iMMM I ;j HEMA 87 VESTIGINGEN i i' -;r L 4- I V' J MN 50 JAAR I (ontdek hoeveel dat u scheelt) De pirtu »erkeopdige«, I I FLOWERl MtofiMto naaiauchiaehandel Mrptoaoa? M1tM995 ^qso 4M 4ww5a» Hem echte wsrmle TWtt ■iet r elke kachel «.77» - ^4» 47® 4cassette babypop J/; I H •fl il schemerlamp o,ao damesslipjes - panty nylons dubbeMonslakoM katoen, mot 1e keus 20 denier kris- Effen of gedessineerd. 3. Normaal talnylon, met Ingebeeld Nu elk 2e flenellon taken 8, nu extra kruisje. Normaal X-, nd 140 goedkoper. Bijv. 379 wwrtlImtorkactiMl natntfrzoem bloementafeltje UK ene keNekMe ovorserdSnotof hafrtVaa patoto WOORfiORDIJNEN w»97S ^1476 .«M..47S0 gsnEnstef ■a12T® dsmespullovsr melsjespullmr handschoenen |ongenspullover heren pull-polo WM, rood, btauw of gNK Etogant stonk, haff-tang Ronde of V-hala, zuiver Qoeddpaevorm, opprttof 100*/e jnaktoellk** aonA model,echtnappe-taerto acryl In friaoo kleuren, model, behaaglijk warm. zee modotinton. Maten 7 Matoo 110/158, normaal In cHvoree herfoMbton, VMfaentagcvomMtaG t/m 8%. van 1878 -- ao12®» 4W fS—I nachthemd lycra consist haiqpray Met nieuwe, aangename wsrkbMk foto-album A, tm Dondaedag 10 oktober 1088 „DE BEVELANDER" rbfjtoetwooea H J 1 J] h i wB HEMA HUM 2* voor i I SjM •r- *1 J r - 1 iA.j./r.zz ITT drie voor 2J voordelig 2«o ™- w lr in \- Mr ZMereoryLiMtroOaMg r~ ..Fully 100*/. „makkelijk” icryt ox reed, wit, Meat 118/148,878-18* 7,50 T fl WAT VERLANGT DI VROUW VAN J 9,73 Moderne maten 48/54. 9,75 ML 4,50 I M ai.l9MMbam wdUbtaSl^ tem Q**.' bakendpmealrt door deurwaarder ven Dam* J 2 voor 878 tot 1878 nü va 7^® j extra voordelig 1 pereoone 7.— nó vA niMiN I J'frBtoatofr |»m>ew j HEMA 25 mm dik. keihard bo- Ib 3 stonden nigofcay Dioogt snel streep- 37 orn groot, daapogen, aedëmóntoêrd' mee to Keuato M tome N8U”g; houder van 7A0 «raB nA samsn 42®» hbha HEMA p royale tas M WMkmdtrtp. Ma* orvak (óók met trok- Sluiting), van 10.75 Ntouwo Aetoe ovevpefdtoea en vatooeebeMMac Zweedse en tototoa OMspwdtoaWM Het Is de moeite waard eene te komen zien. NU Ie het nog voordelg kepen b eaxe epecieelzaek OPRtt. 12 I Ook In glaegordqnea aiaagt U nu bijzonder voordelig. eender voet Onderzijde nmtto, 24-déllg. Nu ihet met vfk bekleed, 187* dtoniepel van 875 graie Zware kwabeM damnet, to veto kteufatoülngen, 120 cm breed, per meter van 3,75 «*3a- 3,50 10,90 I IIH1® -4 en kabelgamering. toohtoned, o jl root marine on oU|r. ai/48 - w M QanTepnnrWraat 21, nwHOtolMM SPECIAAL WONINGTEXTIEL OME. 12 Jk.1«Ü Wdm.'dMU aOLAND|omgu I;Brushed nylon met bro- Invlolbto Net of gewone 100% dodo garnering lange B-cupo, met kant of go- F hals, mouwtjes on pas. borduurd. Trekslultlng. I 8, M, L en EL, van 878 Malen 42/48, van B878 a*8®° aoWe 3 voor HBM vormgeving: 18/8 chroomnlkketotaal, B^MO. beo-, ontbijt- on Herdptastlo bovonbtad. i i bestand toto met rooedocor en togen vocht Ojl hou** nerfdoealn, van 6.78 aandor voet Onderzijde rentte, verjaartags - verraaeing grote Queen Size bus nu mot gratie poppobad ygnhipri ygm 120*46 ore, van koud tot 2000 watt looe schoon. Zóóó'n tap keurig aangekleed. Ala perfumering. In extra van een zoom vorjaartaga - vorraaaing grote Queen Size bus MBMmBM WA 2740 WBO nu sset gratie poppobad 3.26. Speer nO 1X8 ribefteot, 84-dolli né75.- HBMA M paginate, met opihne- wabpapler doorschoten. Koubs uit diverse kleu ren on dessins, 24x29 cm In cassette, van 875 ne7®o f I I r X’v f II M r r z I. S i wt 'V Leet U daarom 'V* a .4 L I I V Mr 2 r I -r’fc L A- bijzonder mooi kleurengamma, gordijnen die het .doen* on .ooopel* vaOen, In 120 cm r T“. Idoaie gordljnetof prij», div. kleuren ale goud. cognac, green, eteenrood, Wauw. 120 om br. een gezoINg 'gordijn met fraaie druk da taint op een bijzonder mooie kwaliteit 120 cm breed I Tulpetraat 28-34, 011004790, 6263. Tljdelljke ehewreom te*H. H.klnderonetr. 10 120 em breed {PM toeww WekdMeki in mattingwoofeel. eon goeoaOg gordijn, bijzonder mooie kleureteMngen. oen woongordljn dat U anker bevalt. lOahi deeria «medMW dat voor aNe doeleinden geechlkt Ie. eenvoudig en - voordelig, kleuren: oranje. goal on Nauw. 120 cm brood - K/ Nog enfcato pyb—1 -j te haO». Ba ■reek. Pl Ute IT. N- zwero kwal. godoten weofeel. E ^"0,1 voer aardappotaa ia afrooi* koker» »an 800 gram £j Fa. Starrartoom j - Orahatd in louko bioom- doaaino en nieuwe frieee kleuren; voor vele mogelijkheden oen fris woonoord lin. 120 cm breed op prima matting etof gedrukt, een apert en ottervel - woongordljn, dat U zeker zal bevallen 120 cm brood 7,90 modomo kleuren combinatie, •ie cognac/nkgro on amaragd/goud. fraai woongordljn. pjn. t lea eehoea and ca eeedvaa paovorarf Met aea aoepela toereeart heerimtMeht aeadevaotT De erna Wedt U de amdMae achern met Mwdo pammam wVwNhi o Keftato. 11-1T, Gom. tel. haM-«u-j-> Bendracorder v. (MS.- toni.Uwb* w.stombliuitie. nu file.—Stroom N.V., I» WMWW MnaeK voMutimini UteffMt.r. n-lT, Goea. tat. IleïaMoalr. to. >onvm-loiioo-asBS. w I wr sinb ‘eaMm wk atom taekn. dtawt. !-► TV koop: Zündapp brotn-i-»- Te k?* i.pejL tteta, «ji. te aanvaarden. ----- torn MQ^- t Verjaardaivérkoop indeHema DE VLIJT" 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11