298 Radio VAN DEN BROEK s MN Denteme Plaff Hchigewidrfzigzag: Ziu 0 Oilil h j Nu in onze zaak I DE MEUMIE PHILIPS WASDROGER I KL0K8TRAATT7- GOES -TEL. 7S35 NIEUW: POTCONIFEREN! lio AUTO JNSBERGEN - alles veer Uw tail Waatwal 13-17, Gom. Totetooh SI 1660661. 4 Garage Scboaweaaar Na voor BLOEMBOL! naar Finaa GELJON 'Gocse- ïfMossatic-nuueK^- ROESTSCKADE? SNCA1OOO a z: 1575 mbb/WkaS 3 1 i nM UMR” F 1915 o xs A- L I 2 r i leren aooL I WWW NIEUW F «f V .A- BN - I r 3 TVI. M. Clar DE CENTRALE taaomodoidourm. to Gpen rjpUook meer in een ijskoude keuken F f I U i Sterk In pr|fs verlaagd NU 4 tl 4 WamstaBaga, Doryepleta 5, tei. 304. (ExportkwaNteit) Lange Vorststraat 82, Gsm. Telefoon 6023, b-g^j. 6247. !aBBaBHBaBSaaBaBSSS^BB^ „DE BEVELANDER” S-—- EbaMp haadhRwaadmgar, dtoaAa droog ndaèia in one natteMbnaat voor optost. Nook moor ramon om uw wm voor aan regenbui to raddsn. Nook moor stopen mot mandon wasgoed van keuken naar zolder of balcon. Nook meer net wasgoed In huis ophangen. Uw wm heerljk strijk- of kastdroog on zo zacht dat u hem aRaan daarvoor al wRt hebbenl Een pracht uitvindtog van v PhNpa. Wit v hem Am? Kamoven naar era» wtakeL WH u ham probsrsn? Wij hamen h*«t.aaau aast soa prwtsnl Heel tot Ml. ONM6NNM*e»00000<aoaaaooooggggaggii2 „C X^umrun^mumMeuo^X >ooaoooeoe>ooooooóoooooeoTeoooöooöoê Begin mat Sbl 1) aooegeeoeaeeeeaeeeaaeeoeeeoeeoeêseoereoooe In pot gekweekte, prachtig bewortolde planten Een heel jaar door te verplanten Gemakkelijk mee te nemen Horgroei verzekerd, billijke prijzen Stoeda voorradig bij: OiszigzESpugaRnmitept vanMrtetMfe leren &ESmpunpaatiito iimtstate madam hak; osa aagt aan da vost fadhWNÜMWL we i wen?hendrfte l<TOên«ftaHi& rustig, prakfedi|»tÉloo&. voaz^|T«sWieSdelN^WN|^ fchtgewisht - (^deriojAePWictop^ raken wj niet liwnit- laatu zich geheet vrfcftend bj ons of fafvUus de Pfaff 94 cf 95 dvnoratam ^DandMdag 26 september 1968 Vtor dearea. Lags pifa. Qosdtoop la eaderiwad. ■Rread bega bmdhuaards. TER VALCKE vsrplaegtehuis vMrjangdurjg zieken vraagt aeafoteatea ta da hafobaadtag. P Minimumlrnftljd 16 jaar. In- of extern Hoog oalarla. 5-daagM wsrfcwmk. p Aanbtodlngan bij de dlraktrica of bij tte Verpleeg- on Rusthuizen Zreland", 11 Rouaanse Kaai 35 te Middelburg. L Daraestro tteur in 2. Sportieve trotteur 3. Zeer voordeBge blauw o( beige leder met in de moderne Meurai; en toch mooie teren paap -L ^,75 atooi en eatra voordelig, met leuke V. If I X, I 3. 'j WASCO 1800 V ■>L- i' B I k A NAAIMACHIN6BEDRUF 7 PapogaaietrMt 4, talofeen 01100-7478 M WUX****— VOOR AL UW ADVMHMM6 -* r I- - j It In m E h e »n Gom, Wijngaardstraat 82, tol. 5302 A. HmartoktaMrewtraat X Oeee. taWaaa OUesiM Fa. F. Wviaacher. Hoofdstraat 10. Krulningen. tol. OlUO-lMl. Voorstad 7a Gom HAUVRAN MVnAMON 10 DAMAYYT 10 M LiwirntAAN SANORTOL tot eerste on enige gaefenwis met Ingebouwde OM keukenwrwarmlng ie de Ideale opleeelng. Het beepaart U de koeten m de ruimte vaa om bijzat- kactol on U profiteert van do lage aardgaaprife- Roede dtdzendM huisvrouwen hebben do Keuken Kombi van Hoeneon tei gebruik. En zijn er allamanl oven onthoueiaet over. LowrtM OMtoteto sMetateeM vla de «okaaM ■MMsndealm Omteer voer Zeeland MMM&ZoonN.V. Goes, tetatOeo euae-MOO HOZNSON DCALBM t va, K. avena ninitrsat .Teneke, tei. oim-iaae ra. N. G aeechlere. G 1L IVietiwdovp, taL ttiao- KMM Polderman K.V, Kanaalsteaat 11, Baarweeet, taL eiiM-ierr. Fa. W. J. Staal Xn., Bealrluetreet Kxabben- d«M tehdoeo eiiM-an toeba. tosMO Verburg. Veoèotnat te. CeUteapiaat, I e vmvolO. oh loom trees II apo ramteMoum verre GOM BLjrertaaneteaat PINTTROL boochermt uw auto togen deorroMten van binnen uit. DINITROL geelt 3 (aar achr. garantie (nwo. auto'e) OINITROL Ml behendeüng vanaf 52.50. DINITROL onderzijde behandeling vanaf f 50,— DINITROLoAom bij de apodaHat door hot epeciale produkt, epeclale opleiding on de epeclale apparatuur. VbnHaren l^jaars Nomieairté’s: schoentjes die nog niemand heefL. A

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 29