2,29 VINROSE WIJN GROENTE FRUIT 69 VLEES versvanTmes LEVENSMIDDELEN RUNDERROLLETJES TOMATEN op SHASLIK SATEE ZUURKOO11,29 BRAADLAPPEN 3.48 LAMSBOUT ROOKWORST van Hove Hans '^KOFFIEFILTERS»"»2 49 Magere 500 gram na slechts MAGERE RUNDERLAPPEN 2,88 1,39 50 55 55 49 39 691 bakje VRUCHTEN KWARK, 250 gram 69 1 pak SPRITSRINGEN NIEUW NIEUW Ik'do NIEUW 99 99 500 gram doorn RUNDERLAPPEN 1,88 19 29 7O/& KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 Bij 10 gulden boodschappen deze week een TABLET CHOCOLADE van 1,25, slechts 89 1 pak C HIP S van 70 voor 1 blik PILC 1,08 49 F1Q- h onze slagerij 39 1 kilo BANANEN (Chipita) '1 kilo BRUI VEN Ifles TARTAAR 2 stuks 2 KOMKOMMERS Magere SPEKLAPPEN 500 gr 1,78 (mat gratis zakje speklap kruiden) 500 gram gekookte BIETEN A ALLEEN VRIJDAG EN ZATERDAG nog steeds 500 gram 4,68 2 KROP SLA 500 gram geschr. WORTELTJE 325 56'fiEBAK 59 Een heerliik grote C A K E 1 liter AFWASMIDDEL 89 3 pot APPELMOES 98 3 rol KLAROPDROP slechts 59 3 fles G A Z E U S E 981 bakje MAGERE KWARK, 250 gram 500 gram gesn. KOOLRAAP GEHAKT nu slechts 500 gram 1,68 506 gram gesu. RODE KOOL 19 500 gram KARBONADEN Doorn RUNDERLAPPEN 500 gr. 1,98 HAM 100 gram PATEE 100 gram BOTERHAMWORST 100 gram LEVERWORST 100 gram NIEUW met 560 gram HOOFDSCHOTEL 500 gram De gehele week voor NfLONS kolenhaarden kolenhaard, 'type Claudius. Tuinstraat 28 18000 kcal. Te bevragen Ap- oelstraat 145, Goes. j. pas- olie-. telefoon 6?M v Br--- «u IIHÜS IM ..DE BEVELANDER” Donderdag 26 september 19M I ml t (I i i i 1 <- - ’uimuu» •tl KT/7 Lange Vorststraat 60 Goes m gratis pwterwll* MAANDAG: WOENSDAG: DONDERDAG niM-ae, (met gratit>akje kruiden) DINSDAG: een onmisbaar (mnt gratis potje karbonadekruiden) Voor eon heerlijk belegde boterham (van Varkenshaas) Mozart document! --- “.y*1 danm bUd donker grijs, z.g^.n. 25,- maat 44. watta^ine' merit Hoo^rabe^~^i ft uit i'll luïY 1ÏbT« Rugeot Ww/mt f i Gründig bandrecorder van dit Ghla 1. H-0 *ur. Te 85 cm untvers. kleur< nont- I r 2,98 .7 4 tianSabben KEURSUPER xuurr touknek i,ostent-steel Garage Wal hout. Fruitteen grote in ruil premies. Radio V. d. Broek. Klokstr. 17. Goes. Zie straks de Ólymoi- >p: Commode f 25.-; sche spelen in kleur: Philips ”J groen t 20.-; Gangloper. wol. 280 «vanger voor f2500,—. ..iet Di- x A c :updige adviezen worden ritte Patjjnweg 94, tel, 7078. Te koop div. Opeis Ka- Simca 1000 1068; yw 1300 1 966: Opel Re- L. -»- Winterstalling caravan *011000-8070. '«—i MOABT Tournes Wkaaaèatf West lapM NmMsz, I Mi, Laedom ■ypkinj nsriiim^TWi MpoMoDYM244 10r- wij vlotte’getSlïrarde tuums in vele modellen en correctors in voorraad. Voet- I rl T* i i 7 n f Irimrlion nrii/ia'ran Wegens plaat aseeclea sorig» Pf •verstaan tol de week h» Zie straks dë Olympi sche spelen fn kleur Osdn- dig 48 cm univera. klMU«n- untvanae. voor f>498,— Bovendien een goede inrui 1- uw oude T.V. Rp. dio v. d. Bröek. Klokstb it, koop gevraagd: IteTT inboedels. Wittel- .-*■ In klassieke costuums IJ, 1 wij grootste keuze prima Se hands T.V.-*ot>., costuums. ook in korte, cor pulente en lange, smalle maten, ook met iets wijdere Hlpen en ruimer kruis; prij zen f 149.— tot f 215,—. De roots te service geeft U Vorst 64 ffes l. vor.tm „Gracls Kloe- 01100-7274, Poes. v -*■ Het is werk, looflijk wat de T doet. U moet automatte sten werken. Vraag demonstratie, ook bij U aan huis: een prijs 498 J- machinebedrijf, Paneg: 1, Goes, telefoon 7476. Te koop: Citroen r-- maar ook corgi Toys. Maten I .vw et «i Danion nylons. Du'co gox Husky autotjes al-f 50®.—: Fbrd Taunus 11 M !->• Verkoop en reparatie, ra- volledige keuze: Manel ves- ten (3 modellen. 4 kleuren), Goes. Manel jassen (2 modellen. 4 -► I kleuren), bromfiets jassen in deren, vele kleuren en kwaliteiten. De grootste keuze in 't Beva- Quis Lange Vorst 84, ->■ liooehuis tinge. Zag U reeds onze gro te sortering speelgoed. Wij ontvingen een fijne kollek- tie Matador blokkendozen, zeer opbouwend speelgoed Verder allerlei Jumbo- en Sio-spelen. zoals Elektro m losse mappen. Bingo. Stra- tezo. Vlooienspel. Kwartet. 71 Hamertje Tik. plastic Figu-1* ra. te veel om op te noemen, maar ook Corgi Toys. Match «^rek MNMvea votssMe °°k-t°™ «‘i^ÏÏw^^^^MersIb^ngen l U bij de bromfiets- van -1 Jeremiasse. Goes 4 sporen van f 439, ->■ Gevraagd. Nette hulp v°or 1 of 2 halve dagen. Mevr: Slabbekoom. Oostsin- gel 60a, Goes. f 750—' DKW 1000 1958 1 9®- Autcfoedr. Gebr Ver- - - - -1 meulan, Nlaoy. |yl. 91)^-298 - ---1 Ook inwSBSen^STT f 27«l—NSU Prim 1M ouDovwn brengen wil grote ie<dln« f MOO.—VW Karman Ghla keuzo herenrr ten; 8het- nieuw stofferen en overtrek ken. ddeubelhandel en stof- eerderij Fraanje, Papegaai- ♦-aat 7. tel. 6162. - -> Zojuist ontvingen wij een grote zending heren kamerjasen. praktische dracht voor zieken en ge zonden; concurrerende prijs vanaf f 29.50. Beva-huis. L. Vorst 64, Goes. -► Te koop: Kinderwagen Boonman, Burgem. Andries- Rlemersma uitneembaar - Ringweg 60. Colijnsplaat. ->• Nog emcele prima 3a hands centrifuges ta k<K>p en enkele inruil wasmachi nes. Radio v. d. Broek. -- «w Klokstr. 17, Goes. tfnga. VMt al WW tastiej h -►Te koop gevraagd: een «innen l*kens. ieu defect, prijs f ISO,— DSmstr. 137, Yerseke. -► Op reis! Plotseling! Alle biljetten en reserveringen voor vliegtuig, trein of schip kunnen wij direct voor klaarmaken. Wm H Müllet Cö.. Boul. de Ruyter 14, tel. 2322 VHsslngen. Te koop electrische u machine met electrische L,. „.„v «ruwer i.g sL merk Miek omschrijving buro -► Te huur: Volkswagenbus- c..™" 7j_. jes en luxe VW'i. P. Kllppel straat 7, tel. 6162. Van Goghstraat 40. Goes. TeL 8086. E -* Reclame Be va-ove rails vanaf f 15.95. Keper broeken vanaf f 12.90. geruite Werk- hemden vanaf f 6.90. Nog steeds het beste adres' Beva- huis L. Vorst 84, Goes -► Modehuis ..Gracia" itloe- tinge. De mooiste jumpers en rokken, heel apart. Ja ponnen in vele variaties. Du- 54, Goes. i.._._, r -► Zie straks de Olympi- kundig. I sche spelen in kleur- Grün- V.b. van dig 48 cm univers. kleuren- II, Qoas, ontvanger voor f2496,5-rBêf Bovendien een goede inruil- Nog steeds brengen wij prijs voor uw oude T.V. Ra- --- dio v c Broek^,Klokstr >17, Leuke foto’s va* uw kin- H«T AOMt D. Speetjens. Fotografie. Fo- tohandel. L._Vorstatr. M, tel. ■«„21 lasting en verzekering "tot 15 v-s.- tnaa f 380,— voor f 328.— -- voor f 380.—. Stroom Lange Kerk straat 11-17 Goes. Tel. 5855 Eigen technische Dienst. -► Dat is voordelig!!! Keu- kenkastjes in diverse maten •n uitvoeringen 20’/, korting Van Wuijckhuijse. Goes. -- t w -► Te koop Ouderwetse j eal. K.n.m NÏèirwstraat* 17. Poes. -► Grilndï ban d r «o rde r actie. 2 sporen bandrecorders van f 380,— voor f 328.— 4 sporen van f 439— voor l HO.Stroom Lange Kerk straat 11-17 Goes. Tel, 5855 Kgen technische Dienst. -► Te koop: tafels, stoelen, kasten enz. enz. St. Jacob-! straat 10, Goes. ttid weer iets nieuws. öevraagd: leerlingnaai- Sters. Gehele jaar vast werk Arnberg N.V., Industries», t, Goes, telefoon 7686. -► Dat is voordelig:: kenkastjes in diverse en uitvoeringen korting ^n«eWV^UtUri«- M**' Driel K>oetinge. -► Autoverhuur zonder lenst raat *^78* '22a ^965: Xwv. i w i«jw jaw, vypei *- Reclame heren astralon kord 1965. Worden onder polo s f 23.50 en f 28.50, de rantle verkocht. Autobedr allerbeste f 34.50. in diversejGebr. Vermeulen. Nlsae tel. modellen en vele kleuren. De soecialist Beva-huis. Verst 64. Goes. ddig wieg.’ oltekaeheï ïo.oool Schattige boatmutsjes. sjaals, bontkraagje*. mofjes, a'tet bij elkaar passend. te kooV ge vraag J: Kfei- was- ne woning In Wolfaartsdijk of omgeving, brieven met van /kWGltttiUn en afwer- a -- dni vanaf f 1M.—Antiea Laat üw meubelen op- r 179,—..Ook grote maten in 11 jaar met 30 en I 'f “Jof ged. mooi weer, koop se toch. 1 is of rolderoprulming Jl k-.<- r 17. -► Verkoop en repsratte alle elektr app. Fa. van Drlel. ^?i5^2L‘ien*?r' Patijnweg 94. Klóetlnge. tel. -► Maisjea, hct> is neen kunst Mn je eigen kleding te maken, ^indten^e weckt bij 7494 Je mag er trots op sljn 'n regenmantel te kunnen ma- kan, dat doet je fliet tader- .u.u u “a- Bovendien kun je 777 Opel Rakord i960' BMW TM hel* winterseizoen in >CV|yEr ons atelier profiteren van de gratis naai-avonden om naar eigen smaak ie kleding te maken, onder deskundige --Je verdiensten -tljn --uitstekend en vanzetture- kend alle sociale voorstaain- gen en reiskostenvergoeding „Fltwell”, OostslngM L Tel. Grote opslagplaats voor caravans of auto's den. Ruim en gems Brieven onder Na. v. d. blad. aD^'' ,«2e“nge' sche/spelwHn*ktou M cm unlvera. Ij i vanger voor fMH—met grote inrullpremlae. Radio v. ---d Broek. Klokstr. CT. Goes b.h.'s en step-ins. B.h.'s met bijpassende panty en -«non 'n kleuren. -► Goed tehuis gezocht voor 1 jong poesje. U krijgt er "ratis een pak Felix vlees- brokjes bij. waar ze zo dol op zijn. Hoofdstr. 19. Kort- °ene. Wij repareren televisie en radio deskundig en sneL A. Desso vioerkleedjo senstraat 2, OvezandL telef. 70~”f 3&-” v' MellêstraaT’31’ 01195-395. Goes. 25 be groot - ïte keuze In "t Beva-huls. 12-14 Goes. tel. 6235. Datsun T^nee Vnrststraat 64. Goes Hans van Hove Uw adres voor het schoonmaken van kachels. Tulpstraat 28. Goes, telefoon 6790, -► Verkoop en reparatie, ra dio Fa van Patijnweg 94, tel. 7078, 1*11!' Keu- maten 't Beva-huis. L. Vorst 64. Van Wuijckhuijae, Goes. terstond 50.060 met wegenbe- 7»^ mooi On goed. Inruil, flnen- ciefen. E. J. de Laat. Ban- rmn wMelaofitika kertstraat 28, Goes. Tel fSS naai- i* koop: VauxhaÜ VI [aaistr. 1084; RenauH 4 L 1064; 1300 190: Ford 11 M 1M6; brengen]-»- Bteunsoien naer maat ooki -J coo- op doktereedvlas. Alle voet- België, onder volledige tinteiif prijzen f 129.tot ku_- d. Broek, f 149,—. Beva-huis L. Vorst gratis verstrekt Martin Wlj- mans, medisch gedipt, voet- Mireparatiebedr. in, L. Vorststr. r^- - Bovendien - .Jef zijn we weer mesprijs voor extra goedkope aanbiedin gen: partij jongenspullovers Goes. H ‘4 korting Al ls 't nu Uw voordedl Beva-huis L qo. Vorst 64, Goes. -»■ Te koop Fiat BOOD 1965. 1K6 f MO,—: NSU 1N0 1M -► Wii hebben weer enkele!-»- Voor de geschikt voor Ned. I. Ned. II garantie. Radio v. Klokgtr. 17, Goes. Hr- Laat Uw meubelen op- t - - - - nieuw stofferen en overtrek- t Beva-huis, Lange Vorst 64. >cen. Meubelhandel en stof- Te huur: Volkswageiibus- eerderij Fraanje. Papegaai-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14