•e- s ir I enaissance rW a oB u I00M VAN ’N KEREL - I E JACKS MANTELTJES De ROKJES PANTALONS BERCO BLOUSES ROLLOVERS JURKJES CAPES Extra vwrdeel-aaabiedmgea: Uw taia MMNSBI beste collectie vindt U '1 I -1 -1- 1 TERMINUS - GOES Si /.ii *1 A bij •i en L-l .til Is er weer^^^H i! hl ■'•Wa 7$ o BB .;4 Lr O ft Donderdag 17 oktober 1968 „DE BEVELANDER" »r 1968 t i C 7 NIS '7 I f S. 1 f 18-17. eeeeeeeeee f lil i V LANGEVORST 80-82 GOES tjf’ I LANGE VORSTSTRAAT 59-61 KOM EfcriS KIJKEN! t j I -4- fft ’""“’ft U ziet grote keuze - Tb j MODEHUIS La. het Motte* te*. GI100-7S91. Süjjl •e. teL oiioa- jh l ml •O» M.O6MSOUSN x Zowel tee ale verpakt. Fa. Serrarens v/h Drijfhout ft 5 ‘I ISa ’..-Lij J nn fase,-auoom M.V., L Itertutr. 11-17, Goea, teL OHM »MC, na g uur 01100- Niéuwe Rijkeweg 77, 074. Btaen teetaa. dienet. We hoeven er niet lang over te bomen: jongens willen fijne truien. Zoals linksboven die polopull In de nieuwe winterkleuren. Met geinige strepen langs kraag en borstzakje. En dan rechts die V-hals pullover. Da's mannenwerk! Vooral met die pittige kleurkombinatle-etrepen langs de boorden. En op de voorgrond tenslotte het krachtige kabelwerk. Sportlef. Warm. Voor jongens die kerels zijn I 100 g«m«ngde tuintulpan voor f 10,— Leuk gekleurd plastic hfecintglag met grote hyacint, tarnen voor f 1,— Sierlijk crocuspotje op voetje gevuld met 9 blauwe crocutten voor 1.75 - Prachtige grote amaryllitbol kleur rood voor 4,76 Keizerskroon een sieraad voor Uw tuin p. et. X— Grote sortering coniferen tegen zeer aan trekkelijke prijzen vanaff 2.76 Vergeet niet Uw conaumptie-aardappelen te bewerken met Anti*sprult in handige strooi- koker van 500 gram voor 250 kg aardappelen f 1,26 r"- q.i l if ^••“•TinmnrrTi-tr-irinmiMiMaaMsiiniiiiiiniiiiiiiiNMBaeiiMBHiiiiiiiiiwiiiiiiMMmwun^Mw Gevraagd: in kleine rusthuis in Den Haag, een hulp In de huishouding. Hoog toon I Werkster en huishoudster aanwezig. Intern. Adres: Huize Loeiee de Coligny, Celebesstraat 98, Den Haag. Telefoon 070-551812. Lage prezen! f 11 11 .V Km! -*■ H I M 84 Vraag ‘n folder of kom even kijken H f de magneet 5094 b V H (en neem geniet de kinderen mee) i GOES ^angevorst 84-92 c\ VLISSINGEN Lange Zeln. iM aat v. Stroom 17. teL 6 uur nieebe BERCO 1 Speciael waak: O"» weftekend^555nd menu's an ammIgbIgvg wÜdoctiotRlB MOT®. Gone. nat i roede •dallet «w «'•E. een kainen- awarte oUanda k tuL- vaata ad lUeean- a 110,- Berg, i el I -4 ''«ka» 35. Goe» w rte .- 1 -■ 7 Kinderkleding 1 -> Autopechlampen in divl-e- Te koop: 1 bungalowtent uitvoeringen vanaf f 4,90 levert Jeswnlaaee, Goee. -> Banrfrei nrthe V. fSMr- mSnifK m r 4-pen., 1 ollehaard merk B en D. Oorthavendijk SS, Haneweêrt. Te koop:, kinderwauee Lx.gjt en modern ban ketel k ewaSnip.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7