?LC. X J II öen nyol glas. Immens men ziet geen GcnseQiTiQSiijn rnocr. DANSEN I I L KR REST# ANSELME DANSEN „The Melody Stirs” .Optica ^^UKcmpmcn IN TUADTJF VZNDÊ LVODSTSTD GEZELLK DANSEN bty kaarslicht- MODERNE BRILLEN DANSLES Oonderdoe 28 eept. Gevorderden DANSSCHOOL JANHEN, ZiaiibliieetHMt 13. fteea. Tof. 7004 rr nBn■MilaliiWllliUi'TiïI EEN BEDRIJFSCHEF ew 9rvirM CIADFF A. Vomtareea Zt i nieuw! Varilux glazen L Hat niauwa Varikix gk» ie ooaapoaiaol Li giac met aan progrooclovo. vorasMior* l IJJko owricti. De sterkte van het glee loopt geMdeQk zonder schokken op. Gezellig dansen „DE BOEI” I The Ligiit» ZEEBWS FRHT, beroend in heel Eer»|M BEROEMDE STOFFEN ait heel Enron ""’JIWseWRjjj gFjMk' ■Hei r F* L K II II i i: I X V |r k - I - i'. w- i v 1 33 - I I OPTICIEN HM rM.jmwftj»' R V GRATIS mor—int >uis.' dT- j 9 3’ 3 i ft h II C H a o E S. i t. i ii i Lange Kerkstraat 42 Telefoon 5714 om A.?o m.m.v. Peter and hls Rising Four CONTACTLENZEN ber 1MB 194* 1944 V 1944 j - 1942 1943 1944 - - GOES ‘X v GOES Tel. 545C 7504 - J v. Willsgsn-v. Strlsn, Kerkplein 67. Kapelle. tèL 01102-1336 F i Stoffen-show I In de „Pril» van Oranje". Portables f179,- T—y C— AiAMBtoten W) de HiJiiUb—T" Hui«-B«n-Hui*bUd Por» ctrwT ContrBCttBrieven op MnvfMS Voor fouten in tel. opooftvoN advert, aanvaarden wtj aften enkele verantwoordelijkheid. SCHUTTERSHOF GOES hebben w<J ook vrijdagavond plm. 9 uur. weer 20e Jaargang No. 38 19 eept ISBt Oplaag v. d. bl. 23.150 ajamploma "“TfiNDAN- VERNMINT Hotel ,De Korenbeurs* te Kortgene - A 19iB 19M 1944 1941 - M STURM's KANTOORINRICMnNG Korte leWbeet 1. GOte Toteiiee-TMi bi vele owdaftmi aa Maarte CHARMANT-OaftAMTeeftlIRK TAUNUS 17M, f TAUNUS 12M, CORTINA* dherae bouwjaar 1967-1965-1964-1963. TAUNUS 17M, stationcar .blauw 199B TAUNUS 12M, stationcar. 52 000 km, geel 1944 CORTINA, stationcar, 6Ö000 km, wk -^-1940 Mvnsc MIRKIN om fonaea en verbandmiddelen, verplegingaartikefèn. elastieken koueeft, buikbanden, breukbanden, hemia- kMftBtten en andeee medische bandage. IqeoMionntn. inürumenten, baby-artikalen. jSartikden. parfumerieën. echoonhoMemiddelen en tot Uw lichamelijk welzijn dient I Gaarne geven wR U aHo voerNch* ting on wellicht Ie VarUuxoek veer U hot Menlo hrMleg lee. h eAMtapooanwTBAATA eoee. m. Brteeene Jle do heel E^ft Biet goeagd dat 9 Mf f 4 gabndkto acte meet Irtposs. 12% vwho^eg FORD 20M TS. ultv. 4-drs, 17.000 km. beige TAUNUS 20M, 2-drs, kleur wit poeeooae emêortew TAUNUS 17M, 4dr», rood 1’1 FELIX JANSSENS** Zaterdag 21 eept. a.a. MuzMk: TOGETHER EN MOOCH Aanvang 7.30 uur. SCHOUWBURG .JUUAMA" ToWw«72Sl ZATERDAG 41 DWTEMBM GADAGEZ A f oooooeooooeeooooeooeoooeooppeeeaet I .JUIMIVftLAND" OJL imiii r vraagt voor haar sorteerinrichtingen te J Tpaoooeeeooeeooooe009940000ooooeaajl J OEVRAAODi p. Hoernlimmg 98 Gmb Tel. 5451 Wegens vaksntle GESLOTEN Frituren E. M. Hulssen, Steffen-Mhbledlng Uziotopa!losfsCsndenecherp.Nieta<- leeK te elft Verte an ven nao| dot U - aehoife meer ook afe tuaoecMn-lg- gendo atetanden. Bovendien Ie Varilux Immof» man «M goog oooooeooooeooooooooe»»ooo „GRANADA-BAR" '('A' m.m.v. - Ultgava en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”, 'SSSfedM.Poata.s, - f Telefoon 01100-5015, '5b.g.g. 8399—«034 hGke: 32837 si «v—rtw—i Advertenties worden tot wpenedagmkldBfl 12 u. aangenomen. DBMONftntATm I povea Salon M Elegance onder leiding van „ThG EvGrly Stars” Sfeer en gezelligheid Muziek voor jong on oud Zaal opee 7.30 uur t A r i ’-•-! 4 i I Ij Aftoon tijdens de IraMweek UNOC KERKSTRAAT 44 TIL JW 't lorna i. HM). Aaeveaff r- f-.: P A -■’ .7*; "A -■ .1 4'. OPTIEK V us RemQn etta BuJjs- Iroogkappen Stroom betraat 11- 100-5855 V Trovira 2000. 150 cm breed 14,00 por motor u IB hot Kon. in Gom II 'V 8.96 4.60 ZATERDAG 21 SEPTEMBER 4.95 95 6,70 voorlichting on aaapMoing Iroockagpon ,M. Stroom katraat 11- 100-M88. «Heiige kar chikt voor >r frees. Te -4- vepolderee- tel. 01116- a 1. te >ba Jansen Obee j. i Stoke e Gom en X*S5 - en Louisa es. UW ftCHOOIft M UW HU». Goaf uw huM daarom I Do vftamtoorllko. vatheedenda Dagcrdfne Nachtcrème Make-up crème Poeder. Tonique Roimgingsmilk Lipsticks Kaippetnm.. Berde. Vogue. Stam**, e. HerMbea ma* 0. kalpwre—to.) J» PMNB VAN ORANJT „OOKft,. .- Zaterdag 21 september ter gelegenheid van het Fruitceroo m.m.v, het grote dans- en showorkost fOTO FluM Lange Vorststraot 57-63 Tel. 0 1’00-7251 i1 Voor direkte Indiensttreding gevraagd oen: CUKTRKICN LOODQWTER OArui-- OASHTTIR V DINSDAG 1 OKTOBER 's-middags 2.30 uur, 's avonds 7 en 0.15 uur Do Regina Uibelle Stoftonehow, herfst 1968 vanaf KlekeAeat 14 -Gaos ZR U op two soisue ee wit U viog eiagoo? Koop don nu zelf een schrijfmachine on oefen thuie F Wdoa dor eMWttedMft, heden oaa de moMNe, dat «4 adea overal tot omdat Hl oen 4ae heeft bepaatd. waorop Hl 4aa aal eeedafta deer een ma^Carietoa.dtasH| aangewoMR beeft, eeeMB H|| voor aften bat bswijs gslgvgftt HgGft door Hem aft 4a dedèe Apeetoiaa 1?Sft ftt tamaftbifl AUTOBIANCHI Primula, 50.000 Vm CITROEN Ami 6, rood met wit dak FIAT 1300, 4-drs, kleur blauw OPEL REKORD, wit, bouwf. f963, model RENAULT R8, kleur blauw BESTELWAGENS FORD TT830 bestelwagen m. dubbele cabine, model Pick Up FORD TT1500, chassis met cabine FORD TT830 bostelw. m. ruiten, grijs .4i FORD TT830 bestolw. m. ruiten, geel VOLKSWAGEN bestolw., gesloten OPEL BLITZ vrachtwagen, 48.000 km - DOCH WU RA0M U DIT WEL AAN. U kunt nu nog uw voordeel doen, v6ór hot h» wer king treden van de nieuwe oswaetbolaotiNg B.TJV. por 1 januari ij. rood ..•••••••«Mg VMMDMh VM1 Vrijdag 27 sopt. ZNvorclMb Maandag 30 aapt. Gehewdon WeoM «do* langer. Loer m deaooa SPORTSCHOOL Inschrijving niovwo hurttoogMi JUDO Aanmeldingen en kWicbtingwi: OOESf Gym zoal v/m Goeso Lyceum, Joochimfkade 5, iedere zaterdag ven 10 00-15.00 uur. Iedere vrijdag ven 17.00-19,00 uur. KAPELLMUZELINGE Ver gebouw Ooststraat, iedere woensdag van 17 OO-TQjOO uur. Telefonische aenmeldingon en Mtahtingon 11650-35548. leugd Jdde vanef vijf Jeer. Aanvang nlevwe kvrsussen 1 oktober 1944 A A A A AA.A.J Marcenietraet 1 Telefoon 0110B4*lft I Coöp. Telersvérenlging I! 's-Heer Arondokorko Deee funktie bestoet uH het leiding gever aan de sórfeerwerknamhoden en do orgenl- eetie van de expeditie van de produkten van I en naar het bedrijf. i Geen administratief werk. Spoedige indiensttreding gevraagd, salaris M> i dór overeen te komen. o Zl) dio enige ervaring hebben in. oen soort- j gelijke funktie genieten do voorkeur. Belangstel lenden voor deze funktie verzoeken O wij zo spoedig mogelijk te schrijven of te bellen naar de sekrotaris van onze veroni- 9k»9. do heer J. P. Lindenborgh, Kerkwpg 2, 's-Heer Arendskerke, telefoon 01106-244. Tfnftniu t1---*-*^4 Wijngaardstraat 44, Goee, te Is te sa 6306 il i. t* nallecanm f. te Goes, an Noord-, nper M j, «lis Delle- teh. m. CL i van dea echtf. v. u «3 j. te k. Adrians mand, on* KORTGENE OeeoMg Koortftcbt Aparte Moelek ledem Vrijdag, zaterdag tp< 2 uur geopend Zondag tot 24 uur Moofdetrait 38 Tel. 41104-21» CAFK - BAR DANCING WOLFAARTSDÜK r Zatérdap21 beptembor Tevens gelegenheid voor partijen, vergaderingen en bruiloften TELEFOON 41144-477. speciaal voor kleine groepen Wft zftn M gaarne mm dtenet met aha inlichtingen Wijngaardstraat 9. Goes Tol. 6726

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1