1 4 BERCO M. v. d. Kreeke ■1 I J •elna ij zoon L 7 RADIO&TVSANDEE I Nederlandsche Middenstands Spaarbank I ks 10 Zig-Zag Miimachiatt om af te warkaa aa hat maim vaa vanaf f 249- 59.75 NAAIMACHINES ongeschoolde krachten E RUTflN TURN-TOP STOFZUIGER i KOSTTE f Ite-SgiflSagpSSgg NVBÜ ONS NOG MAAR F129.-1 RuTon DMRBSfTUUlME! Mealbroek Lisgerie korsetterie Mealbroek Lisgerie/Corsetterie Holland America I I t „DE BEVELANDER** M •3 t f 1 I b F kii 1 t «UooooooooooooooobootónMi'OOooM 2275 ÏÏ7I LANGEVORST 80-82 GOES WESTSTRAA1 13 KAPELLE TEL.: 01102-1350 s J j Ai iel MM» 48> 30,95 'Ti! Amsterdam, Herengracht 580 y| 7i 9,95 MODEHUIS knoopsgaten •0OOO9OOOOO4O4446R******************* £1£4J W tober 1968 I land flt.80. Yaraey t* D»tent-«t*~l fte,—d« «te keuze In *t Bzva te i. Voxatetr. M. Qoaa. HULP Mevrouw Hafingman, G. C. de Jager II H0^ 1975 eooaoeeoaeosioo De spaarbank waar iedereen zich thuis redt HOECHST-VLISSINGEN N.V. Mrf of the voor de mode-topkit edtNo^Yorkt MotBeuze groet fa rood-wit-ldm Trerira 200Q. WitfaV-habbeB/aiag, ataachettea en ceintuur, dat kontrast eert met de gé rende rofc, t^k gerust aan de binnenkort: Uderedttrwrtn topgeroardi Ter kennis van belanghebbenden worde gebracht, dat de periodieke verificatie van de spaarboekjes van ons agentschap zal plaatsvinden op agentschap, alwaar de boekjes dienen te worden ingeleverd Hl O Charme nachthemden vanaf -- pyairii» vanaf □•□K3Ba*mMra<jBiM3«aBaBaBCM3Ba^3BaBaH2BaeaBC>aBOBaBa«D«D«DBO«8 ---- Geeft Uw advertenties tijdig aaa ons op, dit voorkomt tslsurrtslting I Netvranai beha* vanaf step-ins vanaf panty* vanaf korseiets vanaf Sats;?* f Donderdag 17 oktober 1968 i r r 1 A, i •f. L. dustart vanaf i n u graag Ook ii v V. i 1 6 H r; I r 4,95 «35 9,95 34,95 II 29,50 3430 16,95 FOBring ir 9,95 435 4,W 19,75 Lange Voratatraat 104. Goat. teWeM 0M1 f, Brnteei korsetten vanaf H Wegens huwelijk vórig meisje ia de huishouding, voor hele dagen gevraagd. Leliestraat 113, Goes, o oooeeaoaooo»oa o Eifcead aloklrtech •CHOOROTEENYMER VagaabilAC weersomstandigheden Buys BaNotetraat 10, Klos tinge Telefoon 01100-5217 taoaaaooaaoaooaoex Nu wordt het tijd voor de regenjas. Hierin brengen wij grandioze kollektle ter- lenka en popeline. Prijzen ftot t TO,—, met uit- knoopbare voering f 79,— tot f118.—Wol gabardine f 19.—Ook grote maten. Koon ae dus in t Beva- hOte, L. VorstsU M. Goes. gaines vanaf steunkousen vindt U ook andere merken Rósch: nachthemden vanaf pyamas o e eoe w w -1335 e« e et e 13,95 24,95 bouwt op een groot industrieterrein aan de Sloehaven te VUssingen-Oost verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een trlpolyfoafaatfabriek produceren reeds. Met de bouw van een tweede fosforfabriek is een aanvang genomen. Onze bedrijven zijn met Nederlandse medewerkers bemand. HEINKENSZAND Julianastraat 13 21 t/m 23 oktober 1968 ten kantore van voornoemd van 9—12.30 uur on van 14—17.00 uur •Jfil Zte ril er waar, wanne l -> Ook in wollen an dralaa vele kleuren en diverse mo- land f 18,90. Yaraav dellen Als steeds scherpe orttzen *n ‘t Beva-huls. L. .'orststi. H. Goes. - Modieus Kompas De funkties, die afhankelijk van de tewerkstelling, In dagdienst of in de volkontinudlenst moeten worden 'verricht bestaan respektievelljk uit het schoonhouden van bedrijfsafdelingen en bedieningswerkzaamheden. Leeftijd voor beide funkties 30 tot 45 jaar. Onze salariëring en pensioenvoorziening zijn op mo derne basis vastgesteld. Bovendien kennen wij een 13de maandsalaris toe. Tevens verzorgen wü het vervoer van en naar ons bedrijf. Indien u belangstelling heeft, schrijft u dan een briefje, met in de linker bovenhoek de letters O.K., naar de Chef van de afdeling Personeelszaken, Postbus 65, Vlissingen, of belt u nr. 01184-5170 en vraagt u naar toestel 147. --------- - .tef litifj Komt u gerust vrijblijvend eens een kijkje nemen. We laten alles zien. LANGE KERKSTRAAT 23 GOES xitronunel als goede opbergen, i niet te ard. Rog. >k In de rt te niet vocht rijk. Het ge bet rog- ’eel vocht t ontstaat Knounel, l W Uw dus niet ziten die rpakk In onze speciaalzaak brengen wij u steeds het nieuwste op gebied van beha's, step-ins, panty's gaines, korseiets, nachthemden, pyama's, dveters, onderjurken van de beste fabrikanten ter wereld. Lovabtet behas vanaf step-Ins vanaf pantys vanaf korseiets vanaf Ptayterii behas venef step-ins vanaf pantys vanaf Triumph) beha's vanaf6,90 step-ins venef 9,90 pantys vanaf 12,90 gaines vanaf -32,90 korseiets vanaf 34,90 HoMandla: Warner i nachthemden vanaf behas vanaf 19,95 pyamas vanaf step-ins 24,95 duster* vanaf - pantys venef 24,95 in wit, bleu-merine en flesh (huidkleur) Maidenformi behas vanaf 14,10 step-ins venef -39,75 pantys vanaf 39,75 korseiets vanaf 7430 in wit, zwart, bleu, geel, rota, marine

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17