DE PRAALWAGEN BAAYENS LANGE KERKSTRAAT HART VAN GOES 99 VOOR BLOEMBOLLEN I Priizen vanaf 648. Lt NuJHTIEK^J» Tedn. Bnreau Verborg, KANTOORRUIMTE Polderman N.V., WONING v. Willigen-v. Striea, DIER VOEDING Stroom N.Ï., DE STOFFEN SPECIAAL ZAAK Gdak, d* jpsciMlzaak voor uw Bril Ruime sort monturen in de eenvoudigste als In de meest luxueus» uitvoering a Twen like. r uh „DE BEVELANDER** M RM1CK u UV*1 dan wordt u beslist verliefd op dit schoentje. Men zal u bewonder», f.23^5. NAAR 1 1 3 bekende Wanneer u van iets bijzonders houdt JONGE DUIVEN P. H. van ’tW—teliute, J. P. A. Rossël zitdag dinsdag van 10 tot I 3 uur OEVRAAQD: HulshoixMijk* HULP Mevr. Wattezp Merel laan 11, telefoon 01100-6775. SC =- WONING mot vaar- M achtertuin, op iMoie etend ia Gom VERLICHTING ----- Donderdag 19 september 1968 r'-' I' r d W« <w genot te aan- in centrum van Gom Minimaal 4 kamara t S* 11- fr 9 Eigen Technische Dienst Groot assortiment 24 uur service Gespreide betaling mogelijk i ’S .1 inruil mogelijk 't.v ,t. steer Gees I: Gan Zr r rt ,u ONTWERPER: R. SONBROEK (Fe. GoMschmeding f; t .I gr-;,;-.;». f i i t kattobrood met vis of vleessmaak Kanaatotraet 18 Hanaweert t H. RKfACK-VeiJL btete-torig huwelijk te Lange Kerkstraat 11*17 Gom' 3 jaar garantie dp de Ganzepoortstraal 21 - Goes Zilverzegels Adver woens p p kwaliteit (3 Jaar garantie) f Brom fietshandel Malse - Odes 1 oktober aa. een r - Go Voc Tek b.g Gin 22 zsmwscIm xaadhandal J. w. mijnsbsrgon west wal 13-17, goes, telefoon 01100-5801 TE HUUR GEVRAAGD Het najaar brengt oen geheel nieuwe mode NIEUWE KLEUREN NIEUWE LEESTEN NIEUWE HAKKEN Komt U eons passen BR tasehrtvtag ie keep van de erfgenamen van wtjlen Mevr. G. 3. Undo bergb-Lobbesoo ■at goed isiirtioiis WOONHUIS met garage M erf te teNeer Bii ifjifci i lu n. BShsMtete 17. groet. -.. gram LM ƒ243 f L10 Donatin, wanne maaltijd Th kg 1 340 Donatin 1 kg 1,46 Donatin V» kg f SUS* Bonzo dinner 730 gr.1,4# rf KAfflM Hols kattobrood met 507. noemde notaris (teL S110S- 337. al waar naders Inlich tingen te verkrijgen zijn. Ta koop mijn gehele ronde late, 18 st ven mijn beste vlieg- en kamekduiven eerste prjjeviiegers m kampioenschappen voldoende bekend rssMn Teantee Jnnaadna leverbaar vanaf 21 sept Bakkerij Lewederp Tel. 01188-298 j Door Inruil la koop: I Mobytette EEG 3 Setex-Oto's 2 Spartas 3 V 1 Batavua2V langstelling bij om mede namens wsJer decs alle familieleden vrien den en bekenden hartelijk dank. 3. C. VAN TJERK K H. VAN LIERE-KLOET Gees, Gmvenpoldcraeweg 74 Tandtechnicus Reparatie van Ook gouden tand Waar U op kunt wachten I DE LANDBOUW l Grote Markt 38. Gom Te koop gevraagd met CV. en garage I Goes of directe omgeving I Br. no. 38 8 buro ven dit blad Kedgdeln 67 KapeBO 1 Verkoop en reparatie rad Fa. van DrteL KloeUngrJ ttnweg M, ML WN I Hols bondenteood met M vlees in grof, middel en fijn Booao U#0 gram Frolic #0# gram Fefiz v_ B0 gram e^C SCO gram f 1.03 Donakat 12 warme maaltijden t Feliz Quick 10 maaltijden - OM Wij hebben keus utt 00 soor ten btfkjea voor Uw hond m kat Gedroogd vlees: 230 gram 0.00 SOO gram LIS 1000 gram f 240 Voor al üw dierenvoeding naar de dii roswpwiaalsaak Firmo Gdjoa oa Zn., Lange Vordtstraat O, beee TOL <023 iLgg. «M7 voor 2 moraens per week. Vlyeia C1yde8a Weefjeroe» 80 br. 5.60 - 17,60 por meter Gobelin Batin-mousae (Ook wij zijn deelnemer aan do Broderie) I t -» Siebeu kaateldauren v. f 300,-. Te bevr. Vscbaw Kapelle. teL 0114»-ine. Candy Wasmachines HART” Wilhelminastraat 21 Womeidinge BOUWBtS: C. R. ML UMDIBI (Boekhandel ILA. v/h Stvrm) F. G. KOSTER Banketbakkerij Lutnyn) We v. d. BRINK (Fa. FHMar) A. JALINK (WHkam's Goachenkoidwii f De koopaom te betalen M [paeeeran der akte, utterigk 1 maand na lunt^i i Lasten vanaf 1 Januari 1*00. hvente de erfpachtacaaon. Bezichtiging vrijdag 3# september van 10-30 uur. BrMHw Nb te tevcren vóór ■a teMaaSSw aanvrage, OUOtMt. Ta koop goed onderhouden trote vaar- aa achterkamer, gang en ruime keuken Boven Owm aiaapkamors. douche, grote overloop en vliering Ta bezichtigen F. MENHKRE. Kloetingaoweg 28. Goes, tel. overdag 01100-5310 I ""t kookgelegenheid tb.». Mnjjier maatschappelijk werkatars ktervormda Diakonloën Gom an Kloatinga [Afdeling Maatschappelijk M/ark p/a De Wltt Hamer straat 8, Gom, tel.6848 yets r T n—i«iaN lis |<arysM^ biedt najwsM jfc Ml inschrijving te Irap^san*: het woonhuis sast hst rookt van erfpaeM on natuurlijk vergurgde „STROOM" ds fosSrisk* aaNpenhoM tot MMtan ven MJ0 tot 1040 uur Heest de Korenbeurs. Huk dankbare kiaderen b huw< m kMnktoderen. Goes, september lt« RavelOn 1< Hiermede wil Ik iedereen bedenken, die er toe Mjg dragen hebban mijn Mate verjaardag tot,een onveil teHjke dag te maken. M. HARTHOORN Blanckstraat 4, Goes. Voor de vele blijken van be-|v— do ewder^ «n b^te Ito GoeradRk. weet Ut Na betaling der kooppesinln- gen, behoudens toestemming van B. en W. der gemtsnte Wissenkerke gen looflllk wat de Ptaff tvpe 380 doet. U meet doos super automatic zien werken: vraar demonstratie, ook MJ U aan buis: oen «mestnofltfte prils f 4W Ptutf nasi- maehlnebedrflf. Pspegsatstr. 4. Goes. TM. WW. -p. Staande achesnerlsmtren. keuze uit meer den W mo dellen. Stroom W.V„ T^nge Kerkstr. 11-17. Goes. teL (lil 00-5863. -► Nu een Pfaff suner wm>- der machine, voor f 488—^ tvpe 288. doet alles autoste tiseh. knoopeaaten Isite kan. rijgen enz. Ffaff Basttense. Paneesniüteat A Cam. Tel 7478. RTas— en drooeeutomsten van f 378.— nu f 038.—. «room NV L- Kerkstr 11- 17. Goes. tel. «HOO-V55 B- technische dienst. Brieven onder'no. 38-7 aan het bureau van dit blad. Voorstad 24. Goes <-asko motorkruiser te «der stof te baaien, rijgen en aBe snOsri moaeUftbèden 4#L-^ PCsff -Bastiaanee, repsgeMohuM A Goea. tki. WK van fML? Stroom N.V- L. Kerkstr. 11- 1T. Goee. tal MMI 3838. KL- gw teehatedM Altrat. Te koop: houten winkel betimmering geschikt voor tabakzaak g.d. Billijks prijs Te bevr. Spaarflngstraat 31 Kapelle-Biezo8nge 1 Philips draaltop stoknd- fers roads v.a. f138.—. Stroom N.V.. L. Kerkstr. li lt, Goes. teL 01100-5853. U- gen technische dienst Het is werkelijk ónmoge lijk om alles op te noemen; wet de Ffaff typ» 30* doet, dat moet U zelf zién. Ben super automatic voor f 4**.— vraag demonstratie.- ook aan huis. Pttlt nsskanrhlns1! i drijf. Papegaaistraat A Goes. Telefoon 747A Te koop: jonge hennen. 0 aseaadoti oud. X v. 8. BUek Pr. Julianastraat 12. Goes TeL 73M -► Een tafelgaeaaruteker 7 Wij hebben oen enorm» aov- tering in aBe prtjoklaeeen en aBe van prima kwelHNt: ge garandeerd van taf goede service. Sigarenmagazijn „Centrum”. L. Kerkstraat Geea. -RN. 0008 Mvoteads -► Voor f 40K— een super automatische Pfsff naai machine: wat desa machine doei Is teveel om ep te nes men. komt het zien of vraag demonstratie bfl Pfsff Bastiaanee. PapbeseMreat A Goes. Telefoon 7478 -► Wij kopen konijnen, dui ven wild enz. J. v. d. Bliek Pr. Jidlenastraat tt. Gees. Teletero 7238 -► Verkeen esf "oêrêSTrito elektr app. Fa van Driei Pattjnweg M. Kloetine» tol 7*78 -> Het is werkeliik onge- Tg koop gevraagd: wegens verandering van werkzaamheden door jonge mensen huls of boerderijtje voor direkt of later in Zeeland Brieven m. prijsopgave en ligging onder no. 38-3 bureau van dit blad. -* Wij gaan door met do Gundig bendraeorden-actie 3 sporen bandrecorder van - f 3*0.— voor t 328.—; 4 rpo- ren bandrecorder v, f 438.— voor f 380.—. Radio V d. Broek. KJokstraat 17. Goes. -► Reclame heren astralon polo s f 2340 an f MM. de - aBerbesto t *440, in diveroa ihodellen en vele kleuren. Da specialist Beva-huia. L. Vorst *8 Gosa -► T* koop: iprat-Z. kin derwagen, donkerte!, m. wit. yhèldestr. 111. Goes. V/egens plaatsgebrek moest het feuilleton blijven staan tot volgende week. RL UM Alles voor Uw tuin Brtatjaa in te leveren ulter- IRk tet 3» Steonber 1M* ten kaateM van Notaris V. F. dn BoaRur te Hatakenssnnd, ahste nadere InUchtingen te -> Philips draaitol stotzuij-» Persoonlijke lening oer gers reeds va f 13».post flossen In 8 13. 18 Stroom N.V.. L. Kerkstr. 114» meenden opsturen naar 17, Goes. tel. 01100-8855. EM Assurantiekantoor A. Huij- gen technische diste. ‘zen. teL 334. EBeweutodtjk Prima afwerking Vlotte service Oek ’s-maandags geepend Leuk* godMsinoerde stofjM voor vlotte Nijn «Mt U natuurlijk Hl- i i I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16