5 jW de magneet am C.V.-pianu? EvuboGu! Was- automaten Ifflffl! gezellige Windsor menbel-expositie op onze 2e etage 1 IFlymo d ff., VANAVOND donderdag 19 september vu 7 tot 9 ur ORIÊN- isif OLIEHAARD KOPEN? HollostoHo o.v. «1100-6995 G. Hoogstate „DE SCHELDE” Havenwerkers gevraagd k voor Rotterdam „DE HOBBYHAL” Garageboxen te bnnr .Te bevragen Gebr. Memekindere, Oorpaatraat 53. 'a-GravenpoWar Koopt du Hw ochoorsteoaplut «3^. F w f h j j HOENSON HAMMOND ORGELS MSMTI tol. 01155 - 2010 (3 lijnen) <551 IS mwfwfwssw De Raiffeisenbank J n Klokstraat 9, Goss. I h i g< >k I Si hmcdiiuT od od m. lal GOES GanzepoortstraatG Telefoon 6714 Er wordt tijdens deze oriëntatie niet verkocht. Iedere bezoekster aan ons modehuis ontvangt die avond een waardebon. U bent hartelijk welkom. nis te maken. COUPON OMoeawaoeeoaeeeeeaaaoaaaeJ Akte voor do Ooe-het-Zalrar Seeooewooooooeeoo+**^ Coöp. Raiffeisenbank Goes’ Mlele Srres - A.LE - Zanker enz. I AM.H.eeade Laak. d Witt U Uw schoorsteen een nieuw jasje geven? Onze co’lecties voor herfst en winter zijn weer met zorg samengesteld. Héél modieus en voortreffelijk draagbaar. Onze mode or!ën*a*le Is georganiseerd, om U In de gelegenheid te stellen op ’n - plezierige wijze met deze Interessante collectie ken* ■i Speodwash Delta Bterkade 3 - Gost - Tel. 7338 wu zijn geopend: I t Donderdag 19 september 1968 f 1968 „DE BEVELANDER" I tt I I .1 5 •V_ (5 - MODEHUIS VOOR DAMES EN MEISJES V t 4 l 1 I I 1 ■1 .1 I a? - 16- ale •d x>r tot Jk- Goes. Lange Kerkstr. 41. tetefoee 7286 ir k a 0- k. It le de zwevenr-.' oiasma. F Zaagmolonstr. 1, Goes Kapoteawag 36, KteaRnga TeL 011604127 Ook raar het edjpea en V c VrMc fofeten of kom i raVblthxnd roeten Hf de orpriepeetaateuit i aeiami....TTirttOf poon HOTILCAFaESTAURANT pot van 21 tot 46 Jaar VAN DER KLOOSTER hierbij tonen wij enkele modellew alt onze zeer grote koltoktie eikenheoMen meubelen, wij zouden hot erg op prijs atollen Mocht eene op ooo vrije dog oeze adtra moHohm woninginrichting 120 meter etalages en rata 5000 vierkante meter Joor ervaren binnenl?u^^ advteowre doen o urenlang QORêotoa ven de hodoit* adrae: Nasla: •r» .cv«;v..^Tr.eV v.‘ .v. .v. X steur aaa de tegeraido coupon. ep briefkaart af te aagrolop. «rij ataraa u saai de betelpa» Jaf naad aril RreBa de opteteMtaNaa sraoterrtag- Bierkade 7. Goes «sast donderdag 10 aeptomber de hole «rirrtsr Meao daadeadae oesloOaa Voacf M aaptembor tot 14 oktober MtejOteN VAKANIte Een carrosseriebedrijf voor het totale enderheud en reparatie van uw autó vervaayenv.Jbeachodigde onderdelen WdylOTwR VINJ1 top j^Goes^Kloettngseweg 5 tel. 01100-7383 Om ataoda In da behoeften van gHfak de epearder» te blijven voorzien •treeft de Ralffeleenbenk neer nieuw, aantrekkelijke apear- vormen. Vandaar dat de Raiffelaenbank u thana de mogelijkheid biedt van verzekerd aperen. Gaarne gaven wü nadere inlichtingen. Vlaamarkt 6, Goes OE Inlichtingen na 18.30 uur bij Stationastraat a72. Rllland-Bath d Dlverea de»aln« zoal» mnmsereflekt SI te Maar dan aas kwart wlUoea Hqanaoqa MN ar te r gteuat. Btet te da maart voteoaMo itlabaavd vam te Vaardalanf Vteal baart omrt k Raakte aaifrotaisende brander heotl f ashaas te Mabwi Due tetaal «aan anitertiaanla F kaartte. j te Btoteai van floadkaoa HBO 1 Dw «te tateitoteO- y beaparias ran ao*n te tot 00 te d f Oean klachten raar restate, plotten ate smritatete 'Gerichte Warmt, sorrt raar ilnrwantete Dte* J k Reen ko< dtevoeten-prnblainaw V T Rockte Wonder Koten hoeft a naatt te raatetete aren. Due atttjd betaetfde aeeeUina rasAdeertted* k baardranr ate Wf era kolenhaard X Vwsenates van bat tetrte rartrak. Dua V wte- taca aak Mj de ramen haaritjk ararra. Due paaiend b^'ateVoort van rartrak. Keuae uit 10 modellen Due aoare! voor bet kteln 1 ate ate hrt arootite vertrek la er era Hoenaete. LevertM seiriitedl .ttatahi.S vte de erkende ■araaradaatara Greeetor raar Seetand Masses Zoon N.V. Ooes, telef oew MN^GMB ■OWNSON DBAUOtS L Re. Wad A Basra te Ra- fV ItatdrttsteMl 0 f F >Heeranhoek telefoon elite 03-040 d b fa F Huybrechte Hoofdatraat te Ovraanda. tel J k Ml»» V f Fa J Hunderwnarek te Ra.. ktsutteedW U Ka» R dendamme. telefoon tlIbt-OM J te Fa c ven Uar. te in, Papetms te WolfnerteiBRi 1 ■atefooa OlMOteO W f Taetat Bureau Verturg. Rooratraat te CbUfrwIart. 4 taleteon Sine-Ote-Ste J te Fk. J. V. d Berge. Dorpepiate IL Nleuwdorp. SM. y pioo-no aaaaaaaaaaaaaaaaaa/ 9 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 uur vjm tot 21 uur. Woensdag en zaterdag van 8 V4n. tot u uur.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13