VLEESPRIJZEN? Mexico: 60 uur kleur! *5 GABR1ËLSE Philips TV nu al voor de lage "I januari-prijzen' regenjas! r- I heeft celik zelfbenmeabel 2e PtlJS 30,-M. wordt *1 tjd veer de Gebreikte BEVAHIIS, tr- rv~l Nisse 3enUSfNrVlJ 4 i TAUT Ie PRIJS 50,-VLEES 2350.- 620; Telefoos NmMMrfcm gmiagl Vermeaioa ,DE HOBBYHAL' iMzebotea KSAyaTsr ga H.DX 1 aS’iwrj'jt-- jenden tot Hopman-» t 1 autoshop a* i M. Veratelle - KlwtHip, J. A. VISSER EN ZN., Lanes Kortutraet 24. Goes, teletoon 6587 r Dorpsstraat 143. I A. C. van der C. J. RUK voor Hoe bestaat heil U EMctn-TMuMi Bwat' Vooraadll.Gaa.Td.5460 J' vtaSKa T8o.2r Staler llto’s K^ouöboppcrtjc" Donderdag 10 oktober 1068 ere .1 I DfT MOET U DOEN: (•aarktoe) te£ I (L 11 Vraag vrOMMed McMtaaai 4 3 1 3 I ZWART WIT At VANAF Dit Oosters borstbeeld bebbaa wij mW geheel vaa vat vervaardigd. pvtaejo^wittot RMWWLMANML Tsbfcii Wit Ervar M'JLi Schrl do dl 15to WIE RAADT HET GEWICHT Don «teva OORKONDE MET MEDAILLE - Mi: polder, tai, eiiss-tte. PHILIPS KLEUREN TV NU Al VANAF aan da juist mattft In de bekende farmeceutteche zaak -richt van het Oosters raadt of sr het dichtst DOE MEE EN WIN EEN PRMS BW KEURSLAGER WESTSTRATE, Kerkplein 22 - Kloethigo. I Laags Kactaüaat 4X I Goss. Wij ontvingen hiervoor een weardevolle 'k ZUIVERE HUID A FUROL ea FUBOUgceder Vete ÏTprfiS^Ê AILM.MB4toteNL RB Stationeetraat a72. RIHand-Bath 4 Tijdtno de gehouden beur» In de Jülianahal poseerden wij on» Ooster» borstbeeld. Het borstbeeld staat nu in'onze winkel en onze vraag Bij f 7,50 besteding in onze winkel krijgt U van ons eaa formulier. Hierop vult U In het gewi L borstbeeld. Wie het juiste gewicht ro bij is ontvangt een van onderstaande prijzen. Op m Ptoteeltoal Alls z f iso rsi^iiteM-, rsesr^S^,^* f ^hnlXr 4 7 - A VAKKUNDIGE VOORUCHTNM BIERKADE 7, GOM. TELEFOON: MB2. tn Prtate kwaliteit hygie eka gummiwaren. hand- NMSah au. PrtJskourant gratia proefmonster vror- i op aanvraag franke toe- ondenl „Fata", Postbus Middelburg. Goto, telefoon 76M. taot uw btot ■--„W -MEM* f Ni. om mOPDÖRP faïiïSam -T-- - £3 ■- f Goes. <fon aaodan wQ III ’a-H. H. Klndarenstraat 11 Te -> Voor NSV aparts. reserve rin- To koop Mobytatte EKG. van WIE RAADT ER MEE en wint waardevolle k 1 MMT 1 VTM( i 1 I Xix Fa -VERBEEM e< idbuis 6 J i i a - f irtnx. Hour ra.' eiïeïïS L naar ven. taL 8S4. EUewnutadljk- to-. J. - Ooatetngwl H, Go4 »*t wït t «oor 41 verblljl ama!le mö-|_ tojpan en rötam"tauis;'pr*XLimühi Iron fie».— t«t ro,. —Moi eüft I 1'1 Tbnmorlledaa of haNwae gevraagd voor aiamvbouw to Goos a Wi) brangen grawdtoas iHiiOi veer SLKE looftijd I Hierin brengen i kollektie ter- - houdsmiddelen btj uw vto- Eigonn tachn. ritenat tbrko Gevraagd wogeM hvweMIk niowm ■N UMUNb vwoowat a Mot wtknoopbare voering, 79. —tot 1 ft,— U slaagt prettig ia 1 POTGROND (T KOEMEST COMPOST Fa. Serrarens v/h Drijfhout Wijngaardstraat 38. Goes. Aannemersbedrijf a Sportieve korts on langer» Torteaha regenjassen vanaf 82.80 tot 7*,— a Woden gabardine jassen In modems doesine 10».— tot 128.— Heinkenszand, telefoon 01108-893 Lange Verte *4 i'l B automa- pl met loose schuif Te be-jken. rtjgso'ana. Pfaff?"'" Baattaanea. Papecaalstraat 4 •rthre telefoon 7<7S Opel Kapil "voir taxL Caftan ponpstar I -*■ Vlam In de pan! Voorkom dit met die handl*e Valma- brandbhiaoer van f IMS! Met gratis ophangbeupel verkrijgbaar bij Jeremlaaoe. - roeelgood. te kust en In en voor elke leefijd. intern. Jóar- Rottei dam**. ‘t>nioiiiorL^ tel r W hobbyihonün. klmnamokkw 7 -Barna laaraensokken >aaae -- Korte Vorst In kol- Ook tn spL mat f«S. tuums in vele modellen en - tinten, prtjxen tl3S,— tot f 14S,—.Bevo-hula, L. Votst- str. 04. Qoee. -*■ Ectro aanbieding longeng oullovere. 4 tot 11 jaar. met H en korting. Nu kunt O er ntat meer voor breien. Bevo-huis, L. Vorstatr. M. Ooea. NU ->• Te koop: W*RBult Majy. Kaatanjeeir. 141. CkseêTl tal- «X VTtaetogen? IMFUkT CN BOI VAN SIFBAU GAKACtS LN K. IN it OtUREN r 1 -► «s kaap: Nsctrtaeb tor-[ smta. 8 p— aabssWUmesb Tbesma1. ven Kaaien. f iMtaMNMea» Oase. ‘t j' flets- ^en bi^fletsapectallst|rchoenon vragen ^onderhoud kregen. InmU mogeHJk. J. Klaayeen- 'trast tl Ooea. straat 18. Ooea. -- --- y. s.,1 wvwv.L T der machine, voor 488- -ta Reklame beren astrnlon - --polo’s Ï88JS ea fMAS. de allerbeste f8«J8. to divorce modellen en «ole kteurwn De apertaMat Bara bails. L. Vorstatr et, Ooea. Stroom N.V., 11-17, Goes. tel. na S uur 01106- 8M. Kl<oa technische dienst Hans van Hove voor Uw kook- en verwarm’ toestellen. Tulpetr. Telefoon 8810. -»- Ptaff Superautomatlc type 880, maakt knoopsgaten sender stof te draaien, rijgen en alle andere mogelijkheden Iets moois voor Wajnig geld 4, Ooea. jglt' j&. 4.Aé manatratt 1. Vraagt uitgebreide folder Grundig bandrecorder v. f880,— nu flM,—. Stroom N.V., L. Kerkstr. 1147. tel. 01100-5856, Goes Na 9 uur 01105-974. Eigen technische KertMtmat 8, Goee, teL 71 ■et heerlijke En voor rubbertaanen. lenen een wollen klokrok- voor 15,75 in 5 kleuren. Bij aankoop van 80,— aan goede ren een paar nylons gratis. -» Grundig bandrecorden v. nu f taB,Stroom N V, L. Kerkstr. 11-17, tel. 01188-8858, Goes. Na 6 uur 81188-674. Eigen technische tel m, yiisstngwi. -► Beleefd bieden wtl voor het vernomen van -► lm. sutde lacks m bont .tnT eteneOwerk. kraag Ift 7 jaar. slechte J. v.d. Barna Minnaar. J Roggvveenstr. 88. Philips wasautomaat. prijs f IBM.—tarufl f880.—, -► Te koop: driekwart bont- dus voor f H.—Stroom las. maat donkerbruin nK N V, I* Kerkstr 11-17, Goes, vemen. Westsingei 48. na Ug en goed tel. 01106-8888, na uur uur. - 01ieS-<74. Eigen techntoche--1!-- -► Nu een Pfaff euper won- dvr meenine, VWT -► Te koop: Philips transte- type 880. doet allee MBaMagon na 19.M uur M| Wj Msmenisel weer iever- S5!L »*»Mkte damee-, as. mol barna- en kinderfietsen te - - prtfaen b« de flet- BOSicpsi IsMst Jeremlasse, J (Goee. ■usaaoMMSiii, vw rVlV" - - ent tegen: Bureau Incora- *77. Postbus <8 Veldhoven. Zojuist ontvingen wij -een grote zending harenka- O™mmofoon van f 1M,- merjassen. praktiaehe dracht Stroom N.V, L. voor zieken ea gsaonden: ll-lj, Goee. tel. concurrerende prtjsrVA. na t uur 81106- f88J0. Beva-huis. Vorat- dienst: str. 64, Ooea. Grondig grammofoon kcmblnatte, stereo, f 0M,—.i»«r«r Stroom N.V, L. Kerkstr. 11- Goes. 17. Goes. tel. 01186-8086, na uur 01105-674. Elgea tachn dienst j Nylonregvnpakken l Zag U reads onze ja- kleuren. Altijd iets Jumperi in vlotte berta en Dantalon Jacquets. Geheel k veet-hoed-daa. De Lange Voeetatr. 86-61, ^om -► Hans van Hove. Uw adres voor bat schoonmaken Voor jeugd brengen van kachels. Tulpellaai 88, vlotte getailleerde koa- Goea, telefoon 6780. -- - f**.80- Voorto terlenka an geel, groen, oranje en blav nylon va. f»— Beve-huto*7*—*- L. Vorstatr. 64. Goee. hikt nas Eenvoudige bediening. DE DUITSE MERKFIETS in dames on herenmode!, eompfeet met oor- 1 lichting on slot in diverse kleuren, veer d *prte van f llSr-te Ttetta ook zalen bé-merk Koelstra. wit Julianastra veert. -P Voor Uw zakenreis per vliegtuig of schip, alsook bezoekreia of emigratie Bel n .6 —^4 S»a-—- mrt' de' nteuwek^T Krèükêïrnaikt~Ö Goto' -- f,!, 01100.7487, -> Alle elektr tnetallattee worden door ona doekunc A. Boonman, Pratende, teL 0111640». -e- Hana van Hove voor Vw kook- en verwarm’ - toestellen. Tulpatr. bj H Ti telefoon 0070. 86. Goee. -► WU repareren televisie en g- - radio deskundig en me! A j— ko*p: fa*™Port~" Boonman. Burgem. Andries- 1---- reduktto ea vtrtraghigmoto- eenetraat 1, Ovetande, tel et Verhuur ren. J. de Vlaaer, a-Graven-oilBB-JM tot nAlrlie* 4ml A116M_4«a -► Te koop: z^g-a.n. 3-pita gascotnfoor aanfms, en lange herenjas. K. Moena. Perastr. 11, Goes. -► Te kocg>: kinderfietsje 5 jaar. koieneonveetoi Efel f 85.—. Umgzaamwaaeet pon f 88,— «ortarins f 7.50 Eikenlaan - te keur M Qo», Tel tmj. 1 *-■ Reel. <roen, oranje en blauw! - koop; aroot kinderle- km f 27,50 levert U ^de f^EEnL üw dfkant met bedjeen wancM-j<i r-—-7—- pvaosnni. C. Louwa. Papeweg Koop htervdor Uw onder- M, Wolfaartadljk. !- a a -a -a - a W44 - - - s— -► Doe nu uw keus uit onsa •ottering gebndkte bron- Jeraraiaaee, Geeg. Te keep; Hbomow ofte- Te koop: 1 haard met 8 branders, 1 ir. b.j. - oud- lnliohtingea 011604M, «L OydaianOe. Ihoa, **>h. j Trtawp: prtaa weritfiete, '-A- »-H. H. wJi'--.^J. 9 gys Genieten vw is anr Hmk ptr weck. Bn nu van nog aens 4o unr exttt uh Mexkxx Daarom te httnn Beker de moeite waard om bij ons naar Philip* Kleurca-TV te komen kijken, f *1 Ea ala M dan ook nog de nfapwt prijzen hoort...! y j |^TF V V WW’ '▼r‘Wr Wr VOMBOTTMOAM van 21 tet 4« Jear «pelander-jsveti met reisbureau ïntra 11-17, Goes. M. automattaehe Pfaff ahai- f TJoT gekocht bh**tarwaiaw SJ** J*1' y uw eilW-jmechine: wet deze snachine Goes. JOreralav komt het zien of vraag -► Te »h»<: I- 4. Claudius Piceardstrast 86. Goes. i.gsLz. ktoJto Te koop: - Rlemersma >rinz, kleur 1 motor jnerk NSU 886 cc. Tqbevr. Wests!» ->■ Geen goed zo goed „Nrivana- ondergoed, n. we modellen bij ..Poter”. Gensapoortetr. Goes. -ta Haae van Hove. Uwl atoeS voor het schoonmaken vak kachels. Tulpstraat 86. Goee. tatefoen 67M j Te huur: volkswagenbus- tas of luxe v.w.’s. P. Klloos Van Gorhstraat 49.’ Goes BuMe herenjassen, da beste kwaliteiten en afwer king. v.a. flOO.—Antiea Ook grote maten in Vorstatr. 64 *t Bevu-hula. Goes. Ta beep: mooie Fabedtor ^utoradio, x-<Ja.n.^ ema-jtiiéh. knoopsgaten? jïërirte Anker eMttr. naaimachine vr.: Molenpolderweg lï. Ter- P, C. Quentstr 56. Goes «»k». na 6 uur. rfoon 8 s geeartaerde aai fa» Grammofoon van flM.— f066^- peten. 10 et per kg. Mkd- au i 188,- -- "1- mum atnama 86 kg tagaitjk. Kerktor. 1 IK. O Rijk. WaatdUk IA 611004686, ■as N.V, I* Kerktor. 11 Boes, tel. 61108 H. na f MllM-d74. Hpn teehii. HGinkomsaiML Biedt zich aan: nette kater voor 8 halve dagen per week te Ooea. 'H. H.kin- deren. ‘a-H. Ardtoerke of Heinkenszand. Brieven onder 1 no. 41-1 aan het bureau van dit blad. Te koop: kinderwagen kleur blauw' Hans- - w gaaswawgwaea matas»s( zei wwama* T?„kO?p: y-»*11— we-yjtegtui^ of trein, incl. hotel koopje. J. Steenatr. 1. G Wamai- nfaü- doet is teveel om op te men t:“t demonstratie bij Pfaff -► Te koop: een dei wegen, merk bevr. Roaenlaan 66, Winteraportroiaen! Per gen. 1V« ton laadvermogen, vliegreizen naar de zon van - i* -i-g— t-« o -4— 1 - NinsnP-t. 1- hotel of anpertemant Pro- laadbak Sm» -gramma’s bij Sm H. MtU-zijbordan. pefb fdOM^-s I Ier 4t Co, Boet de Ruyter Gar. Tien ham. Nw. an Toostend of teL 61166-888. Itln, b J automatisch, teer geech. *S-H. Arendskerke, tel. fa (Gr.). *- Betel CsBl Restaura! „De Schelde**, Havenstraat CoUfouiaaL taL 61108-888. BpaciaHtattan verse palln_. Tone en mosselen m uit de ertiikhur veer partijen. toot dub», plaats personen, verwarmd foto bar. muziek, w.c. è^flM,—fl wwsgelegenheid. vis- «n ""’“•J’1**” op bestel->11604866. - W^oAliNLeni 811|far< todm. ▼eriroop en reparatie TVfa vw Drtel. Kloetin- 8». PoURieag S4. tat 7l?t -*• Mts Suede retainer knapt Uw jasje wtordael op f 8.40 veer 8 behandeHn- P A. Drogisterij da af ged. Gaper” Voorstad 7a. Goes jqf sold! Persoonlijke lento poet, afloeaen tn 8. maanden opsturen Assurarantlekantoor A. HutJ aan. taL 884. Ellewoutadljk -> In klassieke towbiwmn -- Veer -J -_-w b— ronknr- tikefen naar Sigm Centrum' koetuuma. ook in korte. U Karktoraat Gore. Bij PutauTto tant “r?“ ons slaagt u altijd.tan. ook met 4T Hat I» werkel^k onmog^ STtH^ Si *2 SS <Z± ZTJS g00*»?* v Wgotoreat 1 z? ^2-huto-U ™£&8 super automatic voor f 48»,-, S&-- vraagt demonstratie, ook aan hula. Pfaff naalmachlnebe- reisbiljetten drijf. Papegaaistraat 4, Ooea. gen voor trein, vliegtuig oi 1 Telefoon 7478. «chip kunnen wij ^roct vo^toa sla bureau voor zakén- h Co, Boul Hoge bijverdlanate (ox rter of leerllngnaaltoer. thuiswerk veer iedereen) terg N.V, Indutoriaetn aangeboden Bureau J)a Gorê. telefoon 70M. Schakel”, Bogarde 88, Dreiachor. Te keep jft<r Goes, «jen eneJmta ZaamNa. ----- Firma Verboem en variaties en prijzen. Voor de ten, teL 91104471, Peattaig I -*■ Nu wordt het wij lenka en popellne Prijzen f80,— tot TtoA. met uit- kniiapkere wering f7A— tot fllA—Wol gabardine fUB^ Ook M^te maten. Koop ae dus fa' t Beva- hula, L- Voretrtr. Si, Ooea. W* bieden U bat gehele jaar vast an goad betaald - arerk op ona atelier als naal- Arn- isstraat 7, -> Modehuis „Grada” Kloe- tinge. Zag U reeds onze Ja- iagd:-poto- tonnen, in modieuze model- i en per- en en dagbrteveti aparte.-- - Pntoaagal modelletjes, rokken in vele Eerste - handai Wolstraat 8648, VUaaht- ■FV.ndver t P»..l. 16 1 °*rr.: eanWLt taw- ~Mfa. foto .go^y.*^ «ventuMl b*fa*M»E- Qrwnd Hotel -deeiprij. Stroom N.V.. I» n;,T’ *i *74. Eigen tedm. "Santo' °rrr**F>’ loarllngnaai- Rwtb. Gehele laar waat werk Reatoa»»-. - teieioon «wv. T» koop: dubbelbed! tol' f»ï^- “*rk u"fa" Hto aton n m H J fa*r «i*1 Te bevr Lln- M- - A Btesolinge. tel Juwelier Horloqer Korte Kerkstr 12 Goes Tel.5094

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16