I F P 0,29 0,99 0,99 0,19 ■HntansT 819; 0,19 Renaissance IS 0,79 0,49 0,55 069 0,98 0,89 0,98 SPAAR ONZE KASSABONNEN I 49 IFA MARKTEN LLIS?01 MAAR W9H BIJ ONS llügl BETAALT 0HI MER EENSTUK'- MINDER E VOOR eMN VOOR uwouos Toeam mok NUSHNA SWH-TV r I N I. BOER, 1 DE JONGE 31 3 Irislouai RADIO&TVSANDEE poley I O j - 6akr.WottaN.V., 2,98 2,98 ƒ15,95 M5 DAMES-HARDSCHO EXTRA UGE FRUZER KETTING RAMES, voor uw haarvsrrorging nog steeds het oude vertrouwde adres Kapsalon Pastas, MEISJES J ■?'l eB’?e enige lardippetarteerders IFA IFA IFA IFA n.v., Done I '•Al COR8ETTER1E8PECIAAL ZAAK V v< 2 krop eta 1 literblik eperclaboeae 2 kilo sAMfeorea 11 4 i i- V r WESTSTRAAT13KAPELLE TEL ÜIIOZ 1350 3 fleajea FA-MLB 1 df I Heeft U die pantalons I al gezien? j ik Wslneveld n. eierkoeken M I '3 j GLAamoueiwiE GEZINSHELPSTERS V i Maehl MODELMAKERS AANKOMEND MODELMAKERS Kamerbreed HeugaTapijt in Tegds is gemaakt voor mensen met bezwaren tegen rra__i kamerbreed tapijt •an •lactrfcHIn. A. MEUAARDp AANDRIJVINGEN I e »Je e e e eeeeeeeeeeeeeaeeee r|;; Renault bestelwagen II C.V. Groothandel van Melle f I ♦♦♦egiwsèsssssóseeoeeooeoeoopoeooi I i Voer al uw advsftsntles ^De Bevstaadsr" „DE BEVELANDER" Donderdag 1? oktober 1868 iNTaaeATieNAt t i. I 54 j 5( - (f 1C 10 10 10 1 flee azijn. plastic IAHM n«KSTMAT« OOH i a. i -- SB I GUXNOOttG VOOR GOES EN i AL-i Hollcshllt' Men, tevfae Mat Karkatr. I toerfce. tel. Mil TOPKWALITEIT VOOR EUROMARKTPRUS I Diwadf 500 gram hatepot (panklaar) k k Een enorme kevie vindt u MJ DE JONGE. Modern van li|n, perfect af gewerkt en goed passend. Merken als TWEKA, DELANA, LEHMAN e.e. staan daar borg voor. En kijk dan meteen eons naar die overvloed van truien en pullovers I Zo U dat wilt helpen wij U graag een leuke komblnetle te maken. U tuit het zelf ervaren: Zó kunt U alleen maar slagen bij 3 brokken gevold apecaiMO van 1,20, NU i..^. 250 gram rosijaoa poley Ganzepc grtstraat 9-13 GOES 6005 a e e ee o e e soa eo oe-ow*oo •e'o e e oa-o.o e oa ea a t e e o a o*-o t «vwo r 6 e ee e e e eê eé 0 nee Mohair sjaals voor dames, meisjes en jongens Kon/vrijblijvend binnen. SE®w kv;- «'V 1 rookworst Anton Hunnink Marti ab Artsaxw aan «W o In senrtoe en tea* en paaXrt? GOti. VIDDElE oa. v. N l pnarvors! 84 92 Nu .v 8- *1 500 gram rode kool (panklaar mot gratie appel) Folter, adres: magazijn Noordwepgeo- 4;; ZeMvUetatraat 71 Gees - Telefoon 01100-0140 :‘i 250 gram obampignoM Gevraagd: In vaste dienst, min. leeftijd 17 jeer, min salaris 329,— per maand, vee, toeslag 6 GEZINSHELPSTERS In losse dienst, - max. loon 3,10 per uur:. Inlichtingen en sollicitaties ZuidvHetstraat 63, Goes, fol. 6M3. V I OmmW ÜWVM net TManm Ztt tatptl. opvallend Jang en ujfrortekerd. Ziet or V(1 mot Joao. MatoKt tn C-cvp tO-lOO, DtS-lOS. la aa xw*t. -► Te koop: prime kolcn- kachel 1 Jeer oud. Sevens 5- dellS drumstel an Batevus. SKl.TRLSiSS:, WEE Ta koop eevraaad? LfM-x. accordeon SM of banen Wanaeldiiipsewec X. Kapalle. teL oiias-tsas i A 500 gram wWof--II y 0,49 f MO t t»4 2.06 f 2.65 4.98 2.06 Bij aankoop vm totMtaalo 10.— aaa hondsrliM»P>o 100 ORAM GEURIGE IFA-THEE VOOR Reclame-verkoop, bijzonder mooie kwalitelts veer vraagt voor spoedige Indiensttreding voor de afdeling model makerij' ca»d«, won* Mn pronlfl. M afwlmlwd. wwkkrlnfl mM tmde aoci.1. voonlmlngM on. opmn* PM.IOM#ond. M winstdellngeregellng. Gedurende de tijd, dat U nog niet In Delft gevestigd bent, geven wij een ruime tegemoetkoming In de pensioenkosten en rels- geld voor week-end verlof. Schrfftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling personeels zaken, Haegweg 127, Delft, tal. 01730-24890. Terstond gevraagd: Indien mogelijk in bezit van rijbewijs. Dorpsstraat 32, Helnkenszand, tel. 444. Helanca Stretch dsuneahaRdeciioeRen Oames Mappa haadschoeaan. nyl. gev. Suède waaten flanel gevoerd, nylon gevoerd (maat 8Vs f 4,96). Mousse slips met badstof kruisje Katoenen Breeches met lange pijpjes Stretch nylon Breeches, lange pijpjes Dames camisoles ......o-.» Dames slips 2 voor Nylon mousse slips 2 voor Fantasie Helanca kniekousen Meisjes brushed-nylon nachthemd je - - 500 gram worteRjee (met gratis peterselie) ■*"rfoariggo. IEdlsonslraat 17 - Gom T< «1100-7000. van Citterstraat 11. Helnkenszand. 's weendags: Mewweweg 6, Baarland, ta»oea 0110M70. FROIFSTATION VOOR DE HtUITTCELT WILHILMINADORF J Bij onze instelling is plaats voor een typiste/ telefoniste diploma mulo an typen vereist. -. Salaris volgens Rljkaregallng, afhanke- lijk van leeftijd on ervaring. Schrilteli|ké sollicitatie» te richten aan do :teur van het Proefstetion voor de Fruit- i teelt. Kerkstraat 45, Wilholmlnadorp. «♦♦♦♦eeeppe^eAdMkMMkMMMMhMMMMMUMMMO >ooooooeooeeeoeooeooo»oeeeo»e»»»o»i Gewaagd veer Orate 1soes 6cMe hirfilinaertrsiiwksdie Geboden wordt hoeg leert on een prettige i -------- eeoooeeoooooooooeeeooooooooooeeoootI ’S-Hooronhoek --- - ---1 Op miandog 21 okt. a.s. organiseert het N.K.V, efd. 's-Heeronhoek e.o. ••n bUsonkomst voor heer leden en dames Do hoor Mallee zei den oen uiteenzetting geven over «b bijstandswet on do gezlnnorg. - de socr. M de Jonoe asetoje»- Jr.. voH- balschocmn maats Kamper- f ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼WWW’’ Colperatisve Tofarsveroniglng JtoidSovoiand' vraagt voor haar sorteednrichtlng |e ‘«Heer F Arondskerko voor dlrekt: foebaotaMrt MA Geeê. Work gedoronde de gahals winter en 4 werjiwr. 4 Belangstel lenden kunnen zich molden 4 bij de bedrljfschefdhr. A. I. D. de weg 7g, 's Heer Arondskarka, lel. 01106- 466. J ^s avonds teiefaon 6116MV4.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2