Voor ,0/>; fNKA L C. van derWeele QUICK SHOP ''-4te»5? Snel, en nlouwreli Kristal^;" PFAFF naamachinebedruf naar de maqneet I F '-T- •I Verrukkelijk FH sgr; b De nieuwe PMHd&EMiidrtzIg^ Bent I weWseid? IZeekt I goede kwaliteit m prim pisvona E ataHHsintievt kracht (miI. of vrl.) 1 Chemische Fabriek „Perfecta Goes i.v.” tüET* ■Ma UM« 07,* .ij 1 1 ESMODE V Telefoon 01100-6903, Lange Kerkstraat 14, Goes. Donderdag 10 oktober 1968 Hel w t 'I OP IN Tl F. Jansen a Zn. j HEWKD w 7 Mie 1 Na Ooi zijn ger ma Vn da wl Goee. Voorsl Telefo b.g.g. Giro: Advertan woensdai GOES TELEFOON 0801 Gaat u zich verloven? Firma iitgepraaL sndb|onsofbjuttus iderrénstreren. F®. Raljen® djsgeméMcgc weriervhgebouwie mctoc. rustig, praktisch garusbos. voorzjnprestató de tegstgsprijsde fch^^zigfflg<aiiTachine. OMBrderieuae Pfeff fchtgswicht raten sj riet utgepraat. Mtüzfch del Kiaa (fan attoua grote kollaktloi Mantels, mantslcostuums, Deux-plèces, Japonnen regenmantels Jumpers, vosten, rokken on Mouses U slaagt goad an afat duur bij QSVRAAGO: kantoorjuffrouw on Wegens huwelijk van een onzer medewerksters vragen wij por f 1 december aanstaande een L I Mulodlploma of Handelsavondachool en vaardigheid in typen zijn vereist, terwijl 4 enlgo ervaring gewenst is. 4 Sollicitaties aan: L k magaztynoed H Tochniacho^koothancfol 1 DA Drseieterij DE GAPER* W -,r F .-Tr.toO-J 1 ‘5 jaroMw J Teener zyn in zo’n fantae* tiache mantel (iedereen ia er „weg” van) ia Heda aast teute. daoate- ar» ntfrtfï-.r KLOKSTSAAT 8. OOSS ..06 BEVELANDER i T i «5 BUraden t V GAN w- A Steeds kado Lonqe 5 iue i».ra M.7» hse kristal pumaSHI Mar teilsQv ’W Krtlt iel. I «eert, het M cm Lj M em Lat em Deleeeei daaatsrea Jawelfar Marieavr - Graveer 8t Adriaanatraat 11, tal «M Goes I Hierdoor De purad voer elke Moeite l J. H. C. Poley, Binellncaeetraet U Gees TtaUolh. Meulbroek. L. Kerkstraat M TOvevkaTextielhandel Snoep-van Willigen, Wnm iiaidetuat a g*?***1^».' W; P JJ^g****^* Textielhandel C. Minnaard. JtemowSjTuUelhanaei Begaan. U Geer -■ o wil ker - I, i Meandegea MIJNSBERGEN L W| keeeee V de MAS. rtegae leverea Op de frnate teaedcrevwe keel Armhoed Papogeetatraat 4, telefoon 01100-7478 r”tFWrV5F'wrvr'W’ ■er'^'V Veer eee aeer apart ea aaeei bnMabeeket IvOOvwOOvl tww MI avKOOnga (Fabrikanta van moderne lijman, o.a. BisonKIt). '■•V- J Voorstad 7a, Goes -J-‘* TT t ■F. jT-i k WlNom ZaOowoe 33. Goos Talafoon 01 «OOatM Op vorcook voorfchtmfl kAAAAAAdSMASAAAAAAaJ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18