f. Slaag bij ons vooidelig voor foundations... t tl /PA schoenenhuis Stop de lente in de grond BLOEMBOLLEN a 145 L25 1,25 145 145 - 145 ƒ145 in i a PEELS. JAN DE JONGE De dig om de lacht Kweker? M. H. DEKKER l^evMeelBfel 34-38, fen 01100-8203*, Backers compressoren Geel After Shave FLITSERS 4.75 A M /A I i V fiTJL pu. I ..DE BEVELANDER** Don met Vi "XT t CORSETTERH-SPECIAALZAAK F - i Wbetwal 11 Gms -Tel. 01100-5357 Apert* Wan. MAISON I 6 W JI» Donderdag 10 oktober ISM a t s o ’liwEKtw HAO***!* wordt geleverd door CENTRAAL eee**eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer F Let op de k J rergeHjk den met de Q?^^COEh 5- In Meeraabt* wpekkl •■'8 lanfctteèg* Wek 15 tulpen,* 2e keus **e**e*—e*e—***eeeea*eeeeaeeeeee*ai PARFUMERIE Uw ..miru i inirifin veer Zeeland. F saga. Mktepaswn, BwMDm'aSariir MMaa*.«1mriSk 4 WM...XlMNe: «Kauwt sated. k«WMeiyS "BranTMaatSvaer gmiRrtbiwimnba- saiUB'MaeaerbMHaM leaimji» taataatame ilistlBb..’.Kletei: wtt, mart Kbetranen filtaara. «■uw i 7 parkiet tulpen 8 Darwin hybride tulpen Lang* Kerkstraat 40 Goes. *AMAAAAAAAAAAAAA*U*<WÜUWW*A*te MimuNoa voor al uw aovditbnwm InSlS en maten 30/48. i Lat eet» op cfi* charmant* fond-de-aobehatoi VoordoelprQe 1 f pat zwart. IiTigraaeilM iÊ 11 SMbaswniW.AaaBftarwar d» Modame. «ApB* dMb* OmiBeheeatb f MoiMMM c/Mmw peet et na ab RRM» JtteureneemhhaNMtaaabJMO* M(ge a*Mt Mw aast mm Mt- mm A eaa aMp.y ir— O* MMOasMiBab laar 4 oM swap h db a*MMpe Mt Mndh. MMMieegte A i ƒ/-£ƒ,/ - HartelUke uitnodiging J 11911 alle domos van Goes Vrmat on omgeving 24.90 ONDERJURK |k in <fle pRitae Afi V I XHeipaiab» Ing, soato: 1* feut -- *«•*<•****•**••***••*- 15 blauwe druifje* Ooklhabl: r i v r fl j 1 V A TM Lt* _L 4 i <wifw~ zen, vaste planten, enz. is* binnenkort gratis _1 •V 7 ■- i! I- t 'üi' (>005 f - -- -■- •ten to n T V. mb to onze grot* collectie te komen baclchtlgen. ZHT ONZIITALA08 I I I K*mt vrijblijvend Hanen en MMM genHIg rend I I ubMIBMe. •I.1W-3M. Gom Na A Netel ftaeteerenf -Grot* Markt 40 - Goes TjWbon 0I100-7M0. MwH** Verkoop en reparatie, ra- IrrO Ho Fa. van Driel, IQoettnge. Jr tPattJnwef M, teL 7079. 1 1- - •••.•- i'. r o*6a A Braak. Klok.tr teL ?m TW M*MW teakhout. Breit ML MB. Qeee. In cepeettelten von 60 - 2300 I. per min Inruil oude Installatie mogelijk. poley uvppnnrtM,., ,t q 1 GOES 6005 Mewaaadajaeqaart «MaasKaajh» anapest kaai. Ds age vswgmmCmnet phlliaad rue». wtt,zwirt. kvgtevMtellaM -► Ta tela, m. Goes. Ttaed*nd Ms, vote pittige geuren met bljpaeeende aaep. •Góed verzórgd, zorgvuldig verpakt bij Mat gezellige sfeer voor intiem* fomfflediners en uitnemende verzorging van uW recepties. ir CMtraal, het adrea Ie het centrum van Geaa. 1 1,M* - - poley Ganzepoortstr i.it 9-13 GOI S j» M8TZ MECABLH7 185 doeeart zijn licht zalf, niata aaaar ie te ataUeel Op de markten te: Hulst - Breskans - Goes - Oostburg - Temausen - Middelburg - Zlarikzee Sluis - Yllsslngen. 15 alliums 6 dubbele vroeg* tulpen Beha net gegsnndesri vsaabeboadaeie, kaak* \\f esp*. Uitstekende pa- VI vn,e*kMvMiwMM '1 WiiiiMiit*hdsr<- 1 Ij ^PEELS’ II y Is dit najaar bijeaadar g*e*rteerd in de allamieuwste snitten damesschoenen 11 Te vaal om ta aduarteren. D T!^ Daarom Aan Mkfteem AOsm An*e- modtlMj» van aan ruatiga gratia. Da van da voat af- ataanda kagr vraanaan da - - pdM’AeWiMe aaaand dfa ant aan haai Ate an dbeMt» a*M Da aiadfha AMAfiaMsbaap. 'té* Mn.i 24.80 V TAP ei L ----- J17, Qem._tai_ eilMMSS. n**T n_u F’*— SlrooiT^ dtinirt >:'AncUa d. Lux* ikraebliie - -*ra. 5 nyscinthon 6 narcissen 15 anemonen -Dóór het verschijnen vah de nieuw* AAETZ serie geven wij een extra korting van 10% op de volgend* modellen: Nr; 171 - 160 - 182 163. Zie onee etalage. Ziet onze rijk geïllustreerd* en In kleuren uitgevoerde bloembollen prijscourant, welke U op aanvraag gratis verstrekt wordt. OokJ hebben-wij seeds een pracht sortiment MUtUSTIRS en CONIFWIN voor U. Onze -► Ta knop: ertjea heMMe* *- Oertwd •veter. HoeMBr. IS. BteO» vessteipse i tinev. eitat-im. nme> M.v. - - C s. ówn V1I**^**M BB ZanuMi wvm tomaat v l' uur" si lOsVM'1 Ïh*m tedZ t IMS— hu f74*—. ■troont dtenrt. N.V.. L K.rk.tr 11-17. tel-- - - i uui-»• T. koop: S11W-S74 E1*M1 todustoeh. I *.d. Ramt dteem. Wem. MSHUSTUtS en CONinRÉN voor U. Onze geïllustreerde prijscourant voor heesters, ro- beschikbaar.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2