Hans WIJ ÏJ.Uï* I van Hove kolenhaarden HOENSONS 202en404 JAN DE JONGE ixisssa* De slag om de lacht r IdefoM 679# Dickers compressorea I Tob niet langer. Rui uw oude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff Mn. Tulpstraat 28 t ;196t Donderdag 5 september 1968 „DE BEVELANDER” I ’1 V fe I - AELLA1R jalouzie 15V» korting wordt geleverd door porseleinfabrieken creëerden het ele- verpakte kopjes bij elkaar te gante model. Ina van Blaaderen tekén- VEROSOL zonwerende gordijnen 't VENSTER Ganzepoortstraat 18. Goes, telefoon 7815. rh V td -frmdte I BELLAIR 'tvn5sTERkortlnK IVEROSOL ^w^^rdljnen Ganzepoortstraat 18. Goes, t lefoon 7816 Laaaaaaaaaaaaaaaaar - Voor al uw advertenties „De Bevelander” Masses Zoon N.V. i r -- F een modem ele kiaeoiek interieur uitstekend paeoon BELLAIR ‘t VENSTER'^ DrU”n met de. In ca<»cit«iten van 60 23001. per min. Inrull oude Installatie mogeli)k WoettMi It, (toon, MoIom0H004387 t VENSTER Ganzepoortstraat 18. de voor de verfijnde decoraties. De se Leeuwezegel margarine op tafeL Die melkman brengt zabij u thuis, bij verse -, vijfentwintig Leeuwtjes heeft u dan zo. EHcedagVBrBbQdBnwBanMi Exclusief bij de melkman: kop-en-s&ho- Leeuwezegel margarine. Drie stuks tels van origineel Beiers porselein voor voor niet meer dan vijfentwintig rode stukken minder dan de werkelijke Leeuwtjes en f 2.80. Niet moeilijk om waarde. De wereldberoemde Seltmann zo drie of zes of meer van die feestelijk 1 sparen. 1 U zet gewoon elke dag smaakrijke, ver- ^^r,ra7v»r^rk rterdam-3. ^Vr^K^^ra.riKI’1»»™» bl«« Slgm speciaReOen: 1 f r3 h Vers ■s® ki J nan tilMBoa 811804» Kg-O «L f Te Bles» Winkel - Inboedels. *i.t tl. gom. •er Keep». Ara bes* 4 Ml <FTfT <I|F” 1 •l J' „De Schelde” Havanetraat I ooldsr. TÜm,.»-l m 100 225 - Te koop: wascombinatie Rende F ram bosset raat 4.' Goes, na En, Wolstraat Sm. Vtiwin. sigarenmagazijn uas. V“--- --L, -te Wij repareren televisie en radio deskundig en snel. A. wissenkerke. kopon (imitatie» vervelen Immer» gouw). Meer de moderne 202 en 404 ven Hosneon. die zowel In, af**, i NAAMACHMEMDRUF A. C. Baetioaeeo. Papegaaistraat 4, Goes, telefoon 01100-7478 elektrische accumulerende Zilverzegéla Bileven onderLn kleine partijen alarht-Lchikt voor winkel en huis* I —J„“l;'I kamer en ook voor aaien. De Kouing en Zn., tel. 81*40- z.g.a.n. Nieuwprijs f HBO TT. T.__:T -,T- aangeboden voer f 8».—. wem- *»•■■- i i Te ‘bevr. bij: F.. Hoovers. 48. *p-Orevesi- Te koop gevraagd: poet. Lange Delft 41. Middelhui -- - T.I.Mon A11WLMM Ben je 15 jaar of ouder en g. je nu van school af i‘z lz‘.zz werkelijk Iets kunnen waar je je hele le. ven plezier van hebt 7 Wij lelden je op tot volleerd 200 1. Willem Zelléweg 25. Je -te Leer Uw kind spelender- Uoe*kosten worden betaald. Het wijs lopen met de nieuwe is prettig werken bij’ „F“ -- well” N.V., Ooststngel 1. Goes, tel 01180-7816 Betonnen garage* en «-buurtjes vanaf f 88». Hrtiko huis. Te bevt Var- beem. Kapalle. teL 01102. 17» -te Nylon regenpakken in diverse kleuren ook ih klei- Tuinst raat 28. ne maten slechts f 27.50 bij straat 10. Goes T. de- fietsenspeciallst Jere- - miaSSe. Goes. afneembareTe koop:4 brommer. franko onder strikte geheimjtot houding. D.-og. ..D» - Hoofdweg Bellingwold» Órotel. 06873-284. - -te Hotel Café Beatauranifhar Coijnspiaat. tel? 01188-225 Specialiteiten verse oeiing. tong en mosselen zo ui’ de met verwal luing.l.g.st. zee. Voorts 'ook galen be. srhW~ voer paiWen te Te koop een sneiwegvrf>»kker. voedgek. 1867 Kerk ring .27. ■g-Heer Arendekerke te Te koop Miele langzaam- canada irg wasser met elektr Wringer schip i f 50.-. Tel 01130-122? -Wf---- Vliegreis New York retour -*• Te koop zomerhuisje en f 1279 -. Gezinslid f 078.— auto. Opel Kadett. zgan nlrh’ineen Reisbureau In Krijger. 28.000 km gel.. Kerkstraat 6, traned. Kreukelmarkt 8. (Nteunri w Tal. eiUe-OM Igom. TM. •114A-W8I. i van uw ffliell -► Twee DRU gevel gas kachels l.pr.st. Kastanjestr. 30J. Goes. Tel. 7858. Te koop: wit emalile el. wasmachine m. el. wringer, i.psst. f 75.Jongens win terjas Ift. 18 8-18 Jaar f 7.50. Dames winterjas, m. 38-40. z.g.a.n. f 10.Oost- singel 48. Goes. -■--oi Te koop: een pr. grijze)* zolderoprutmlng. O-wt. Faber kolencpnvector en 2- dellg betonnen kolenhok 10 hl. inhoud. Nieuwe Vllssing- seweg 534, Middelburg. -► Momenteel enkele ge bruikte dames-, heren- ei.—-- - kinderfietsen te koop bij de Ooe«- teletoön 78» fietsenspeciallst Jeremiasse. Goes. -■ -*• Gevraagd leerlingnaal- Amberg N V industriestr. Verkoop en reparatie alle v.h. ^*n elektr. apji. -- T' Patijnweg 841 Kloetlnge tel. 7078. Ganzepoortstraat 18. Goes, telefoon 7816 -+■ Hans' van Hove voor U-» kook en verwarmlngs. toestellen Goes, telefoon 6780. Te koop: blauwe kin derwagen met afneembare -»■ Te koop:» oro^y. Boonman Burgem. Andrim-richten aan afd. personeels------£ïc'hëi bak. Langeweegje 28. Kwa- l.z.gjt. Te bevr’ Vlolenstr. senstraat X Ovezande, telef zaken. Grasweg 80. Amster- Te koop gevraagd: grote ,_h,kt dendamme. 58, Goes. 01186488. dam-N. Tel. 026-61061. en kleine partijen slacht- Warner D^ssoTt g .‘‘^‘’Jansen0’’'*’0'0 l* 9™ U gelijk)^ Te koop; een Lg.st.z. ïte ‘^ni^^^teL^ÏMO-t’?-. Schoolstraat 18. Kruiningen. -► Te koop: 1 kolencon- veetor. merk Intemo. Vroonland 5. Kapelle. Z T en S je nu Te koop: zg.a.n. grijze wi je later kolenhaard, zelfvuller Wil- kl^nen waar genstraat 8, Goes. ven plezier -*■ Te koop: olietank, tnh. Te koop-: 2 motortwk-(-> Op rejs! Plotseling! Al -■J reisbiljetten en reser- voor vliegtuig, schip of trein, kunnen wij direct voor U klaarmaken. Wm H. Müller Co.. Boul. de Ruyter 14. tel. 2322. Vlie ringen. -> Kent u de nieuwe Ronson gasaansteker al? Nu ook mooie kleuren voor daipes en jongelui. Ook vele andere merken. U weet Slgm. „Centrum”, L. Kerkstraat 8. is meest gesorteerde stga. 01188AM. 4 i h Fa. J. v. Klooster A Zn.. Ganzepoortstre» Oom MM» ■188-8714. O F 7a. M. Lssnpo< Veerweg 14. Kamperland, tel 4 k 01187-386. ".i 1,1 0N8 ZKttAG-TROGMAMMA LOOPT VAN 248.-«"708.- elektrisch, compleet met koffer - -*•Voor .1 Uw rookartikelen en luze geschenken naar i J. drukwerk. Laat Uw stencil, kolenconvector, merk Inter- 37». Bergen op Zoom, werk verzorgen door Ie L~'-- - Hond'. Copieerinr. Goes. Schengestraat 41. teL 81188- 7044 zen. Tel. 78». 7“ -► Ve: leuw Uw foto plaat. P Korte **■*•.-schilderstuk c. borduurwerk met zo’n mo- deme omlijsting van -'t Jan- v,n Alles'!. Vraagt vrti- 1 blijvend prijsonzaaf." Gratlz ''nbêhtineen Reisbureau In Igms- TUL eilM-MBL Lsvertag gesakteAt eHsMtaad vta As arksBds BeeasM Asslers GrssMsr eesr ZeelaaA «eeat tetafeea 8O8A4M8 AC- AWIT. lUUWrKMUK- fietsen. A. Vleugel, *s-H. H. Uw kinderenstraat 33. Goes. veringen Tel. 7674. -► H. H. Timmerlieden: spijkeyschorten het behoud van Uw werkkleding f 4.75. uaae schoeneervice. Korte Vorststraat 12. Goes. r Ouders van emigranten! Bezoek reizen naar U-KA-. I en AustralM per en vliegtuig. Retour Aus'trali* va. f 3»1.— loper. Abel Tagmanstr. -k retour Goes l verkopen onze klanten de gaekonvektor met de grote PANORAMISCHE RUIT 4 1 1 4 4 -. 1 met de gezellige warmte van de kolenhaard van vroeoer. Bezoek onze demonetrsties om zelf vast te stel- Ion waarom u alleen bij de 202 0* 404 ven Hoeneon géén smerig bruin plafond hoeft gdkn koude voeten gMn hinderlijk geruis ven de brander A g44n roeten a gMn keu bij do romen als het hard vrieet J gMn koude luchtstroom lange do vloer J gMn hele deg tegen saeis witte gloeiblokken gMn afbladderen M vorideuren van de lek n l gMn sterk» vervuiling ven de brander 4 - f Begrijpt U nu weerom wjj ele ervoren goeverwer- j mlngeepedaReton om» klonten geen zogenoemde 4 L oud hollend*» of nemeek entisk» geetonvektor vér- f ---- L Zoels de Hoonson met de grote PANORAMISCHE w RUIT ie er geen onder. Noch in vormgeving noch r in techniek Wacht mat banen Rarnak aaret nnr» 4 1 1 I 4 .1 Ganzepoortstraat 18. Goes, telefoon 7916. -► Te koop: tafels, stoelen, kasten enz. enz. f A», rcjcuuura- St Jacob-Chemie Bouw v.o.t te Am- sterdam vraagt voor een van beurt, reinigt en beschermt, haar personeelsleden een- kosthuis te Kortgene of spons slechts f 3,75 bij. Jere-L> Te koop aangeboden: 2 - Opgaven te miaase. Goes. Boonman Burgem. Andries, richten aan afd. personeels. -► Prima kwaliteit hygitni- ophelen. Kh* gummlwaren. hand- ■-*—-schoenen enz. Prijskouraat en gratis proefmonster wor den op aanvraag franke t -issnegm -Feta", poet* bus 8», Ml HM lig. Alle elektr. installaties worden door ene deskundig verzorgd. A Boonman. Ow maM tefc WMR1M Te koop: kinderwagen m loebeh. f 35.—. wandelwagen- f 16.—. ScheWeetr. 3. Hans- weert. k In techniek. Wacht mot kopen. Bezoek eerst onze f showroom. ■oewm doetan Fa. R. Ode. Tsnaslstrsst 8. Hanswoeri. MMser >11» 1886 4 •t Te bevragen: tel. 81108-560L-** Pe'71'^^nke|n’egl"i2, 20 maanden opsturen naar Assurantiekantoor A. Hutj. zen. tel. 324. F.llewoutsdijk |j -► Te huur: een woning. Nazareth 51, tel. 01108-5601 Te koop Zundapp. Ko- - - Tst. -*■ Te koop: bergmeubel s.gA.n en t.v-tafel, Brait- Meestso» M. Oeae. W. «8. Op de inspectie der domeinen,. Ravelijn de Groene Jager nr. 5 te Gom, p kon worden geplaatst oen vrouw«lljk« administratieve kracht in de rang ven typiste A. p, Het bezit v8n Mulo- on type-diploma is i1- gewenst. M. RljksregHing (v.e. 17 jeer f 273,— oplopend tot. f 684,— p.m. éxcL 6 vekantie-uitkering; A O W-premie voor tyjkjrekening). - Sollicitatie* te richten aan bovengenoemd r adres binnen 10 dagen na het verschijnen j van dit blad. i1 -► Te koop: S-pits gsscom- foor, wit (aardgas), zo goed als nieuw. Koopje. M. D. de Grootstraat 12. Goes. Na 6 uur. Imigrantaal Laat Uw Te bevragen per schip pf vU8fltiiu< 'r“ - .'■Lteskuedig veraowaïCt’w Te koop AU«~«pp reisbureau voor heel Ree- ninginneweg 6. Goes. 7 land ie Wm H. MüDer «S*7- Co.. Boul ds Ruyter 14. tel i no de weekmarkt te Goes Slabau kanteldsuren var f 3».—. Ts bevr. Vstbeasn Kapelle. teL 01103-17». .Hire kolen- v,or bontkragen naar nnc»P' Dreef 28 maat, hoeden en si uw ver. dere bontwert naar: MaL son Visser Papegaaistr. 8. tel. 01108-8231. Goes. -»■ Te kr oliekachel met ventilator vopr vloerwarm- te. Van Goghstraat 2. Ooee ‘•IT.’ -► Te koop: prima kolass- convector, T-V.-toestel. aard- r--Te bevr.; J. ds Colignylaan Goes, telefoon 7816 Bromwerk FeyenoOrd- -> Valma Wash and Shine voor de wekelijkse autowas- —iliz—a/ a. i_a Grote flacon met gratis -> Te. koop.: grijze kolen- ponwetor .1—*r’-' kapelle Tel 01182-1747 tiW voor jniskleur T<> koOD, t lrt ko1^ cenirum u Kerkstraat Goes^Vele^oorten. vele pril- 18 Brood- en banketbakkerij Verschoor», Voorstad oj 16. r*oes Tel. 5123. 4 t neuten 100 Ct. 250 gr. corae- koekjes 118 et. 1 wtjte mi« en 1 fles vermouth sa men f-8 50 5 brosrrpen et ^arelllks verie luie vloer* T< j ataapkamer- hrnodies van Uw warme woniB< vliering, schuur voor- en achtertuintje. Inl b W. de Zwtigsrstraat 4. Goes. K Tel. 01180-54» - Te keep: hanketai. draag elektrisehe accumulerende kachels, groot formaat, ge- t voor winkel en bui*- jmer en ook voor zalen, Z.. tgt- l/wbahnr— nial In tJTejetOOll 01 IWWm. Bij Willy aan de Opril 5703, stomen, stoppage. ladder stofknopen en ceintuurs maken, mantels, rokken en onderjurken inkorten., rits sluitingen tnzetten. over hemden repareren. renzaak, U slaagt er altijd. - ZHv"—Na Te koop: brommer, merk Thomos. klAir wit. J. Buiner Stadsweg 4, Wolfaartadljk. verven. segslieiiemellngen en par. Telefoon tl ISO-3838 BJen en eerste dagbrieven Zeeuwse Postaerel handel Firma Verboom en AalJ., WRJItIRAl M-dM. W UNRUI- MKMTrnrTTtagUF.iJTl J. FL ■gen. TeL uiae-OTL Foetbue shr— i-i—«-> Steunzolen naar maat ook op doktersadvies. Alle voet- Vermeld op. Uw brief no. mans, madtoch gedfoL vyeL Unen. I* Vorststr "Fa" van Driel|t8. Goes- - Biedt zich aant NteriMer In Zak van Zuid-Beveland Gummlwaren zenden wij van 8 tot 11 _uuz »n »»n iko onder strikte «ehelm-tot 3 uur. Brim ,D» vijzel- M». 88-2. bur. van of eed. ’nrel 22. Goes Wij bieden U het gehele ijreagen. Vergoedinz laar vast en goed be’asld werk op ons atelier al» naai, ster of leerlingnaaister Arn- en berg N.V. Tndurtrieriraat 7 Het -► Verkoop, en reparatie ra. dio. Fa. van Driel. KloeUnge Patijnweg 84, teL 7R78L -te Verinnir nedtettaasesde »l»ssd»IMrhhw M ta>L berts pantalena. Ook in ba- lacqueta. Geheel korapL t -•* tvft hned flati Dc Macneet. nlmum" l£ftiïd7V"ïaar Lange Vorststr. 8BJ1 Goes - *-~-j. -► Voor t vegen der schoor. stenen gelieve u zich te wenden tot Hopman's schoorsteenvegerabedr. Goes. Tulpstraat 44, tel. 8257: -te En voor rubberlaarzen. Bama-sokken. klompaokken. hobbyklompen. Uw adree: Faaee schoeneervice. Vorststraat 12. Goes loebehoren; niet in Goes en Na 8 uur: Jan Steenstraat 20. j-el Penna jalmrriMn. recht T.V. Fa. van DrieL KloetisUstroeks af fabriek te bevr V«rh»»m.Kapaile, t»i 01102-17» Te koop: een no. Juffersweg 13. linge. te- Te koop: z.g.a.n. voet- omg. gedragen, maat 36-3t. balachoenen. maat 37. W. ZeUeweg 38. Goes. te Verkoop en reparatie ge. Petijnereg 84, teL 7878 OllC"y J9 koop: enkel» plukUriders. te Te koop: enkele gebruik- te Zündapp-bromfietsen met en verzekering bij de brorafletespactalist Jere- .Fit loopschildpad voor slechts f 7.» gekocht bij Jeremiasse - Goel te olledig betaalde vrije- garantie tijdsbesteding. Mensen on. ê- dervrair-n voor opinie- en miaase. Goes, marktonderzoek als inter- viewer van het Nipo. Nipo zoekt mannelijke en Te koop gevraagd: hele vrouwelijke medewerker* om regelmatig (vaak op maandagavond) vrtagge. sprekken te houden op door het Instituut aangewezen ^a. sis van gewerkte uren. Ml, Heeft U er belangstelling voor, schrijf dan aan: Nloo. Ta.», de Heer A J. M. Baars Barentszpleln 7. Am. - - tantrum”. L Kerkrtrakt 8 k - -te Kolenconvector te koop 7 vratis verstrekt Martin W|j. piataanstraat 1. Goes. TeL »iiee-8846. Hans van Hor» voor Uw kook en vei waruiliiss. toestellen. Tulpetrast Goes, telefoon 6870 te Ta koop gevraagd: grote kachel*, groot formaat, ge dR blad, kippen. Pluimveeslachterij T.V. te»46l. b^d n»;’Bergen" op Z^sn'.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9