is a 5s k I I I Phildar sol expositie vq kken^SFH^w^ -a - Oveaande. tdof tientallen exclusieve slaapkamers S TT CHAUFFEUR 1 MEULBROEK LINGERIE KORSETTERIE Handig en goedkoop! MEULBROEK LINGERIE KORSETTERIE I f». mg tol mit« - 2010 (3 UJne») k-IjdPS assistent Donderdag 19 september 1968 •DE BEVELANDER*' A Lange Kerkstraat 12 5 - •.4-' PC'" 3 is - s loooooeeeoooeeoeooeeeeoeeooooeeeeee I Groen van Zoelenstraat 34, Yerseke - telefoon 01130-1810. IKI Absoluut Goes Telefoon 8154 l I—«M» - 1^1^— op onze 2e etage exposeren wij zeer fraaie slaap kamers in palissander, noten, eiken, teak of in het fraaie lacqré-uitvoering, met of zonder 2-3-4-5-6 deurskasten, brede ledikanten of fits jumeaux eqverrassend lage prijzen. TW&E-irvEfEIXJ 01131-1844 en 01131-1938. PLAYTEX In steg tesreUitalton an «MKtaMen. peeeeeeesas* ii»Mmuiseee+eeeeee Garderobe juffrouw Werkster I 1 COUPON je 1 «Mte« «Ma da l ehrêaa wsliiilsa istdigw eeeai i edteb t pteata prins van Oranje” o goes ''- A ismassMimiUumuMiiHtmi r •oluut krimpvrij tuteJte -A. van Doorn Zomerstraat 27, Ellewoutsdljk Mass«e Zoon N.V. Inri I 7 Hier uw kans f 4 '•-avonds van 19.00-22.00 telefoon t t U-i I felefoon 01104444 F J. Indian U, met I te werken, dan te regelen. tetene «1. tal tnee. Feme lahuciain reeht «tieafc» af teyek «IM JBrieven onder no. 34-5, bureau van dit blad -■ E Gevraaod zo spoedig mogelijk in bezit van alle rijbewijzen om geld te verdienen Aan bot koord mMcm mé» - - - - - ok'doea van da ver- e vraagt totaal eaan nrioea aa iMepde veagae Idaaiat M plafond a SPECIAL MUNDI N.V K 3 1 rofttco fettle»' zd ^rei BEZOEKT HET ZEEUWS FRUITCORSO TE GÓES bom. F^otlo toL Oim pot. Wij brengen U op het gebied van lingerie en foundation steed* hot nieuwste. Kom U zelf overtuigen in onze nieuwe en sfeervolle zeek. <*-■ I Indien opgenomen in ons roulatiesysteem, kan een ongehuwde werkneemster naar gelang van prestatie, tot een maximum komen ven 140a- netto. Wilt U na dit relaas nader met ons kennis komen maken, dan kan dit dagelijks aan de fabriek.' Ook kunt U telefonisch met ons in kpntakt komen en wel van: 7.30-18.00 telefoon 01131-1810 en 's-evonds van 19.00-22.00 telefoon Wij hopen, dat wij riiet te veel beslag gelegd hebben op Uw tijd. s Wij danken U voor Uw aandacht en ontvangen U gaarne voor kennismaking aan de. fabriek. Special Mundi N.V. Zie er meteen 3 kg slanker uit tn de playtex stepln of' panty. Neem gratis 30 dagen lang de proef op de som. Wat moet U doen? U koopt een playtex stepln of panty. Als U niet overtuigd bent dat U daarin 3 kg slanker lijkt, ‘stuurt U hem dan binnen 30 dagen near Playtex terug en U krijgt per omgaande Uw geld terug! HOLLANDIA Een bijzonder geslaagde kol lek t ie nachtkleding. RÖSCH Nachthemden en pyama's charmant en elegant. .z dusters II i Gevraagd van de tonaelmeeeter (avondwerk) J (avondwerk) o (enkele morgens per week) •teer eee de legoveMo ceepwi. op brtofkaert af la eeveiep edl eseve* u kwrf de keialegee «huurtjee vobSTm? tranko teaSe._te.bevr. Po» -k. 17W* ,T- MAIDSNTORM beha's - stepins - pantys - korselets. - - LOVAMI Leuke setjes in aantrekkelijke, prijzen. WARNER beha's pantys stepins. TRIUMPH behs's pantys stepins gaines korselets onder jurken -nachthemden. Geachte Mevrouw, Mejuffrouw, Mogen wij enige ogenblikken van Uw tijd vragen? Wij zijn fabrikanten van pluimveéconserven en zoeken, voor onze «Meting verwerking, nog enkele medewerksters. De werkzaamheden in onze fabriek zijn van lichte aard en bestaan o.a. uit: - het afnemen van het vlees van .de gekookte kippen, het verwerken van dit vlees in bussen of potten, het. inpakken van deze bus sen of potten in dozen. Vanzelfsprekend wilt U ook weten, wat wij U zoal te bieden hebben. Wij kunnen U een zeer goed loon betalen, want het afnamen van het vlaes van de gekookte kippen en het verwerken daarvan in busson of potten, gebeurt volgens een roulatiesysteem. Dit houdt in, dat U de ene week de busjes vult met het verwerkte vlees en de andere week het vlees afneemt ven de gekookte kippen. Voor deze werkzaamheden hebben wij een loonsysteem, dat U de mogelijkheid biedt om veel te verdienen. Wilt U echter werken op basis van vast uurloon, dan is deze mogelijkheid ook aanwezig, bijv, in onze Inpakafdeling: hier deelt U moe in oen bonusstelsel. De normale werktijden in onze fabriek zijn visn: 07.30-12.CX) en van 13.00-18.00 uur. I Wij drlnkpn koffie van 9-30-9.45 én van 15.30-15.45. hot oog op Uw gezin, niet in stoet bent bij ons op deze tijden in Is er de mogelijkheid de werktijd neer Uw omstandigheden '1 V«teuur gsdUttaarerd* aeleomh^dskMina In koL IscqusU Leverbaar 24 September 8-weakse kalkoenen 17-weekse hennen f 4,30 14-wéokse hennen f 530 5-weokse haantjes-f 1,35 Franco thuis Wij verschaffen U verder.: Gratis koffie, Iedere week een schone jasachort. Doorbetaalde vakantie,-. 6% wkantle toeslag, 5 snipperdagen, Reiskostenvergoeding. Op basis van vast uurloon plus bonus is er de mogelijkheid voor een ongehuwde werkneemster van 15 t/m 17 jaar 75,— netto van 18 t/m 20 jaar 80,— netto van 21 Jaar en ouder 90,— netto te verdienen. seweneine eee ee uk te s en ek'doee vee da var- Etttssr*; teepdéwa«ie|êMiBrhëi a vanearau vooriheMiecteale cantan pa» oor het totale vartrak a da Matte ypweerine vees - da hauttaa (baapaart a de tomato oat ai lne»t ouwds' fl^M^^on^iiNloittaM an dè prOa 1 Verraaaend laag I Slechts M,—, geheal compleet. levêrfM «eeehledt altaloltesd vla 4e erkead* Graeaier vaar tariaad Gmc. teiefio enee-siee ■QDTBON DCALBM Fa. F. Weiaacber, Hoofdstraat KnaMngen, tel enso-iscL Fe. K. Evarae, Damstraat I Ymetec. ML klltl-UM Fto »L- a Oaachlara, O U. NiauwdOrp, taL MISS- Faldarmaa N.V, Kanaaiatraat K, Haiuwacrt, tal Fa. W. X Staal Zn.. Beatrixstraat t. Krabbes dljka. Matooo 011M-CB Camb. C. Tramper Q van Demrna. Dorpaatraat SS an M. s-Oravenpotaer teL tllSS-S?» MS Tachn. Bureau Verburs Voorstraat 8. CollIntolaaL telefoon O11M-M3-305. Fa. D. Zuidwae, 'e-Haai Hendrtkaklndarenstraat 1 Goae, telefoon tllOO-eSM

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6