4 BAAVENS Kledingmaga EESTER sleutel’ F2JLAJ telexiste/typiste senior en junior M 9Ü 68 r Joos NA Hswdgks- circriaires Booteho'bj RIAL Kosiiwn WINTERJAS oen SJAAL en HANDSCHOENEN I I Voordeel regenjassen 69,75 Zig om af knoop GRATIS »eooooooeoooooo»oeoooo»eoooooooooooe»»< - Moderne jassen in diverse modellen, vanaf 89,00 vai Kleding voor Uw zoon Jasjes i, Jacks met capuchon met bontvoering 31,50 46,00 Verloving»- i kaartjes De speciaalzaak voor Uw BRIL GROTE NAJAARSAANBIEDINGEN ■ttdagend: V Laarzemnode J. H. STAM KEURIG staat U dis DRIL- HOECHST-VLISSINGEN N.V. z „Loven In het Licht, of sterven In het donker*’ Het tuimelt door het afdruiprek ts^gga.uxx taNartneMsT' fÏGNIEP, f AFWEZIG - ruimte Nog enkele woningen - landhuls(Jo) DB „DE BEVELANDER" Dondei r Iedereen to hartelijk welkom! ■eeeeot 1 here.?,Ti DRUKKKRU ,DE PHOENIX' In onze afctoMng Beheerszaken kunnen wfj plaatsen een i ^^nodehui» klekatraat 2 -goeej M A f') 1*1 U SLAAGT BETER EN VI De broodtrommel niet voor alle brood! DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK DIOLEN JAPONSTOFFENg Tandarts uteniag 10 oktober AFWEZIG. J. P. A. Ross* todag dinsdag van 10 tot Te huur gevraagd in centrum Goes of dichtbij centrum werkplaats- Brieven onder rto. 42-2, bureau van dit blad. eoeoeoeeeeeeoeeeeeao—eeeeeeoM voor vac. of perman. in Yerseke, Hansweert. Kapalle, Borssele enz. -. f 7.000,^ - f 8.000 - f 12.000,— - 18.000,— - f 22.Q0Q.— enz. Alles eigen grond, hoge hypotheek. 1 Inlichtingen: M. SCHEEPSTRA, Borssetoedljk 29, Borssele. Tel. 1105-274. >MMMeeMmm>M»»t»MmMimMi Hierover spreekt ds Noorfoos van Aardenburg op wssasdsg 23 okt s avonds om kwart vm acht in de -Ambachtochool aaa da Bergweg te Ook *s maandag GEOPEND L 1 1 Donderdag 17 oktober 1068 I -. o 4 I 9 ,i (taLl I j 2 tot ztona bl|: 1 Toegang vrij 1 Bij aankoop van een Telefoon 01134-551. A. C. Baarenda, >»Ajr. te Gom ‘I, i CNOLEN. 140 on brood meter 'dNoerenhoeit i V f k >1 r/j DINÏU I C I F T I I MITUIh HIT ABRI 8 BU I aan het afdruip dit bakje kunnen Ook Ik ga m'n mode- laarzen kiezen in de GRONINGER STYL GROEP vanaf 189,00 Wij hebben voor U rootte "een pracht winterjas er slechts f 98,50 Voor de jeugd, vlotte nylon bontjassen f 88,40 - 107,- ƒ119,50 1 Lange U temt In de komende wintermaanden - goed en voordelig gekleed gaan 6 jaer 8 jaar CaM Restuarant SLOT OSTENDE Singelat raat 4, Goes, telefoon 01100-5362. Het afdruiprek ia een bijzonder nuttig hulpmiddel in de keuken en we zouden het niet willen en kunnen miaaen bij het doen van de afwas. Toch hebben veel van die afdruiprekken een nadeel en wel. dat het vak waarin het kleine goed, zoals theelepeltjes enz.moet afdruipen te grote openingen op de bodem heeft, waardoor die kleine dingen zoals ook gebakvorkjes, hapjesprikkers e.d. er door vallen en onder het afdruiprek in het nat liggen. Een eenvoudige oplossing is dan. om een plastic wasknijperbakje met twee knij pers gewoon, even rek vast te zetten. we dgn het kleine goed doen .dat anders door het afdruiprek tuimelt. onder no. 42-5 bur. *v. d. blad. Te kaap: EENGEZINSWONING gelegen Beatrixstraat 8 Krabbendijke. Te bevrjagen: C. HOEKMAN, Beatrixstraat 8, Krabbendijke. (Aparte BruMoeleNMOm^ - weg zeggen wij Wk dank voor de vel» l^iiÏÏWSk^t- apart - modieus mot ingeweven dessin in vele warme najaarstteten vindt U natuurlijk bij JSr. Voor deze funktle is naast een opleiding op MULO- nhreau het typediploma en een redelijke beheersing van do durtee taal gewenst. Ervaring In ton dergelijke funktle ie niet direkt nood- zakeijjk omdat voor een opleiding wordt gezorgd. WIJ bieden een prettige werksfeer, moderne arbeids voorwaarden en vrij vervoer van en naar ons bedrijf. Leeftijd 16 tot 20 Jaar. Brieven, vermeldende levensloop, opleiding en erva ring, vergezeld van een recente pasfoto, met in de linker bovenhoek de letters TT, binnen 10 dagen te richten aan de Chef van de Afdeling Personeelszaken van Hoechst-Vlieslngen N.V., Postbus 65. Viisslngen. bouwt op een groot Industrieterrein aan de Sloehaven te Vltoaingen-Ooat verschillende chemische bedrijven. De eerste fabrieken, een fosfor-, fosforzuur- en een tripotyfoefaatfabriek produceren reeds. Met de bouw ven een tweede fosforfabriek is een aanvang genomen. Onze bedrijven zijn met Nederlandse medewerkers bemend. bwggiM te betalen bij 1 Lm8«waf 1 januari 10M war rekening van do koper Bericht! ging in overleg met b»y C. de Ragt, Oost- te Wissenkerite •aa 1» aktabai tel 2S akt. Collega's nemen waar Lange Vont 83-15, Geaa eeoeeeooccaefeoeesesoeoesneoeoeeoeeeeeeeeeeeoeeeeeeeee Bom, M jr. te Voorachotan en A. L. van W'd'aW' Oeveren. 23 jr. te Gom - J. van Wilgen burg. n jr. te Doom an L. A. Janae 33 jr. te Goez - J. W. van den Berg. 33 jr te Bruin!*»» en M. J. Vtaaer. 1» jr. te Goe». Gehuwd. J. de Dreu. 33 jr ta Wageningen en M A. C. BaarawK jr. te Gom D. F. Verochoore de la Houazalje, 33 jr en J. Lijbaart, 31 jr. te Gom. O»«rtedaa: H WUlemae. SS jr. te Gom echtg. v. J. J. Krijger - C J- jr. te Gom echtg. v. A. J. Diriuen. S3 jr. te Gom echts, v. C. Tim merman - J. Braber, 73 jr. te Brouwera- haven, echts v. A. van Aat --3L van der Weel», te jr- te Kortgene. echtg. v. M C. iêtfw, SS 5“- C de LooH. S3 jr Kortgene echtfrjr K. Gait. TandtachnicMa 3 uur Raparattevan kunstoemtten j. Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38. Goes pkn. 20 m3, liefst krachtstroom aanwezig.* Notarto C. J. Goedhal» te Vnrtsena, biedt namen» de vannootechap onder firma; - F^lraia A. C. Caljouw en Zn” te Tam bij inschrijving te koop aan: «M» erf te Wla- ■Mlrtrk* aaa Se wra-»T-| ■treat B, graat 73 eeatiare. garega mat erf te TWa- «>■*1 aan de MMdea- temat. gaaammiig. •Mat LM are. Na betaling dar kooppennin- •en. behouden» toeatemmlng U” W. der gemeente WlMcnkerke didelijk in ei gen gebruik en genot te aan- Geboren: Jacoba .Geertruida Adriana. d.v. S. J. Noteboom en A- Ganaeman te KIoet'ng» - Johanna Alijda Catharina, d-v J. C. F. van Vredegem an L. Ver- «traate te Goe» - Patricia, d.v. J. J. Huiawon en P. C. van der Loo te Oom -_weeie. m. jr. w Cömell» Gerard Jacob, a.v. G. J. Verhoe- 'terael - M Quartel. M Gom o»»" ven en C. D. Stokman te Gom. C. de Looft. 83 jr te KortMna echtg ir Ondertroawd: A. M. vaa lakeien. 33 jr M. MarcuMe - H. Vermeule. 3t jr. te Goes te Gom en E Mae». 18 jr. te Gom - G. J echtg (t>la I» Seataaaa teirnamnti: Heg» MhacH aa» M bem Mibate. WMagmd «a Jaugda ate- gaat .eet—ninmori» roormM, a>M M »ia»L ta IBM agdtoa. RH» tea M HaaMkaat In een gezellige sfeer kan ik zelf passen uit de overvloed van modellen en in de prijzen van 29,95 tot 69,95 Natuurlijk hebt U ook een broodtrommel en in die broodtrommel zult U al» goede huiivrouw natuurlijk brood opbergen. Maar paz op, alle brood kan niet la de broodtrommel worden bewaard. Rog. gebroed wordt door velen ook In de broodtrommel gedaan, maar dat i» niet juist, want roggebrood i» zeer vochtrijk, veel n.eer dan normaal brood. Het ge volg hiervan t». dat wanneer U bet rog- gebroed in de trommel doet er veel vocht verdampt en door dit vele vocht ontstaat dan schimmel in de broodtrommel, schimmel die zich ook prompt op Uw angnt brood zet. Roggebrood du» niet 4n de broodtrommel, maar bulten die 'rommel b waren in de eigen verpakk -tg. 7 Wij zijn gestart met onze M te leveren uiter- ■atetang 38 oktober kantore van boven- f»?L enoe- mJSjrmaMa^ehan- Gezocht In Zeeland ««tig getogen bungalow of Beschrijving met opgave van beslist uiterste f»rijs Deze avond is georganiseerd voor de lezers van „De Goede Tijding" en voor allen, die belangstelling hebben voor het Evangelie. Medewerking wordt verleend door het Gersf. Kerkkoor van Goes, het zangduo Van Westen uit Borssele en Piet Phllipse orgel. Uitslag grote verloting Mu zlekerenlging „Excelrior*' Kloetinge. lotno. ttS4 3100 3tU 2S3S MM 372» 380» «88 39M pirtj» vouwfiets vouwfiet» tranMitorradio schemerlamp krantenbak fluitketel stergte» kleerborrtrl houtanvwerkj» Prijzen moeten worden af- gahaald vtair 1 nov. 1M8 bij het garagebedrijf van F. M da Jonge. Patijnweg 100 te Gom tegen inlevering van ‘t winnende lot

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16