Wees een kerel de magneet r ■d Drug Magneet kleding I s HEMA J. ADRIAANSE magnolia 1“ .V* I nü FUNKE VERKOOPSTER voor de aMeOng modsechoenen. /mr kopjes hebben nu voetjes 4 it. rZZTBERTy fnritptakkanMan) 1739-48,7$ Jeigen kutnw magno 1 H |tË L KOU OUE V p R 50 ES VERVEN voor binnen en buiten. ZelMavanda PASSPtEOELS Jongen pastatoM p Jaspas jacks i Jsafets Hazeri Klosterjajes 2$,7$47J8 Helanca-broeken C. DINGEMMSE, B:. 9t 'A tractorchauffear J. G. Timmerman, OraajtoadrtJf NX-OeaaTeL 0401 Een chanffenr gevraagd WERKTEN J?tof2mS£«e per week. ’'•WflvWlL Lockefetr, KKne Kade If Goes VeMeen 01 fOMSSO En voor sohoegreparcties FAASE SCHOENSERVICE H Voi^NoMaWles^. KLE8TERCBRSIS Op bairstskjM eapnikesvu „MAISON BEITF Joapm whrterjamR vanaf-1 E.H.B.O. Wolphaartsdijk JONGENS OVERHEMDEN I JONGENS BLOUSES DE GOESE VERFHAL SJMGENS TRUIEN n 7 RIAL M Dondei ..DE BEVELANDER” Donderdag 19 september IMS ■7 K> f P w> p £7 I r - lange Vorstetraat 6941, Gogs. .1 J I P: I i araa>~wawA. a p p p p p •p- ip... p VR y! p QUOfl lOmWM I Si I so I 50 I Si 501 D 50< •- Vo H io P to p to N. 1 p I 87 VESTIGINC .1 hl In Smeten. CONSTRUCmBtDMJF Nioewstraat 28, Q0E8. Telefoon 01100-5801. Voor spoedige Indiensttreding gevraagd: enkele all round Teriaafcaribfluweel apQkaribroek 1 v-w i ma* ftoywtMi - eoea - m etieoaoee 4 Hejw n «li«x mate’ N^«’ I p- u i dec<xatlè inSdl^glanxoi Meuren en goud trema yeti uetWs Maegeboor RanftMMiraftMl oaoao*M Moogleon. r‘; VeoMtdlg. zowel .in kleuren, motie en als in prijzen. Dat is onze kollektie fen tfanrom xHn er sovmI ootoeMnon too1^ oo voetlee In de veiTMMnd>voonMkNi.ulttMbraide kopje^ootteottovendoHM») F STICHTING KERK SN WERELD DRIEBERGEN roosdecor in 3 kleuren, van 125 Looooooooooooooeoeoooeo+ooeofrooooo* PARFUMERIE ■ETAAmARE PRWHN Specialist Electro-motoron voorradig V8n 0,5-40 pk REPARATIE EN WIKKELtEDRUF Dordrecht - Gom - Temeuzen Voorstad 1 - - Voor dkukt gevraaari jmrwsLL" 1 btrim eartariaf I I» caiver acheerwol op Orlott. /B CZAV (81132) ^ri Wi iririigs Vi i' 1 h I' t (I —w y. V? M <5L I..-. 3» f. .,*r I 1 I X •AJP*/ •J V GEVRAAGD 5 •p- p. p p p p p I<i i fc VOOKDKUOK WARMTt IN mam I I MaaouRSvereohn- lende Meenten •0 jpi As?-’’ P-7 - 4 4 4 .4 4 4 4 4 4 4 4 -> Nc hand* «n eat 501 WM leveren U graag ail* soorten HEESTERS on CON I Ff R EN Turfmolm, tutnturf. meststoffen. I l” I. K? 1 Gekapftonneord PLAKPLAaiK •eecNkt voer deuren en WNtantèa, .-. - 1001 mogoNkhedon. 'herte '•int 1».- L-2£- -► Te weM U We wane ZTt •»ehael ■4ee P ■«H» 1 -► T olMn -> Te bilalr. K^itnl met k br. m< - eetchil bevr. i »tr«at Z Te ma ki hooê’ 1 J. H- Reltfe Zr?; eerev. 6 uor. WmwaI 1 .p .p .••/p p .P VINDT U 1 N d s -7- X' l - Zanddijk «0, Yereeka. tok 01131-1027. b p// - wegens uitbreidtae. - J. rs Maandaga vrij. iVoor domo*: L. Verat OS. Veer heram L. Verat S3, ••ee- jp /’S ‘-/«ï kijk Begin oktobor starten wij met een nieuwe euraua. Opgave hiervoor M| A. Nljsae. Oudsabbinge. Ring 23; L C JEwoedijk. Molenweg 2 C. Kuueo. Boondijk 8 GAARNE VOOR 1 OKTOBER -> Nu regenja najaars Mne f wol ga tot f 13 InVB Te 'c.g.a.n. senstra -► Vei •a Hee <regenb> gen be' gen. te He '-*■ Te eomfoo genet» -► O) of ito» creme- stick, van I baar raam. Tob 01102-1300. z Kerk en Wereld hoeft voor hoer oorierantioMroe Naris voor ASSISTENTEN IN DÉ HUISHOUDING p Hiervoor komen In aanmerking meisje» van 17-31 JSST. mot Interesse P voor do huishouding Enige ervaring on/of een hukhoudoehooMploma straklma tot aonbevoOng. P'* i' Geboden t' een goed salaris oen Mango» werkweek een gezeNige eigen zit-olaapkamer BolangrioNonden kunnen op een nadar af te opreken tydriip voer WovmaOo* 1 kennismaking to Goes worden ontvangen. Soüleftetloe to richten aan het hoofd centrale huishoudelijke dienst, De Herat 1. te Drieborgen, telefoon 034353341. Sinds 1308 Topkwaliteit - Verfijnde afwerking 9 O Al Uw schoonreparatio binnen 24 uur klaar De gehele sortering ie binnen. Wmt U roetig uttsookon. Speciale aanbieding In TULMM: 20voor/2^5. Kouao uit v0f Meuren. De aOZM bioolen volop. Maak au uw boute voor de najeare- beurt van uw tuin. - Korte Voretetraat 12. Goes, telefoon 6709 begint 1 oktober *s avonds 8 uur in het Medisch Centrum. Derirtrieen 22. <3008. Voor deolaame kunt U rich opgmran M de wijkverpleegolsra Adres: of telefoon 7970 kunt U vertrouwen. Nu oen volledige pruik van echt haar veer t (onbewerkt). Zie onze etalage on vraag oom geheel vrij blijvend advies P Lange Kerkstraat 40 - Goee ToL Ol 133-7888. Üw kostbaar haar Ie or ia goede heaM WHngaardetrast Geoe. /-.. .A.' IBebUrrBo Je mat ar toets op stjn n ragsnaüraM to kunnen ma kte, det doet te «Net ieder- ora m. Bovoarien kun ta Wtotorutaoen fa w ■wfi*r ynOKiWrcfi vsn 4» tratb nubivondtn. okq uitatëfcend on vanxelftpre- teend alle «octale voorzienin gen en relstroatenve-e'- ..Fitwell". Oost-'n«el 1. T- UM0-1UA Gees. Tomatgnatraat 38. triefMa M(h ias lassers en bankwerkers O f f VV f f l< I 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10