M Ut- W0RSW6-. „IWITtIT- f 0 M regenjas TCHEMMS WJNFKST^ffl KOMTU^^^ I I j.f. hopmans JSGEV JfsF^OKTOBER BU SAC. HEIMANS F GEHELE WR VOOR1 rsBVi>g^S^€» WNOOCNM een zt^te umh vermengd yneb winee cbgnóc I DONNA1 I MBBte miiiHiiiirnr ^E«WGIA5..-.Se V± t-WU- SUPERIOR 'hips dg ^^Wflwtr5d ^»oiik€9 RDS8ICF 2 SI VAN QACUFBMANS wwJArc’nnv LTOPPERS •-.I BEVA-HUIS, en ven; •rKfonp 1°^ Nicawe batteryen Leclanché r i liber een I V J eeisi van oNze Hxnwpeu I* 9 M.M.CIarijs plus II ^.-^■Mlllllllllllllll NOG IAS6R RFN Ub GroOTHANPELS JctKMÖAg PRUZeN x\ wfêST 1 r Huidverzorging n xacht-xuhrer-gazomT rHET GKire SUCCES AMONniLAPO hSHERRT l& half dry gm «o' a\ M^rSI 1 •r ■=!lll|||| X PIET HEINSTR.3-GOES 4 J f F UW VAKANTIE - 'I ■annemorebedrljf ^VWT BEMT UHDK5? litalioorisetJ^elwyn ^^^isuvoorroadop peili I Vi begrip dib merk I pufiDi Garage De Jonge Ovezande VOOR J onderhoud én reparatie b van Uw auto 5iuolzo0^ 1 ^rnp9rbwijr?' L*. L i. *1 5 rp^z ii Zeeland Tours V. (Elf 1 V KMA BE Ilia**- Pz ..J I I g tVoeeoe. M| h wtrtwwde honden y .intoba n ci o n ZU»! III it WP*^d|coholpen;.^/o e®!Sf ldermg''ltld+^g^ ■^e domes 1— F >ber 1968 Donderdag 17 oktober 1968 DE BEVELANDER” F f b. A.N.V.R. REISBUREAU year; I I w I T y 2 I e ■-— 1 - O Sportieve korte an I angers Terlenka regenjassen vanaf 32.50 tot 79, Mat wtknoopbars voering 79, tot 115,- U alaagt prettig in’t •A- lenO aat A f 4 1 1 1 1 •'i i i f En voor werkschoenen FUSE •ehoeneorvlco, Korte Vorststraat 14. -J ’z NU wordt’t tijd voor de P*'' 'I Lange Vorat 64 - awnocaaawnw QAwa. mm, m^m Mm*. Ossi a Cm Instead Tsana ba. HLCsatoari ba. ATX aa Mssasl. WwlKaW m. Hm AUTO'S iTrniin— la~»w akeHsalseH DAGTOCXm pw «waar Oaar NMarM. IWeW MWMJOrnN X Mia. WtagMi, beat tl Wollen gabardine jaaaen in moderne detains 109.— tot 129,— VUKMMtZM H« •OOTTOCHT1N ss_^._,_ ■MN AUTO Aataptaa vwaorgt todi wr hoMs - --a- a aSs DAOTOCttnN perMacor «nf Hadartaad, Me» M wwv |M08 |[JS4?s FSaSS5 feoiwjais aderS-sec □awnpe-hte- Zossen pa- liter Reiegideen or eoevraeg veftajgboer Iff AUTO MIJ. ZULA ND 8QB-.. e. i- ’p - Wij repareren nu in eigen bedrijf: dynamo's «panningregeleart auto-radio'e Telefoon 01195-236 en 303. Wij brengen grandfeee eeMectia voor ^LKEIbeMIdl -► Extra aanbieding longena pullovers, 4 tot 11 jaar. mat 20 en 30% korting. Nu kunt U «r niet meer voor breien. Beva-hula. I* Voratatr. #4. Goee. -►' Reklame heren aftrak® polo's f23.50 en fM.50. de allerbeste f34.50. in dtverae modellen en vele kleuren De specialist Beva hete. I» Wertata. M. Ooeo. i Te koop aaeete witte 4wsrg- peedeltjes v. Caatle Yard White Ptppta met katjayd *»-Avoods na T war, geheel de das. M. V. Bokkek v. X Jsflde M. K. Trompstraat 12JGoes carroM«rieb«drijf voor het totale F uitdenken varvangen beschadigde oadarMM f spetten moffelen r tectyleren vinyl top Goes - Kloetingseweg 5 tel. 01100-7383. n uw transistor, muziek -erzekerd gedurende een Warme jacks voor uw zoon y.A 8 Jaar in terlenka en nylon met wanne sno ring, met en zonder capu chon. Komt U eens kijken in t Beva-hula. L. Voratatr. K Goes. lm. suède jacks m. bont- kraag. Ift. 7 jaar, slechts f34.80. Voorts terlenka en nylon v.a f38,—. Bevn-tMs WaMM 8A Oom. w

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 23