Jt de magneet a ^Dampo B Ml? Machine bedieners I E* 1 Koopt dn u Uw schoorsteenplaat N.V. DE UITRITE FABRIEK „DE HOBBTHAL” k, I L- E feT.7 -179 i 300 F gram L69 Koffie Cognacbonbons 150 gram 85 250 gram 119 250 gi 129-1 [Wellingtons. Roomborstplaatjes IJs Gezlnspakken opopooooooopeeooooooeeeppoeoeeeooppeeg m „DE BEVELANDER*’ Dond v 1 ÏTRIT r7- t; f; 1 I I - I 4 A afdelingen enige vacatures voor middelburg, maisbaai 6 postbus 1 telefoon: 01180-6151 MODIEUZE KLEDING AANTREKKELIJKE PRIJZEN KJokstraat 9, Goes Ook maandagmiddag voor U GEOPEND lampvoeten voor elektrische gloei- en gas- ontladingslampen, metaalwaren. heeft wegens uitbreiding der werkzaamheden in de produktie- Donderdag 26 september 1966 - 10 k io i GS TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS voor recepties on diners Lokerse en Van Damme, efoon 380-346. Wilt U Uw schoorsteen een nieuw jasje geven? 3 Uft onze charmante, jeugdige kollektie - links: mantel in velours met Zobelfeh kraag. Iets aangesloten kjn en moderne asymmetrische sluiting. Rechts: een „Frans" pakje in nieuwe tweed met col en k manchetten van Mouton. In mooie pasteltinten. Komt X^Veven passen? f159.- «ooeeeeeooeooeeoe a e o o e ee o eeosesess» NIEUW ZORGVLIET zieken- of bejaardenverzorgster t Komt U eena informeren of schrijft U eens aan Afdeling Personeelszaken N.V. DE VITRITÉ FABRIEK, postbus 1, Middelburg. Telefonisch kunt U ons bereiken op tel. 01180-6151, tussen 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur van maandag tm.‘ donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Masses Zoon N.V. :a. VrouwolIJke huishoudelijke hulp, b. Werkster voor de verpleegafdellngen, maandag t.m. vrijdag van 8.30 uur - 11.30 uur die bereid zijn in 2- of 3-ploegendiensten te werken. Ervaring in de metaalindustrie is niet vereist. Het bedrijf draagt zoiy voor ds opleiding. r Prettige moderne werkomgeving. Gunstige extra voorzieningen, zoals winstdeling, winstdelingsspaarregeling. gratis werkkleding, reiskostenvergoeding. Voor woningzoekenden wordt bemiddeling ver leend. leeeeooooeoeoeooooeooeoeoeèoeeooeeoA MASSEE ZOON N.V. ga méér naar ■w niet duur we! heerlijk r 4 t i I t t .-•••• V V >1 s- I T Lang o 1 i Herfstmode in topvorm! t.o. Station GOES TELEF. 01100-7801 •o 4 O Aard o 25 k Frvi! 20 k (Roe Verd .t Alles Beve o Ook na 6 Zuid 7 -<Tel* Diverse dessins zoals La Pr lessee, oee Hotsteen mot manaeraflekt Basesoaa aaOmrataea Natuurstaaii Mixed Handvorm ReMf enz. HOTEL RESTAURANT CAFE UITZENDBEDRIJF In alles een klasse apart VOOR VACRK. MOOI RN UB r Ml ff «Ml zand Daar beter Is dn wart vos* Daar voor echo End Invo Kom metj VOLKORENBISCUITS Alle soorten verwarming. GAS, OLIE en KOLEN. Vakkundig erkende aan leg. - Winkelcombfnatia Sraverpolder, AHee voor da Doe-het-Zehmr Bierkade 7. Goes Wla aan ollahaard koopt, koopt de meest verkochte. De Hoenion olie- haard met gerichte warmte. De enige Hieheard, waarin U gegarandeerd goedkope huisbrandolie kunt stoken, zonder last van roeten, gepruttel en alle mogelijke luchtjes. te Woiphaartsdijk Voor ons bejaardencentrum (40 bewoners) vragen wij een gediplomeerd J 1 o dto genegen ie met de bestaande Hiding SoMcHaSes met reierentieadreseen aan hat beetiwr van de Stichting Pret Chr. Rusthuis Nw. I ZorpvRet. pa. BHeterweg 40, Woiphaartedijk Levering reechiedt uitsluitend via de erkende Beensea dealers Greasier voer Zeeland Gees, telefoon SUSa-USS BOKN8ON DKALEBS Fa. F. Huybrochta. Hoofdstraat 48, Ovezande. tel i oiiss-ae? I Fa. J. Hundersmarck Zn., Stfultsedfjk 32. Kwa dendamma, telefoon 01194-389 i Fa. CL van Litre 4k Zn, Papewea 40, Wolfaartedtfk. telefoon 01198-209 Tochn. Bureau Verburg, Voorstraat 22. Colijniplaat, i I telefoon 01199-243-399 i Fa. J. v. d. Berge, Dorpsplein il. Nlauwdcrp, taL i 01198-338 Fa. Wed. A. Haaen Zn, Pr. Hehdrikstraat A 's-Hoerenhoek, telefoon 01196 833 84» waaasuaeesaa—eeeaeaeeeaeeaaaauaeeeei y6 9 9 9 s s e Het Pret Chr. SUnejuisksehelo „BorgziebT te Goee vraagt voor de diverse sMoNngaa looMH 'ir n laar o 'o J In verband mat oen personoelsrsis zön onze o kantoren on magazijnen, zowel op de Dom els ook r can de M. A do Ruytorteea VRIJDAG 27 8EPTEMDER ds gehsls dag GESLOTEN. KOMMOMOI HANDU.MU. JAMIN ^4 L - E i fêrS** 7 Inhchbngon zijn te verkrijgen bij het Hoofd van de 1 o Huishouding, telefoon 01100-7000. J Soüicitataos te richten, binnen 7 dagen na het ver- J f schijnen van dit blad, aan de Directrice, Postbus JI 100. Goes. o

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8