am even 49 poley 0 0 a I BERCO 1 k k s leij Lei t 5 5 paar nylons 69 69 99 98 89 U5 9ct 9ct 1,09 55 CORSETTERIE Bijzonder goed geslaagd is BERCO’s COLLECTIE poley STOFFER hoofdprijs van 100,- TRICOTAGE Apart - goed passend en niet duur FORNDATIORS Kleiuvak-damesinode LINGERIE inderL Ledina. ^•^IFA-MARKTER I. BOER K. DE GROOT éin galden i: k MEDEWERKSTER 2- IFA XJt-'A IFA IIA F 1 ■a 1 I M - 1 H H „DE BEVELANDER" Dontf ips - fcj Km R|m Mir de Staid cdtoctto tfi: k ft LANGEVORST 8U-82 GUES Em MtoeftdreoMdeal «eer U. L 'OM bij leder besteed bedrag 10,- MODEHUIS r- 105^ r...t ------ >ossoosggeeoossgoosesssoeoooosgooeoooo GroeatM en Fruit enk«l« Jongeoos dk ham aaSaodeg nufth, wSlon be 1 BW' verllchtlitg*- ornamenten J.v A. STOK MANS, L— Lowestraat Kloetinge Voorstad M. Goes Vrijdag: Qft .- .p k' y i t vaaeea BM maand kans op ten 4 2 MMm APPELMOÊS W 1? b Mb an pah VAKOFPlE ■y ■00 pram voorgebakken KRITES 0 I' X 800 gram t% kg BANANEN 4 HAMM BROODJES AaaamMaa m tS sort t ■a 4'1 - i e 3 SLAGROOMSOEZEN - t-. - AaatrakkaUJk. Mat aa da nieuwe koBaMw Maaw zijn. k G a nze poortstraat Goes. Lange Kerkstraat 35. tel. 01100-5358 Bezichtig ooh onia „Passage" a.h. Kerkplein (Stngatetraat 17), Vrij parkeren GANZEPOORTSTRAAT GOES kamer, gang alaapfcanw an vale andere soorten verlichting. U ziet voor vorlichtli kleirtste winkel met bogo kwaliteit. j gekombtneerd mat een he«l aantrekkelijk prijsniveau. Corsettihres die ervaring hebben houden rekening mat uw figuur en persoonlijkheid VOOR CORSETTERIE SLAAGT U RU .tPOLEY’ VOLLEDIG. NAAR MAAT, NAAR MODEL EN PRIJS Doe mee met de „MOOESS" QUIZ Tegen Movering vee 100,kanee- beas ooSvaagt U vrijdag ea saterdag Uw dhpsvfaakN vee 2.38 voer P-”11 Hl 10,— btederhwpss IBS gram BOTERHAMWORST Kwaliteit! 30 denier nylons, naadloos. Versterkt aan zool on Nol, strgtchboord, najaarsmodsklsur. 2 paar voor 78 cenL Nieuwe wintermode in onze stoffenafdeüng. Honderd leuke lapjee voor rokken, japonnen en pakjoe. In wol, trorira, terlenka, kamgaren. Altijd 30 tot 80Y» voordeliger door ons kostenbesparend verkoopaystoem. Doe mee, haal een pak „Modess'* mot een quiz-kaart MERK ONDERGOED, camieoles, slips, panties, onderblodsos verfijnde kwaliteit katoen, dralon, banion en stretch katoen. r Donderdag 26 september 1968 4 CROQUETTEN 75 cent Dinsdag': 000 gram HUTSPOT -►Te kc ven, du .oude mu - bieding i Lauwere; Vemi ets. tega borduur» derne on tje van blijvend Zll venei U-U. M’ Z UterWik DOPERWTEN, «ju i •f. Coroottières met jarenlange ervaring adviseren voor elk figuur het juiste model. Keus uit goede merken, zoals Triumph, Pee te nette, Lovable, Lastiaa, Petar Pan en buiten landse huizen, specialisten voor doelmatige, extra zware gaines on corselets. Steeds zijn er daarnaast extra prijs-stunt foundationa. heeft weer pHall voer eheden. voor veriveop ven groenten en i I M0.g»4«omaiA Kragen Ie weer mede. Leuke, vlotte kollektie kragen voor zeer speciale prijzen. Riteeluitingen: nu voer fabrikantenprijs. 20 cm, 38 ct. 50 cm, 98 et 8 maanden garantie. Vaarwel aaale nachtkleding. Nu Ie er Mf Poley Iets bijzonders. Volkomen nieuwe ldee«n In nachtmode. Zorgeloze eigeneehappen door moderne stofverwerklng, zoels Polynosic. strijkvrij. DUSTERS, gewatteerde nylon, courtelle, wol, trevira. enkel nylon. ONDERJURKEN, Schleeeer en RBech, nieuwe kollektie. van voordelig tot luxe hu ir Gaat U verhuizen, krijgt U oen nieuwe woning. Wij verzorgen het afhalen on overbrengen van Uw - RODE KOOL J Ina, radio on TV neer de de grootste sortering Electro- Technisch Bureau Magdalenastraat 12, Goes, Tel. 4977. za^a^^aa^^oaaawgpahbMMMftAdhb I ijd)l 79 800 gram WORTELTJES M 400 gram I W KABELJAUW, samoa - a V ♦»4»S»eéSS»S»4>e4444SSSS444S3S4»»4»»S -’9ct Voor .aanvulling van Uw huisverllehtlng zfjn I wij geer Voordelig on hebben oen ruime keuze I in x-, maximaal f557,— per maand. k Vakantietoelage 6% van het jaarsalaris. i! Premie AOW/AWW komt voor rekening van ji .'•do gemeente. ,r Geïnteresseerden kunnen hun eigenhandig ge- i' schreven sollicitatie binnen 8 dagen na ver- i' schijning van dit blad zenden aan de burge- meester. 1 GCJHEENTE HEINJCENSZAND j Tor secretarie kan op korte termijn worden i j I geplaatst een Haar wordt geboden een interessante werk- i kring met leerzame, afwisselende werkzaam- i' ik 'Daarvoor is vereist ULOdiploma of een daar- moe gelijk te stellen opleiding en voorts goe- ,1 de typevaardlgbeld. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd, bruto minimaal f256,— (bij 18 jaar) en imaximaal f557,per maand. ,i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18