echt I 89 I II I. I i pas echt mode als het OLMERK-Jersey is I Jersey is f W s J eding iul i I i; OONTJES I WESEK OHItFFtK 1 i j OUDE njn-lotteden cam dorpen. Op het plane- 11 fl M. v. d. Kreeke 8, t y I <11 y i f M De slag om de laeM t C.J.T1LR0E&Z1, Si-^oh' waar a muziek JONGEDAME ■'lil ^taskenseaqwesssrei- in capaciteiten van 60 - 2300 I-per min. L^_. „De Gordïaen Spesisfist” aucmn.tt.ro 1 e ■euid ioius „De Gordijnen Specialist” Speciale fraitweek-koopjes s S I I ■rr I EB 'I 1 1 s 1 JERSEYBSAINDOSEPH 4 IS 1 NIKUW- .4J r ■^1' k.. I I ■r .150 .300 gram 69 129-149*479 r f I tasta^ AdvqcMtbowls. EngeUQrop Jpetit Beuoe 31Js Gezinspakktan ax «y» dePfaff 9<d«dBmonstmn F* - X o - awl*4 Sïï^^ïüS '•F I s 250 k s 1 zdn r r-- g5 ■Sf dusg yoorqnprestatj B - r v. V. s V- r 1 F r LM- UI een MO - •r'' lit I. in ui iii distai inUL. 'J* -• i? icrugaMC iaat u zich gehed 'V. e eeee oeoooeeeoeeeee - 9. C. d« Jager, eoeeeeeeoeeeeeoeeee .- •W- K van 3 fl t r J J i r< 1 1 I I:; Bij IT <9 <f -y j ,1 deft 1- f. iffi j. V- ■-■ i ■i. J i lexis 15^ rit Crop H8MN AN8LST8 Perlee gebloemde DASMSJUPONO «an S.&O nu S.00 i I 1’ land ca temidden van bet industr iegeweld. Ik van spaar- ‘I 145 5 -4 •I I BAMTOff BOSOOM in to Meuren MO 11 Witte tteaer •PORTKOUMN 248 ,Bel oft schrijf eons: •i wil assisteren bij de verkoop r van muziek instrumenten It ;>a - A- I i I II Pap.gaaiatraat 4; talafoon 01100-7478 „DE BEVELANDER" 1 4-;:i 1 - I. PtMS, 8mm saJaaMeta Donderdag 19 september 1968 0» M! van de dag. Wai zuiver scheerwol. i. L - en bladmuziek V Ook het administreren - hiervan is oen -afwisselend «onderdeel tVan haar -ƒ•< ij;-,.- dit ■‘.i* ’.X’. t •■-• ■i<r>'TW liWH'x - .-o» t- ELMA swtMtie. DAM88 8UM met sa zonder kaal •-../■■ OJS w 8a Ruaeiik op aBe MYLON KOMMM t 8L8Vf*NANM8 MATO TEXT1ELHUIS GanzopoorteWaet 23. Qoee orQaia I Portee dame oNoammtnN NR 15,00 tMQ. - ‘w in zit JUT t ,*|u v s/ Do naehnacMne wearop U hoM gewacht. - i y •- Deze zig-zao machine. In traneietor model, ie voor gebruik gereed (geen koffer meer); U vrijNijvend Inlichten ever deze nieuwe r 9QBEBQ f «kant. Welke w met het Wolmerk draagt koel ah bet C.LlJ. L 1_ het Wolmerk. Dm gopsaadMsd Oaae rrrhwhve collectie 4L A.-k.M.’ J r, ;V - Z Nieuwe coupone in terienka vitrage voor minder dan de helft van de normale prije Inruil oude installatie mopelijk ►- Woetwal 11. Goes, telefoon 01100*0367 i' 'i i q - - y y-i -■ V 'V -- <-• J<*W- Erkend eMtriach 8CHOOftSTEtNVtQCR V.^.W.IU w..reometandigh«d.i Bdjrn BONetotraet |0, Telefoon 01100 9217 KlooUng. - i' P Laatste restant - Arista UM Hoek Lange Vorst - Ganzepoortstrsat, Geae, P telefoon 01100-7814 J T amao aam* amaam Zeetasd laat de teefdsvaa bet oude vierea. Hot Bioowe wordt beteerd. Moteriaeriag, iiiiGmtarte 08 tasBSe oetaidbeot^ dfau vervaagea e» grote schaal de pearls - tractie OB handeaaeboid. Skkal ea arfrhindcr hobbea reeds laag pbatesBoataMasakcn voor /VERNIEÜWDE^—as ^dynamiek ■TEGENOVER VUKFIEN e den MO miljoen gulden bij lietm ban oeiario vte de Raiffebetaank tóL per’oon De RMMeeahata b feed voor ww gtU ■f fiaslsi aseb sm mei I m n uOiuScnniuOinQ Lange Kerkstraat 41, Goes. Telefoon 7258. Lange Voratstraat 104. Goes, teMoea 0221 ailood en venahoe eca deer n te werden besronderd. aas bt AMoeas sutahta^t/XMl- anoauMB ca pakjes. deacL la prachtig Hfvoedo tm. Jersey Schat Joseph snot warm fa ca wam ah het Hl fa.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9