I Bouwfonds Informatie de magneet MANNEN EN MEISJES 36 J. I j 9hM0da.9 Het Weefhsh PHILIPS 4 I I J PRUS-SUUltEZ rye kracht MEISJE, ah bah fa do haiohnadfag. wegens huwelijk der tagonwoordlgo. I D. J. vis der Have H.V. ïstrïi.'ï'ï 'i H&veda ringen It'-’ It Donderdag 10 oktober 1068 .DE BEVELANDER" t I— I ,Ai ..Jr I FAMU zotfbouwcaravaM 33 |1~ --S^f jpcrljf •loqer es Tel.SOM j 4* JL Met Zoolasd Tours MMCVUK to Antwerpen IJK, it 143» rand, IOt-593 r iimmmra Flnm Nsytsn - Goss tober1968 Da ttfclrtiog Saiotedhiliiaifiatf voor DlerM fa ZaolMd vraagt zo spoedig mogeHjk een vrl. admisistratim Ervaring In steno en typen, heeevens MULO-diplima, vereist Schriftelijke sollicitaties te richten aan do de directeur Dr. J. TESINK, Everteenstr. 15 te Goes. In oase winkel te GOES kunnen wij nog plaatoent es—lires loorllng-casslèrss en energieke Jongemannen Mensen, die van aanpakken' wetM en graag goed verdienen, geven wij graag oen kans in ons snelgroeiend bedrijf. Dinedagovond 15 oktober 1968 stollen wij U graag la de gelegenheid mondeling te eolllclteren. Ven 17.00 tot 18.00 uur on van 19.00 tot 20.30 uur zijn wij In Hotel „Centraal", (bate Markt 40 te Goes. Als U liever schriftelijk solliciteert, schrijft U dan san hat hoofdkantoor van JAC. HERMANS PRUSSLAQ M.V. BImmo- handstraat 2 te Bergen op Zoom. v sooooeiooeooeooooooooooeoooeoooaeoooeoosooooooeaoooaeeeoei bmX Voor aj Uw sakohjk drukwerk Firma Draidwitf Jhs Maeaia**. ftaeo - jsoerr uu, aav staam tr MEVROUW DC BRUMM, Ooetwel 75, Goes. Tol. 7066, vraagt Behaaglijk warm „Ingepakf, maar vóór allee elegant wilt u de winter in. En dèt juist vindt u In onze kollektie mantels en kostuumsl Links: spórtief-geklede mantel In moderne, lichte Franse tweed met royale wasbeer kraag, f 198.- Rechts: tweed wandelkostuum in vdsgraatdessln met warme shawlkraag van langharig modebont Moderne brede ceintuur. In warme herfsttinten. f14M KLOKBTRAAT 9. 9011 N.V. Philips Kom ook eens P.J. Elsnbsss Ucht warit eosd faaa Langs Voratstraat 30, GOES./’' - u—10*53!!?**^* L. f ’I J i - GMImnpsafsbrlskss Fabriek Roosendaal Shram*. uoote etage*—— oh 1 f: 1 - - - Wij soskun voor Ofwe - c f- 5* I I A A- K r. f i 1 1 r •;;- j X EEM f BOUW GAKAQZS f U«£N I If Ihout 38. Goop. •f Uffwaa I ■h—NiMo ie foMar ecorder v. -. Stroom 11-17. tel. 9 uur rhntsche ■f- K -J - 1 de. RUKA-POSI SPAARBANK, ouN en hyprtholto* tot Ml unloke Ml la in prate- A.N.VJL REISBUREAU aMj - -• It ektebor Un. 17 november Iedere vrijde® (van SoM 18.30 setorda® GtoM 10 30 M 14.30 II), toada® Gera 10.30 uur) «I maande® (van Goeo ihodrUf bedrijf 1 Oude Tnr—tut. Tintel ■- -• 'A Oak hot udrae vaar uhdautean an tai ORD 1ST OST van da totoie igMoatM van aw vraM*. Oak mama woMtgwMwaMioaiL BEUBOGMO van uur apaartuldan In voordo 11 qo BoowfondBooupofNKtMld- brlevan. rantotM%. DJt&nn piiooSa WmmOm M ateMbar IM M1 tea van aja- iaa «ar a«v van >J»-10M uur van 14J4-1LN war van LM- IJtuM van lat- 3.13 uur vaa M»-S.Uuur ■- vaa IM- 4M uur 1 JAO.HSRMtUe Warme •■- JF ..JF Xk C •s wol^ederatle Papogaafatraat 13. Gaoa rohfooa 9110*6390 O MiaaJuitaUuaMeM --- INTORMATS odtod vrObRvsnd. M -X ■-.■ PsiSsrwie 12, ’s+L Abtskorkv. tslofoM 01103-290 B.Q kantoor, WMholmlnastraat 33. Gom. tol. 01100-7741 i Koninklijk Kwuskhs drijf on Zoadhandsl KtpsITs 61—Hnp - <okrfoen 01102-1441 Op ons kontoor Is piaots voor oen jonge; admisistratieve kracht I t GTwrlng Wi hgt type* (wt) v SolllcitotlM mondoOng of echriftelijk son ‘I kantoor. winterweelde Dia—S 1» oktober MS Ml Ou4-aebM— va* MO- 8.CB uur Mrterretn, Woltaartedljk va* SAS- AIS uur I—ersh. V-K. Are—k. vaa SJ0-10AS uur va* f>—en. H—te—rana va* ISIS-10.40 uur tpMa, V-Bur—sM va* U.1S-1M8 6—, Pauh—aoww K vaa IJS- 140 uur VU* MO- AU uur vu* 840-le ve* 100- 840 uur j* va* las- cos uur vu* 4.10- 440 ■w*-* r ■’U voor UW boen HUM VU HNMCSNNh. -- BOUWFOOCSHUIZEN mot

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17