by. I ^de magneet RI4NPB0APPEN v/ptBNPW tetete l| II 4| owBuim^esn VACUUM KOFFIE T&460 auraoM§OEpfNreteuK ^P0PERWWES™89 ohwwMANPAWNW» 00 SPERZIEBONEN^ 50 WPOPPERS <2 50 'MOSSELEN %S^00 ^^•40+KAAS 00 5B0KW0RSreN^6Ö B6SS000NG^®^B25 1 I- I - L~- Nl/1 I I Boeieod werk afwuselead werk m P'ORANGESS >0 il •2^APPELSAR**00 H ®%BEDWLT TE VER i Autorijschool ,/lL0S" ■■■•WwwFw» Wi. te. WnTEBKW^F*6?7 BRUINBRDOP^? 65 b geKÜ. KOEKEN 69 3M0<TOSroiLEN 59 mCHOCOWPEMaKFS MAWNAI^ïsr -109 PIASTIC CITROEN 49 SKfêINraiEURS 400 PWEIL^65 HAARLAK ^^425 3HAA»asreVIGERS59 2 KEUKENROLLEN 419 lOFFIE ALTERS^ 45 UWTIEHITERS^ 55 9I^MAffiAnNE400 bo^mht peper yg UW VAKANTIE Ml k I i ill -1 J IN I y. ^^S53*MM***S**tÉk«* h AUTO MU. 1MLANB 83Ulf.kLW OVERTUIGT UI BevalMMten rijschaton zijn alita Vmim* «MlfMemeaHl DtwfertJag 28 September 1968 4 MMMMl WMMMWNNMIMVW I k i Fr H- H I Ï-7- „DE BEVELANDER feoX^“j£t?'. Putbus IÖ3. Middelburg. IN DEZE ADVSmNTIt VINDT U WEDEROM HET PRIJSBlWIJS J. THIERY - GOES ■rimed ReebtekaMHa Adttoeer Opi«klliigvM*allD rUbewtyBMi RObéw* M :ti*lWf,*n X 7 b«r 1068 V 0 f. ‘ai 0*Mb ooIMM* 0 c I f '-r I I r A 4 i h I hi» h r j ■..If I i wO om te do wMM help* om de klanten to adviser* b* han aankop*. Voelt U tear Me voer Neem d* odM koMoM ep mot (-■ 4 L; ^^hB| -► Te koop: B M W motor.L HO cc. moet wei Te bevr.L 's avond» na 0 uur Dorpsstr.l» U. Kattenduke, I -► Wij hébben Ingeruild e-l nlg» Mobylette’. IMS ,a.n. De (teat. Goes. a-H H.kln- derenstr. 30. -► Hans van Hove voor U' kook- en i- toestellen. Tulpstr. Teledoon srw. i Iianworeysisy. 31. M'burg. - -► Vernieuw uw toto, plaat. lijk om alles op te noemen ets. tegel, schilderstuk of wat de Pfaff type 300 doel borduurwerk met zo'n mo-jdat moet U self deme omlijsting tje van Allee. Vraagt vrij-’. blijvend prijsopgaaf Gratis huis. Pfaff naa Zilverzegels K Noordstr. 1U1A M’burg. teL >733. EEN OP ELKE VUF J SSLAGn kW Voor Uw Bekenreis par vliegtuig of eehlp. alsook beroet rets of emigratie. Bei leven met reisbureau Intra. |ia- 'yg'"1 L. Prima kwaliteit hygiëni sche gummtwaren. hand- Van. t Jan- super automatic voor 4».—.[schoenen. hu_ Prijikourani Te koop: Frisia kolen-l kaard, zelfvuller K. Docr-I nanstr. 10 Goes. Wegens huwelijk der te en woordige net meisje ge- r. in klein bejaardentehul» 5 dames) in Amersfoort. In tel, tingen: R. Nieuwenhuis*. Irintweg 30. Yerqeke. Te koop: flteteMolboineJ - i ur. v. bL I I m Heren- en Jee*M keoEekde -meden Lange Vorststraat 89-81Goes telefoon Ot 100-8764 -. ö’lW L>- Hans van Hove Uw^ |adres voor het schoonmaken van kachels. Tulpstraat 3>, Goes, telefoon «700. L> Voor f 404.— een superj automatische Pfaff_naal- I [machine: wat deze machine! doet is teveel om op te noe-| [men komt, het lien of vraagl verwarming»- (demonstratie bij Pfaff T-> Te koop: rijaehoolbeno-l Tulpstr. 23, Goes Bastiaans», Papegaalstraat ♦.Idigdheden Brieven rio. 30-1 telefoon 7474. Ibur. v. 4. bL I .n.mnfoM -►Te koop gevr.: oude stui-i vers, dubbeltjes enandere meublement B« vale hntovMsrwvn hamst altQd de ms*ng *t h'-iBiSirilWI u ovwwl bstsitiii taatah Men kpaart Wouw aéfoMtm en tinnaetjes die asen eatrt IXJBBK. en DWAM eeiC heeft bctaaHt deer vt^ ho* Begaan voor bat poodnot dat men hoopt, te hstalen (38« 18pde6 gmif M W de prijs dte enen «net betalen). Bk *eta hoe* pof week M TOT QULMN te besteden een teeesMéddeten (tadMet dtota). W# derven te si Mee dat wen e» 48 being 6 tot 1 «etden Mn wdinW DM |M fU/t AN.V.R. REISBUREAU MeafNlea wMMddg tlh. 30 eept.1 IbilltaM Itwt on •rv«e. P-F- Keizerstraat 3 Tetefeen 011004870 8PCCIAAL VOOW PACHTZAKDi KN WCAMO VAN VOWOMNMfeM WMKTN1AUN '—♦••4é»eeeeeeeee»eeeeee4»ee4eeeee i 62,50 voor 10 voile area i i riles wtj Imkh met NSU itoe L ■he week theerie-tes met MeerendMft Wtj geven een systematische rVeejeiOWig. Vtesent van Geghlaaa H, VUaetagea. teL UlM-ggOL fcolljrwplaai, taL Ollte-ltg. SpeciaUteitea verse paling, tong en mosselen 10 uit de >*•- Veeete ook talen be- hchlkbaar vopj gaftUNh- laat nu beoaeehlMMt t* Mobylette monteren. Voee feenen* beeehemdU m*< hen en wind De Regt. Goes, r»4L H-klnderenota. 3A. Ondorttaande (ds enigste «Ottolljlte oriteM** «eer vdte manschap) V- RI»0W«lAil«itrte0caotet MHBS 1 Rijbew* AÉOotoenM (OeMMÖMA eftMf A. Botter, KroMnom Tok OllM-1441 U VM DMNtte, Gom Tol BlléO4>?1 A. Desa, ItertooM Tol 0110B- 021 A d* Mther. eGravonpMdor TeL Ot 100- 000 A Pro**. ra*0*t T< OHOWMM J, 0* Mordor, *o4kwonpoMor ToL O1100* Hf A Hoee, Gom ToL 011004100 G. HeofOtrate. Kleottnao ToL 01100410? C. *me, HotaMMOdM ToL 01104 OdO 0 Witte. WoiphoertodOk ToL 01104 M» -► Te koop: sl^dptaanere-j wwv w.. ---Tv- .oude munten. Brief of aan- kast en damesfiets, vaiese- bledlng aan J. G. Nijsse. A. sloflaan 87. Goes. -► Het is werkelijk onmoge- »A*a--11^ 4a ■mnnr|;| typ* <,o*t elf zien. Een vraagt demonstratie, nek - Z2-21 naetmarhin. drijf. Papegaalstraat 4. C Telefoon 7470.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19