blank 1 I DE VLIJT’ J J 1 i L ■r v k lilt wÓrote^MaXt «T’oo^ Zr E. M. JAARSMA GASHAARD 658,- KRIJGER TOURS 7O/<? Wij als vakmanen adviseren een Prisma-kijken koopjes halen H Zuidweg Voor Vaa Ver Graaf - Goes ZUIDWEG, rppNs ik BrillegARMBX; r Tainboawhais GEBRS. DE JONGH, Goe$ NYLONS VAR FRAASSER N.V. „HET HERT” beeft PAHTT 0 F;-.- &-3U uidwca Glas Z. IMNS y.in VPEDILi^ Z 'Z- L' ILIJKIJV uitzetten Nieuw van Playtex f9 OPRIL GROTE MARKT F», v. Drlel, Kloetlnge 11 i' a £s“' Ka if 9 BO Donder «DE BEVELANDER** Donderdag 10 oktober IMS I V. II I •■eoeeeaooooeoeoeeoeeoBooöeoeeeoee Voordelige prijzen Erkend gaafltter fl WH UW UVBMfj I I Da BtvtbsBtr t.M. Jeareme Soramto tulpen, on 17 1 Tevens wordt gr dan *e avonds een utl- voorlge uitleg gegeven hoe U de .B.T.W. het boet In Uw boekhouding kurtt toe passen. Komt U ons ook oen dezer dagen bezoeken. NU ook snelbohang Fablon Marmoplast Z W om. - MftodM ■KR wj Bezoek onze showroom Degelijk vers kwaMteltebrood uit eigen bakkerij Keus uit 6Q modellen, eigen plaatsing I. en reparatie. 4 »?dl“ 250 gram amandeleprits J. 08 cent en 250 gram Wellingtons 1.10 Fijne sortering koekjes en gebakjes Zaterdag vaa 1.80 vaerl.M en Deern leze, S stuks sect XNKBNFONM UVIRANCin 2-5 laar garantie vanaf f 2,50, kunstmest vanaf vanef 0^5 z win i Breed-ea Baaketbakkedl iFIrmo Vlousolg I i Woekreclame séhwfbiaëü»._v*f sa ri Woninginrichting Franse, lei Kwadendamme. Zltvarkagili -*-r j- ere rtteea voor U TowRMiid Car Ferries LB A^stA^dkdk^euOMfekObl ZNwmBab La ''Goeeeem»m—eee—eogeee8eeewF »o»aa—aeeaeaaaeeeaeeeeoeeoeeeeeeeeeai Nu de Playtex plvsverm B.H. Ml boIGb Itoot Bbd Eng weet goRkfBtxktodorlcou^M an-dofc|ee hebben een «niette garantie: bl] toimp gratia A Modem en vakkundige aanpassing Goae. telefoon 6205 KANTOOR I NIT All ATI E S Magdalenastraat 4, Keizerstraat 3b, tol. 01100-7107, b.g.g. 8188. Attentie: op 30 okt. an 1 november houden wij in de zaal Juliana te Goes, een expositie B.T.W. WASAUTOMATEN M.U» onze vbordaalprlje. Patijnweg 94 Telafoon 7076 Vdll VR!EI LI r V -SÖ A f 1,50 per zakje. - Aardappalklemrommfddel I itraoibusran en 1 kg verpakking. Alle tuihgaraadschappen van plant- schepje tot motormaalaf. Hat hele aeeortiment ASfF^pradvktan zoals: potgrond vanaf f 0^0, compost 4JÖ, Som - Lease VmaMfaet 94-66-TM ent. stalmest 1,10,. kamerplanranmest i ook vloeibaar 2,turfstroeisel 3,10 i Grote Kade 34, Gges. Telefoen 4340. f 13,75 Villy Engelfriet Gedlptomeerd cwrsottlkre ieeeeeeaeeeeeeeoeeaeeeeeeeeeee—eeeam Beestenmarkt 12 - Goes r Tel. 01100-7253 4 Dlv. Citrobns 2 CV Div. Citroin» Break AUTOMOBIELBEDRIJF •at 4 4 UkAAAAAAAAAAAAAAAAg Tepkwalirait bloemMIan kt totaal 124 oeorten tulpen, hyaclnthen, «rocussen, narrleeon en 17 eoortan Wjgoad n.a. WMOvwfciok|ee, rallla's, iacia's, anemonen, 4 Opril Grote Markt 9 tadota elaotr. boormachine enz. en aan gratis bollenprijacourant In a Tyfoon NO. «Jdelijk 44,— Meer. dl-*" Knopen en knoopsgaten nu ook tuipen verpakt mnouo iu siuks d laoesaakt- *o Morgana Immul pannen van roeatvrtjstaai. to en f' —6» met Bergmeubels. keuze uit FINANCIERING f I - Watouk reTOodan - o - - F ï^- I f j I •o f «4 In handige j ft i A voor all* f •4 •777 l 4 NRT ADVWTRWmt UB ïfi .’7 I Arm»». Opril Grote 11 GÜI ven yrild enz. J. v. d.BHek, 1 - Tejeïoon 7Z36.'haard. Bergweg-8Z, Ooas. V BEHANG TUPFKPDE TLu bSiü •>t MVIEZLN 3 -i -irrpsi v.h. van Une*. L, V be- -K AaB* *Mps ks sulver Pullman: schuim- halfwollen dekens. Woning- _2._. inrichting Franss, Kwaden- -► Divanledikanteo met teakhouten hoofd- en voet- bord, f94,—. Woitaain rich ting Franee, Kwudeodamme. -► Wij ontvingen zojuist de nieuwste modellen bankstel len. Komt U geheel vrijbltj- -’vend Th. Meijering te Markt 13 - Goes Sinde 1883 handweef tafelkleden en Reeds v.a. f17.99. Woninginrichting Franse. Kwadtndimme vend eons kijker Enorane eorterinx eetka- richtina Franee. merstoelen met skal. dralon stof of xeheel hout. Vanaf f28.75. Woninginrichting -►Ritsen voer ken. aMtahtbers au wpdals broei m^S?*** mogen, p zijn er slechts èkW I *L Bromfietaondardelan van Zundapp. Tomoa. Sparta. Mobylette nergens een gro- -►Te koop: Daffodil de luxe lees. Slmca lOOO 1967 11.069 km. NSU Prins IV 'M. yw de Iwte 1861 £890.-. Garage Walhout. Fruitlaan IZ-14, Poes. t< OM. .—www. ,»ww vizw-iBBM, iigi 1 11 w y w sur 01105-674 Eigen teeh--► Scholiere, 17 jr. biedt zich te> O1Too W5S n. - aan als babysit ia n' '„1*],_v I?m*tr^k.e.n •X°nds en vrij- Pree. Poelweg 1 IB oöès. 1 -► Zethoaktafels. met of uuiiRcic wsiiec-rjeK <«airzcn; sus ..me i - l-pers. ledikant. Nitkerckstr. -► Bij al onze benkstellen --- hebben wtj mooie bijpassen- --- -de sslontafals. Reeds vanaf Kerkstr. 11-17, Goes. teL -► Te koop: LgMx. kolen-f46,— Woninginrichting *--r -Franse. Kwadandamme 's-H. H. Kinderenetrsat 33; Goes, telefoon 7874 Agentschap: ’4 Rstsagiar an auto .4 ^k?C**slioednu.uwC*lr<brorn- fietsen (ook damesbrommersl die Voor een sterk geredu- -- egerde anje. wvg maden, doeleinden in all* maten en haast U het lijn enkele De Regt. QoM. >M. ■Jfaadesewtaaee i 4- Een goede nachtrust be-lk* AaBé glnt M een goed bed. f hébben voor U vo O1 gs en T_2 rubber, polyether en binnen-L vering. Op alle bedden U damme irantle. Woninxinrlch- 'ranse. Kwadandamme Fietsen compleetmot lamp, slot en jasbeachermer een goed merk voor f 147,96. r: - derenstraat ZB. -*■ Grote sortering exclusie ve gespen en knopen. Naaimschinehsndel .Bogaert Opril Grote Markt 9. Goes. Telefoon 7161 -e- Enorme sortering zak lampen. alle soorten batte rijen. ook transistor en blok batterijen: De Regt. 'sHeer Hkinderenstr 20 Goes. -e- Gebruikte naaimachines geheel naaezlen. altijd in Uoorraad bU. Naaimachinehandel Bogaert Opril Grote Markt 9. Goes. TÜefoc i 7962 O«klii wonen en dralonL-d. Radiogram pullovers brengan wtj grote natie, prijs f keuze herenmaten: Shet- - laad flSJO. Yeraey f23.50 patent-ste"l f8._. groot ste keuze In t Beva-huis L. Vorststr. 64. Goes. -►(Te koop: moderne Haagse trouwjurk m sleep en sluier donkere, winterjas; laarzen: Wij’ kopen konijnen, dui- 517*Kr*bbendijke. tel. 730. - s-Heer Hendrikskinderanatraat 2, Goes. Telefoon 01100-6806. mat vulling voor damme. -+■ De grootst gesorteerde zsak in de sok ven Euld-Be- vdand. Wij halen en bren gen U zonder enige ver at KM- wel varachillanda. Met of plichtlng. Woninginrichting zonder glas, alle maten. Wo-iFranse. Kwadandamme. tel. - --01194-246. - Wasdroger v.a. f 378.—. tijdelijk f298,— Stroom N V. L. Karicstr 11-17. Goes, tel. 6I100-B8M. na. 6 uur 01105- 974. Eigen tcéhn. dienst. - -► Te koop: tafels,stoelen, kasten enx. enz. SL Jacob- zonder tulmelblad. jOók met straat 10, Qoee. -►. Te koop: s.g.a.B. Miele wasmachine m. verw en nomp. Damstr.12, Yerseke. -► Haaréroogkappen vanaf £89.91. Stroom NV.. Lange ÖiiOÖÖM. 'na" t iwr 01106- 674. Eigen techn. dienst ninginrichting Franse. Kwa- dendamme.( -► Teakhouten 2-drs linnen kasten. half leg. half hang «echts fl47J0. Woningto- Franse. Kwaden- kUkan. Wowlnxln- Kwaden- -► Te Roop: Taunua 12M. *6) jror mooi en goed. Garage JJiisro, Velluweweg 9. "a-H Hendril sklnderon. tel. 01100- Radiogrammotoonkombi- nabe. prijs f 798,-JnruU f 300,-.. nu dus f 509.— Stroom N.V.. K Kerkstr 11- n. dienst. vwwwwmvu m «VVI«U dl V k??p <*®2r ontetandlg- dagsmiddags Mej. M. de heden V.W. IQ. Te bevf - - - - - Bankertstr 36. Ooea. tel 749». ’►W. Kinderenstraat S, Oeea, teL 0196 BOM -► Mat een naaimachine van Bogaert, begint In üw huis de walt oei I. Naaimachinehandel «inil1 Opril Grote Markt 6. Ooea TMetpou TM Extra voordelig. INRWLMUUAII f 100/— rat f300,— TUPfKHOl I? MLts. -i 1 1' «►- Het nare karwei van broekritsen en dl kwettert doen llln 66n das gereed. N Naaimachinehandel aanmakt, ’s Morgene bran- gan - *e avoads halen 11 Naaimachinehandel Bogaert I Opril Grote Markt 9, Goes. [Telefoon 7962. i -► Laat U zich aasw vrij blijvend inlichten over da I Blauwe vol-automatisehe Anker- en Huaqvama naai- I msdiiAA Telefoon 7981 - - SRFKb »r -■ o V Lr <elt£* Berg (Focus). Opril Grote stencil Marot, tel. 01100-6396. amen auamnaaan ana snaneeeWk namwma* ♦en goeo mera voor i i De Regt, Goes. -’a-H. H.kin- «v. Het ia wi ■z. tot looflijk wat de Opel n. I.: ^maVle Prtjs 1 496,—. Pfaff naai- en ook -► Warme -jacks voor uw zoon v.a. 9 laar in terlenka en nylon met warme voe ring, met en zonder capu chon. Komt U eens kijken in t-Beva-hUis. L. Vorststr. 64. Goes. t -w.n.nuv.v wv.- Te koop wegens overcom- Goes, tel. 5123. 250 Soléx, l.OOfl km gelopen In d'amande 98 et.. -«A.b.; 1 heren regenjas m. bontvoering m 54. Nieuwstr. -► Gevr.: hulp in da huleh 42. Krutningen. voor hele of halve dagen of 1 eventueel werkster. Mevr, a*”1**- -* On» stenctlwerk is gelijk Bel - drukwerk. Last Uw i werk veraorgen door de -..e Hond s Copleerinr Goes, Schengestraat 41, tel. 01100- |k, I ®aartjdWiil(tij(idubbel enz. deze super te maken, Indien Je werkt b( FITWELL mag er trots op. zijn ‘n regenmantel te kunnen ma- ken. dat doet Je niet lader- J*,r P' een na. Bovendien kun JeUh* rn het hele winterseizoen in 1 -— V - - ma u 2J* ^i‘tllern^oX ’om leiding Je verdiansten rijn uitstekend en vanzelfspre kend alle sociale voorzienin gen en reiskostenvergoeding ..Fitwell”, Oostslngel 1. TeL 01100-7919. Gom. WODm>u,nvTOWl> -► Haardroogkappen vanai Kwadandamme. f 39,99. Stroom N=V.. Lange Kerkstr. 11-17, Goet, tel. 91100-5655, na 6 uur «74. Eigen techn. dienst -► Philips Wasautomaat. Prijs f1500.-Inruil f300— dus voor £1390,— stroom 1U17. Goes na 6 uur G*60 01100-674. Eigen technische “'•"“dienst -► Brood- en Banketbakke- rij C. P. Verechoore. Voor- -► Steunzolen^naar maat ook ,taj ]g (- gram pain d'amande M ct.. 250 gram wit speculaas 06 ct 150 gram roomfondant 79 ct. w 1 banjiatstaaf weer voor 100 medisch gadipi. voet- tt. luxe vloerbrood van uw warme bakker. 1 --febr. '68. geheel opvouwbaar t“ als reiswleg te gebruiken. Ik bevr. Appelstraat 115. Goes. GOES. Opril 5, telefoon 5703 Te koop énkele mooie betrouwbare inruilwagei» 1 BMW. LS 750 1962 1 Opel Admiral 1965 Div. Citroina 10 19 Voorstad 79 - Goes - Telefoon 7353. Hoofdagent Cltroin INRUIL rVirVWNrwvvvwWV'WWTl a VERFWINKEL ,NOORN” 1 's-Heer- H.Kinderenstr. 37 4 plekplastic 1 4 4 reWw i Vuurvaste dekschaal vaa 6,95 voor 4,95 Tornado voorraadbussen van 8A5 voor 3,25 Bloomvaaaje van 3,95 voor 1,96 Thenooakan van 24.M voor 19,95 Pedaalemmer, roestvrijstaal IMS Lepelrek, roestvrljitaat 11,95 Poroonea weegschaal 12,95 Vuurvaste ri«n koffiepot Bloea^eter van 6.79 veer I Me Brabaatla en Tramde art. krukje»kndrsêrafaia. temMM^raetimidV premis vaa flccMs r.uuwL vei 8# wvrwn i Naaimachinehandel Bamerd Nu aalr - -—-L. c - 1o Nl warden door ons vakkundig teeh slaagt U voor ff 61 aai Wil alL. emallle, aluminium, Tefal met Zil- veniaeels, beter bfj type 286 kunst dm je eigen zien werken. en verz. Inruil. E. - --v. vuiicvvuii in yvuiTUBQ. vut r nu '749.Stroom kundig* adviezen worden 01193-8655. Goes Na 6 uurhnans. i„- 6114)5-674. Eigen technische kundig. Schocni diehsL r *- -+■ Ze rij «r weer, gemoltonneerde spijl ken. Ribfluwelen bro in versterker v.a. f915,—. - - w— -J. Ah «teeds scherpe IT. Goes. tel. 01160-5695. na pr“--“ *- - - -- - V< L. --- op doktersadvies. Alle voet- wasautomaat v. correctors in voorraad. Voet- T nu f749.Stroom kundige advimen worden r m i^KT-rk,tr J1'1!' verstrekt. Martin Wij- i iratiebedr. -- Vorststr. 18, Goes. -► Verkoop en reparatie alle elektr. app. Fa. van -► Garrard grammofoon met Patijnweg H. Kloetinge, tel. «irnrlrmw «r m 7178.- Stroom N.y.. L. Kerkstr. 11- «w. wi. n< ->» ie - -j-w 01105-874. Kigon tech- derwaj n. dienst. -9- Tb koop: PM 696 D *65, ïffebV’-ië'ïn.rXf.^ .«yni’iii^ay.01 MO-8693, ns mooi «n goed, n. dienst wanne erbroe- ken vele kleuren en diverse mo- i T Bevs-huis. L. 6 uut 64. Goes. M Speciale aanbieding Wikele gloednieuwe brom- ff Betsen (ook dime«brommers) M dia voor een sterk geredu- «eerde prijs weg. i- haast U bet Mrkele Da Regt Goes. Alle NutMri' naahnachi- rwg worden deer epa aera- beroerd. Naaimachinehandel Bogaert n. Ooril Grote Markt 0 Goes •Celefoon to- -► Re»rnk)e.dine er slecht* kleuren het vsnotui» beken- de adres De Regt. Goes. oaao 08 KéjL uratorwMte. aft - £796r—Jnruil £306.—. nu dus f506 Stroom N.V.. L. Kerkstr. 11- 17. Goes. tel. 61106-9699. -J n. dienst -► Te koop tgJtz. kinder- **en geh. uitneemb. Dréel i.z.g.»t. nreuw 16. Kapelle. eMrtr. app. Fe. 7676. -► Te koop: een 'tgji.n. Hn- :h- derwagen. Waardekenshoek- Pr. Jtilianastraat 12, Goes, plein 17, Biezellnge. (Telefoon 7236:

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12