show MAISON LANGE VQRSTSTRAAT 100-102 GOES RLIA Wi WALHOUT Bezoekt de Datsun De nieuwe collecties DE GOESE SHOW-COMBINATIE IKZEE: Z GOES: vrQdag 4 oktober: Prins van Oranje Chauffeur gevraagd ■1 NIEUW: POTCONIFEREN! MUNSDÉlfGEN - alles voor Uw tuis op vrijdag 2D september op zaterdag 21 september DE JONG SNOET N.U. heren-, jongens-, kinder-en t GARAGE INTERNATIONAAL MODE-NIEÜWS gepresenteerd door kleuterkleding Firma J. van de Swalnw, F Deestraat 18 - 's-Heer Arondskarke Telefoon 01106-256-561 r r3 V Donderdag 19 september 1988 „DE BEVELANDER" z- L .-i donderdag 3 oktober: hotel Mondragon Aanvang shows 7.30 a. Kaartoa A 1 JO verkrijgbaar bij de deelnemende zaken en aan de zaal. Berco dameskleding. binnenkort Rial onze schoenen I 4 e ABtotoh** l -. a .1- I Parapluhuls tassen - parapla’s Garage Centrum Zeeland N.V., Voor gezellige leefwarmte Vraagt voor spoedige indiensttreding KONSTRUKTIE-BANKWERKERS IJZERWERKERS ELEKTRISCH LASSERS Sollicitaties dagelijks aan bovengenoemd adres óf na bezette tijd, Kastanjestraat 96. T GAB-, KOLEN- an OUEHAARDEN Westwal 13-17, Goes. Telefoon 01100-5801. Van Westen herenkleding Tijdelljke showroom: 's-H. H. kinderonetraat 10 Tulpstraat 28-34. Telefoon 6790-6263. MACHINEFABRIEK on K0N8TRUKTIKWERKPLAATS Havenweg 3, Goes. Telefoon 01100-5028, In pot geweekte, prachtig bewortelde planten Een heel jaar door te verplanten Gemakkelijk mee te nemen Hergroei verzekerd, billijke prijzen Steeds voorradig bij; HOE V HET OOK BEKIJKT i - Da hK va ah V hhnt An haanto awhaa «etdeatoewato Vauxluril Bedford Ingerullde automoblwlen Zo wvl paftenen-ato camtowegene EverBdtyk* Schrijver Zie etalage* ie*#? en zie ÏX. «me* Liberty parfwnierie makw-vp A-' - Ta i t .4 4 I' - - I X GOED I j 4 gSL -7 zo’n viel! 1 5 *W. L k 1 PA De atones echeeaaaedo voer hgami toorn «VVep do aa. ahorn i' i'. f' 1 - I 1 Marconistraat 14 ■- Goes - tel? 01100-50^ Vertegenwoordiger: -te Zie atraks de Olympl tebe «palen ta kleur: Philip FRUITLAAN 13-14. TIL. 4335, GOES. DATSUN- m NBU-deafor «oor Neerd ea ZaM Bsvstoad t - J' Da int Oc Bi Geweldig is onze sortering j NIEUWS B< Gi to tei ah ba nr. ee G< Ga wil wi aa 00 bo 9* ka *c ka MODESHOW rare vorm hë Dat komt omdat je vosten i •en natourWke bodem, zand, bosgrond enz I-- Daarom ia het aa ril batengr|k om schoenen te dragen dte paaeen bjj AU de vorm van fi voeten, .J* want andere vervormen Ja voeten en zft je later met /JRMtoKA de laat Daarom raadt de dokter voor aMe kinderen Piedro achoenen aan. En daarom hebben wij ze in voorraad Ute|D Kom maar eene Mjkan -► Voor de jeugd brenaeti wij vlette «etainMrde eoetuuaaa in vete modellen CC caa uadvereeel kir M tinton; - tot f 140.—. Beve-huia. U froto Voret <4. Goea. Hans van Hove voor Uwf^^ - kook- en verwenning»- Te koop: tat teeteaUen Tulpetr. M, Qeea. toeten ene. ens Vauxhail Crmta' .......7....,....»1963 1965 1967- 1964 1962 1962 1967 1966 1968 1965 1962 1964 1966 Financiering inrullpremiee Ri v. d. Broek. Klokatraat - Ooee Te koop: tafels, stoe *4teMf ML~aeëF* ■i Datsun Automobielen 8. RUK Llngeetraat 18 r Kapelle-Biezelinge Telefoon 01102-1836 Doe mee aan de sretls o» deurwedetrljd van de Q 4 khoesten voor kinderen, iradttige prtjaeu. gratie ter- aulieran. atnlt eeteoenhandri Beuwdorp. Philipe haardroogkappen of eed. inboedels Winkel of solderoprulmlng. O->et singel 12. Goee -» Verkoop en reparatie T.V. Fa. van DrieL Kloettn. ge. PatUnweg 04. tel TOM -> Steunzolen naar maat ook op doktersadviee Alle voet, correctors In voorraed Voet kundige adviezen worden gratis verstrekt Martin Wij raena. mediseh gedlpl voet kundig. Schoenreparetiebedr vX van Unen. U Vora tr IS. Ooee. -w Hans van Hove. Uw adrae voor het eehoonmaken van kaehela. Tubwtraat M Ooee. telefoon j/m. Zojuiat ontvingen wtj een grote zendina heren kamerjaaaen. piaktleche dracht voor «leken en ge- sonden: concurrerende prils "S-room W.V.. U 11- vanaf f Beve-huia. Vota* C4. Ooee: -► Ta koop- bankstel, l.pr - - zijn nu reeds compleet Ta koop gevraagd hele -► Vliegreizen naar het zon- „jg, zuiden Van 44n week tot een half jaar. hotela en appartementen tn alle prija- klaaaen. Programma's bij Wm H Müller Co.. BouL de Ruyter 14. tel toto Vlts- alngen en op de weekmarkt te Goes. - ->■ Een vliegtuig beeft U niet, maar laat uw auto, brommer, trekker ehz enz. vakkundig repareren bil het bekende adres. Mieuwstr. S4. Driewegen. Zie straks de Olvmpi- ache spelen in kleur: Grün- dig 48 cm universeel kleu- ren-ontvanger voor Wte. -a, Bov< idlen een goede Inrotl- nrtjs voor Uw oude T V ”adto v. d. Broek. Kl^k’tr. <7. Ooee -te Bnipts kvuse reammo- ^oons. Oarrsrd. Philips '17. Goes, tel. JliÖMCH. -te Hotel Caf* Raetauratg' ---- .De Schelde” Navenstraai st Kloettngseweg SC. Goes Colljnsplaat tel CtlteMS -ï--1—----j.1--Specialiteiten verse -te FhÜlpa grammofoons van tnm m mosselen so u'- de f ito.— nu flto.—vnn -ee Voorts ook «sten .ho fS».— nu fut- Stroofn schikbaar voor DBF*Her N.V.. I» Kerfcatr. 11-17 .tel.—-- OllMteCCBS. Ooes. Eigen toch- -te Was- en drone-"'cmntan van fSTC - nu fSto-? Stroom N.V., L. Kerk«tr 11- i A Mlto-to». to- 8^J«J»wJ_nw T?- tachniaehe dlenat -te Prima kwaliteit Hygid- niaehe Oummtwaran Hand- aefioenen ens. Prtlako-irant en gratia proefmonater wor- - -- den M> aanvraag frenteo O°*l Kadett toegerondentl Fata" Poet tol Jtekordjm^Stmca h,,, gg, Mlddefturgl A Zie straks de Otimpi «ehe ancien in Meur G-dha- ■*r 48 cm universeel vtets- -en-cntvaneer voor 114«8 -» 'invendien een goede tnruO- nrtts voor Uw onda^TV-. •w. Oosa. vouAiiiii vrwnio ey eo os>e o Vauxhail Victor, 101 Super Vauxhail Viva, 1964, 1966 oh Opel Rokord 1700 Opel Rokord 2-dours, 1500 Opel Rekord, 4-deun, 1700 Opel Kodett Opel Kedett, 4-deurt, de Luxe Opel Kedett stationeer Ford Taunut 12 M Ford Anglia Renault R 8, AAajor Fiat 850 bUN^^^HW- Wtj vlette getatTÏasrds prijzen f Ito,— nntvengfr voer t toto. Beva-huia. - flto.— no flto.—. ven f~-- H.V.’. U Kerfcatr. li-lf .tei Z2Z2. nlscho dienst -te Ts koop: Batevus Super w aw. <iw. <,.a-w izvc- tor. kmjt Itoe. ttoO.— tw eeden ntouwprQa. Rtriae. BcMpoenwee Z Nieuwdorn ♦el. tllto-m 2» T> koop met garantie: Opel^Kadett '04 tol KadStl leoo w. v w. law wT AtM tobedr Gebr Vermeulen. Risee, tel. C11M-IM. -te Ta koop: Renault 4L 1M Vauxhail Victor '«4. V W. «2 Autobedr. Oebr. Vrnneutsn. Mtooto tot «Ito- Radio v. 4. Cnst KloktoR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4