DEZE HAARD Bezoekt de HEEFT ALLES dat fijn V s berini I Erkend gasflttersbedrijf 4 4 wat bromt is gereed! OPENINGS VERKOOP huishoudeFke en Inxe artikelen Firma M. Zuidweg, Bezoekt de Heinkens- zandse winkelweken Firma Van Huisstede Jacobusse Heinkenszand RIJSCHOOL JANSE W. RIJK - HEINKENSZAND, Firma M. Zuidweg, „'t POORTJE” Verwarmingstoestelien Onze, geheel j vernieuwde zaak C. DE JOMGE, HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Fa. A. BLIEK ER ZN., Heinkenszand, Stationsweg 10, telefoon 01106-203 Firma A. Bliek en Zn., H. de Jonge Capello, vulcana haardvuur 9 d f3 ..DE BEVELANDER" Donderdag 17 oktober 1068 6 y MAANDAG 21 OKTOBER «tart eeae I Vele fraaie prijzen -• «•eeeemmeeMMMMoeeeeeeeeeeeee' I Hulshoudwenken D o o o ♦♦♦Waeeee .toeeeee—eaeeeeeeeeeeeaeeeeaeeea#e .t’ .4 4 4 4 4 4 ƒ848,- f 7®*- 4 4 4 4 '4 4 4 Muziek en wedstrijden voor de Jeugd 4 4 4 4 4 4 4 W. RIJK garandeert II kwaliteit, grote keuze en scherpe prijzen Gezellig! met muziek en wedstrijden voor de Jeugd enz. (voor wedstrijden earn, zie Mededelingenbord bij Lammer#) KOOPT NU on win een KOELKAST, een OPVOUWBARE FIETS! of oen van de andere FRAAIE PRIJZEN! Zlentadogo van FIRMA JACOBUSES eeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeea— met spectate aaabtadtagM en winkelweek bonnen bericMioM ZATERDAG 1* OKI. vanaf 10 uw 'ooeooeooeoooooooooooooeooaooooooi Hst adres waar U beter slaagt P. MKYAARD, Koopt nu Uw BERINI tijdens de winkelweken mot bonnen on hebt kans op een der prachtige prijzen Theorie awt Msaeeadta*o HeMwneMnd. tatofcia 01100440 KOM MAAR EENS KUKEN BIJ DE SMIDT Typ# HV-8; 8800 KcaL In „Edel Naturel” gehamerd anthraclet met TEM-GLO* imitatie houtblokken dubbel* stalen CERAMICLAD* v*rbrandingokamer zware gietijzeren brander met -. roestvrij stalen branderbed vloerplaat met aierhdkje supergevoelige automatisch modulerende thermostaat 10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE op v#rt>ran<flngekamer en brander 4 4 4 4 4 4 4 - - |L, i 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 Drogisterij Gordijnen met een rits In huls en tutu .MGEMERTFBESTRUBIHG BloBmlstertl Wisse, Heinkenszand. telefoon 01106-682-834 4 Heinkenszandse (zeggen Loek en Peter R»st) Ruime sortering i saaftair C.V. 3,U> 2,4# Tot zien bij Dorpsstraat 38, Heinkenszand ♦♦♦♦•♦•♦♦♦♦♦♦a##»# 1 ML OM. J i da GLA8 PORSELEIN - AARDEWERK EN SPEELGOEDEREN 1» -ï VOOT d* doe-hot-zolf-schlldor j i CYCLAMEN AZALEA** Alleen ceetamam van de allerbeste fabrieken zoals Greaiager Stijgroop, Mayfter, YerfcsMre ea The Qeooe in prijsklassen van 110,Lm. 236, We zijn er erg gelukkig mee en daarom nodigen wij U uit onze zaak en assortiment te komen (er wordt die dag niet verkocht) Voor kinderen van bezoekende ouders is er een leuke verrassing AZALEA’* CYCLAMEN VEGE zolfbedlonlngsbodrijf Zie de etalage voor attractie waarmee lejjjce prijs Is te winnen 11 (f P VJLM.OJL ge*P<«miird F N O P. erkend Voor vakkundige eptoldtaa WIJNEN: farao Sherry Dry per fles 2 fl. van 8,20.' Voor al Uw elictriech» merkartikelen kunt U bij ons tsrscht Electrieche dekens on ventilator- kachels, zeer aanbevolen voor het naderend seizoen. Wenst U demonstratie mot de was automaat of efwasautomaaL daze staat domonetratie-klaar opgestold In onze zaak Ook voor do bekende Tefal pannen kunt U bij ons terecht Heinkenszand. Dorpsstraat 32, tot. '444 de speciaalzaak voer vader on zoon Specialisten In verwarming (kolen, olie on gas) H.M.V. «LUNDE k Uw adres voor ALLE soorten in, KOLEN OUE GAS Winkelweken b. jroto fles linaassppeldrank 0,60 bij iedere 250 gr. KAAS 200 gram choc, menagerie van 1,18 nu 0,8# Voor al uw kinderwensen schattig SPEELGOED Tot ziens bij ZELFBEDIENING i •r* Bezoekt tijdens de winkelweken Tijdens do winkelweken worden 30 gemerkte coetuums met f 30,— in prijs verlaagd. Ook In jongenscostuums on losse pantalons sen grote sortering .-1 RegonJaeesn vaa 61AO Lm. 110/—, ook mot vaste borg- voortng en uitritsbare Terièaka Jacks In blauw, groen en bruin, ook met borg- voering Heren winterjassen en korte actocoats vaaaf 70, Meeterjaafee ea jeageaa coato, pracht eortering Ook de bekende jasersjeejee In groen on grijs voor Jongens en meisjes In spencers on joegenstndea. speciale aanbiedingen En wat we brengen in ovartiamdee, weekenders, sjaals, lm m mm ^8# Iwr e^rflAM Mal astralon. dat Ie geweldig Voor Kwadendamme en omgeving tornt U Voor Kwadendamme en omgeving tornt U f i inlichtingen inwinnen bij A. Govers-de Moy. J Rozenstraat Tevens nog te koop een nieuwe cilekachei, 't merk Somy, speciaal geschikt voor grote i ruimte b.v. pakhuis of winkel, wegens iovercompleet 'i Stationsweg 1, Heinkenszand 4 F 4 t -A. A. A. Jh. A. A. -A. jL dh. A. A Vooral op alaapkuaen exL kom het wel f* niet, geheel sluiten. Kr bUJft dan so'n vervelende kier, waar door mteehien geen mena naar binnen kan kaken, maar door die kier voelen we ons toch niet «ehecl vrij. Je «reet ten. - slotte nooit en dat to niet prettig. Ten eenvoudige en handige oplossina to wel em gewoon oen wasknijper te nemen est bovenaan de yrintesn bü elkaar te na. aaen sn mat •ten. Dan stji Maar fraai to de oplossing wee te er weer een andei. pelttkhetd. Aan de nordtinen moker een t «te «oi in verband met verkleden e.d.. dan trek, ken we fewoon de rits even dicht eis we hebben het gevoel dat geen smm ene tetn «f we teutten er sog*- ngedtecter* te aan. i ^angedtarte** veeuteam we ovoe seen de ktatew dteron in onaa schadelijk Nfr voor onze aan- Bezoekt tijdens de winkelweken de meubeltoonzaal naamd Onder het all tuin d ëaï^.sngeGerte" waarmee de gewone tutalMbonber over bet algemeen wordt geconfronteerd bestaat uit oorwormen en al sir hen Zij sljn vrsrkelljk schadelijk en WS sullen daas dieren so veel mogelijk moeten beotrijden. De oee wtam, ~hel donkerbruine insekt met een aam bat achterlijf vreet aan vruchten, bloemknoppen en blogmblaad* Over *t elgameen to de oorworm vlies M niet ao gemakkeltjk te vangen. Hij heeft - echter de gewoonte om weg te kruipen op donkere plaatsen en dat to voor de tuinliefhebbera een mode mogelijkheid om bon te vangen. We zetten hier en daar tussen de planten omgekeerde bloempotten neer, waarin we wat houtwol stoppen. Prompt zullen da oorwormen er in kruipen en zijn de vol gende dag door ons op die plaatsen te vinden. Het houtwol halen are er uit en dan zijn xe gemakkelijk te verdelgen. We kunnen ook onze planten bestuiven met DDT-etulf 5*4 of het houtwol daarmee bestulvsn. Ook in de holle tonkinstokken willen deze dieren graag wsgkrulpen, maar wanneer we daar een paar druppels petroleum ih laten vallen, dan zullen ze ook uit de tonkinstokken wegbltjven. De slakken vreten asn de jonge planten, terwijl <x>k oude planten niet met rust laten. Tegen deze dieren kunnen we ver schillende middelen gebruiken. Om tr "be ginnen Is het van belang om zo min mo- gelijk oekruld in de tuin to hebben en voorts kan man schijfjes aardappel en Meten uitleggen, waar ze prompt op af komen. Lr zijn echter ook goede chemische mid delen in de handel, waaronder middelen die tegen regen bestand zijn en dat is bij dese bestrijding wel belangrijk. Vraag uw leverancier maar eens naar deze moderne beatrgdingBmiddelen. AZALEA** C. Voor al Uw bloelsnds- sn groenblijvands planton, potten, schalen enz. enz. •NUBLOEMEN i steeds vors voorradig Wij verzorgen steeds al uw versieringen Grote pottea wltts CHRYSANTEN i Nu is het de tijd om uw botten te planten In do tuin. VsrschHlendo soorten in dooejee verpakt AMARYLLUSBOLLEN In doos met potgrond Vanaf 1 november Noem-, blad- en beoheestere. «onWoron. regen, Umpianten eng. De nieuwe Berin! bromfiets dbt rijdt pas fijn I. Eigenlijk geen wonder, want Gazelle maakt 'm. En de kenners (zoals Peter Poet sn zijn vrouw) weten wel wat dat betekent, 't Betekent dat de nieuwe Berini op dit moment de beste lichte brommer is, die U voor f 41#/— kunt kopen ANee Technisch bijna volmaakt (daarom 10 jaar garantie) Door een verfijnde eenvoud van vormgeving, ge- combinoerd met oen Juist gebruik van prachtige materialen, beüt zij een haast klassieks echoon- haM. Meetor „houtbtokkonvuur’’ zagen wij nog niet. Kmo sa avortuta Uzelf V staat nu brandend in do toonzaal van Mortoon boa#etoport artikotoe f ea feingereetfschap 4,60 8.60 3 fl. van «3.Ó0 10,L> Paysan Laadwijn per fles 2,70 2 fl. vsn 5.40 4,60 3 fl. vsn 8,10 6,^o - i mport Zoete Spaanse «tin per fles .sn 4,25 GRAAG TOT ZIENS BU Glas, aardewerk, haardos voer ette. keiea sa geel Taeaaaal gaepaad vm 3*j08 aar tet 124)0 aar ea «aa 13X0 aar tot 17.36 aar lageaddMM vm 13X0 aar tot 16.00 aw Geest Meeaotraat A tolefaM *1100*310 Heinkenszand, Stationsweg 10, telefoon 01100-203 DIEPVRIES Botermatoo KIP van 3,25 nu',, bij besteding van 10, of meer Telefoon 01106-301 van 500 m2 bij Kerklaan 1, Heinkenszand. tel. 01106-286 Grote sortering bankstsllsn. eothoeken, I. bergmeubels, slaapkamers, bedden van 1 allerlei merken d,a. Pseriete, Hazat, Olga, Vredesteyn enz. Voor de kleine slaapkamers sen specials aanbieding in een en twee stapelbedden. Alle vloerbedekking gekocht tijdens de i winkelweken worden door ons gratis gelegd, i Laat ons vrijblijvend prijsopgave doen. i Verschillende tapijten met 5 jaar garantie Ook doen wij uw oude meubelen 1 stofferen en repareren I on» toch niet geheel vrij. Je weet ten. eenvoudige en handige oplossing to wel nrdttoen btj elkaar te na. to wasknijper vest te ui. ae tn elk geval gesloten. -4» oplossing niet en deep. W0V_to_er weer om andere hetere mo. lange deelbare"rttëriüïtine Moeien ordtjnen echt goed worden gesloten ken we gewoon de rite’ èvön fichi ia

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11