OWROOM I® 1 De Kledingbokser I «RAIFFEISENBANK SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN m onze PFAFF De Raiffeisenbank is goed voor uw geld Uw salaris bijvoorbeeld. 1 GRATIS ROZEN TAXI VOOR d GEHEEL GRATIS! GEHEEL GRATIS! GEHEEL GRATIS Blekere JAH DE JOHGE SPECIALE AAEBIEDINGEN “-presseren VUF GHLDEH REISGELD DE KLEMHGBOKSI Haveawerkere gevraagd t „HEDEHESSF te Cadzand is plaats voor oor ASSISTENTE DAMES- OF HEREHREGEHJAS ia TERGAL INOLEN of MENKO-TERLENKA GEHEEL GRATIS! H De slag om de lucht DE KLEDINGBOKSER 1 HULST ai.iu.re.*» DE KLEDINGBOKSER T1RNKUZKN HrerereM DE KLEDINGBOKSER i LOUISSE GOESH.Ï. ROESTSCHADE? GEHEEL GRATIS! GEHEEL GRATIS! Deniéuwe PbOlidilgewiddzi^a^ D D MET 4-VERSNELLINGSBAK X: Donderdag 17 oktober 1968 ..DE BEVELANDER" 1968 l i. 4 i t. VOOR BABY’S HUIDJE t -I' II -1 3 3 3; N 3 3 -- 1/ffi i 4 «- in KOLEN OLIE l Taxibedrijf J. van Sabbon Telefoon 01100-6671-8260 Frans den Hotlandedaaa 7. Gom Da nieuwste dames mantelpakjes bij herenkostuum of herenwlntorjas NJ HERENKOSTUUM la de bekende kwaütalton ZUIVER SCHEERWOL TERLENKA. TREVIRA, MOLEN ra. I, vwvvvvj Enorme kaw in DAMESKLEDING HJ HULST TERNEUZEN GOES ■Q aankoop van 140/— p-p. ontvangt U GRATIS REIZEN MAAR: HULST TERNEUZEN GORS v 1 v i i Dg nieuwste dames wintermantels en mantelpakjes eeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeoeeet 1 - OOM i -i 11 erom»! w aanas oamb»- ni Haamcoieatm I lodere dag geopend vm 9-6 oor hi HULST BwirGiii vr^dagtovond 7-8 O. mi Madwriddm Dealer voor 2uM-on Noord-Beveland Weetaal 26, (mm. telefoon 01100-62K Dg nieuwste dames wintermantels Ml herenkostuum of herenwlntorjas 55,00 weinig hendeltjes, knoppen en wiel^ dus gen^kkeijk wetten. hgeboAAdemctat. rusüg, praktisch genisloos- voor zfi prestaties de laagst gsprijsde ichtgewichtzigzagn^iT^ CMer de nieuwe Pfaff ichtgawcht rekenwijst iitgep'^ laat u zich geheel vrijj^end bij cns cfbijuttlis de Pfaff 94 of 95 demonstreren. Ons zigzag-progranrria loopt wnM8,-totML- A. C. Bastlaanse - Goes 100 WOLLEN AUTOCOAT en terlonka pantalon MJ heronkostuum MJ herenwlntorjas of autocoat h de bakende kwallteitstoffen LODEN MOHAIR CASHMERE - SHETLAND - TWEED enz enz. 98r- 109,- 129,- 139,- 149 - snz. X p A V I ‘i tv y.' 00 selX i-, van 21 tot 45 jaar ïi' f X. -t u 3]4 rente. U bant dan tevens aan het juiste adres voor uw spaargeld. 110.000 Zeeuwen hebben samen reeds meer dan 500 miljoen gulden geapaard b{| de Raiffeisenbank. VOOKDKUa* wAiuna CJT rtftitar* In capaciteiten van 60 2300 I. per mln. Inruil oude Installatie mogelijk. wordt geleverd door Inlichtingen na 11.30 uur bij AM. H. vee do Laak. Stationsstraat a72. Rilland-Bath 4 NYtM JACK* dogma beren 33^. KMDMUACKSreaW 14/— ARo jadto met eapeotee ea ant de Maats COMRTW11 wdHag IUMMI llfUMMBOeesaesM met de VOOR ROTTERDAM 1 Bij het Oecumenische Vormingscentrum In de huishouding (bij voorkeur Intem) •fr prettige werkkring 45-urige werkweek goed loon Nadere inlichtingen worden U gaarne ver strekt onder no. 01179-344 of 419. Schrifte lijke sollicitaties te richten aan de direkteur van bovengenoemd centrum. la pracht modellen mat of xondor bont 100 WOLLEN STOFFEN 89.—. 109.—, 11».— ons. 1 -r Ook voor allo andere bankzaken kunt u b(j de Raiffeisenbank terecht: rekanlng-oourant, kredieten, persoonlijke leningen, verzekerd speren, effecten, relsdevlezen. Bovendien geeft de Raiffeisenbank u grata advtoe in ai uw financiële aangelegenheden. De Ralffeleenbdnk la goed voor uw geld. AJe u det voortaan Me Mn van de 135 vestigingen van de Reiffoteenbank In Zeeland laat uitbetalen bent u meteen prtvd-rekenlnghouder b(J de Raiffeisenbank. De bank betaalt en ontvangt In uw opdracht on stelt u van alle mutaties schriftelijk In kennis. De prtvO-rekaning la koetelooe. Bovendien ontvangt -V 'l I Westwal 11 Goes Tel. 01100-5357 ieeeeeeaoeeeeaaeeaeaeBeeeeeaeeeeaaeaea OPEL REKORD1700 7995.- DINITROL beschermt vw auto tegen doorroeeten van Manen uit DINITROL geeft 3 laarechr. garantie (owe. auto's) DtNmtOL ML behandetog vanaf 52,50. DINITROL eodefzüdoAehandelIng vanaf f 50,—. DINiTROLafleea Uj de epedailst doen het speciale produkt. speciale opleiding en de speciale apparatuur. WIJ HEBBEN Otahdi JMUMJAMUL daawe ea kerat graeM Maa stof 55»*5 - NAAIMACHtNEBEDRUF Papegaaistraat 4, telefoon 01100-7476 ML 34* f# CZAV (Otiva) ^n WpneMnge L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21