B ill ƒ499,- ƒ239,- Paraplu ƒ649,- ƒ25,- BEZORGERfSTER) ZEEUWS FRUITCORSO’ STOP een opvouwbare J. A. STOKMANS P. MELSE - GOES SOLEX KOPEN ƒ349,- rotaKtoelea Fa.C. ORAE-IE TASSERHIIS „DE PHOENIX” voor gebruikte auto’s w Automobielbedrijf DE GROENE N.V. GOESI- HONTENISSEI*^ E 17,95 1 4 I de 4 I F V F F" Omdat veel mannen weer graag een vest dragen. I En omdat Brixonde mannen begrijpt. I .Daarom. y „DE BEVELANDER** Donderdag 6 september. 1966 Dom PROFITEERT van de SPOTPRIJZEN VERKOOP FINANCIERING Uniek Ih Nederland Lange Voratetraat 66-68 I. :-z I Grote sortering f 27,90 V"- 41 ly l'i nunr inycn 4 4 aankomend kok GANZtPOÜRTSTRAAT 15 BUVERDMNCTE Voor dirakt vragen wij aan «kkurate Maak nu Uw keus uk onas zeer Gebr. J. Hoekman, Zgidweg 29. Nisse reoeoooeoaeaoooooo4 Wagaaa pteategabrak koa het fauiHaton niet worden opganamaa ZATERDAG 14 SEPTEMBER Intocht ven de fruitfee en I vertrek van het Veilingterrein om 3 uur n.m. ZATERDAG 21 SEPTEMBER J eaj «w f w 4 I 4 van „DE BEVELANDER” voor ons verspreidingsgebied Kwadendamme. Inlichtingen op.ons kantoor. Firma Drukkerij Uitg. „De Bevelander” Voorstad 24, Goes. Telefoon 01100-5915. BELL •tVD Game, Goes. J A AANBIEDING: DAFFODILS In diverse uitvoeringen. vanaf 2000,— VOLKSWAGEN 1800 (kevermodel), zeer mooi RENAULT GORDINI ---1966 RENAULT 4L 1962 CITROEN Aml 1963 CTROEN 2 CV --- -- 1962 Alle bovengenoemde wagens worden ondar DAF-garaatle verkocht Voor minder dan 1000.te koop. WARTBURG 1964, DAF-600 1960-1961, SKODA Oktavta 1962 DAF-750 1961. INKOOP INRUIL GOES, Anjonorstraat 6-7, tel. 01100-6810 KAPELLE, BtezoHngsaatraat 7, tel. 01102-1267. A F .1 1’ !*.narïo HALF TIEN: spectaculaire TAPTOE op GROTE MARKT K A R M A N rS WENSBEDIENMM Inas-asslstente wevi CVll VtJÖL CLLclgVIl. bovatteNMitd» wegens, die deer bndl wer den verkregen, worden onder om» voL Mfe garende verkoohL eek aBfd aBe nieuwe Slmca modaiew veer »ooooo»ooooooe»oo+« RECLAME ZONDAG 22 SEPTEMBER AUTOBEDRIJF SCHOUWENAAR NU. vanaf Ml t' f I 9j H haar hefdames ta Gom, -; I Transistorradio's de Veiling,- .4 - I I M la Uw tae. Wij ontvingen weer nieuwe modellen In 4F 4 4 p* i? AUTOPARADE M STICHTING BEJAARDENZORG IN KRABBENDUKE Ook stoelen mot hoge rug in diverse uit voeringen en prijzen. •n een leeftijd plm. 20 Jaar Nadere Inlichtingen onder nummer 01100-M10 1064 19M 4 050 -. i 9ei 1908 1968 1984 1965 1964 Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie. Kloetingseweg 47, Goes Electro Technisch Bureau TJEX-1Z; SOLEX-DEALER Middelburgsestrast 16-22 Wij ruilen Uw oude bromfiets in NU EEN voor slechts b.v. stool geheel rotan slechts Q Voorstad 3 5,. telefoon 5766. U kunt ook op one bedrijf terecht"s avonds na 6 uur en de gehele saterdag Philips 51 crh TV Er is een 5-daagse werkweek met wisseldiensten. waarvoor men onregelmatigheidstoeslag ontvangt --- Daarom zijn er weer volop geklede pakken - bijvoorbeeld In grijze en blauwe wol met voet 198. Inlichtingen bij de directrice tel, 01136466. Sollicitaties te richten aan de voorzitter van de Stichting, de burgemeester van Krabban- dijke. I Magdalenastraat 12, Gom. Telefoon 6977. Hai kook toeatell Goes, 1 Te derwag bak. L dendan T Deaso Schooh - T« vector. Vroónli -*■ Te kolenh: genat ra -► Te 200 1. Goes -►Tv kachel» 303, G< -►Te waarnar i.pv.st. terjaa f 7.50. 38-40. singel -► Te Faber <Mig l hl. inhi aeweg -► M< brufkte hindert fietsen: Goea. Ge at era Amber Goea. t -► Ver elektr. Patijn» 7070. -► Gui franke houdtm Hoofdi Oroi -► H< „De CoHjna 'Specia tong e zee. V ■chttbi 's middags 3 u. met feeërieke verlichting 's avonds 7.30 u. GROOTSE SHOW VAN SPROOKJES-PRAALWAGENS HARMONIE- EN SHOWORKESTEN, MAJORETTENGROEPEN, LUXE RECLAMEWAGENS. ENTREEPRIJZEN: STAANPLAATSEN voor het frultcorso Volwassenen f 1,50 (in voorverkoop f 1,25). Kinderen tot en met 12 Jeer GRATIS. TRIBUNEPLAATSEN voor corso - per persoon f 1,50 extra voor alle leeftijden. Zondag a.a. Aanvang haH drie V Leden en don. vrije toegang vraagt zo spoedig mogelijk oen KOOKSTER m^t inrichtlngservaring. 5-daagse werkweek. Salaris volgens richtlijnen dor Neder landse Federatie voor Bejaardenzorg. TOEGANGSBEWIJZEN verkrijgbaar in voorverkoop bij: V.V.V„ Westslngat 1, Goes. J. M. Cardon, Magdalenastraat 8, Goes, F. D. Fokke, Couwervestraat 2, .Goes. G. J. v. d. Kuijl, Lange Kerkstraat 9, Goés. S. J. Matthijssen, Wijngaardstraat 48, Goes. H. Sinke, Grote Markt 26, Goes. VERKOOP TRIBUNE-KAARTEN ALLEEN BIJ: V.V.V., Westsingel 1, Goes. H. Sinke, Grote Markt 26, Gom. S. J. Matthijssen, Wijngaardstraat 48, Goes. WAAR koopt. U NYLON KOUSEN per paar 69 Op' korte termijn hebben wij in de kpuken ven ons ziekenhuis die ge heet vernieuwd en zojuist In gebrul’ werd genomen - plaats voor een - /feast onze .uitgebreide kol- 4ektie wasautomaten vanaf hebben wij een speciale aan bieding van PHILIPS band recorders van f 299,— voor -► De. collecte van het Kon WUhelminafonda in Goes bedroeg f 4798.31 Hartelijk dank t -► Te koop: modem laar huisorgel 'met teakhouten ombouw. Tulpstraat 28. Goes Telefoon 7513. -► Te koop: lange bruid» japon, m. <0 Tevena voet balschoenen, m. 8V«- Tel 01100-M7K -► Te koop: moderne kin derwagen. geh. opvouWb kleur grija f 40.L. Kerk- rtraat 41. tel. 7258. AARDAPPELEN FRUIT 25 kg aardappelen. Bintje 4.10 M hg Zigeunerin f 2,80 10 kg James Grieve f 4, 10 kg rijpe Cleppe 3.— 10 kg Triumph de Vienne f 4.90 Verder nog vele endere eoerten fruit. Aüm Irenco ftwiebe rorgd over heel Zuid-Bevehnd van tot 5 uur n.m. SHOW VAN PRAALWAGENS; van 2.tot 4 uur met figuranten op het terrein van de Veiling,- Fruitlaan. Volledig feestprogramma van alle festiviteiten voor slechts 50 cent zijn vanaf woensdag 11 september op de bekende adressen verkrijgbaar. Nog in voorraad enkele in- ruil TV toestellen met Ned.- X C|j België ontvangst vanaf J wwy Simca 1100 GLS (ais nieuw) Simca 1100 L3 (aie nieuw) Simca 1300 GL Opel Rekord VawdaU Wve ENKNJE KOOPJES Trebent V.W. °P** -r- Ford 17M Philips platenspelers met ver- 1QQ sterker van f 169,— voorJ wv j Philips draaitop stofzuigers ƒ139,- Philips koelkasten v, f 269,ƒ199- Wemsi.tinu» Dorpsplein 6, tel 39- Goes. Wijngaardstraat 62. tel. 6302

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8