a GOES 89 69 69 69 269 IN 69 99 I i ,J| uï 98 49 iv. Ha Renaissance van De laagste prijzen van Zeeland bij I.BOER Lewestraat KLOETINGE K. DE GROOT Voorstad 65 GORDkJ NE N VITRA GES N 1 Sc 1^9 19 39 59 49 FritiirMrqf vragen wij personeel een wnkdjiffroow tegen 1 november 19 verkoopster yersgebrande koffie a 250 gram Havenwerkers gevraagd voor Rotterdam D. J. van der Have N.V. 39 Flis OXO AROMA NU 59 ,Sjaak vu Zee’ L administratieve kracht BU 19,-Boodschappen l| y p' •- f i mDC bcvecanddt* am tatatagko aaotatataad H t v'«! SPERCIEBONEN literblik NU IFA JAM diverse smaken nu per kist 24 flesjes NU LUCIFERS 4CROQUETTENnu 2H Mn AARDAPPELEN, MMJas, NU Dondo Braadkulken, 900 sr. nu FRITES 500 gr. na ROOKWORST NU GRATIS 500gram Uitat ook gznag het gurdQa da* M V past. U boft, want in «nm gevarieerde aortarSz* oflsn of stwta wrt U aockt en Aan now wal In g tvencbUtande tinted! per meter MS h Garage Centrum Zeeland N.V. tQndewiM* bodrakt neet cttigao hlnwniliteta in rood en good. Voer deep, worn of eetkamer, perimeter IMO 3 pakken NU WORTELTJES bij 1 pok kabeljauw 8 400 gf 2 MIe STOOFPEREN, NU r - II OPLOSKOFFIE IFA 50 gr. NU SPAAR UW KASSABONS Mn van ktar en tante ie tao meten bedrukte gordRaateT die «Rn tnigeeetng al in vele knie, en slaapkamers heeft bewenen. Uktat uit vsnchlDendewwn- waune Staren ojs. rood, geel on groen. Pr meta MS 4 i r 11 Vauxhall, Bedford Ingerullde automobielen van f 1,90 VOOP Slechte 2peKJee PUDDING niet keken NU ^9 4 pakJe* MARGARINE NU. 98' TOILETPAPIER 4 rollen NU ooooooooooeoooooooeoooooooooooooo»oeooeo»eoooooooooooooo4>ooeoooooooooooooooooooo»eoeoeooooooooooeoo»oooooooooeee4oeooo»eoi f f” A "P ItS perklst24flesJ«sNU 595 tooooo»eoooooooooooooooooooooo»ooooeoooo»oóoeoooooooèoeooooooooooeoo»ooe»ooooooooooooo»oeo4o»oe»eoooooooooeoo»»eeoooeoeoeoo« 3 flM QUICK UP NU H FLES OXO AROMA NU -----s Modtatne en otato Tnrtakn mArguleetfo dlo só gewooasn is en niet gestreken hooft te worden 90400 am broed, pjn. L09 - MO In vensterval-dtvoerlng mot ro yale 20 cm brode kanten90 cm L hoog, permeter MO Ouitck if it. f GOES. i V..- X g Onaa groenteman Wedt U aan: J F I F - -< ■o 4f; IFA f- 1 1 B 49 I 1 I 1 Ut onze diepvries I ZATRRDAG: .2 KROP SLA. NU LEWEDORF VRIJDAG: V Marconistraat 14, Goes, telefoon 011004092 'Varta. RUK Unoestraat 10. Kapelle-Blezelingfs telefoon 01102-1038 GEWELDIG GORDIJNEN rt a voor'spoedige Indiensttreding. Voor f 100,ontvangt U op 27 - 29 september oen DIEPVRIESKIP van f 2,99 voor WH vragen voor onze afdelirw HERENMODES - 5-daagee werkweek GEVRAAGD: Textiel Superzaak MEULBROEK Lange Kerkstraat 28 eooenoénot van 21 tot 48 jaar - Inlichtingen na 18.30 uur H AH. H. wade Laak. Stationsstrset a72. Rijend^ t y w i -■ I Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel I Kapalle Rleeellnge - Telefoon 01102—1441 6GtS t.’. Ei BüR S VI a - e 'q 2*7 Vauxhall Create. 6 cylinder 1983 Vauxhall Victor 101 super 1968 Vauxhall Victor 101 super 1966 Vauxhall Viva, oud en nieuw model 1966 on 1967 Opel Rekord 1962 Vauxhall Victor stationcar 1964 Opel Kadott1967 Austin Cambridge 1062 Fiat 1100 1962 Simca Arondo 1961 Ford Anglia. 1962 Ford Taunue 12M 1965 Inruil Financiering HERENMODEHUIS St Adriaanetraat 7, Goes, telefoon 6662 Gunstige arbeidsvoorwaarden en vervoers mogelijkheid, Helst uit omgeving Lewodorp, Nlouwdorp of 's-Hoeronhook. r iL. Aanmelding aan onze fabriek .of bl| de hoer X HUIGE, Schipparsweg 2, Nlouwdorp. Telefoon 01196—306. Op ons kantoor Ie plaats voor een Jonge met ervaring in hot typen (vrj.) - 9] Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het kantoor. aoooooooooooooeooooooeooooooooooooood MAANDAG: S00 gram ANDIJVIE, panklaar DINSDAG: 900 gram RODE KOOL panklaar, met grads appel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4