f a r ostuums Ife-; Zij ’’vertalen” honderden buitenlandse suggesties tot draagbare Nederlandse kleding. Zij zorgen ervoor, althans wat hun deel betreft, dat onze codec ties steeds modern, fris en bij de tijd zijn. Maar daarnanst voldoen zij duidelijk aan de wens van duizenden anderen die meer behoudend, minder progressiefin hun kleding-wensen zijn. Gazan voor topmode als u dat wenst maar ook voor klassiek als u daar de voorkeur aan mocht géven. Dit alles en nog veel meer is slechts - vt-cj, -mogelijk met eigen coupeurs en eigen ateliers. TShnUt en andere Polywtdr w; Klokkenwinkel I niet alleen in prijs V maar ook in mode en stijl '/M UU.,' REGENJASSEN 89w- 49- 89e 49.- KOSTUUMS in zuiver scheerwol T&iLenka 89.- 98.- KOLBERTS PANTALONS DEMI’S WINTERJASSEN en COATS tnpmctói». 492* 59.M 69.“ DE BEVELANDER". Donderdag 17 oktober 1968 o I A.LKAMPMAN J 17 DAMESAFDHJNG Een L- f I enttei W LH,d LH koflektie In ve een a Onze P ■P p'. De Ieeeeeeeeeeeeeeeeeee TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS UITZENDBEDRUF TERMINUS voor Iwilt U thuis geld verdienen? Badto watfetafenta 15 stede» I» Ntfetei en Beigfe: ^irthsfltouvsBotindMMMBdhnioUkuctteHaariaB Bergen op Z<«i o Dordrecht eBredaoEMbovcne Arnhem F Mas «mèmu Bsmiu Zmw. AshMoaadnat M-71 - tal 0164M795 WW’?- Emmen Wond» «In Bdgte: Anl»t Lange Vorststr. 57-63, Goes. Tel. 01100-7251. met «ftzitabare wintervoodng o9< Voor Foto combitasson Foto-albuais Statieven Plakpereen Doka-apparatuur enz. naar tal «eer vmL modellen en kleuren in andere Polyeeter kwaliteiten 79*- De nieuwste modellen. Ketüe uit ruit-streep-of anideeaine kt wollen tweede, vele fraato deeatee BLAZERS tn flunnsd. Keus» uit 1 of 2 rij model 89.- 49." lood etiket 45/55 Diveive modellen ook voor de jeugd 19.” 24.71 VelourwShetiand en Mcbadr In iHtaBm Bovendien het nieuwete op CQATgeHed: geheel van n«1»ïneel/g^ wmverse JX S A VARlATfES-^^i f MANT1__ 59.- 79.- (ook met bont) 89.- Keuze uit vele moderne deaains en kleuren. Hoogst elegante modellen in diverse prachtige stoCten. 1 >fzbij 9- I In alles een klasse apart r ‘t e nu r. jf' I ii p p P P P 0 p p p p p.’ P P P P P P Adv< woei P CL 'm en C HRPINCK l VQOSTSTQ 35 k. TEL 6629 GOES P r< p. p R. S'-, |M. P. KOOT MACBrm- iHAJfDKL N.V, Kloosterstraat M. Maasden, tel. M15O-15S4O. l ot bij: Mej. M. NFVK Genestetstraat 20. Tl rastass. HOTEL RESTAURANT/ CAFE RECEPTIES «n DINERS de eigen coupeurs Dat kan op onza auparanege ORION - dubbeibadbreima- I chine. Deze machine kunt U [door voor de Textielservice N.V. truien te breien, ae- I heel terugverdienen. I Tevens stellen wfj U in da (gelegenheid ACRYL brettna- I chlnegarens bij ons te be- I trekken tegen de prijs vaa If 15,— per kg. I Vraag inlichtingen bijt da haer I VXRWXIJ, Ijan van Scorelstraat <S bts I utrecht, tet no-iaoas. “"GAZAN p Meer dan 100.000 vrouwen ia Duitsland zoeken een man ben een van die ruim 100,OM Duitse vrouwen, die e danks onze goede kweH- teften. er nog 'niet in ge slaagd zijn een goede man ie vinden. Ik beloof U trouw. Ik schenk U liefde Ik breng U iHuk. Wat U ook wenst bij mij tuit U het vinden- I Bent U ook eenzaam? Zoekt lu een goede vrouw? Vraagt I U dan eens inlichtingen over mij en mijn lotgenoten I U kunt met ons kennlsn «ken I via onderstaand adres. I Schrijft U eens I „streng vertrouweiiik wat U I zoekt”. - I Bij niet slagen geld igl I Bemiddelingsbureau P. Nieuwenhoven. 1424 EMMERICB I Poatfach I4M W. Duitsland Zojuist ontvingen wij I een grote zending herenka merjassen. praktische dracht voor zieken en gezonden: concurrerende prijs v.a. f29,50. Beva-huis. L. Vorst str. 84. Goes. i -► Suède herenjassen, de beate kwaliteiten en afwer king. v-a. flM.—Antica f 179.—. Ook grote maten In 11 Beva-huis, L Vorststr. M. I Goes. 'I I In klassieke kostuums brengen wij grootste keuze kostuums, ook in korte, cor pulente en lange, smalle me taal ook met iets wijdere pijpen en ruimer kruis: prg- zen fiw tot f215.—. De grootste service geeft 1 Beva-huts. L. Vorststr. M. Goes. Voor de jeugd brengen wfj vlotte getailleerde kos tuums tei vele modellen en tgiten. prijzen f 12B,— W Beva-huis, b» vf van gazan te. Statioa GOES I - TELEF. 01100-7W1 i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 24