a TIP VOOR HIPPE BOYS BERCO de magneet f QUICK SHOP ffiES I - 1 i Os Bl '0'1' J-tlï iat... is ie jerlekte aleivrtiiifii| TMRTEN Couleur internationale Bouwfonds r UL m w« OPDORP -A 149,- W.- itW Bouwfonds Informatie hazelaotei TURKO W' I 1 1 ^3 ft I a r t I Snol- on niouwroiniglng If I j P. J. Elenbaaa □•□•□♦□•□•□•□•□•□♦□•□•Qeo»osddn<n^^5^W3<OdO«neasndnso«ndD*D<S ff “ff Donderdag 26 september IMS *r 1«M t. If. k 7 f I Pt. b 7 i s x r [•V T S S XT L- V- r lanm vomtbtraat «i, oou r**4 t tiaan M Afl” MAAI I I VOOR bLOlMMI I MAAR m v*. MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOE 3 a. Orwiinmertj. t m,- -► Irth.M.ri te teak- OudJtlVM ft T*!W ®H?Tnc.BI,r,,*ul «""h^Mbèae0" W|J kolenka- kinderwagen. Koopje. Üau- tering 1 „DE BEVELANDER" J sir. 28. Gosa. TaL ano ran priaaa^kwallWU ge- ••rvico, Slg.mAc. PmiIi irww L. Kerkatr. 8, OÓaa, tat tete mv.mgda, M) feoadwa* Mtet Goed gezien Ml Hier j*Hwee pekken waar Je Je lekker in voelt Helemaal modem, helemaal vlot geenoden. Helemaal Terlenha Young I Gewoon fijne pakken. Kijk maarl Pas maar! - Links: een 4-knoope model. Opgesneden revers, schuine zakken. Achter een haaksplit (wat d&cht Je). Sportieve pantalon plus riem. Rechts: een 3-knoope model, b-r-e-d-e revers. RugspUt schuine zakken. Langs de kanten doorgestikt (leuk levendig). En óók een pantalon met een riem. a«MMMl»aaeflMBMJ.w. mMmbwgM wMtwal 13-17.go««. telefoon 01100-5801 Polderweg 12. 's-H. Abtekerke. telefoon 011M-2M B.G. hanteer, Wilhebninaetraat 33, Qeee, tet «11«SZM1 *5 sLwb *5 - e «te» do RUK8-PO8T8PAARBANK. eafa en 5% rente. BOUWFONDSHUIZEN mot de unieke schrtftolljke kwaliteitsgarantie in prak---- - ttoch elke gemranto. veertetego Bsradsrtd1 INFORMATIE, geheel vHMvond, bf SPAREN VOOR UW EIGEN HUIS vte FMANC0SK1 Vedtae Beewfonde- - gg^ wp de te*ete sltahteteehooten ran nw woateg. Ook H eranrasa ■■tet>nn>wotego, BELSOONd ten «w ■peirgeidsn lri y Exclusief en interntrionaalgeoritnteeni X zijniekknnuUiiigenetHtéKe motüenze tweedmèuUel, S bv.blenl grift beige, r De opgestikte zakken neet klepjestée kreng en revers zift zter origineel, fyn efgewerkt met Met ceintuurtje in de rug. v«r^huI«7 ?Tlen"féTT" voor ni~w w«*- 1 Modieus Kompas 97 I I - V xi i- fl •r weer warn» Ruime kaus Sa sortering I scMtande iitliuai logon Be •pnóo’f A 4 I I 1 Ai t£3 rl ■w aaa- Uttkaip- K m M166-W4 z 4 z< .1 .—I- jZi en w< nut vor nnj mri en zo ruler ca- n2^^^n«e^m^/ei£+idÜ' be*te muUrn uü voorraad te puchon. Komt U sens kijken -s- To kaan S Prti"" leveren. tn t Beva-hids L. V.»w m t4.05, f 5,95, f 5,95 per meter -.. vorw. ra iencoavooter en duurder. Maak er uw hui. ->. Alle, o^oemen |ut toch X.rrrïr’w^S* J®**1**- gezellig mee; - niet. Probeer het een. at bel Sh E.,el Ko®Pje. Anjelier- rttsstraat 8,. .even 81106-288! Wij «taan 1 Go** - briefkaart at tele- zelliger dan uw eigen hui»? gaarne tot uw dlenat en denk Hebt .U nog wat op te knap- r w Holland, en paNssander 85 tot te S beraden pa«i. rele kleuren en dlvene mo dellen. Al» rteeda acherpe prljaen tn n Beva-huia L. Vorat r -► ïb A .’i t 188. -► Interieur en polyether- matrassen 1 en 1 pers, ver beneden de normale prijzen, nieuwite van AaBee en Dl- --- -► Laat U on. vrtjblljvendt^f. <*JL;olrdJli«e prijsopgave t kamerbreed tapijt en nylon* - - taplittegels. alsmede het be- ken, ven t M,tot 146,75, kleden van Uw trap. Uiterst ->■ Er zijn nog zulke leuke scherpe prijzen en vakkun dig» plaatsing. kollektie zal U meevallen. Juist omdat wtj eek aag ae- -veel stukga ad te voeeraad hebben en hot hele ktatavak. aoals garen .kaapm. ritean atemn. «snater M atearen en band, komt gilden vaar «an W voor f? cent Hetear niets, - voor M aant. Velaaquea voor ’•7; Ford S aant Ook In kisten zijn 5700 km gelopen; DKW 1800 w« ratel gesorteerd Slg.m 8 '61; Peugeot D J. Krijger, Kreukalmarkt Gom. «apin Viinnif e* met heerlijke - - 16, tel. 8121 4 appel- carroaa t 1.288 gram pa- leisbanket f 1.78; groot pak JV Brusselse wafels M cent De- vers i warme bakker -+■ Jeka Suede reiniger - knapt Uw jasje weer gahoel >ul_ 'ÜTL ’oorr“d ln op f 2.88 voor 8 behandelte- gen. u. a. L/rocMwnj i Gaper" Voorstad 7a. Goaa. -► Warme jacks voor UwE^,-^- ■~f. “„-S; IS£. ca- --- feeens plaatsgebrek tehuis gezocht voor ■■■•■'«*eslag poedel. Inl dieran- “lel Feyteratraat 5. Temeu- fcw zen tisl. 81150-1641. ->• Pers, leningen, aanschaf T» koop: Koelstra ktn- geljeel uit- -► Gaarne komen wij bij U aan huis zonder enige ver- plichting offerte maken. E- -+• Wat is in de winter ge ven een 1 J- foon Beleefd aanbevelend. J. A dé Koning. weg 5 -1- 471 -► Te koop: Zwarte Ri- mersma kinderwagen hMg model. 8 mnd oud. M Baauwe. Molenmeet 8, Kruiningen. B*U»«MPORTAOK tn zwart/wit of klaur. Zla e telar- flo.- te stof: Normale prijs t 788,- stet Hebban w» nu ook in koper. Bg telereriag vao ------M B<t¥erteBtl- - extra korting I kapen beven f 11 oktober7 1ML Te koon - Tal. 01128-1868. itraat 2, Goes. --- Parallel-lpen?'Dóe het dan nu. U ge-ze bon natuurlijk ook-tejeve-|schooanteaktHd7*Daimn^M -l niicw nl.i »r mot r'n allen van ren onderwee hn dit* -T I ast nu Uw rir Ue n. 77^1 SheLE.,el_ Ko°Pje. AnJeHer^rtteetraat 8. Poes koop: Frambozenpi. WtsHeneiO ioAV *tyT\t-K°<' ■m. in int koop: BMW deur» ■d Cortina *67 s.g.s.n 404 *04; j Taunusssn ’15 M *88 en 'M; Opsl Itekerd '60. Inruil sn financiering Autohandel Hbskman, tel. 8862. Zuid- vllststraat 182. Goes. V* '1 -► Waarom zoudt U ntet oodoM- Teer al ww textiel eeri Ze zijn jgsed ateee: Ji. de «shipper gemoltonnserde spUkerbroe- Arradefcer- ken. Rlbfluwele broeken in 18. teWoea Onze sgsntechappeo te Kap site t 3. H. C. Foley, Btarattegeeetrani 4« Gees i Textielh. Meulbroek. L. Kerkstraat 26 Tssseks i Textielhandel Bneep ven WUMnra, Noordzandstraat 8. Weaasldtege W. P. Weststrate, WUheterinastraat 88 Welf aartsdek Textielhandel C. Mlnnaard. Kerkstraat 48. Haasweert Textielhandel Regeert, U Gees. Vdteer Artedteirhi i Dregtoeerfj B. van der Maele en Zn- Kerfcring K T» koop VW IM prijs f 700,—. Jae. Klaaysaenstr. 12, Goes. Te koop: Mantel niet gedragen, groen, maat 41 Abel Tasmanstraat 80, Goes Ben waar rookgenotl Up per ten pijptabak mot *n goe de pijp! Beiden verkrijgbaar btj Slg.mg. „Centrum". Lange Kerkstr. 8, Goes. -► Te koop'; Koelstra kin derwagen. hoog model. Boersmastraat 16, Kloetteg» Te koop Sparta bresn- flets, Lpr.st Violenstr. «T. Goes. -> Zoekt U voordelige prij zen? Maak dan gebruik vaz onze speciale openingzaan- I- ■- tober aa. Bijzonder mooi on dege lijk bankstel met losse kus sens, rondom gestoffeerd mot Ijzersterke en fraaie be- kledingstef. Normale prijs L 1886,- PpeningRtrtjs --ook tertasika/wol gabardine. de modellen: Normale prijs f 75,— tot 1118,Ook in t—1 n - Openlngsprlj. f 298.-lénka jacks ruime keuze. -► Komt U ook voor de kenetalage eens kijken? De das in wol en dralon. Nog verstrekken voor Pr«»«»- Ook moderne gestik te dekens. 2-pers. gestikte de- even 81186-288! Wij staan om dat bonnetje. U kunt de- kade 8. Tel. 7888, Gera ur nviiiiig, raiaiiri- soes, v ww u*<rv 'ewedorp. Tel. 01196-niet er met z'n allen van. ren onderweg bij dhr. T. Zla ete .ssue tapijtkoUekUa Geldhof. Textielhuia M. de 6eMp-l-. en Zoon. .-Heer Arende- aankomen in de Docpaotraot; faaed ateae: te -r ha- Uw adres voor alle U kunt er parkeren on de ra Boost *a-Heer biedingen. Geldig tot 18 ok- soorten textiel, koafektle. we- -- Jntegtertehting. -*■ Juist blrnangalsosnan:7" pracht kollektie voeten en truien voor dames en heren. Ook in kindsraietsu leuke -F- B.rbrt.Rsn te w- dingen voor tedere beurs. ‘z---- - Iknod met skai en zitkussen ^- Badstof. De grote mode- -4- Kon axtrnatjo voer iederó herenpynnaa's ran Treffer. Ben iraibt knsMItel voor Hst is ook wel de kleuren. Voor jongens leuke fantasie corduroy broeken. spijkerbroeken. Voor de hoerendracht heb ben we weer avonddoeken en zwarte doeken in voorraad. Steeds féü nieuw, in doeken lenka en nylon* met tr: en beuken- en af en toe nog voering met en zonder

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 23