I III I i Wij hebben wel 100 gezichten voorn in huis! fflsïïsR heeft ons vrijgekocht van de vloek der-wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt Zo is de zegen van Xbraham tot de heidenen gekomen In Jezus Christus, opdat wif de belofte des Geestes ontvangen zouden deer hét “7 y The Mnric Strings DINSDAG 1 OTKOBER! A a: GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs’ te Kortgene I ii d Lederen- en regenkleding tïl. J. Jeremiasse - §oes IH Seit?^ Een nieuwe, moderne bril betekent vaak een ander gezicht, een nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook méér dan een modieus kledingstuk. Een bril draagt U immers elke dag. In onze blj-de-tijdse-kollektie vindt U precies de bril die U flatteert. Zeg maar wat U wenst: hip ef kis—Isk. Goes I Grenswachters I MODERNE DRILLEN REGINA MODE-SHOW il ij PARAPLUHUIS TECKELS DANSEN Gezellig dansen „DE BOEI” WOLFAARTSDUK fl £5 4 'S h <v i ao' na Zeeland N.V. J 4 A B I m N D ADVERTENTIEBLAD VOOP Zl !D- EN NOORD f 4 4 f VAN RIEMEN lUokLttMt10, Goes Les Rats de St. Germain aeoooeoeoeeeeeoooooooooooooooooooeeg POSTDUIVENVERKOOP CONTACTLENZEN 1:1 si KloetingeT- V.V.N. BIJVERDIENSTE LEWEDORP 4 I 4 i hi Appelplukkers(sters) Frultbedrtff Tester», 's-Gravenpoldersestraat 33 - Kloetinge Telefoon 01103-329. „DE PHOENIX”, SALON ELEGANCE Gws Medewerkers In de afdeling montage. o VICON- ZEELAND N.V., Tollsttesssn Beauty-cim Maks-up koffars make-up tasjes Heren tollettassen eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeee—eoeeepeet teeeee»»ee»»»*«eeeeee»e»eeeeeeeep»ee»eeeeeeee»eee»e<o Vauxhall Bedford Ingerullde automobielen Garage Centrum Zeeland N.V. Verkoopsters gevraagd. Viola-Goes Telefoon 01100-6516. ’s Avonds 01100-5501. V RRRRAAAMR666 «.MLMARMfRMNBMSMjfc 1988 - kunt U kennismaken met de nieuwe herfst- en wintermode. l f X' KI*. - I verpakt. j ■■i i i -• LI! ■J 'ij 1 J IbM OPTICIEN nuNesene-au Roest 8 V k- jt r V$ H Longe Voritstroot 57 63 7251 A Vtaftu dtmMMhnt leuk vlameffokt. r Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. v/h Drijfhout Wijngaardstraat 38. Gees. Voor fouten in tel. advert, aanvaarden enkele verantwoordelij A. l' l' I» A Uitgave on druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix". Goes. Voorstad 24. Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g g. 8399—8034 Giro: 3 26 37 Lange Kerkstraat 44 - Telefoon 5360 Mees eis stoffes met veResNge kwaM PARFUMERIE 4oa SleSOLKM AMww medtf dbmoiM atttücht getint» gttaan. ZATERDAG 26 SEPTEMBER m.m.v. voorlichting en aanpassing - I tajapon. leep, je. Iets R’dam I, Goes 1 Aanvang 2.30 uur. 1 4 in grote verscheidenheid voorradig, lang en kort, voor groot en klein, absoluut wind- en waterdicht. Ook broeken, jasjes, vesten, regenpakken in verachillende kleur, handschoenen, laarzen, helmen enz. bij Ganzepoortatraat M - Telefoon «M3. Aangasloten bij de Nederlandse Huts-aan-Hulsblad Pers Advertentieprijs 20 ct. per mm Voorpagina dubbel tarief Contracttarieven op aanvraag. VAKKUNDIGE VOORLICHTING over divaaes typen giaasn asals os.ontspiegekL getint, bi- en trifocasi on Varttec. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen 20% korting op het montuur. Eenvoudige glazen zjjn grade. Extra korting vent 7M reep, f 11.- ap kindorbriiien. BLIJVENDE SERVICE. Wanneer tijdens het dragen nattig blijkt dat aan do stand of pasvorm nog wat veranderd most worden, don doen wij dit geemo voor U F7m/4o,4B KNIPPATRONEN: Berde. Vagen, HasUSoa ea Simplicity. (Met de veilige, gratis knipverzskering). charmant of een beetje Intellectueel elegant of sportief. Of wilt U het com fort van oen lichtgewichtbril Komt U eens kijken en peaéen?¥V|j hebben wel 100 gezichten voor U In huial 'ondag a.a. Aanvaog halt drie Leden en don. vrije toegang In veto amdeSea ea Masvee CHARMANT - ELEGANT ea STEM in de „Prins van Oranje”, 's middags 2-30 en 's avonds 7 en 9.1S uur. U kunt weer zien hoe de herfst- en winterstoffen uit het Stoffenpaleis zijn verwerkt tot uiterst geslaagde, aparte kleding. Scheerwol, draton. trevira en terlenka mantels en geklede japonnen, tieners on grotere maten, er zijn 75 modellen en U kunt direkt uw patfoon bestellenl U kant de mode bet assist velgen, waaneer U aeN aw kleding amafcl Toegangskaarten 6 1.50 in Aanmelden i* completering Vanaf I.M. in loer vanaf flt,M Leuke bijpazsendr handschoenen f 3.M. in leer vanaf 1'4.85 LANGE VORSTSTRAAT GOES 000*0 burda Voor de bezorging van „DE BEVELANDER" te Lewedorp vragen wij een nette bezerg(st)er 4 Ook scholieren kunnen In aanmerking komen. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan: FIRMA DRUKKERIJ VboTstad 24, Goes. Tel. 0110^5915 n Haarvarsieringen zijn in Zoals U reeds gewond bent in haar- stukjes en pruiken bij ons een unieke kwaliteitssortering te vin den, zo presenteren wij nu ook een kollektie haarversleringen die in kwaliteit f\ omvang werkelijk grandioos is. Wijngaardstraat 9 Goes Tol. 6726 waarin opgenon e I Wagons uitbreiding van ons bedrijf gevraagd: o Enige COJ lasser* Ook degenen die opgeleid willen worden voor Co2 lesser of monteur-eamensteller komen in aenmerking. Sollicitaties, zowel schriftelijk ela mondeling te richten aan: Dr A F. Philipcstraat 11 GOES - Telefoon 01100-8340. ^♦♦♦♦♦♦♦♦oooeeo»e»o»o»ooooooo»oo»ooo»o»»»»o»»ooo»»oo/ f ^♦♦♦♦♦♦♦♦♦oooe»oo»»o»»»oooooo»ooo»opo6»oo6»o6ao»»»ooed TASSEN met de cMc en snit die U verlangt ter van uw garderobe 20e Jaargeng No. 39 26 aapt. 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren Galaten 3 13, 14. Inzending V. E. Z. A. Vosmeerstraat 6, Goes eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeee „GRANADA-BAR” KORTGENE GezsMg kaarsücbt Aparts mazlek letiem Vrijdag, zatsrdag tot 2 oür geopend Zondag tot 24 uur HoeMstraat 36. telefoon 01108-219 «vpwawvwwn - - w— ,v Vauxhall Victor 101 super 1965 Vauxhall Vlva 1966 en 1967 p Opel Rekord 1962 p i' Opel Kadett luxe 4 deurs 1966 i' Opel Kadett stationcar 196? Renault R 8 Major 1964 p Ford Taunu* 12 M 1965 P i' Ford Anglia 1962 V Volkswagen 1962 Flat «50 1966 Inrvil Financierin' Off. Vauxhall on Bedford dealer Marconiestraat 14 Industrieterrein, Goes Tel. 01100-5092 -, Vertegenwoordiger B. Rijk Lingestraat 18, Kapelle-Biezelinge Tel. 01102-1836 OPTIEK FOTO FILM .Ofitica Kampman IN TI4ADUE VAN_Dt LVODSTSTD. GOES Tel 0 1100 l Muziek: Aanvang 7.30 uur. SCHUTTERSHOF - GOES Zaterdag 28 september ea. CAFE BAR - DANCING - ZaSarWm SS eeptamher m.m. eewOa pUvuej^MB, vergaderingen en bruiloften TELEFOON 6I1M477. 11 11 A vertentieblori'' lets jongen van de combinatie Heek I uit Middelburg. 1967 22 Kampioenschappen w.o. te Generaals gohesl Zeeland (NB vZ) i 1968 onkel in vereniging 17 kampioenschappen in sfd. Zaaiend vormoedelijk wederom toto Gene- raai, silo vluchten. o Bezichtiging van 10 tot 13 uur. daarna verkoop 1 m CaM ‘t OKetunnetje aan de weg s-Gravenpoider naar Ovszands. r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17