IEBWEI t L. ACCU’S t JERSEY is deze winter medesiegws l< f I^^^V^Tw^aordstraat I GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel „De Korenbeurs” to Kortgene Gezellig dansen „DE DOEI HIGHWAY Ontspiegelde glazen JERSEY, de ideale stof met zoveel goedo schappen Is voor 16^8 per meter heel bijzonder modenieuws I IZieep Jozss dis. «b Hij eeseheMM werd, niet terugechoM en ais HU leed niet dreigde, maar het overgaf aaa Hem, dia rechtvaardig oordeelt j Die zeW oase zonden in Zijn Schaam ep het heeft, opdat wg. aan de i. o r>den o I gestorven voer de gerechSghetd zouden leven en door Zl|n striemen zift g< genezen Hier de Modelvolksslegerq i - ‘o’ Maandag geven wfj een VlAsstart i .Optica DANSEN Muziek A Tk Johnny Kendall Selection BELANGRIJK voor rtm Weggebruiker Nog steeds zeer voordelige aanbieding ven 4 ƒ498,00; 129,00 25,00 122,50 237,00 J 020,00 Een ruims keuze moderne on klassieke ver- j tl A. STOKMANS, ij Firma J. M. de Kok en Zn., „ULTIBELLE” i -.crème van Jeanne Gatineau. a. I 9 I El i tor 1968 'll V I rzekoi k. „£l«g«nc. .1 ..u< OPTICIEN -BAR zaten 18 jaar. i t iw fr **4 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD 3 V 11 A N D IKH ■t I tussen 2-5 uur In het fraat 44 Totofeott 6380. 8TOFFBN met vofleMfe kwaHtoitefi HOEKMAN, m. oiiM-ate i” orlane straat 9, .6726 t -'9 Mé ZATERDAG 19 OKTOBER met medewerking van New Black and White een niéuwe bril zei op cB worden .ff Late Voor J II t I CeHnette -Menwaarawr pMmoMn wordt I Klekstraet 10, Goes, ieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»». Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. II maanden volledige echriftelijko garantie 88-40 KORTOM Alle typen voor luxe en vrachtauto’s tractoren - diesels scheepsbattorljen Huio-aan-Huisblad Pore Advertentieprijs 22 ct. por mm. VeerpegMe dubbel tarief Contracttarleven op aanvraag. Voor fouten In tal advert, aanvaardep enkele verantwogrw fci i 20e Jaa Oplaag Uitgave on drukj Fa- Drukkerij „De Phoenix". Cktoe. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01 tOO-5916, b.g.g. 8399—0034 Giro: 3 26 37 MEISJE CAFE BAR - DANCING Wolfaartsdijk Zaterdag 10 oktober met medewerking van s - »n( UW zitting toGoer Knippatronen: Burda, Vogue, H (met de vollige, MtetM ZONDE ■HtJUfMK -.em RBORD Vavo-dtepot Zeeland Schoondijksodijk 6. Driewegen (Z B.) Telefoon 01196-376. Zondagmiddag matinee van 3-7 uur. Met medewerking van Hammondorgel Dinsdag gesloten. UABRTHTHYLOR MARLON BRANDO maXo. 42 17 okt IBM U bl. 23.150 exemplaiM GRAND GOES Talafooti 8186 Zaterdag sn zondag zuur Maandag sn dinsdag 8 uur 18 jaar. restaurant „Ds O Opril Grote Mar*. Telefoon011004863. GEVRAAGD: 2 flirtte |euo»eoooooeeeoe»oooooooooooeoooooo maar JERSEY en wevewlt vaar 18.80 per meter Is heel bijzonder Jersey en wevenit, zuiver scheerwol, In 20 prachtige nieuwe najaarstinten, in 15 fantasie- eh jacquard- dessins, voor pakjes en japonnen, warm en kreukvrij, 150-160 cm breed? Hrf3k‘- r Beter zl«n en •r beter uitzien I IBM Amman <*owra4Mi-> ANtmWNSON ffHMwsa Mamocoma ■umioow amasaaa wa OM Janw Mpï lee* Bearmsa 4»aoeeeeeeeoeeeeeeedoeeeeeee»o»»B Zondagmiddag 3 uur De paerdentenwners van Nebraska I ittoaaaeeaeeeeeeaaaeaeeaaaa Wij hebban roods artioartiaMD-* voor 4 psroonen sn vsrxoaksn U daarom tijdig sen afspraak te maken. IN T MADTJt VAN Dt LVOBSTSTD. GOES ijl ATTKNTIÉ! QÉBR. el. Zuidweo 2S Meao - ooooooooooooeooooe Zondag 20 oktober DANSEN In Dg Burcht Kwadendamme met HIGH WAY uit Terneuzon Aanvang: 19.45 uur oeooeoeeooeoeooeoo lil L- i 4 i AoooooooeoeeeeeeeoooooeeeeoAMMN^k «aaeei. Q >oeooodooeooooooooooéooooooeoeoeoep Een herstellende crème, voor de meest gevoelige huid geschikt zélfs voor een o allergische huid. Een crème die de huid zijn natuurlijk^ veerkracht weer geeft I Exclusief bij o - E VA?> itis M r i o OANOVOOirrVTIIAATXaOUwTB. «110M214 ■Be -■ t b GOES f V I FILM Lange Vorbhlfoot 57-63 I ivaar Om je’ - j i '■- i J.’ •r 1 Met een Vrijdag 8 uur zaterdag en zondag 9 uur •- - 'Z mat jaar kawtearvrvwtea. aockt werk voor 8 dafae per waak et hehre damn. B r teven amter no. 4S-4. bureau van dn blad -► Grundig hiafriwrSar ««*.- nu fMSr^ Stram N.V., L. Kerkau. 1MT M. enne mm oeea. Sa e ere oiiM-ett. Bern linhalii*i In A -* 7 •7P"- wwmaw aa s enam wr linwatw Spiegelingen In oen brilleglas werken vaak storend. Soms ziet men de spiege lingen duidelijker dan hetgeen men zien wil. Vooral bij schemering en in het don- ker is dit irriterend (automobilisten I). Ook de glanslichten in gewone glazen zijn voor Uw gesprekspartner onaan genaam omdat zij Uw ogen zo onrustig maken. Vraag daarom eens naar onze spe ciale ontapiogoldo glazen. Hot re sultaat ia fantastisch. Steeds de allernieuwste modellen, naar de niéuwste brillenmede. Chermant, eiegent en sterk. ZKISS MILLIGLAZIN Het boste voor uw ogen. j CONTACTLENZEN* -r 1 t Potr. 3 88/8S nzondlng VXZX roemaerstraat S. Ooee Wij hebben een reuse voorraad rund-, vkr- U kons- en prima jong peordevlaes Alles nog o voor de bekende lage prijzen. Alles eigen J slachting. O WASAUTOMATEN va. taM MtoWsaBWbeNOMgG h rM.wu— ia UKUSWACHI OOP* KV CITY »M MDGMI^VNMF* **e Tamboar- en trompetterkorps EXCELSIOR - Wij hebben nog plaats open voor 2 TAMBOERS- 3 T R O MP ET Tl ST EN 2 TROMBONISTEN Jongelui uit Goes an omgeving (vanaf 14 jaar) die hiervoor intéressé hebben, worden vriendelijk ver zocht kon takt op te nemen met onderstaande adressen. P. G. Rijn, Naeraboutstraat 73, tel 63)0; L. v. d Blom, de Grootstraat 18, tal 6865; J. Pierloot, Breitnarstraat S. Advertentieblad BNTOBBaBBNBNNB OPTIEK FOTO Tel 0 '100 - 7251 j.< VOOR MINOOR DAN INKOOP-PRUS Magere runderlappen per kilo 5,50 I magere varkenslappen 5,50 dinsdag onze welbekende GEHAKTDAG. 500 gram 1.48 o o tweede 500 gram 1,28 Waggelopea KLEMS ZWARTE KATER met wttta neus, bef an poetjas Bekwuno voor degene dte hem thutebrengt I Bul till ii SS, Oeea I I -*■ Te koop gevraagd t-bv. I de belaardenaucwtett te I Driewegen een hulaorgel en I een t a feit n jart Brtevee met I DaSawagM I Door de stérk oplopende prijzen zijn onze aardappelen vanaf heden 4.00 per 28 k« Do in beetoHine pijnde aardappelen worden nog tegen - - oude prijs afgewerkt DeJangeSe talg uM aan EMINENT gaalacht Een free- liteitaorgel mot lub Haute rogiatraho-mogoUjkhodon. drew-bere voor nagalm, vibrato en balana, vfbre. per- otMion. auatain op boven- en ondaridavler f.3886,- ig van een VEMJG VERKEER 22 okt. a s. oen verkoerslezing Mn in dé grote zaal van café Grote Markt, Goes. wordt behandeld„Het r, na de pauze wordt oen tocht tesn de verkeersregels rdt gebracht door ter. zake ftryctmjrs van de rijschool- OMTRIFUGES vanaf 7 RADIO'S vanaf F PLATENSPELERS mot VERSTERKER vanaf BANDRECORDERS vanaf de nieuwste TV STELLEN vjenaf JHEMKENSZAND EN 08MEVMQ j Hierdoor delen wü U mede, dat er weer een J DO WWBM8. Dorpeetraat BS, Hatakaae- Zaad, teMeoe 01100-232. De leeavond wordt donderdagavond van i 7 tot 0 uur. Aamuoldon zo epoedie mogelijk aJn de zaal. De loeeea worden gegeven door Dhr. C. J. de Joeg, SCHUTTERSHOF - GOES ZATERDAG 10 OKTOBER r.h. Johnny Kendoll and the Herolds Aanvang 7.30 uur M 1 k lichting. I 4 h\ U ziet: voer radio, TV en verMcMwg 4 Electro Technisch Bureeu 4 h Mogda I en as tra et 12 - Goes - Tol. 6977. 4 O Tol. winkel 5081, huis 7272 on 7522, Goes. VRIJDAG3 - 1 uur geopend 3 ZATERDAG van 8 tot 2 uur geopend Zondag taan 8 tot 12 uur 4 GEZELLIG INTIEM - KAARSLICHT 1 EN APARTE MUZIEK Hoofdstraat 36. telefoon 01108-219 kaAAAAAAAAAAA Jb. A. Xk A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1