kei Sto i? ganz: poortstraat 15 I ACCU'S 18 maanden volledige •chriftelijke garantie 30- 40KORTING Het gemak van 2 brillen in één „F L ORE N C E" Lange Vorststraat 45 - Go— - Totefoon 01100-8398 De fiordpen Specialist ZOEMT!.. akm bamboes II DANSEN HET TASS El HU IS fö Isdies iemasd' meent godadtepefio te zijn en daattrt) zijn tong nieCÏn toom houdt, maar zijn hert miahidt. diene gade- dienet Ie waardeloos 1 I WATERLOOM. IN KAME11E De fiordjjses Specialist Heek Lange Verst - Ganeepoo(tstreat' Goes. teWeoa 41160-7614 intelligente jongeman I GEZELLIG DANSEN MjkMrsHcht Hotel vDg Koren beurs te Kortgene Highway „61” DANSEN The Nickols lELUfi DANSEN „DE BOEI” Rita and the fioMen Five 4 kW v I, Christian o E| !>GO£S DUm BONDEN *11 ercmiasse y. 1968 Uitgave an druk.: ’w ,2 i s T' 3 'Van: I Lange Karkstr—t 44 - J k FN r o O D B E V E L A N D 3 I- I Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 e. aangenomen ZATERDAG 12 OKTOBER Boller, Sy Ivy Vartan VAN BIEMEN, Gom. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 83998034 Giro: 3 26 37 Vavo-depot Zseland Sehoondijksedljk 6, Driewegen (Z B.) Telefoon 01195-378. Ï4 T f Kloetlnge I Nieuwland Darnsll, Real, Mariella w AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR Orkest „The New Black and White” Aanvang 7.30 uur. K iw7 1967 1966 W66 U. 1965 1968 1968 1966 TREVIRA 2000 een weergaloze collectie, alle modetinten, X vele kwaliteiten en dessins. 150-160 cm breed 14,90-2M0 fsprekend met volledige kwaliteitsgarantie I „Dg Prins van Oranje” VERLOREN In Goes Peter and hls Rising Four Foundations N.V. éaaee68606666B68Ó6f 4—4W66O6BOI666P— ALS U EEN JAPON ZHOT - - dia zeer modioua gemaakt la, p6rh|ft |B6t en abookiut niet kreukt - DAN IS DE KANS HEEL <^0^ dat deze japon geknipt is volgens o— Vogue, Herbillon of Simplicity knippptroon EN HET IS VRIJWEL ZEltER dat deze japon gemaakt is van o— kwaliteit TREVIRA 2000 20e Jaargang No. 41 10 okt. 1988 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Aenvang 1546 uur BCOOrtBQLMm. - Fa. Serrarens b—oMte—SewaGO^ «o door fond! ZEISS BIULLEGLAZEN GRANADA-BA1 Kortgene VRUDAG - ZATERDAG van 8 tot 2 uur geopend x Aangesloten bij de Nederland— Huia-aan-Hulsblad Pers Advertentieprijs 22 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief Contracttarieven op aanvr—g. Voor fouten in tol. opgegeven advert aanvaarden wij oeon - enkele verantwoordenfkheia (Den Haag) en Mooch Aanvang 7.30 uur. Schuttershof - Goes ZATERDAG 12 OKT. Muziek: -ttj KUNSTHANDGL. Grote collectie: houtsnijwerk, koper, keramiek, byouterieèn, onyx, siersmeedwerk enz. PI Dleedag 16 oksebor es. jr FA.DRU «OES CAFt* BAR-DANCING WoHaartsdijk Zaterdag 12 oktober -t— -7 i I i rtt f-t '■- GENIET VAN KN DAGC- Kreukelmarkt 3, Goat (naast Schuttershof) J.. - Tai. 01100-5840 - Goes i! bij da specialist ■- - ■'a. I I 4 T*4 flUTOmHfiÖËil tf Zaft verateft etaaa ever de eerteriag la A V mogeiijk aan de zaal. 6 door Ohr. C. J. de Jeeg, PARFUMERIE Klokstraat 10 - Goes Allé typen voor. luxe en vrachtauto's tractoren diesels scheopobatterijen - juiet DAT vlette - medeMetje la dia maai» dhpe ttart veer N| Uw i Mjeara garderobe ae ia een prljeUaooe lajaped, leep. ije. Iet» R’daxn I.Goe. Ga—epoortstr—t, Goes Bezoekt zaterdag a.s de voetbalwedstrijd Wemeldmge. Dorpsplein 6. tel- 3*4 Goes. Wijngaardetreat 62. tel 5302 -. - r iv» ww». Aanme Iden zo spoedig m i De lessen worden Vindt U het steeds verwisselen van Uw bril hinderlijk? Dank dan eens aan het plezierige gemak ven een dubbelfocus bril. Da HNUÜatan vends nieu wedubbel- focuagtaan zfin bijzonder gunstig, door ds verbetsrdo vorm en stand van het foeegedeehe to.v. het venedeei. Vraag ook naar da. inugelfikhedea DAMES I Met ingang ven de ze week starten wii met - schee nbeldsleeaen in groepjes van personen, die doo< onze schoonheids specialiste gegeven - zal worden. Mij staan U g«arn< ten dienst met alle inlichtingen. Salon „ELEGAACE' A. M. Verbeem Wijngaardstraat 9 Tel, 6726 - Goes Jacobus 1 26 Inzending V.E.Z A Voemaerstraat 6. Goes GOES •S> w eeptsmber u ZILVERBN ARMBAND mot 4 stukken kleedtasrsil (aandtankon). Teesa, botontne terae te be- aetaen: Moreheotreat 41. Geen. Aa amerdaa em i aar beaMam we weer met de vetteep ns aBeriri dhtgaa, waar aaer askar eek feta veer U Hl Ksurt aRm aaar KapeAel Op désa da« organiseren de ..Kamlac* winkelier» teven» een jeugdstarrit terwijl hiervoor ook een showdrumband uit Brede ie ertsen «digi «sorter Weke cMteiiMee. de nd nog aanwezige eeereerdljaetoHWi veer de boM vee do oomele prils Bouesac - Aristo NNHAM COUPONS in terlonke ritrege voor erieder dea dB helft Nog een pracht ko*ektie terionke vitrages tegen zeer aoherpe prijzen ZATERDAG 13 OKTOGBR WMN* Beatrixiaan 32 1 - f z Vraagt een welke na een ruime inwerkperiode in haar magazijn, bij gebleken geschikt- 1 heid, zal worden opgeleid voor de funk- 2 tie van assistent inkoper. 1 Leeftijd tot ca. 17 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen inzake opleiding, huidige werkkring etc. -i worden gaarne ingewacht aan boven- staand adres OPTIEK - FOTO - FILM fijïtiuï 'rQ4/Kampman INIUADUE VANDE L.V0DST5TD. GOES Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 DR iedere GOES een x^^ van den ongeevenaarrH crème Op uw gezicht. Uw huid wordt dan gw». mtahWIjk satijnzacht door de wondersnelle werking ven X-PLUS hydr^eurfaetap. achoonhHdeprodukt van JfiRnna Gatiiwau Paris L 3#l Zowel les alp verpakt. v/h Drijfhout Wfegeardotreat 86, Qooe. Simca 1301 LS, 10.900 km, aA Simca 1301 LS, - blauw Simca 1301 GL, blauw Simca 1300 U wft Simca 1300 GL, grijs Simca 11Q0 LS, beige Simca 1100 GLS, rood Skoda 1000 MB Luxe, beige Het beste voor uw ogen. CONTACTLENZEN ZONDAG 13 OKTOBER DANSEN JMgAmeve m.m.v.. Aanang 7.30 uur. Zondag ven 6 tet 12 uur X GEZELLIG INDEM - KAARSLICHT EN APARTE MUZIEK Hoofdetraat 36. telefoon 01106-210 zal werden goorgaaleeerd in cafi DE TAVERNE. Derpeetreat 62. HetakeM- zand, teiefeoe 01106-232. De letavond wordt donderdagavond van p 7 tot 6 sur. goedig nr gegeven daneleraar aft VReeie—L BOUTIQUE Steeds de allernieuwste modellen, naar de nieuwste brillenmode. Charmant, elegant en sterk I Ne het eucceevol optreden in het programme voor de vuiatweg. thane het optreden/en •Zondagmiddag matinèa van 3-7 uur met het dée BOB ee JACOBSEN Dinsdag gesloten

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1