LVI /1 Bouwfonds I I BERCO de magneet 1 8 s Couleur internationale I 1 VON BLOEMBOLLEN -■ •- S w S/nxSF QUICK SHOP Snel- M nieuwreiniglng U 14 VTM I c TIP VOOR HIPPE BOYS: TSiWa-VIMIS® Bouwfonds Informatie vm OPDORP rYta^ïssd met heerlike IA Goes, tri. BUA 4 appel- iU’us’^saL.'r- Goes. 749,- - v I I I I THRKO BB TAART hizdRotei I p' iit... ii ie perfekte lieivreiilfiig 3 z? - I t bsr 18M I K cr tf- k E l J x K 7 a J*.»- lii r< S3 r-:< s 1 1 .4 Wv 1 MODEHUIS LANCEVORST 80-82 GOES t 4 I Exchtsiefen iMerM^tuudgeorUiittertl zijn de klenrstellingen ran daze modieuze tweedmantel, bi. bleu} grift beige. Deopgeèrikta znkkenmet 1 klepjes, de kreeg m raters zijn, zeer origineel, fijn afgewerkt met zijden koerdgaewering. Met ceintuurtje in de rug. h1 Lie! i /■J \\1 13-17. oo^.t^oon 01100-5801 T MAAR •1 k r 1- »nfce* Date ‘te IteM, - sgp... Dondordag 26-«eptemb«r IMG Mee, te t P. J.EIenbaas f, -g,^ „OE BEVELANDER- te, Karta-tag A MG Mteto tataiBlpM. gBtn«ngd. dldchtd /10,— MÜÏÖMVÖGTMt L Goed o«len ta** Hfcr zQn twee pakken waar je Je lekker in voelt. Helemaal modem, helemaal vlot geeneden. Helemaal Terlenka Ybuhgl Gewoon fijne pakken. Kijk maar! Pas maarl J Urtka: een 4-knoope model. Opgesneden revers, schuine zakken. Achter een haaksplit (wat dècht je) Sportieve pantalon plus riem. Réchte: een 3-knoopè model, b-r-e-d-e revers. Rugsplit, schuine zakken. Langs de kanten doorgeetlkt (leuk levendig). En óók een pantalon met een riem. il F11’ J t f z^nW^ri ^.r’TJ tï: Steeds iets nieuws in doeken lenka en nylon met warme c— FMANOENNG. Vrihg* Bouwfondh ^padiiitote tel^IK. <0% vm d* tetei* bf SMMMM WMM^MtWMBfM’ ■UGGMO vm *pgxna*li—m te voordehg* Be wrfo ndiiiepeneatedd- brtevan, rente 0H%- r "-H* I i ■4 ,•*- g <‘l !-Vi 'I ■-. •X B. MUM* VOMfentAAÏ OtMM.eMI 1 BMt *B „Centrum”, eren. INFORMATIE. gebed vrflbQvwri. W r .-•*'■*■ financierin* j Hbekmaa, tel. aehfiende uitvoeringen: Be tel prosM K";- car rec Hot is ook wri de X r I A. r per ten il van Treffer. Mtetait veer met. Probeer het eem of bel even 01106-2»! Wlj staan V' z B.G kantoor. WMhetminastraat 33, Goo*, tei. 01100-7741 a. 4 Uttknip- doe ea geMM tot ea met 4 4 c p* spijkerbroeken. -► Voor de boerendracht heb ben we weer avonddoeken en treat 0. Goes. Tv koop: Frarnboaenpl. 1_—- ww«, l>t<u n—i— ■■iiin, rrosnisee” en Juist t kallektie voeten en voor dames stoere Ook in kindermaten Wuke Wan heten en in 1 ver- dingen voor iodees beurs. om dat bonnetje. U kunt de- kade X ze bon -*- -- ren onderwee Zoekt U voordelige prij zen? Maak dan gebruik vai onse speciale openingsaan- w. -- -- biedingen. Geldig tot U oto- zeerien teatiel. kanfektie, we- koUektie zal U meevallen. ha, Bwptei H tober aj.aingtartekttng. pulst omdat wfj^ oek ne* ao-jWMB4te Bijzonder mooi en dege lijk bankstel met loose kus sens, rondom gestoffeerd mot ijzersterke en fraaie be- kledingstof. Normale prijs pracht t M4B,- OpentngsprtJs fte- truien f ter «tof. Hebben we nu ook in koper. B|j inlevering van do- hervnpyasM*a van Treffer, se advertentie *■“- extra has tin* M kapen beven fM pen das en geM 11 skister Ite m «mm pa- Wegens plaatsgebrek goed tehuis gezocht voor - - mlddeslag poedel, inl. dieren- «dl Fevterstraat I. Terneu- zen tel. ailBO-SPtl. -► Pars, leningen, aanschaf - - d. Goes. Polderweg IX ‘a+l. Abtaharke. telefoon 01103-233 -► Interieur en polyether- matrassen 1 on 1 pers, ver - - beneden de normale prijzen, nieuwste van AaBee en _Di- Laat U ons vrijblijvend roo^riige prijsopgave verstrekken voor ^aJocn we wccr wi* kamerbreed tapijt en nylon te deken», i-perr gestikte de- doeken in voorraad tapiittegete. alsmede het be- kens van fM,- kleden van Uw trap. Uiterst]-»- E_ scherpe prijzen dtge plaatsing. ta stad: Normale prijs Orsaiagwrils t te- -► te kam ars in teak- Owd-^nM Hollands en palissander -- tet I* tiniïsa d» normale Prijs- iT. SPAREN VOOR UW EIGEN HU8 v*a de RUKS-POST8PAARBANK. safe M S% rente. ken. jassen in verschillends kleuren. Voor jongens leuke fantasie corduroy broeken. Onae agentschappen te; KapeUe i J. B. C. Foley. BtagdtagterinM Ooea Textielh. Moulbroek. U Kerkstraat Tasaafce: Textielhandel Snoep-van WUÜKte Noordzandstraat S. Wemsldhige i W. P. Weetstrata, WUhalmtnastraat M WeifaartedVk t Textielhandel C. Mlnnaate Kerkstraat te. ■aneweeril Textielhandel Baeaort. L Geer. •s tem Aremdteek* r Dragtetarii D. van de* Maale te. Karitring A BOUWFONDSHUIZEN mat de unteka echrtftelyko kwaliteitsgarantie hl prate- Ueoh elko gemeente. aBa van pritea kws»Hrit:«r garandited vest aaa goede servies. 8t*.mr~ - L- Karkrir -*■ Te keep pr Tel. tll«e-ite -> Waarom zoudt U Mat aenaM- Veer al ww textiel saai Zo zijn er weer warme 21 -*-•--- *- --spijkerbroe- Rlbfhiwele broeken in vele kleuren en dtveree mo- dellen. Als steeds scherp* prijzen in t Beva-huiaL. niets. AHaavaar UsrMa -► Gssmc komen wij bij U uw hu,*|.A1^»22<T2*LfrLt<S aan'huis zonder enige ver- wnhwn briefkas£ of ntel^ o‘g,ê ‘Si foon Beleefd aanbevelend. Hebt U nog wat op te knap- J. A de Koning. Parallel- pen? Doe het dan nu, U ge- we, 6 I-ewedorp. te AllN^ r .5^ 4; -► Te koop: Zwarte B‘ mersma kinderwagen hoog model. mnd. oud H, Baatrwe. Mnlenmist A Knrtningiii. In zwarVwit of Meur. Zie e talaae. D. Speetjena. Mlpi Ho. FotohandeL Lange Verst ter. M. Gom TsLglh»J&N Modieus Kompas TsL MMe - en beuken en af en toe nog voering met en zonder ea- - - - vekkun- drukstoffen voor overgordu- beste mutsen uit voorraad te puchoa. Komt U oom kMken -»- Tte koon Bocal ha- m o-u—*1»M - w ^IkShe^^^ XkT u£“'MhSr%^I”rita u”k^”Jn Jwfcerm’an’di Z*»eeK*^-Hmr*ArmdXeè^ k^jsuMh^ i y’ftrx*'* - Itoeed met skal en zitkussen -► Badstad. De grote mode- Ren extraatje veer iedere veer te cent Velasques voor TT: Ford «■een nu gabardine. de modellen: Normale prijs T3.— tot f IIA—, Ook va* nas. Mooie ook Menka/wol -► Bergmeubels verschillen- ^—*>**4» ™Trv!^" v0°' ?leu* T2»e.- lenka jacks ruime keuze. -+■ Komt U ook voor de de- kenetalage eens kijken? De das tn wol en dra Ion. Nog 2 zomer- prijzen. Ook moderne gastik- J. TrtUpv. Kreukeimarkt Gees- I f l.?>; groot pak wafels te cent Da- Manchester jachs^broe- g^-^^ran^ bak^r Jeka Suede reiniger Ook weer voorraad in zware op*? Gc Zr zijn nog zulke leuke nen binnengekomen. Prijzen leveren. f4,86, fA>A fA» per meter gezellig me< -•- Wat ia in de winter ge- Hebt U nog wat op te knap- J. A. dé Koning. Parallel- pen? Doe het dan nu, U ge- Zio aak asteo tapljtkoïlakti*. GridhoA Te heap: BMW 1 deun fd Cortina z.g.a.n. te «ML Ook in kisten ztjn rite km gelopen; DKW 1060 wij rota gecoïteerd Slg.m. S tl; Peugeot D 404 *04; 1 Opel Rekord BA laruil en Autohandel 80BA Zuid- vlletstraat 101 Goes zoon vanaf jaar in ter- neembaar Brameetraat 40. en beuken en af en toe nog voering met en zonder ca- in t Beva-hute L. Voste 0A -► Te knop Petal tonisnta' chel Stel. Koopje. AnjeUer- rtraat A Goes. -* Speedwash Delta”, Bier- ..Maliing Promisee”"~on -► TO knop VW 4te* prtja t 100.—. Jac. nasymerotr. IX Goes. -*■ Te koop: Mantel niet gedra gen, groen, maat 4X Abel Tasmanstraat te, goes -*■ Be* waar rnshginrit Dp- de bö Taunuseen 11 M *00 en TO: Keriutr. A, Goes. - - - - - - -■■■ - - - -*- Te koop: Koelstra kin-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5