'TOURNEE VAN T MfeS LEVENSMIDDEBN VER VINROSE WIJN 69 Ria- 2,29 ROOKWORST ZUURKOO11.29 GROENTE FRUIT KOFFIEFILTERS^ WEES BRAADLAPPEN 3.48 ”‘k I-sooz-LAMSBOUT nog steeds 2,98 .vfan Hove n*TOMATEN telefoon 1LM 1 ties 2,88 1,39 58 55 49 39 KIEUW NIEUW NIEUW 99 99 29 599 gram gm. RODE KOOL 70/^ O tel. 5756 KLOKSTRAAT 15 nog steeds 590 gram 4,68 9 4M In MM slagerfM RUNDERROLLETJES SHASLIK SATEE («MlVhrtMrtMM) NIEUW F Magere I. nn slechts 39 1 kilo BANANEN (Chiqnita) kHo DMUIVEN WOENSDAS: 1,88 TARTAAR 2 si De gehele week M i Met 590 graa TülMfraat 28 ae voor fPATEE 100 gram I DOTERHAMWORST 100 gram I LEVERWORST 100 gram T'lT' S: >’l,08 2 KOMKOMMERS 49 Magw«A°SPEKLAPPEN 500 gr 1,78 (ih«t gratis zakje WHOlap knikten) 500 gram gekookte BI E T E N A ALLEEN VRUOAQ EN ZATBWSACI 1 pak CHIPS van 70 voor 1 blik PILC 1 liter AFWASMIDDEL 89 Spot APPELMOES 98 3 rol KLAROPDROP slechts 59 SHm GAZEDSE 98 1 bakje MAGERE KWARK, 250 gram 55 1 pak S P RIT S RI NO ER 0911 bakje VRUCHTEN KWAM, 250 gram 69 2 KROP SLA 500 gram geaobr. W0RTELTJES29 j aa gratte pataraalte 500*gnm doorr. RUNDERLAPPEN (mat pratte zakje krakten) 500 gram gen. KOOLRAAP 19 DfNSDAÖ GEHAKT u slechts 500 gram 1,68 19 LONS kolinhaardeR pas-olie-, Em I HOOFDSCHOTEL 500 gram I I MAGERE RDHDERLAFFEN SCO gram KARBONADEN Doorr. RUNDERLAPPEN 500 gr. 1,98 LHA M 190 gram 59 GEBAK 59 Emi heerlük grote CAKE Dg 10 galden boodsphsppen den week een TABLET CHOCRLADE van 1,25, slechts 89 rt I „dé bevelander* Donderdag M M ptember 19ÖW r J v u v v try u u uuuiru I tom mw v,W7 1 t 4?' v. I f Mrn dfe/7 L’’ Mm w 222pJ ra*n* •r I h«t Atom VSorTra - WH irima la -t«Tet.^re SPI} Wf (nwt gratis potj« kartoonadekraicteR) - Voor oor hoarlijk bologda botorkRm Tïk passend Ifex/ S*°'~ V<*r f ♦A I. In klassieke costuums jfd ►t" >1- lil- Flat «OOD 1985.|Jn D tr. *PP F| Beva-overalls i. ir. 25.- f Ami 'iPeugeol t £-*-**■ Uw ips 6 M - 4 4? J J 4 1; -•• i s. - -F’ 4UUU.U. I vunSabben KEURSUPER V) YersAe. teotscllng! POLPvooralechto koop electris Rjfre met elect: wae ar e sf oi I i ien wrtMML .anstraUe, ook^bi i: eea pnfttootfMlh vol led Ï"J kieuw huis. riea Alla voet- Icorrectors in voorraad. Voet- onder- volledige linten; prijzen fl 29.— tot kundige adviezen worden itlilafl ïte'toSSfBevvhtlIS. latsun Undlg. Schoenreparatiebedr. ■ote' Br en reigkoatenvi ■U", Ooataingg Wiel. •tel. I nleuW ken. i eerdkl lakena. k keuken- ior <M5> 64. Goes u-- cara vl Brievg v. d. j vtrAuup en repamnv. r«- yj dio Fa van Driel, Kloetingé, - 5’ F TeL voor i; Fotograf^ Fo- -»Te koog^ M. prijk reis! bedrijf. telefoon koop: C v DK MrrouBaa lieiriaai .hwsii.i i w>wo»aini>,Drt. ewawaw b <B]<fr>zens m 1 a, pasvorm 4Tf°5 i. mofjes. a^ec ^Bts dofêct Oamatr, 1: -► Op i_ biljetten voor Vlieg kunmn J klaarmdta c'*-. tel. 2322.' >it aratitie. Radio 17, Goea. Uw meubelen op- lofferen en overtrek- sche spelen tn kleur- >ubelhandel en stof- dig 48 cm unlvers. kli Fraanja, Papeaaai- tel. «M. if.»/. |U‘. -k- valma onderhoudamld- delen voor fiets, bromfiets, w» motor en auto deze week nog vindt u legen oude prijzen bij Jere- specialist xniasse, Goes. Doét Uw voor- - aeall -*■ Zie straks da Olvmm- sche spelen in kletfT: Philips 85 cm unlvers. kleurenant- -► Nog erueie pdSl hands centrifuges en enkele In ruil wadfo nes. Radio v. d. 9(*4 Klokstr, 17, Goes. TrT" Te Aoop gevraagd: ——■“•teen. -* Gründig bandrecorder tn klassieke costuums u“’“— -• - ®lraal }1-*7 G?e* 5a&8 P Li pen en ruimer kruis: oni- 1 Eigen technische ifiknst. Dat is voordefflTü! K< kenks MÜMb Wter enkele V< Se hands T V.-arm voor Ned. I. Ned. 11 Gevraagd. Nette hulp vpor 1 Of 2 halve dagen. Mevr. Slabbekoom. Oostatn- gel 80a, Goes. Vor»t$traat 60 Goes loofluk wat de U kan Gebruikte bromfié ook om -eu- in diverse maten Wgen 3D*lt korting khuijse, Goes, falru». g-- ■straat 17, bind recorder ■h bandrecorders keuüa: Mahel vee- modellen. 4 kleuren), Goes j. B. bromfiets jassen in deren. kuren eri kwaïitaitan. (.Z7 tag U reeds onze gro-'--- Sering speelgoed Wij |en een fijne kollek- Itader blokkendozen pboitwend speelgoed Jumbo- en tra m. Bingo. Stra- ^Us^^‘u-12 op te hdémen. --■ »ene, -► Wij repareren televisie en TB koop. radio deskundig en «nel. A. Desso vloerkb f -. senstraat 2. Ovezande, telef. 70 f J».-. 01185-395. Goes. JC bAnee Vorststraat van kachels. Tulpstraat Goes, telefoon 8790 -»■ Verkoop en reparatie, ra- everstaan tet de volM week T verairesz. martin WIJ-.^—'zie-itrak. de O medisch gedipl. yoet- ,chl. >pelen ln kleur f dig 48 cm uniVeM kt Unen, «1* Vorststr. ontyaittiu veof fS498( p^Js Voor uW oudé T? dio v. d. Broek, Klok! tlngd. te an entvM tie teer Verdar allerlei Sio-lM»n. zoMs Elekti losse (happen, tego. Vlooiensi HamWije Tik. fa. te Veel om op- maar ook Corgi Toys. -Mal Box an Husky autotjes. (lid jkter1 iets .nieuws, Gevraagd: leerlihgna Sters. Oehele jaar vast wt Arnberg N.V., IhdustriestT. 1 poes. Mfrfoon 7888. - sls.-er. uv A.ce -► Te kolenh 18000 Zeu lt maten i. pijpen en ruimer kruis: prij- zen f 149.— tot f 215 De ’motste service geeft U 't Beva-huis, Lange Voijt fr| -> Te huur: VolkrwagenbüT jes en. luxe VW'i P. Klippel Van Goghstraat 40. Goés E Reclame vanaf f 15.95. Keper broeken vanaf f 12.90. geruite Werk- hemden vanaf f 6.90. Nog steeds het beste adres' Beva- huts L. Vorst 84, Goes -► Modehuis ..Graela” Kloe- tinge. De .mooiste jumpers en rokken, heel apart, ja ponnen In vele variaties. Du et en Danion nylons. Du'co tjh.’s en stép-ins.. B.h.'s met Mjpassênde panty en -orion *n kleuren. -► Goed tehuis gezocht voor I jong poesje. U krijgt er gratis een pak Felix vlees- brokjes bij, waar ze zo dol ontvanger voor f2498.—. ^Hl Bovendien een goede inruil- extra Diesel IW4 Garage Walhout. F 12-14 Goes, tel 8235. MO Dat is voordi kenksstjes in dis en uitvoeringen Van Wuijckhuijsi Lange VorsUtragl ->■. Autoverhuur chauffeur alrigk verg. Vlo- lenstraat 78, G4BR. - Reclame het«n astraton 8nM 1 polo s' f 23.50 en f MM da rahti* allerbeste f 34.50. in divetöi|Oebr. modellen en vele kleui De specialist Beva-huis, Vorst 64. Goes. -- p 1 179.Ook grote msten in t Beva-huis. L. Vorst 84. -> Verkoop en reparatie, ra^ dio Fa, van Driel, Klóetinge. PatUnweg 94, tel. 7078. -► Te koop: div. Opeis Ka- _._.l 1984-1985: Simca 1000 1986: VW 1300 1966: Opel Re- 1965. Worden onder ga- I verkocht. Abfobedr Vermeulen. Nlaae. tel. ’^n^erstall mg boni waafrse «Mking In Wolfaartsdijk *^a,t 10i P0”- Laat Vw meubelen ojp- nieuw stofferen en overtrek ken. Meubelhandel en stof- eerdertj Fraanje. Papegaai- Iraat 7, tel. 6162. -► Zojuist ontvingen 'wij een grote zending heren kamerjasen, praktische dracht voor zieken en ge- op. zijn. Hoofdstr.19. Kort- zonden; concurrerende prijs vanaf t. 29.50. Beva-huis. L. Vorst 64, Goes. Te koop: Kinderwagen Boonman, Burgem. Andries- Rietnersma üitneembaar -- Ringweg 60. Colijnsplaat. T"* Hier zijn we*^v1er ^mé extra goedkope aanbiedln- sche spelen in x vinger vodr ii -, v. Hellestraat 31. grote inrullpremie». Radid - d. Broek. Klokstr. 17. GODS ia rd. type Claudius, cal. Te bevragen Ap- B 145,_ Goes. «óop: Commode f 25.-; esso vloerkleedje groen 20.-; Ganglopef. wol. 280 Goes. tuums In vele modellen en d. Broek, f 149.—. Beva-huis L. Vorst gratis verstrekt. Martin Wtj- 84, Goes. -► Zie straks dê Ol; moei 4 eieren. 'n Met Mkr- Êrtered Hn ivondwil .om

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 30