloop wegens huwelijk en het toevoegen van nieuwe artikelen aan ons huidig produktieprogramma kunnen wij op korte termijn plaatsen: om opgeleid te worden tot machinestikster of hudwerkster

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8