GASKACHELS •s I -• T M)]e® lui dW 4er <1 w M H ZOIDWEQ, s-H. H. Klnderanctrael 2, Goes. M. 6906 ;T. „Deïir 1 ■11 50jaar too^aert naaimachines Tons 4 dagen gratis kopenl in onze zaken te Oostburg. Middelburg, Goes en Terneuzen van 16 tot en met 28 oaptomber. Grijp Uw kans voor een gratis brei- of naaimachine BRILLEN Mesturop te seer grote keuzo Modern en vakkundige aanpassing I I machines (uitgezonderd uidweg wr” x motor- on elektrische ;i maaiers) Tuinbouwhuis ,Het Hert’ j Grote Kade 36, Goes GUM. M JOMGH 1 telefoon 6340. 6941 FRANS VAN VREBE6EM I KRIJG „De Opril” Woekroolame Firma Vleugel, 11 e-H. H. Kinderenstraat 33. Ook deze week krjgt oog 10% kortmg op griv i I f BLOEMBOLLEN -^OfMrtl Zilverzegds? Brilleglazen HOMEUTE KETTINGZAGEN FIRMA JAN GUNST - GOD Nuimachmebudel bij hmmteMMMMMMMMMMMI Prisaia-kykers 2-5 jaar ^garantie Ais D beilotee heeft 0 r I Adverteren doet verkopen I 'H J^uJ^mÏ$iS>eijjke GESCHENKEN al eem gezien? n I mber 1988 Donderdag 1g september 1968 „DE BEVELANDER" F I t' ’I •u H IMAM b 3 |®/a 3 1 w Ter gelegenheid van rit» iubileum - boven diverse speciale aanbiedingen foawe iers. tegen I :htige M. Keukentafels en stoelen Sgoetate aanbtedtagen Isoleer kan (TV- kan) 19.95 Podé broodsnijmachiae 19.95 GEVRAAGD: net meisje in Nog nooit zag u zo’n 1 sortering Turfkede 17 Telefoon 6528 - Gons. Donderdag, vrijdag na zaterdag dubbol Zllvorzogols Opril Grote Markt 8. Goes. Telefoon 5963 Do Regt - Goes 'e-H. H. KJnderenetrest M bent U verzekerd dat U het beate koopt wet 9T Ie. egel asm arUetoa krijgt U ZBearaafatel ALS KXTRA REKLAME BteM MB aossotebse. ass’.ess’t; voorgewxsnds cupe zijn mertrokten aset Ibne Rrma G. Th. Meijering. Opril Grote Markt 13. Goea. Ji een kijkje ibeide zaken „HET SERVIEZENHUIt” „HET HOEKJE VAN GOES” G. M. BROEKSTRA, Koningstraat - Goes. Voer iedere aankoop vanaf 8,krijgt U een bon waarop de datum en hot bestede bedrag staan vermeid Na het einde der verkoopaktle zal deur- waarden A. van Damme voor iedere zaak een dag trekken. Voor het volle bedrag krijgt U dan een waardebon die tot 31 december 1968 geldig blijft te be steden in één van onze zaken. P8UKAN, KOOOMNQ. FASM-CASnU sa 888HCT tite ii.itramtsM Zaterdags na 12 uur is OM gahals MdrtP p I. gesloten. ij-J -,ÈT Voor zoals: Anker, Phoenix, Husqvarna. Nscchl. Melson. Idsal, Electa on Kntttax en breimachines S Bsestsnmarkt 12 -Goea -Tel. 01100-7253 Agentschap: Tawnsand Car Farrias Ltd h 0 P Passagier en auto Wij hebben ook een ruime sortering kleinvakartlkelen, zoals garens, ritssluitingsen. knopen, naaiboxen, scharen enz. enz. Komt U sees am do stems» bsOespriJoresrast M j u toste mt see gsvisgre» smtem ■J' teweoi, ster flte es mooi. Site 8Mr Sterk BUwt. s» oma soa bUrtbkoa. UEEWDAMGLA8 JDPBOUW-BWMEZEN - GtABBERVIKZEN Bomen rooien? Windschermen snoeien? Windechermen inkorten? - HOMEUTE Prijzen vanaf f N5,- p Vraagt inlichtingen on demonstratie bij b B^ootenmarkt Telefoon 01100-7281-6173. lL^%^^e^^^w-w-w^**-^^*-w-»-e-*-******-»w**>*******-»****w*’ Na do Playtex platvorm B.H. f 11,75 OOSTBURG, MIDDELBURG. DOES. TERNEUZEN. telefoon 2012 telefoon 2127 telefoon 7982 telefoon 2006 met vulling voor Willy engelfriet GOES. Opril 5. telefoon 6703 Qodlpfomeerd aareallilra Mbeaoaeoeaoeoeeaoéeoè—e—aam—eesmëi VCRFWINKCL,NOORD* H. naderoeetr. 97 OPRIL GROTE MARKT Goes, telefoon 6205 LAGOBRNA - BK KARAAT SOLA om tot da aankoop over te gaan van die mooie degelijke roeetvrij etalen pannen of van Zo’n prachtig x opoouweorviee, komt U dan tens even met ons praten g Want door onze eerlijke en vakkundige voorlichting J Van dor Graaf-Goes KANTOORMWAUAmS jf Zo niet d»n moet U tteslist eens komen nemen In onze b- •.-. i' daar’ vindt U zowel heren- als damaagMchenken. 31 i I t t hi* 4’ Madruk tuboda «wwwwwveww KKU6 UfT M MOOCLUN 3 figM reparatie dienet Vakkundige eaMeg Deskundige voorlichting IM W service Zeeland's rijkst gesorteerde kackalzaak J It t ■w-w^ww^www-ww <1 MteUOl. i' ll Voordelige prijzen t Aflee voor uw tuin vindt U Ml 5 Filialen in Zeeland en Brabant t wwswwww.' t smeedwerk. voniivord i1 j -V- I B <1 Bezoek onze showroom i s I' I' (I l' l' on bij -i' i' 's Sinds 1893 ZMKENFONDS LKVKRANCIER i' i' P r ij t I' PodO eMbonomolon 6jM d< Br ie >d Waodroogmolen. H.H. trappen Electr. art. o.a. broodroosters, mixers, koffiemolens enz. Kandelaars van hout. 1 i >^»-»/»w^ww<www-www*w V eianeewMratr Wij hebben laneraSd t ZendeeTe 1067 1 Kreidler Florett 1968 .1 DKW Super 1967 1 Mobylette 1960 1 Sparta matic 1968 1 Batavus Centerts 1667 Div. Sparta's sport voor heel speciale prijzen 1 Honda C 320, sport 1 N.S.U. scooter, koopje 1 B M W. 250 cc. koopje tri d^a Aam eu^^mlm r\om viw een rntwe 290 gram opdteJeo 96 et on 150 grom bttterkeeklos 110 cent Fijne sortering koekjes on gebakjes Zaterdag ^rSPO^PsWOV rt ^r^vvvv^r^r^^Pv 260 gram 126 cent Berliner bollen, oliebollen enz. - ÏP - i p J seeewsm w w w^s Nieuw van Playtox Brood- en banketbakkerij J Goea. telefoon 7674 teoeeeeeeeeooeeewoooeeeeeoaeeeeeeoeee^ LMw A Moest M* Zeer eie- g&^S, ’s*H. H- Kinderenstraat 2. Goes, tslsfoen 01100-6806 voor 2,50 Podsaiemmor. roestvrMteal 14.50 Uw adres voor technisch» toko» On kantoorbonodlgdhsdsa ma. Nieuws elektrische tolmaskfae nu nog 390.—. SotesNrts eehrijf-, tel- en rekenmachinoe. IteparaNe ea oadurboud. i Maedstoaastraat 4. tsi. 01109-7197, b*m 9199. i ftbowroem: Katzaratraat ÈG. i vewvoe-wo*»*»*^»»**»**** -'J 'JcOaas atomse shgebrihfa cdfodte boBoa Ie weer 11 bteaea. hgochrthea, crocoeeoo, psporwWtee. tiripss, sarclesss ea 17 eeertes dhmws ktoteo beteowas- ea», a«s tedM dte «m taMMsk. koopt ten Uw pannen van Pra-1 *75 roestvrij staal, aluminium, emaitle, geSloxeerd alumi nium. Tafel Brabantia en Tornado art. Set butsen 5 4 stukg 4ode Roos van 6,95 voo< 8,2f Steelpannen die niet aanbranden vanaf M: Ontepiogeld on RcM getint I re l X - - i©Q‘d‘’ toe^mert r. i» i b ■i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15