...Wij leveren olie door weer en wind... TROOi ongeschoolde krachten WIJ BIEDEN U NU AL DE NIEUWSTE PHILIPS TV'S TEGEN DE 1 JANUARI PRIJZEN Willem Nijzinkn.v. HOECHST-VLISSINGEN N.V. ..DE BEVELANDER” (DB LAME KEUSTUATIM7 TEL 01100-5855 I i r ONZEGOEDE SERVICE» IN VERRE X OMTREK l\ BEKEND ra. Wij ver- «Br»? Wl} hebben voor hete vuren gestaan in heel wat koude - winters. En stonden one 'mannetje*. Dat is-ookvoor straks - een geruststellende gedachte voor u. Hoe hoog de sneeuw ook V komt te liggen, ome ver trouwde tankwagen stalt Op -i tijd voor uw deur. Met zuivere absoluut gegaran deerde olie. (Ease U belt en u bent roepende In de to reageren prompt: zekert u de winter lang van behaaglijke warmte In uw hele huiel F. Q. den HoHanderiaan 14, Gom, tel. 01100-5100 (3 lijnen) De funkties, die afhanketyk ven de tewerkstelling dagdienst of in de volkonünudienst moeten wot verricht bestaan reopeköevelUk uit hot schoonhou van bedrijfsafdelingen en bedleningswerkzaamhe* Leeftijd voor bolde funkties 30 tot 45 /aar. Onze salariëring en pensioenvoorziening zijn op dome basis vastgesteld. Bovendien kennen wij een 13de maandsalaris toe. Tevens verzorgen wij bot vervoer van en naar ons bedrijf. Indian u belangateINng heeft, schrijft u dan een briefje, met in de linker bovenhoek de letters O.K., naar de Cbef Van de afdeling Personeelszaken, Postbus 65, VÜssingen. of balt u nr. 01184-5170 en vraagt u naar Ext pullove 20 en i U «r 0 B*»a-h Gom. polo’» allerbei model!* Do »P< IteM Nautaitafl mMaotahoutanmotxf. FM band. IW- tote- »n t>*>—I aMdtagté. téurahfemm<ng op 3 FM zenden Oubbal «Bwe-lpdspreke. Aenslwtingen voor gram Mrfaovncorder M extra luidaprobor 399- -► Hotel Café Restaurant Philips wasautomaat „De SrhaAOa*', Havenstraat-- Colljnaplaat, tel. 01109-225. Specialiteiten vérse paling- tong en mosselen zo uit d« taL 01100-5850. na uur xee. Voorts ook zalen be- 01M5-074. Eigen technisch, «chlkbaar voor partijen. MiaoaO 0* muziek van uw k»ut. waar an waan** na* auO. Hatpa Wni Aan** raast*. Duoct klaar wor opnam* on wowgava laato- anf naaaToan vatteidmjsaa»* caaaatta an ardwhtM voor 6 cassenaa 269.- Moat Dat Xte> oopM feW Mk Ir» grammofoon ra* n* aa ban»n|W>»d»>9 - 9MT NMM a» bwfw GtacMrt wor mam on skaraa-paton. Apart» wratgmnng |-> N« ten E’faff auper *«e machine, voor f 6M^ 280, doet allee autoaée ■h. knoopasaten, aienM- rijgen enz. Pfaff. Hm.' nse. Papegaairtraat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 22