-J SPAR I II '1 98 79 89 59 79 89 69 169 1 M II ‘t Ox De Kledingbokser I off xx VI RAVOYBKOOL De Kledingbokser 36 99 69 99 39 I 49 9 ct I I e *1 Zeer speciale aanbiedinm. CHAUFFEER n tsituu IFA-MARKTEN I. BOER K. DE GROOT I fl K KLEMMBOKSER NUUT - BNrttaelMraM 88. DE KLEDINGBOKSER TSSNBUUN BHMWMRM M DE KLEDINGBOKS GEHEEL GRATIS! pl Over- gpoiertje Kompleet mot flanellen bloesje Hollamler, a» Cassiére/halpcassiére b. Verkoopster ■MilMMRMl GEHEEL GRATIS! GRATIS REIZEH DE KLEDINGBOKSER GEHEEL GRATIS! f' GEHEEL GRATIS! AQUARIA i Firn* Geijoi M. K. VAR 7UEER, OUDÊLANDC Telefoon 202 Openbare beWnlfat Aardappelen FraH; Gabr. J. HmIumi, Ntase GEHEEL GRATIS! xl I MAUN WBKMAMS I o epc:; z 1 p v( ilovinesiiimen iDE JONGE j tUNOERKLEDINMPBaALIST I Kmn krant vol plaatjes takanan MjHeieeauataum IN GOEDE HANDEN Vcor al mw h»nd»lMdrukwTic DrukkarU „D« PhoDnIx” .ai -4«a II 968 D—dindig 19 september 1968 .X» MVBUMoer If Rente nk tFA-CHIPS r flee FA AFWASMIDDEL 1 fl* JU8 D ORANGE 2 kilo TRIUMPH PEREN I SPAAR UW KASSABONNEN V» K 3 3 1 UIT ONZK GROCNTB-APDBLIIMh £'1 II 13 j I KOMKOMMER ■jeeeeooeeeeeeeoeoeeeeooooeoeeaeeoew S TOMPOUSEN ÏMto SPERCIEBONEN j. 100% WOU. SN AUTOCOAt en tertenka pantalen GRATIS M0N NAAE1 »»oeooeeeeoee»eooeeoeeoo»«eooooeooj’|*!! >e»woeooeoeeoeee»oooooeoooeeooooeeea f I BIJ lOr-boodscMwR» r V BOB sram CACAO 4- -T 1 Am LIMONADUHtOOP •1 I *5 f IFA ONTBIJTKOEK i BOO gram IFA-RUST •7 fl HUUT TERMUZEN - GOES Ts tw .7 Z» J 2 kroppen SLA Sp -■ I a» Mi In manl ere, jut Ook op bet bedrUt to wr on Pe petoeio mi Wrder nog veie endei - H vrijdagavond M IMT o s Voorstad 86, Gooa HCT CHR. LYCEUM Bargwoe 4, Gaea.' weegt veer Stock* nette werkster if'. I i 2¥t kilo AARDAPPELEN L.. IANG» MUHAM SJ - van allo ertlkelen in do kollektie van Frits Gerritsen zou wol interessant zijn, maar oen ongelofelijk karwei. Eenvoudiger en doel treffender Is onze oproep: Kom er eons in en kijk zelf. U zult dart nog beter beeld krijgen van do grote verscheiden heid bij BOBS Wljegearditi eet f DAMES- OF HEREN REGRNJAS tol TVGAL MOLRN e» MWIOD.TERLNMCA BU De nieuwste DAMES WINTERMANTELS en MANTELPAKJES In pracht OMésitew MM aandar bont. 100% WOLLEN STOFFEN «r-PO*—, 10»,—, 119<— ona. t X ■poMairt In hetere dtatao- on haranconiecUe Maat M-S2. Jóagena galgbroekje mat flanellen bloesje /P.M. Maat «042: Voorheen Ovdo vismarkt 4 - Goes Telefoon 0307. Achter peodiantoor. Terstond gevraagd •v. A l£ ft ■A Wij vragen op korte termijn M onze Supermarkt Is het ptotOg werken ^fij stellen het op prijs, dat UaeN op oen correcte en gezellige manier mat oom cMnteie kuat omgaan Sollidtatiea dagelijks aan dó zaak Noodwinkel Appelstraat Goes TM. 01100471* - -*'■ 4 BR aankoop ven V TdBr- P-P- oodvon^ B vijf galdea reisgeld MULST - TMIMUUN - MBB DO ntevwste DAMES MANTELPAKJBS In prootea e nwt of eender boaL toR toerwadmaoaiB Do niovwoee DAMBS WMTBRMANTM» in prodrt Moffen mat of oendar benl Ml bNirfwMron Jacks, nylon, vanaf f 1<—Alle jacks mot do Weelo COURTCLLE-veerlng. Tarlonka domen en Hnderjocks, mot warme BQRG-voaring Mgon fMOMIEWEl—fl Torioako on tradra InreapanMlone t Mr-S tertenka on tergal damoo- en hnranregenjMaon MOSSinSPRUZlN I •«4 e n-e e o o - i t - V-... Goes - Lange Kortstraat 35 Tel. 01100-5355 Grote sortariag ennerte. tocht* onpe^ Mare. verwarmom. tkermeeOetan. Hchttksppen, ptamaa. *,00 froptoche vieeM davoodore vindt U b* UHOD VorDtatrMt tt, Goea. Tol. 3*23. b-04. 8247. Transportbedrijf e 12G>>, lit-149r-, IJlr-t ene. GEMEENTE GORS Burgemeester en wethouders von Goes; gelet o op hot bepaalde in artMcol 200 on 203 der J gemeentewet; brengen ter openbare hennla, dat vanaf he- I den gedurende drie maanden ter gemeente- J secretarie, afdeling Algemene Zaken, voor o een ieder ter inzage is nodergelogd het be- K sluit ven de reed oeaer gemeente van !5 mei J 1968, no. 10, houdende vaststelling van oen verordening tot wijziging van de Alg. Po- lide Verordening dar gemeente Goes, waertol) J onder meer maatregalan tagan parkaer-exas- sen zijn vastgestold. o Deae verordening treedt in werking mot in- J gang van 27 september 1968. Som, 16 september 1868. I 1 Burgemeester en wethouders voornoemd, w.g. F. G. A. HUBER, burgemeester. J '1 w> M. X TAlÜJt,.secretaris. 25 kg nrMppMa, MtRa 4.10 10 kg Trisaapto de Vloaae 4J0 10 kg Cem O. P. 343 J t 10 kg Caalaraaee Alias gratis thuisbezorgd over heel Zuid-Beveland o •t U terecht, 's avonds na" irdsg I soorten butt ZaMwep 30, tvMbae 3t lM4t* W] MRRCN KOSTUUM In do toefeMda kwwRMlIsa ZUIVEB SCMRERWOL, TERLENKA, TRRVIRA. RMGBN OM Enorme keus In DAMESKLEDING MJ HUUT TERNEUZIN - GOES BOOgram ANDUVIK pot KNAKWORST voor Charmante kreatiee, op en top voor I ieder, die smeek heeft. Juist voor I mensen als U. Bij DE JONGE zult U I Mtjoa on rtiutsen, ovtrgooL kjeêè Mden en rok|oe oen oen mogailjkhedtn iwitdtk ken. - I Bt| Rot maken ven kombinatlos üjn j wij U graag behulpzaam 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7