EES vérsvani^ëS o/a 8 'I i Hans f 9 3,48 100 135 Goes 5 KLOKSTRAAT 15 tel. 5756 hariig ie tom^MS 80 H i w RIBLAPPEN witlof NYLONS •*«-. olie-. I Talcstraat 28 HOOFDSCHOTEL VLEES VAN DEZE WEEK: i voor (Garage Rijk. Clara’s, Pad 22| F I 43r. Stooflappen Donderdag 19 september 1968 „DE-8EVOANDER" bwim •r- J B- 169 59 69 500 gram 98 stroopwafels 49 9T GEBAK 3*28 49 3,38 19 1,68 l 19 v 58 1,68 55 49 e v r - d- 0- A Èl Mt.an-rite- -- -iven«Jk rt'Vngm 3 rol Frultello’s 3bMdna vruchten naar kooM 1 groot pak chip vu 70 NU 50 I 11 KU.; 1 pak A 4 rol closetpapier meripflpjen 5 st. 125 BQ 10,—boadodMppoa 1 pot uitjes of 1 pot plccallly 1 groot blik 1 Dlaadag: GEHAKT 500 gram Geen, andijvie 500 gram 98 29 fee,— 1 Woensdag: TARTAAR 2 tukt 2 krop SLA 1 groot pak TOFFEES iMk capuctyners 500 gram wortelen (paaMaar) 1% Mto aardappels 500 gram Doadardag: Verse worst Heerlijk gekruid, 500 gram Gesn. snijbonen 500 gram llfllo 10 handslnaasappels 100 Chiqulta bananen. 100 500 gram Magere braadlappen 500 gram Doorr. runderlappen 500 gram 1,98 Iküo witte draiven Sucade>lappen too gram 3,68 Schouderkarbo naden 500 gram 2,78 Satt-iÉsIasH, volgend laar Ook in wol - -panje. beer dan pullover» r I 3rol TOPbROP 1 ■EUAHt li: 4 VIROCOL VRWDAQ M ZATERDAG: aauAM Doorr. runderlappen 500 gram 1,68 Doen, savoye kool i-i 500 gram Ff‘: W y ■w*B3g| garantie. Radio v. d. Broek. l>«>« n»4»ra*rtt Klnkstraat 17, Goes. HAM 100 gram PEKELVLEES 100 gram PALINGWORST 100 gram BELLAIR jalouzie 15V. korting •t VENSTER Ganzepoortatraat 19. Goes telefoon 7918. -r— IVEROSOL “vsffiwr*" LEVENSMIDDELEN VI O r« s GROENTE FRUIT: »7j i r l prijaan Zon »n Zon Yerseke, tel. :gaal. Geel voorhoofd Mhi tel. 01103 iat 9. M 41135-1558. ‘ode ren. ehine i.g.st. prijs f. 80 nu f». M14 .9 KEURSUPER d 121. I, 52 ma sokken. Uw adres Faase 11- r.i- auto pin». 750 ki ,en. Te bears, 191, Goes, tel i senden w»’ Strikte geheim o* Tte TBsel’ tje: -> Wit kopen al Uw over- nette aankomende bakker' •ollt» huisraad op vra.aa in lichtingen tn het Vendu-huis St. JaoobaUaat 52. Goes. aanhang- wagentje vor acMer luxe laadvermo- [eemtesewe. weer Voor Gniwü» 4- 11-17. Goes. tel. MW, MM. stel defect prijs f 15.—. Ja-f. •oob RasgeveenaSraet U. Ctowipau terimteabe dtena*. en 260.- gen gen. r BMW 1900-1 bJ. 1*67; 1 X m. Alles In prima staat koop x .,a.n Opel KadetbT 1967; 1 Stmca Brouwerijweg 10, Wrmsl- wagentje vor act te Aardappelen te koop f 0.10 per kg. min afname 15 -teMeubelhandelv-d.Berg Turfkade 5. Goes. Bergmeu-I _L 2“ 230,-1 Palisander meubel Pracht noten gebogerJ rtfe TN.- Yeek IsdJ TV tafels en 49.en 80 te Te koop: enkele gebruik te Zündspp bromfietsen met garantie en verzekering bit de bromf'etsmeetalfit Jere- miasse. Goes. te. tel. 01104-3*3 te In klassieke cc «tig— brengen wij grootste keuze Van Subben O Te koop- kolenhaard winter eestoolri merk ”re. ‘•ra he'ee. -M. A de Reet straks de Ol; Mn fn kleur: 1... universeel kleuren- f w. d. Broek. Klokstraat 17.|ni Goes. genstraat 11. Goes. ->■ Gratis parfum. of lipstick bij aankoop van Manel jassen O modellen. .4 vele kleuren en kwaliteiten. De grootste 1 -- huis. ÏAnge V Zie sche soj «n Qo**17. Goes. tel. 011<»4»S Nog iteedf brengen wij gen technische dlWMrt keuze: Manel vea- -W- Hose btiverdinn«a» fn a •huiswerk voor te de re ent ■aneebnden. Tb'-een De «tchekef Togerdwe* 98. Dreleehor. 17 M ---toe<e- V avonds na 7 uur. i 2e -► Te koop: 3 BMW's 2000l->- Te koop Frees mark Bun-I-*- koop: Een toog voor hands centrifuges te koop b.j. 1897; T- BMW 2000 CA gart 58 pk met aanhanrwa- cat* ZM tn lang Camping b.j. 1987; 1 BMW isoo b.j. «enfje Ivm 750 kg an Broek. 1985; I BMW 1800 TI b.j. 1995 freesakken, werkbreadta *9 01131-1889 stick, hl-fi-fluid make-up van Max Factor verkritit- baar bij Droêisterii Na«t. zaam, Ovezande. tel. 01195- 388 Spaans bij een Spanjaard, keuze 1— Brieven O°- bur. Gründlg----- ■J" Sr"" *r m 'ch* snelen tn kleur: Ruysdaelstzaat. Benz LPG ji, - Berrice-Statton De Baar. |r,n Goes. tel. 7352. -*• Te koop;. 1. pr. st. Rieatiersma kinderwagen d. bl. met wit. H. Dunantstr 48. Krulningen. -1 Ganeapoortstraat 19. i WC wollen en dralonl J brengen wij grote-»- Te kooP: herenmeten: Shet--- land f, 18,90, Yersey t 33,80. patenwtoel t 38.— Do L^.daor jnfS bandrecorder-actie' Te koop prachtige bruids- «che spelen 8n klenir _Phtlln’ 85 em t ontvanger voor f 3050 met srote inruilpremies. Redt- v. d. Broek. Klokstraat 17 Goes:- -*■ Ervaren kinderjuffrouw tapon. wit. maat 38 eevraagd met ingang van - half nov. in eeztn met drie Goes. 'cleine kinderen meerdere 7.'; hulp sanwezi» Mevr Gme- »On Keulse potten ninx- v. Zoelen Rossarium- taan 47. Driebergen, tel i -i' nijpen en ruimer kruis: prq- -et f 149.— tot f MS.—. De -rootste service geeft U Tel, 01100- t Beva-huis, Lange Vof»t 84. -> Te koop nieuwe wasma chines met vei waiming an eventueel wringer, radio en -► Te koop: K< tor z.g.a.n. Vlolt Goes. I a| Ganzepoortatraat 19. Goes. 1 lafooa 7918 - kachel, grijs merk Etna wegens aanschaf van gaskachel. Na 8 uur. )an Steenstraat 8, Goas. Tal. 8098 ’JT -*■ Voor *t vagen der eehoor. stenen gelieve u zich te u Dauurvwiuvi -’wenden tot Hopman’s voor f 338.—: 4 spo- J«Pon ,wp J schoorsteenvegersbedr. Goes. .»ed.T*rn^-7> 7 4A H. Klnderenatraat 87. -- --Tulpstraat 44. tel 8287. -► Te koop wegens veren- dering: een Peeters No. 810 Te koop: berken llnnen- A olleconvector. l.z.g.st. Te kast. 3-dra. Nachtegaallaan Jacob Klaayaaenstraat bevr. v. MeUaetr. 8. Goes, jg. Gom, M. 9488. tri. 9523. --- ,n 1 1 --1-r-->• Autoverhuur zonder il Bertnl asito-|->. Bans van Hove voor Uw chauffeur alrisk. verz. vio lenstraat 28. Goes. T_i -i--- -*► Té koop: Elec. kookstel —7 met pannen. Valor petrole um kachel. 2 «laapkamer- tleedjes. M H. Trompetraat vertragtnasmo- ’’•••er. Gra- IH 91J9»-Mg.< schoenhandel. Nieuwdorp Vernieuw Uw foto, plaat, ets. - tegel, schilderstuk of borduurwerk met zo’n mo derne' ómltistlng van t Jari- tie van Alles! Vraagt vrit- blijvend oriisopgaaf en Zil- versegels!! Korte Nnordstr. 11-15 M’burr. tel. 3733. -► Te koop Mutsaerta kin derwagen zwart, hoos model Anoélsiraat 333. Goes. Na 8 uur. f 380.— t-- ren bandrecorder v. f 439.— -- voor f 380,— Radio v. d Notengtraat 8. Qoes. Eversdijks- Broek. Klokstraat 17. Goes. tel. 01193- --- - -> Te koop:_Zündapp jnet verz. v 1, 0999. W- T9 koi matte jan 0118»4»83 Philips lamsbout 2,98 Koop voordelig nu nog sandalen en slippen voor heren, dames, jongens en —11— wagen, v. Dusseldorpstraat garantie. Radio y. d. Broek ino Goy, tel. 80M -*■ Zoekt U iets in mahnhie- kasten. lade-kasten. kabinet- klompen, JKJompsokken ten. dekenkisten of iets der- celljk» kijk eena in het Ven- -- - - -- du-huls St. Jacobstraat 52. Schoenservice. Korte Vorst- Goeg straat 12, Goes. Ganzepoortrtraat 19. Goes, telefoon 7918. ->■ Koop voordelig zwarte hoge jongensschoenen, spor tief model 29 tot 13 fl7.M per paar. Smit sdtoaahan- del, Nieuwdorp. -► Hans van Hove. Uw adres voor het schoenmaken van kachels. Tulpstraat 28. Goes, telefoon 9799. -p- Ouden van Emigranten! Bezoekreizen naar USA Ca nada en Australië per schip en vliegtuig. Retour Austra lië v.a. f 3391.— Vliegreis New York rHour f 1779 gezinslid f 873.—. Inlichtin gen Reisbureau Intraned. Kreukelmarkt 8. Odes. Tel. 91190-7437. -K Heel voordelige kinder- laarsles van 23 tot 18 in ver schillende kleuren speciaal prijs f 5.95 pp. Smits --8--- -3 - S YU l zaag jAj-Lsnrt. Té koon- 4 eetkamer»» nvt. 1, »nc* Irvrm - V» Zn. Opril 4. Goes, tel. 'M— Nienkerckeetr. 49 KrabbandUke. Wij hebbeo^weer enterie prima la hands T.V.-app geschlkvwoor Ned. I. Ned. II Te koop _z.g.a.n. kinder-Jen Brigit f*4*' »rinir«traa» 17 Goes -► Rubberlaarzen. Hobby- "ten. Ba- straat 12, Goes. Zie straks de Olvmpi- -► GRATIS OvercompleetJw, -len 91 kleur: Phllln- kolenconvector. Interne ->< universeel kleuren- kleur snthr. grtjs. geschikt Veerwpg 55 Wojfaartsdlfk - voor nootjes V, In staat van nieuw. Gratis afhalen: /Fau- ken«ho0cstraat 12. Ka^lle -> T» keep: z.g.a.n. brufds- C’ ‘I met toe behoren. Roggeveenstraat 27 te bevr. tel. kool»- en verwarmings- toestellen. Tulpstr. 23. Goes Telefoon 9970. Wij bieden U bet gehelefu laar vast en goed betaald kl- werk op ons steller als naai j7. tel. 7739 ster of leerlfngnaateter Am. berg N V. ïndustrtaatma* t Goes, telefoon 7888 -> Emigratie, vacantie- of sakssireizen. famillebesoek gen technische etenei --- Reclame Beva-overalli ten (3 modellen. 4 kleuren), vïnaf f 15 95 Keper broeken -vanaf f 12.90, geruite werk- kleuren) bromftetsjasaen in hemden vanaf f 8.90. Nog itee& 1 beste adres: Beva- keuze In *t Bev»- huls. L. Vorst 84. Goes jjet reisbureau voor vorst 84. Goes koop wegens over- Zeeland: Wm H. Müller <k jvIIKVnv m Olympi- compleet: 1 el. comfoor 2 Cr, Bouï. de Ruyter 14. tel. meisjes op alle voorradige Riflfos pl 1 snelkoker, braadpan gK2, viUIngen. Agent voor paren t. X— korting Smits i el. melkkoker. 2 rotanstoe- ,ne luchtvaart-, scheepvaart- Schoenhandel, Nieuwdorp en met dek jet 1 ^balastnre en H>oorwe» maatschappijen.^- 17.{nieuwe ^damesmantel met bontkraag f 50 A. Fok- kerstraat T7, Goes. -»■ Ta' koop gevraagd cara; van. mrrk en priVyOMaT onder nn. 3^-4 bur. y nk DIRQ L -► Wij brengen U een ruime keuze in tafels, stoelen. -L'LZJ’w»ciuoiew, dressoirs, bankstel- ^„--7- »>kt^°p e B’ ten. halve kastjes, spiegels yoUe4|ke Kloetinge enz. Kijk eens in het Vendu- leti m huls St. Jacobstraat 52. Goes. Alle Valma-onderhouds- midtjelen voor fiets, brom fiets. motor en auto zijn verkrijgbaar bij Jeremiasse Gom. Zie straks de Olynml- L. Grtin- 48 cm universeel klau- ren-ontvanger voor f2488.—. Bovendien een gpada tnruil- Prijs voor Uw oude T.V. Radio v. d. Broek. Klokztr 17, Goes. Te_koop itevraagd regen- ■B en rol- ■leropruinvng. Brieven mpnmer ltel bur. v. d. Gevraagd voor direct - Voor de bwterham: bilalr. H. Dunantgtraat 75. vrijs 16.000 eal. K-iitnlneen. »...«„w...- *fe koop: Houten iachfie ^V----7-- met kaiultie 4 90 1 bh 1.8" •r br. met bultenb motor ook geschikt als vlsbootte Te bevr. A. <ie Poorter, Nieuw straat 5. Hansweert Vakantie voorbij en nu “er gezelligheid in huls. Geef uw stoel een nieuw kleedje of skal bekleding Brit '^==axit%TrS,K“ -Turfkade K Oofo TNBdttf) tel 7459. Vraag prijs en sta- I ienf:nre- Te koop :goed or Nog eakrie prima I en enkele inruil wasmachi nes. j Radio v. <L I' K10k»tr»«t V, Goes. i- Nu wordt t tljJl ivoor regenjassen. U kunt hem 1 najaars-jas noemen. Pope- Ene f 39.—, terlenka f 59.—. wol gabardine vanaf f 98.— tot f 139.—. Gummlwuen hrankn onder atri bnudin» Raofdwre M Ttentnawolde or- t4 mnjM -a- PhHlos bandrecorders van 1299.— nu 1239.— Rtroom N.V_ L. Kerkstr. 11- 17 Goes. tri. 01160-58®. El- ---- -en tdehnische dienst -► Te koop: DAT 000 motor, ^r^Tê~k9OB: Kinderwagen c||.n diverse onderdelen, en Brommer «naris” Kas- w o. 4 i tJ.n. banden. jx>r- -e- Brood- en Banketbakkeri< >n stoep: b-boordmotor Dl- -■«rwe boten en motoren. Snmmeiler, tel. lm- suède jacks m. bont kraag teetfjd 7 foM- ateOMs f 34.90. Voorts terlenka an nvlon vanaf f 10.—. Beva- hula. Lange Vorat 04 Goee •a'allWte K790 V H^Foo r - baard merk' JrKriür"” £wthavan«jk W, Wflbri 011®- Voor Grun4l< bandrecor- nadorp. ders. Stroom N.V.. L. Kerk- 1 str. 11-17, Oom. tri, 81180- <r» koon* To «M- Lpr.st. .uTk” o^afc^manna T •er, he<«r. -M. A de Beet *re koop: autoradio, l.pr. B. T Hart' BramtetraatU8 tp Werfstr. Z *-H Hendr ri. C. de Craafrir. 39. Goes Gom. .- Lederen knie- en elle- boogstukken in velerlei kleu ren f 1.25 p.p. Faase Schoen- »rt' Vorststrast 12 Gors* Te koop: Van part, nraeht VW de luxe van .Vagen! ie ronder gebreken “rijs f 1050 a>w ww_ew- a>*»| Tri. 487 Té koon aevraaad* nori ’eeeiverzamellnéen en nar •tien en eesete daafsrieve» Eerste Zeeuwse Pnstseae' handel Firma Verttaom er Zn.. Walstraat 98JB VHaain een. Tel. 91194-371. Postbus 8 frwwnoiteuis. ^nHIrnde .bil- Fb. N Ganzopoortstraat 19. Goes, telefoon 7918 Gaat U weer naar Spanje. Leer ma kindcevagen kleur wit hoor mode! J. - Hame,:nk Dornsnletn 8 Palffeirerhank Weme1dln«»e Te koop: VW '61 t.orjd gerev. motor, seh'ilfdak. n- 6 uur Dagevos. Bierweg 16 •Veme’dinee. Si'Me hërenfassen de beste kwaliteiten en afwer ’•<n* vanaf f 1® Ant'— 179.—. Ook grote maten Ir f Be a-hiifa L. Vorst IW Te koop: Krlèlk’nnen weken goud en zilveroen L. Walrave. Sooorlaan 17. Wemeldtnee. tel. 56» Te koon: Kl"',»rw.c»r ceheel uitneemhaar San dee Narareth 67. Wolfaart» -tltlt tel 290 -► Te koop: E<-n"L oliekachel N. Meijer, var Hetenskerckstraat 3 Goes jteöte' wlele»f'34»-5198. De nieuwe ferondhe^* slijpers Homv-ned. jT»Men. V4bri*«r«<®bji»r bv. Neetr’”’n. Ovezartde aiMM» tier en ramen, enz. Alles in tel. Te koop wegens veran- A olleconvector. l.z.g.st. Te kast. 3-dre. Nachtegaallaan t ri 8533. p—7 - beloning terug te bézor- rón bandrecorder v. f irieVqtrnat 17 Te koop: vogel-vitrine z.g.a.n. te bevr. B. Andries- senstraat 26. Ovezande Verloren tussen Goes en !s Heerenhoek regenjas en ,-regenbroek kleur groen, ta- tel. 011054193. Molendijk v"or f s- Heerenhoek Te koop wit 4 pits gas- 2 sporen bandrecorder van Te koop Tt^id onderhou- den bromfiets, B»A.P. i.pr.st de Scl - Weg 8. Bi wn. Vrerkoppellne f7!». P Veraehnorr Voorstad •S Goes Tri 51 Tl aan gram -ilerhandr et. 7aterdA- Pattnebmod t!» gram room -".Mias 7» c» Wi cram hoe*» melange ion rt Amandel o-dcr '"eculaaa M ct DaerlRks M<>.t <‘>nr-,‘’onrfte» van -->a»nir bakkér. te Te koop: Mlele waarna* te Philips bandrecorders - - -r-- -7 c-T- -- -- van f2®.— hu tak «•-oom \’V T. Kgrir. Tevens te koop televisletoe-Stroom N.V.. L. Kerkstr 11 -rjstri: defect prijs f 15.—Ja-17. Goes, tri 01100-5855 E' 1800 b.j. 18®. BMW-dealer xjaianc VHH41 D rau Heinkenszand. tel. 01106-491- L kgf”M.’C. Rijk, Westdijk liJte'+e koöp~? DBIITV Heinkenszand. voorhoofd artia: R R 1 te Gevraagd een oliastook-ktéaat 48 Gofo. kachel, Dorpsstraat M. Ou- Ook grote maten -► Te koop; z-g.a.n. blauw delande, tel. 01104-343 In 1Beva-huis. L. Vorst 64 witte Koelstra kinderwagen B8WI ABlA Pompe v. Meerdervoortstr ™wa aa^w. 18, Yeraeke. Wij gaan door met de Gründlg bandrecorder-actté 2 sporen bandrecorder van costuums. ook in korte, cor- f 380.— voor f 838.— 4 spo puiente en lange, smalle K—--*4®.-| - d Goes koop: Electrisch for- comfoor mét afifekplaat. Wil- nuis met oven. - eyliner FFruitcorso Gom. De OI ispsuck OU aanaoop van' alom bekende Ja'ap en J*“*- r i iseuxe m saiew. i creme-nuf sheergenius nan- 1e komen zaterdag op het televlsiemeubettjos en tante C]ubjes. dressoirs, - - - - parkeerterrein Westwal te Staan met overheerliike Tsrimeerpaüng. Probeer ze •ens! Wij garanderen U een '••strajial^. Te koop: 2e hands men- -* Te koop: Kolenconvector - ••om —t. en 1 pits csskomfoo- wit aardgas. p«n. Naereboutstraat 73. ai Biiverdienen. Thuiswerk a“5- htesvitit dienstverleningen oxtr. inkomen foL (met •*nt. ze^en. Bureau tticotb te Te koop: n Riemere- “i* 4 ma SinH. r.vavon klour wit T*‘ ,°°P 1 s n bij^ift vertrouwde adres •■askachel kompl. m. «as- - ne». J de Moorstr. 5. Goes-» te Te koop: Tuaubisine- en ■rikoaririrten. Hoofdstr 19 ••culningen No” enkele prim» V -nds centrtfuem te koon n enkele tnrail wasmaeh' -es Radio v d Brori- *’>t,4>nOi i»y flnie® te Hier riin we weer mei ■xtra goedkope aanbiedln .-en: partij iongens pullover' van 4 tot Tl laar met 20 er te «4 kortlne. Al te 1 nu mooi weer, koon ze toeh. ’t is '•w voordeel! Beva-huis I. Wr 84 Goes. !Te koop Koffer tvpm* f 65— Telmachine y 3» W tn het Venrtii-b'i‘ ,"5en.^22r» i-mbatraat 52^ Gom. -te Te koop: Scooter merk '4 Inch met Windscherm '■•'Tn’amo kofferrek enz -•'•« 1n uitstekende staat »h Klein Vlaanderen 4» Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11