De twee (was-) parade paarden van Philips PHILIPS MANNEN EN MEISJES i; 1 GASKACHELS SINGER oktober-aanbieding (maar dan ook uitsluitend oktober 100.-goedkoper I Phildar sokken f 1 COOP 4 2 Eigen oervice-dienat - KLOKSTRAAT17- GOES -TEL. 7635 BOERENLEENBANK „DE BEVELANDEN j ft 'F Per „Pelikaa” Can ■l 0 WIENER EISREVUE f Oktobermaand v Spaa rm aa nd t- 7 X r Telefoon 6714 nieuws modellen 1968 vanhf 799^- i l-Li Doc DE BEVELANDER*' Donderdag 17 oktober 1968 Ganzepoortstraat 6 GOES ZEELAND M r 5 t' vA r n i Op zaterdag en zondag gelegenheid tot tent 8 >1 I 3 Bocal, D.R.U., Peetere, Benraad enz. -■ De Boereuteeubank biedt U ede dienstee weerwor U een beek nodig hebt - •- P - V< Kr St Adriaanetraat 6: maandag tm. vrijdag 9*12.30 en 13.30-15.00 uur, dinsdag 13.30-15.30 uur, vrijdagavond 7*9 uur. Dit In w Kort V LEWEDORP: maandag tm. vrijdag 9-11.45 en 1-3 uur 3r>- K lur; 1599,— ■M HE1NKEN6ZAND, A. Janse: woensdag 12.30-13.30 ui 's-HEERENHOEK: Mevrouw D. Verhoeven, maandag en vrijdag 12.30-13.30 uur. N.V. Philip»’ QloaNampe^brlokM Fdsriek booeendeal, aM. Parenwui—Imi, isihcifalwit li ----- rijden -Bij db. boerenleenbank, Meet U Uw J^gtm apaarvorm en U ontvangt dan een hoge rente over Uw spaartegoed al naar gelang de spearvorm, variërend van 3Vi tot en met 6%. Iedere nieuwe spaarder, die In de periode van DONDERDAG 24 OKTOBER T/M VRIJDAG 1 NOVEMBER een Inlage doet ven minstens f 5,—» ontvangt op het spaarboekje een gratis bijschrijving van als extra premie voor de opbouw van het nieuwe spaartegoed. Onze bestaande relaties wacht in bovengenoemde periode bij hun be zoek aan de bank 'n aardige attentie. IEDEREEN DIE BIJ QE BOERENLEENBANK SPAART. heeft reeds ondervonden welke grote voordelen de vele spaarmogelijkheden bieden. Bijna twee miljoen spaar ders weten, dat de boerenleenbank steeds gereed staat met deskundige adviezen en vele vormen van dienst betoon. Behoort U nog niet tot de relaties van de Boerenleenbank? Dan is er nu gelegenheid voor een eerste kennismaking die U ook nog extra voordeel oplevert. J N.V. Philips Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal w- - Gevraagd: voor onze binnenkort te openen Supermarkt in de Kamperfoeliestraat 2 wlnkeljuffrouws en een Jongen, leeftijd 16i 17jaar. Schriftelijke sollicitatiee aan CO-OP ZEELAND. Van Dishoecklaan 40, VLISSINGEN. Na 6 uur: de heer BAL, Van Dusseldorpstraat 146, GOES. v type 677 Schuine naald machine met vrije arm SINGERMIJ N»V, ~r> - Kon Ik maar Do Gaper”, Voorstad Ta, t DeTnfccw Mao£t aa M4MBM n. naar de nieuwe in het Sportpaleis te Antwerpen. Vanaf 15 oktober tot 18 november i onze toerwagens iedere ZATERDAG naar middag- en avondvoorstelling - ZONDAG naar de middagvoorstelling M WOENSDAG Absoluut krimpvrij Lange Kerkstraat 12 Goes - Telefoon 8154 o——— H.H. FRUITTELERS i Laat nu. Uw oude boomgaard op - voordelige wijze door ons rooien. I. Beleefd aanbevolen, Loonbedrijf Firma «I. v. d. Dries, 's-Heerenhoeksedijk 13 Ovezande. Tel. 01105-345. 1 Accountantskantoor j f DE ROG EN FOSSEN, Kreukelmarkt 2 to Goes. j Door uitbreiding der werkzaamheden In verband met de Invoering van de B.T.W., - 4 hebben wij plaats voor 4 assistenten (m. of vr.) met> M.U.LO.-diploma. Praktijk- 1 diploma Boekhouden of daarvoor 1 studerend strekt tot aanbeveling. En een d assistente, 4 die geheel of gedeeltelijk tot taak j krijgt de verwerking van gegevens 4 op een organisatie-machine. 4 Ervaring met boekhoud- en rekenmachines j strekt tot aanbeveling. LaaaaaaaaaaaaaaaaaaJ Kam on borstel D.A. Drogisterij ,F Goes. Telefoon 6462. naar de middagvoorstelling -1SDAQ naar de avondvoorstelling VRIJDAG r naar de avondvoorstelling bezoek aan de stad Antwerpen; op woensdag aan de grote Supermarkt van Merksem en de stad Antwerpen. Reiskosten f 7,p.p. Prima revueplaatsen F 8 f 7,50, 945 pa 1145.111 iratis programma on inlichtingen: GOES: P Schipper, Beestenmarkt 6, tel. 7167. Sigarenmagazijn H. Sinke, Grote Markt 26 telafoon 6418 on Reisburoeu-TouringcarlMdrHf Gebr. Via Fraassea Zn. j Paul Krugerstraat 21, Vlissingon. Telefoon 01184-4698. soeoeeoooeoeooooeooeeooeooeooooeooeoei VAN DER KLOOSTER -■ .1 j i ft -V I .1 ra t Haat* Rillahd-Bath KrsbbintWIn Goas i** 1'. .1: bel* Winkel H. Ta Dsh PML Ki Sj •8 Radio VAN DEN BROEK -+• Hans van Hova. Uw i door om deskundig adres voor hot schoonmaken van kachels. Tulpstraat 28. Goes, telefoon 8790. DE PHILIPS CC 1000 De «vperautomaat, dia een centrifuge volkomen overbodig maakt. Forse inruilprijs. gesort. -► Alle elektr. Installaties M. C. worden verzorgd. A. Boonman, Ovezande, tet 01198-395. -*• Te koop gevraagd of ged inboedels. W of zolderopruimlng. ("Vw+einee! 7? Goes Sollicitaties schrlftalijk aent W &;i I !i! I I Kllli k Wij soekan yoor onze lempenfabrikage sswel voor dog- als Wijngaardstraat 47, Goes i - Tel. 01100-5172 DE PHILIPS VOLAUTO MATISCHE WASMACHINE met 20 meer waabewoging IfeoaMga inrvNprljson. weer jong zijn!” OrtruS toch onze MARCHAL RIMPELCORRICTOR aa uw voorhoofd en ooghoe ken zijn bevrijd van rim- pel» en kraalepoctjea. Prijs per flesje fvMr maandenlang gebruik) slechts f 1.73. - ll; voor dagdiemt Uaht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer SneA, godela voorzieningen inllchtlngent iedere dinsdagavond Hotel CsN-EsWsvi anl Adroa Van - Tot *t Wapen van RMlaad Hoofdweg U.«-19J0 n. De Koophandel DoepMtraat M ISJO-aOJM B- l ’••••••••••••••••••••••oeeeeeoeeeoeeoOT KUNSTGUBITTKN- RlPARA TIES SneUer, beter «u. goedkoper Ook gouden tanden ta kunetssblt Herenkepiolon h. semsnn. Koningrtraat g. Goes. L* en e«n tube CREME MARCHAL en in drie minuten herkrijgen uw grijze baren zonder was- sen hun oorspronkelijke Onschadelijk en gezond voor uw haaf! Gratis folder bij: Hans van Hove voor Uwl> Te koop: prima :eok- en verwarming»- (aardappelen, U ct. oestellen. Tulpetr. Goes.lRJjk, Westdtfk 1«. Hetnkens- ?elafoon 8970. Izand.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18