t K! GM GM afce poley 1NKËU— I ARNBERG N.V ladootrioolraot 7. Gom. Telefoon 01100-7006. 298. 1 Radio VAN DEN BROEK 1- Nu ut onze zaak I j DE NIEUWE PHILIPS COMPACT WASDROG Moeders, eoogooJeg Au race; WERK I I I IET MEISJE I FURK MEISJE of WEBKIT voor do huishouding UW DOCHTER ALS MODIHETTE Tot zieos in taaaeahnia lessee oa partpla’a brengt A A I. .PHILDAR” 10 bollen dralon voor f 10, in vele kleuren Foto P. vee de Uede, PapegealstvMt 15-17, GêMur Telefoon 011004783 - 8027. KLOKSTRAAT17-GOES-TEL.763E FRIITCORSO - FRUIT ETER Korstaeje groeate- en freithaedel, Oostslngel 50 en Fruttlaan 16 Goes tsi. TTTt .QfiMltiMVHtea Feto P. vae de Liade, Hook Lange Vorstterast/Papegaai straat ISSE Goes e.v. 44 L f '4 4 aal, I NU Xs F-.\ •i Donder ,DE BEVELANDER" Dondenfeg f« eaptetebéF RM - I u 'i Wrakenden vrlj. ooo>ooooo*<oo*»oo<meoeeoi GEVRAAGD r 1 v I GANZtPOORTSTRAAT 15 3 ga I >ooooooooeeo«eoeooeooeoooooeo«OMoo< I tkU Gevraagd: •rMkondargotoduft tozion. Mot ratal jock. Wear naar i ■rdsppote veer 1v— 1 m-toto.— V S' L du •- I S 4 -f ZWEEDSE BUSTEHOUDER INDUSTRIE Tol 01100 8088 I gsseigi ntib. 6 Otoo ■teMMRk oen tomdtoe woMboaor, dto ode droog-mMro in one nette kNmaat voor aieptaot.Meek«MerrantMnenBUMrwM voor een regenbad te redden. Nooit meer atapon npet monden woopood van keuken neer wider of tudkon. Nooit moor net woegoodlntadaaptaniGOn. (Am wm heedHk oOrfjk-ef koetdroog en w aeaht dot u ham aftaan doorvoor el wit hebben! Een pracht uitvinding van PhNpe. WOt u Rem den? Kom even naar onaewinitai. WHt u ham proberen? Wi| komen bin. Go nu ma* ene praten! V 1 rV - Sterk In prtyi VGrlaagd *w biedt U aan tijdens da Isatste dagen van do fruitweek gratie patronen „PHILDAR" Lange Kerkstraat 12, Goes. W' eooeoeeo’eóiooeaeWoO oooa saw oseoe v WIJ kunn«n nog dlvorse molftJoG van 15 Jaar en ouder jHaataen als machineuaalsters of handwerkfttor» J ito Komt U ramen eene een kijkje nomen, reiskoeten worden voor beid verooed U kunt U dan oen idM vormen wat voor mogalijkhedftn er r voor Uw dochter. Bol om euswteoal user oea sfeprdak en wij komen r thuis ophalen 4 yeeoooeeeoedoeeseaesoeebooot BRIIDSFOTOT Brutde-eorie dato s. Laat deze door ons mrzorgeu in kleur en zWart-tat Bostel tijdig 1bl7. Gom. Telethon 6783, b^.g. 8027. SPOCDPAS BINNEN MMIHEN j i'96 s,s 9 e s s e e e es e>g o s asa a 9 »y ♦r u adverteert toch ook In -- - Het hele jaar door vast en goed betaald werk in een prettige steer, in een nieuw modem atelier' mat goede sociale voorzieningen en volledige vergoeding van reiskosten en verstrekking van vlotte bedrijtekledingl BBBmBB I Qtate Mtotofte «OM» ■tettoRMMÉi MM WbftftlTNMtoha»«WM et oen gowoMgo nteuwo broek aan. Eon lekke: ratal jack. Weer naar schoot? Mat plteriirf Maar dan étrat naar OMftMflk, waar MktadwinMdtoa» groot «a«Mi4|dto -S A K t i. f I o Q •Q I V i V 1 i r ’L r'\ - L. i. «I A 7 A r’ f Ji A X’ I f - I ,\i f>~ y -v, .'."J- ._n..i_. il 4- X A ----- NUkvwt V Om voordshg ebroikte ado kopen i t todsrs boseekir ontvangt osn vsrrassine s,_ r U kunt dM fustig road kijken wat dé nieuwe mede op bet gebied van AM ?i ?abn iV *i •‘T‘0 '1065 •0«ee'e«d>0ee.«eV*« 1965 1966- 1963 1963 (te»«V(»et< 1966 te*jSs»^»»»S»«»ssY«»ssn 1964 1964 te.. ««O ’M»"- 4’ I K «L® 2h kolekkara handperan 4 verachlllanda aoortan 2 kg .laaaea ^i^levea vaar .y. 2M kg LnMba Fortana voor -- 3 kg moaaa ppeio voor 3 kg Stoofperen voer VRIJDAG**** ’-*» mm-*- n». V> kg wortels en petorseNe voor 0,30 ZATERDAG kg gesneden snijbonen 0.60 VRUDAft ra ZATnOAG 1 kg praMaarMataasdsMNto OM g kg prta Met het fruHcorsg fruitschalen In voorraad bd B Dewdardao- ea Vrijdagavead in de fruitweek zijn wij ven 7 tot 9 geopend r i - r -5 X- .1.t.-.-;-* dr.< 196? ;..L 1965 1964 1963 1962 1960 Bij LOUISSEGOES N.V. kunt U bovsndten rshraen op: Rvimefceeas VsMoa parente a Uhssskrade ssrvice Opel Ksdfttt 2 drs. donkerblauw Opsl Ksdfttt Caravan mot rsk, goal Opal Kadatt Caravan, wit Opsl Kmtott 2 drs. donfcarblauw I Opel Kadatt 2 drs. wtt H- Opsl Rokord CevpS Scvt 2 dtoi donkerblauw 11 Opsl Rskord 1700 4 drs. zwart H Opsl Rskord Caravan 1700 3 drs. wit Il Opsl Rskord Caravan 1700 3 drs. blauw I Opsl Rskord 1700 4 drs radio, blauw - Opsl Rskord 1700 2 drs. schulfdak, donkerrood II Opsl Rskord Caravan 1700 3 drs. groen Opel Rskord 1700 2 drs. geel o «db.» Chevroiat Impale 9<yi.. actomattoch, met sebuifdak, veillgheldsgordols trekhaak h Ford Taunuo 12 M etationcar, wit Ford Anglia Eatatecar. wit Ford Zodiac 6-cyl 4 dra. grijs ..^-....w........'. I Ford Anglla Estatocar. lichtgrijs FordJauaua 17 M 2 drs. groen ...r.-......^ Gfeetwal 20 Qeaa Tatofoaii 011006210 1964 1963 1963 .w. 1963 1962 - ‘'A rit/’ •n'”'f* de leuke kant 4MNft|HftMWMMM BH BB SB «ra® r-.t JU weer eaar scheer B bjatiVYg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8