SIMCA13O1 r 298.- de magneet r Jersey is pas mode SIK- GASKACHELS Dampo A Radio VAN DEN BROEK took! that’s lapk alshetWOLlV Jersey is t steeds UI méér zelf metdenlom nu (lijdelijk) doennéér-zolf machines let Timmerluis 'I i 'i 11 oese- MOSSEMEfiuiEK^ „Ter Vakke” laa^Eafoteokaa. Goes GARAGE SCHOUWENAAR, i naar Firma Geljon en Zn„ 4 vooronJHiagen BLOEMBOLLEN De Philips COMPACT WASDROGER IM j I I IM Donderdag 10 oktober 1068 „DE BEVELANDER” Do GOES I WEM E LD II l r 3 k' PTT'.5 IVT. M. Clar !E0J m* <2 v terit Vorige maand nog 376,— Droogprobfanoa Mevrouw? k ifir Maast max. ,2.-kg we«- -goed airijk -of kurk- nieuwe modellen 1968 T Bocal, D.R.U», Peetere, Benraad enz. [^OBAtAnj j I♦eeeooeooooeeee»»» r Ganzepoortatraat 6 Telefoon 6714 Wij rullen evt. Uw oude centrifuge In I k*;v t. RS'. MHi GOES. W|mgoaiiletvf 62, tatafooa 6302. Dorpoplaia6. telefoon 394. "1 WUomim 14 eirtO ir M66 M PRINS VAN ORAM* - OQU 3X00 .oor. 4 Het leven van Bertolt Brecht, en staan uftgetatid toamaHtaggar U nadm Mrisl w Kóóp *m zalf: da AM 800 8 mm zijn gemaakt van onbreekbaar NovodUr ozijndubbN -- geïsoleerd o zijn radfo-en TV-ontstoonJ draako op kogel en/od naOdlagers kunnM nooit doortwaïdon w| SCI •80^-^ n do prachtige Ean zeer representatieve auto met grote koffer en prachtig ventilatie- en verwarmingssysteem. Voornaam van lijn met een zeer betrouwbare en economische motor. Goed vóór lange, lange ritten zonder enige vermoeienis. Leverbaar in 2 uitvoeringen, in vele kleuren en ook met 'pook* versnelling. Beft u ons voor een proefrit Klokstraat 17 - Telefaan 7635 Gaas G. C. de dager Buys BaNotstraat 10. KüügraK»mtir- RIPARATIKS Swsfltr^ betas sn_ Ook gouden tanden in kunstgebit fTsreshegnIan H. 3CHU snit. K millgstriat A Goes. MaaaaeBBBemaammmmaemammBriammrimm—a— Door volle medewerking van importeurs hebben wij de afstelgegevens van ALLE MERKEN AUTO’S Wij repareren ook Uw auto. Garage De Jonge OVEZANOE ■NEUTTME Tetefoosi01ig6-236 en 303. C STEEDS MEER komen met autoschade ABW OM ge specialiseerde bedrijf. OOKU? Want u krijgt snelle behandeling van elke schade van alk mark. Uitsluitend originele te vernieuwen .onderdelen. Stofvrije én hoog waardige lakafwer- - king vla onze moderne overdruk spuitdroog-cabine. ALLES la bés bedrijf. Sm MEER SERVICE. „TeR valcKx”- i Verpleegtehuis voor langdurig zieken GOES. vraagt hulshoadblijk personeel, in- of uit- J wonend. c i1 Leeftijd tenminste 15 jaar. Hoog salaris. 1 goede arbeidsvoorwaarden. 11" werkwsek. j Inlichtingen bij de Directrice 01100-7140 J Sollicitaties Stichting „Verpleeg-en Rusthuizen Zedland”, Rouaanse Kaai 35, j p te Middelburg. 'i. >eeeeeo—aaeeeaee—eeeeeeeeeeeeeêeeei MMebais „GRACIA” KLOETINQE r Vrijdag 11 en zaterdag 12 okt. Waarop U zeer voordelig kunt kopen. Zie dayoatdeelkaartjes. baaoapp—■■■■eeeeeeeeeeeeaaaeeeeeeee soe eïïü a éis a a sieeeaaöaaaoaeaeaaeeeoaeé Voer vooral m» «fo V VAN DER KLOOSTER ft 8Fi ■1, r .4 I 8» o. V -• UT'» Z UIV /.if r COCS i colli rtil~W WlJ—t tawj. rib «f hM «B: BÜcb Wolimrk J«n»v beril v»k bewonderaar*». ■,.x\ •O v KLDKSTOAATO GOES Zwt*r«trMt 2. Goot, telefoon 01100 8383 i! droog. -■ •fr Constante temperatuur van 50* Celsius! ,7’M i i Kick 111 Henk 4 i Elec OMririb». Z Orjgmb luiim. va» WjSwwfc-Jw riMmóab snMgrien f Wyvwwochieae. MMrudmrbmwk I cursus siaSiessssorailar. rite 1 nomoobor beslat. Cursusduur 2 jaar. Hoog salaris, ook tijdens de vooaueleiding^ g-daagee werkweek, in- of uitwonend. OptaMteeeHeeelaan, V.VJK tamnhmta >er >óqrfomj« uariwwihAriiriimte^iiL mulo) InMêtmemn vorate^t de rihmktrioe fUMS-TM» Schrtftelijke sollicitaties Bttebtln* „Verpleeg- ea Rusthuisen Tariarwl» laiuma Kaal. M te Middel burg. BIJ VERKOUDHEDEN i 4 - I ZviMIJk Toneel Globe spoelt oen muzikale documentaire revue. r *v Samenstelling, vertaling en regie: Rick KoncM combo onder leiding van Honk ven Dijk met Jenny Arean, AAart Gevers, i11 Jerome Roehuis, Huib Rooymans, Erie 1 Sxbuttelaar. - Toneelcouponkeart en CJP geldig (l (i- Toegangskaarten k 6,—, voor CJP-houders i 2.verkrl|gbaar des avonds aan De Prins van Oranje. _a_ --a_«s_^ IHQW1 ElvCulC - Erkmnd slsktrisch tCHOOROTUNVUNM Vsgsn bij «Hs I wssrsomstsndlghsdsn I Kloatinga I Tatofoon 011004217 |»»»a»»a»»aaaaaaaa»< TSICOT OS «SAW0 IUU Dear bent a bet aefcer meeeens eb weet det Wolmerk Jersey voor a in bah baaMm. Baril het begrip b voor jersey van zuiver scheerwol De veriride- gemaakt o» iateroetionaal ma WkMe van ale Jerseys. Voelt zacht aaa an behaaglijk. Is krtuk- kleamn. Want ds Ree ooBn_ hsrsMIend on moddhoudeod. Wobnsrk-Jersey vs it toepri on naast praktische eek mb Berimes b Mlaondsr hssrigk am is dragm. TE GOES SAMENWERKENDE CULTURELE INSTELLINGEN G$C c' Lange Vortsstraat 62, Goes, 1 1 tel. 6823 b.g.g. 6247 Voer al Uw advertautiea ,J)e Beeetander” -- -m r- ..d>

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14